BSU regler

BSU regler – Her får du denne fulle oversikten

07.06.21

BSU regler (Boligsparing for ungdom) kan være vanskelig å få en oversikt over. Renteradar.no gir deg oversikten og svarene på de mest stilte spørsmålene her.

BSU er kanskje det mest attraktive alternativet for sparing for deg mellom 13 og 33 år. Du får både skattefritak og en svært høy innskuddsrente på sparebeløpet.

Viktigste BSU-regler

  • Du kan spare fra det året du fyller 13 år til og med det året du fyller 33 år.
  • Hvert år kan du spare opptil 27 500 kroner på BSU-kontoen.
  • Totalt kan spare du spare 300 000 kroner på BSU-kontoen
  • Du får skattefradrag på 20 % av årlig innbetalt sparebeløp på BSU. Sparer du 27 500 kroner tilsvarer det 5500 kroner i skattefradrag.
  • For å få skattefradrag må du tjene minst 75000 kroner i året, da alt under dette er skattefritt.
  • Pengene du har spart opp må brukes til å kjøpe bolig eller betale boliglån. Bruker du BSU-pengene til et annet formål, må du tilbakebetale skattefradraget du har fått.

Regler for bruk av BSU-midler

Sparemidlene som står på BSU-kontoen må benyttes til minst et av følgende formål:

  • Kjøp av fast bolig til eget bruk (primærbolig). Det må ikke være din første bolig.
  • Kjøpesum for tomt til primærbolig.
  • Renter og avdrag på boliglån på eksisterende primærbolig så lenge den ble kjøpt etter at BSU-kontoen ble opprettet.
  • Anskaffelse av garasje.

Det finnes en del boligrelaterte kostnader som mange tror de kan bruke BSU-midlene til, men ikke er godkjente formål.

Her er noen viktige formål du IKKE kan bruke BSU til:

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Vent lengst mulig med å benytte BSU-sparingen

Du bør vente med å bruke BSU-pengene så lenge som mulig. Etter du har fylt 34 år kan du ikke fylle på mer på BSU-kontoen. Bruker du BSU-pengene før det, kan du heller ikke starte sparingen på nytt senere.

Det er ingen BSU regler som sier at du må bruke BSU når du fyller 34 år. Noen velger å ha BSU-midlene stående på kontoen også etter fylte 34 år.

Tidligere var det lønnsomt siden mange banker fortsatte å gi deg en høy innskuddsrente. Nå setter de fleste bankene setter ned BSU-renten når du fyller 34 år og fordelen har blitt mindre.

bsu regler

Nye endringer i BSU regler fra 2021

I statsbudsjettet for 2021 la regjeringen samtidig frem et forslag om endring av BSU-reglene. Unge som kjøper sin første bolig kan fortsatt spare på BSU-kontoen, men man får ikke lenger det gunstige skattefradraget på 20 % av beløpet.

Årlig sparebeløp som gi skattefordel er ble også økt fra 25 000 til 27 500 kroner, men total maks grense på 300 000 kroner holdes uendret.

BSU som egenkapital

Bankene krever normalt at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Dette er et krav satt av myndighetene.

I 2019 kom det nye BSU regler om at BSU nå kan regnes med som egenkapital uten at du trenger å avslutte konto. BSU-midlene blir også trukket fra lånebeløpet når gjeldsgraden beregnes (boliglån delt årsinntekt kan være maks 5 ganger).

Du kan altså i dag fortsette å spare, og du får rente på det du har spart i BSU, selv om du kjøper deg bolig.

BSU kalkulator

Vi har laget en BSU-kalkulator der du kan regne ut hvor mye du kan tjene på å fortsette å spare i BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Blir forslaget til innskjerping gjennomført av regjeringen vil man ikke få glede av skattefradraget etter kjøp av bolig.

Utnytt skattefordelen til det fulle

Gjør du uttak fra BSU-kontoen utover året sparing, kan du ikke spare mer på denne kontoen. Avslutter du en BSU-konto kan du ikke opprette en ny en. BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person.

Har du for eksempel kun spare 150 000 kroner i BSU og avslutter kontoen, går du glipp av kunne spare opp til maksbeløpet på 300 000 kroner. Da mister du muligheten for skattefordel på 20 % av de resterende 150 000 kronene som utgjør 30 000 kroner.

Et annet viktig tips: Ikke spar til BSU de årene du ikke har inntekt. Skal du ha full glede av skattefordelen må du ha en årsinntekt i overkant av 75 000 kroner.

