førstehjemslån

Førstehjemslån – Billigste vei inn i boligmarkedet

19.08.21

Med førstehjemslån får du som regel svært gunstig rente og ofte gode lånebetingelser for flere forhold på lånet. Fordelene med dette lånet er mange, men det er også flere kriterier man må oppfylle. Boliglån for unge har mange av de samme kriteriene som førstehjemslån. Hvor mye man kan låne til din første bolig avhenger av flere ulike faktorer. Dette kan blant annet være hvor mye egenkapital du har, kostnader, inntekt, barn og bil.

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Må det være første bolig?

Et krav de aller fleste bankene stiller for å kunne få et førstehjemslån er at det er ens første boligkjøp. Det er stor konkurranse mellom bankene om de unge boliglånskundene, noe som kan øke muligheten for senkede krav fra bankene.

Selv om man ikke har eid en bolig tidligere, er det ikke sikkert en kan få et førstehjemslån. Enkelte banker har nemlig som krav at du må ha spart penger i BSU for å få et lån som dette, og noen opererer med andre bestemte kriterier.

Det finnes ikke noen felles mal som gjelder for alle banker på disse kriteriene, så det er derfor vanskelig å konkludere med noe felles på dette punktet. Hovedforskjellen mellom førstehjemslån og boliglån for unge er som regel at førstehjemslån gis til personer som kjøper sin første bolig og er under 33 eller 34 år. Er det ikke din første bolig, men du er under 33 eller 34 år kan du få boliglån for unge med gode rentevilkår, men ofte litt dyrere enn førstehjemslån.

Renten på et førstehjemslån er ofte veldig gunstig i begynnelsen. Derimot må man være påpasselig etterhvert som tiden går, da bankene ofte setter opp renten. Da kan du bruke Renteradar.no for å følge med på hvilken rente en kan få, og deretter vurdere om man skal forhandle ned renten eller bytte bank.

Renter på førstehjemslån

Du kan enkelt finne de beste rentene på boliglån som gjelder for deg på Renteradar.no sin tjeneste for førstegangskjøpende.

Tabellen under oppdateres daglig og viser de beste rentene på førstehjemslån akkurat nå.

Førstehjemslån - Renter

Kriterier for førstehjemslån

Bankene tilbyr som regel førstehjemslån opp til 85% av kjøpesummen, og noen helt opp til 100 % dersom du har en kausjonist som stiller opp for deg. Denne lånetypen gjør det også mulig å få boliglån uten å ha egenkapital. Banken har mulighet til å gjøre unntak dersom man får startlån fra kommunen eller banken innvilger topplån for unge. Kravet til egenkapital kan også falle bort dersom man har en realkausjonist.

For å kunne ta opp et boliglån for unge er det mange ulike kriterier som må fylles. Boliglånstypen har mange gode betingelser og lavere rente enn andre boliglånstyper. Det er en type lån som tilbys for unge i etableringsfasen. Boliglån for unge og førstehjemslån har mange felles likheter, og flere banker tilbyr kun én av delene.

Bankene som tilbyr både førstehjemslån og boliglån for unge, har som regel en ganske mye lavere rente på førstehjemslånet enn hva de tilbyr på boliglån for unge. Et krav er også at du må være mellom 18 og 34 år.

Husbanken tilbyr startlån

Husbanken har en lånetype de kaller startlån som kan gis til enkelte som kvalifiserer til det. De som kan motta startlån er barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller tilpasse boligen sin. Det kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen din.

Dersom du får lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån av Husbanken. Hvis du er ung og i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du har muligheten til å spare, får du heller ikke startlån.

Medlemskap kan bedre betingelsene

Er du medlem i LOfavør kan du sikre deg svært gode lånebetingelser. De tilbyr både førstehjemslån men også boliglån for unge. De har et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som derfor kan tilby sin beste rente dersom du er medlem av LOfavør for førstehjemslån. LOfavør tilbyr et førstehjemslån uten øvre aldersgrense og det er en mulighet som kan benyttes så lenge det er ditt første boligkjøp.

Danske Bank Akademikerne kan også tilby gode betingelser og svært billige førstehjemslån.

Førstehjemslån uten egenkapital

Det oppleves for mange som veldig vanskelig å kjøpe sin første bolig i dagens marked. Dette er fordi dagens boligpriser er skyhøye og kravene fra bankene er mange. Bankene har høye krav til både egenkapital, inntekt eller medlåntaker og kausjonist.

førstehjemslån

En mulighet som finnes for å kunne gjennomføre boligkjøpsdrømmen er at kommunen dekker manglende egenkapital med startlån. Denne praksisen har blitt strammet inn de seneste årene og er derfor mye vanskeligere å få gjennomført enn tidligere.

Retningslinjer og praksis for å gi startlån kan variere fra kommune til kommune. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om en person får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.

En annen mulighet er toppfinansiering. Dette er for mange et nytt begrep. Det virket som et lån, som skal brukes til å betale egenkapitalen. Ulempen her er at renten er en del høyere enn ordinært boliglån. Likevel går det an å prøve å forhandle om å kun betale renter frem til man er ferdig md toppfinansieringen.

Hvor mye kan jeg låne?

Skal du kjøpe din første bolig bør det første steget ditt være å finne ut av hvor mye du kan låne. I et hav av ulike banker og lånetyper har vi utviklet en boliglånskalkulator som hjelper deg med å finne det beste tilbudet for deg.

Først fyller du ut hvor mye du tjener eller hvor mye du ønsker å låne. Etter det fyller du inn alder, hvor mye du vil låne og hva du har spart opp i egenkapital. Så får du automatisk opp boligmarkedets beste lånetilbud.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er førstehjemslån?

Førstehjemslån er for deg som skal kjøpe egen bolig for første gang.

Hva er fordelene med førstehjemslån?

Førstehjemslån har ofte gunstige boliglånsrenter og lånebetingelser.

Hva er kriteriene for å få førstehjemslån?

Dette varierer fra bank til bank. Som regel må du ha 15% egenkapital, men dette er ikke alltid nødvendig. I tillegg må du være mellom 18 og 34 år. Noen banker krever også at du har BSU oppsparing.

Hva er forskjellen på startlån fra Husbanken og fra kommunen?

Startlån fra Husbanken gis generelt sett til eldre mennesker, barnefamilier og personer med nedsatt funksjonsevne. Den omfatter lån til boligkvalitet, mens startlån fra kommunen er for folk som ikke får vanlig boliglån i banken.