Høyere rente på BSU enn boligån

I mange banker får du høyere rente på BSU-innskudd enn du må betale på boliglånet. Da kan det lønne seg å vente med å bruke BSU-midlene og heller låne mer til bolig.

Unge under 34 år får ofte gunstige boliglånsrenter. Per juni 2020 ligger de beste boliglånsrentene for unge rundt 1,5 %. BSU-innskuddsrentene er høyere enn 1,5 %.

«Det må være de enkleste pengene jeg har spart. 200 000 over lånets løpetid tilsvarer jo en liten formue. Jeg anbefaler alle å teste Renteradar.no.» – Kristian, 31 år, Oslo. Sjekk det ut her selv!

Innskuddsrenter på BSU

Det er store forskjeller mellom bankene i hvilken rente de tilbyr på BSU-konto. Et søk på finansportalen.no viser at bankene tilbyr mellom 2,75 % og 3,15 % i BSU-rente. Her er de ti beste BSU-rentene per 8. juni 2021:

BankBSU-rente
Høland og Setskog Sparebank3,15 %
Birkenes Sparebank3,10 %
Lillesands Sparebank3,10 %
Sparebank 1 Modum3,10 %
Østre Agder Sparebank3,05 %
Aurskog Sparebank3,0 %
Marker Sparebank3,0 %
SpareBank 1 Gudbrandsdal3,0 %
SpareBank 1 Lom og Skjåk3,0 %
Valdres Sparebank3,0 %

Tabellen viser kun BSU-renter som ikke krever medlemskap i organisasjoner. Er du for eksempel medlem av LO kan du få enda bedre BSU-rente i enkelte Sparebank 1 banker gjennom fordelsprogrammet LOFavør.

Bytte BSU-konto til en annen bank

Det er altså stor forskjell på rente du kan få på BSU kontoen. Har du maksbeløpet 300 000 kroner stående på BSU kontoen og kan få 1 %-poeng høyere rente i annen bank betyr det 3 000 kroner mer i renter i året. Over flere år blir det fort mye penger.

Du mister ikke skattefordelen eller muligheten til å fortsette å spare til BSU selv om du bytter bank på BSU. Det er enkelt å flytte BSU-konto til en annen bank. Du fyller som regel ut et enkelt skjema i nettbanken til den nye banken din og de sørger for å flytte midlene fra den gamle banken din. Å bytte bank for boliglån er også enklere enn det mange tror.

Noen banker tilbyr førstehjemslån med lav rente hvis du kjøper din første bolig. En del banker har kriterier om at du har spart i BSU i den banken for å få førstehjemslån.

BSU og skatt

Du får skattefradrag på 20 % av årlig innbetalt sparebeløp på BSU. Bankene skal melde inn all nødvendig BSU-informasjon til skatteetaten slik at du slipper å fylle det inn i skattemeldingen. Du bør likevel sjekke at innbetalt beløp i løpet av året står oppført under «Skattefradrag».

Skattefradrag ved BSU er regulert i forskrift til skatteloven.

Benytter du BSU-sparingen din til et annet formål bryter du reglene for BSU-sparing. Da må du tilbakebetale den tidligere skattefordelen du har fått gjennom et tillegg på skatten det året du tar ut BSU-midlene. Du får beholde skattefradraget for den delen av BSU-sparingen som faktisk er benyttet til boligformål.

Tinglysingsgebyr

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om BSU regler

Hvor mye kan jeg spare i BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner i BSU per år og 300 000 kroner i BSU totalt.

Hvor lenge kan jeg spare i BSU?

Du kan spare frem til det året du fyller 33 år. Maks totalt sparebeløp er 300 000 kroner og du får skattefradrag for opptil 27 500 kroner årlig. Det tar deg derfor 12 år med full sparing for å oppnå full skattefordel.

Hvor mye sparer jeg på skatten med BSU?

Du får 20 % skattefordel på spart beløp. Med maks årlig sparebeløp på 27 500 kroner sparer du 5500 kroner i skatt. Totalt kan du spare 60 000 kroner på skatten hvis du sparer totalbeløpet på 300 000 kroner.

Kan jeg flytte BSU-kontoen min til en annen bank?

Ja, det kan du gjøre uten å miste noen fordeler. Bankene har som regel et skjema i nettbanken for flytting av BSI og gjør deretter jobben for deg. Du kan ofte oppnå en høyere BSU-rente ved å bytte bank.

Hvilken rente kan jeg få på BSU-konto?

Det er store forskjeller mellom bankene. BSU-renten ligger mellom 2 % og 4 %.