Førstehjemslån – Oversikt over best renter

Førstehjemslån, også kalt førstegangslån, er en lånetype som normalt gir veldig lav rente og bra vilkår. Renteradar gir deg oversikt over bankene med best rente og det du trenger å vite om førstehjemslån.

Hva er førstehjemslån?

Førstehjemslån er et lån som blir gitt til unge som skal kjøpe sin første bolig. Renten på et førstehjemslån er ofte veldig gunstig i begynnelsen. Derimot må man være påpasselig etterhvert som tiden går, da bankene ofte setter opp renten. Da kan du bruke Renteradar for å følge med på hvilken rente en kan få, og deretter vurdere om man skal forhandle ned renten eller bytte bank.

Fjørstehjemslån gis kun til de som kjøpe sin første bolig

Hovedforskjellen mellom førstehjemslån og boliglån for unge er som regel at førstehjemslån gis til personer som kjøper sin første bolig og er under 33 eller 34 år. Er det ikke din første bolig, men du er under 33 eller 34 år kan du få boliglån for unge med gode rentevilkår, men ofte litt dyrere enn førstehjemslån.

Må det være første bolig?

Et krav de aller fleste bankene stiller for å kunne få et førstehjemslån er at det er ens første boligkjøp. Det er stor konkurranse mellom bankene om de unge boliglånskundene, noe som kan øke muligheten for senkede krav fra bankene.

Selv om man ikke har eid en bolig tidligere, er det ikke sikkert man kan få et førstehjemslån. Enkelte banker har nemlig som krav at du må ha spart penger i BSU for å få et lån som dette, og noen opererer med andre bestemte kriterier.

Det finnes ikke noen felles mal som gjelder for alle banker på disse kriteriene, så det er derfor vanskelig å konkludere med noe felles på dette punktet.

Best renter på førstehjemslån

Tabellen under oppdateres jevnlig og viser de beste rentene på førstehjemslån akkurat nå.

Hvor mye kan jeg låne? Vi hjelper deg med finansieringsbevis

Skal du søke boliglån for første gang bør det første steget ditt være å finne ut av hvor mye du kan låne. Hvor mye man kan låne til din første bolig avhenger av flere ulike faktorer. Dette kan blant annet være hvor mye egenkapital du har, kostnader, inntekt, barn og bil.

I et hav av ulike banker og lånetyper har vi utviklet en tjeneste som hjelper deg med å finne det beste tilbudet for deg. Slik fungerer det:

  1. Gå inn på Renteradars tjeneste for førstegangskjøpere og fyll inn nødvendig informasjon. Så viser vi deg estimert og lånesum og hva du kan kjøpe bolig for.
  2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få lån ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
  3. Videre får du en oversikt over banker sine beste tilbud for akkurat deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en eller flere banker.

Kriterier for førstehjemslån

Bankene tilbyr som regel førstehjemslån opp til 85% av kjøpesummen, og noen helt opp til 100 % dersom du har en kausjonist som stiller opp for deg. Denne lånetypen gjør det også mulig å få boliglån uten å ha egenkapital. Banken har mulighet til å gjøre unntak dersom man får startlån fra kommunen eller banken innvilger topplån for unge. Kravet til egenkapital kan også falle bort dersom man har en realkausjonist.

For å kunne ta opp et boliglån for unge er det mange ulike kriterier som må fylles. Boliglånstypen har mange gode betingelser og lavere rente enn andre boliglånstyper. Det er en type lån som tilbys for unge i etableringsfasen. Boliglån for unge og førstehjemslån har mange felles likheter, og flere banker tilbyr kun én av delene.

Historiske renter på førstehjemslån

Grafen under viser en sammenligning renten på førstehjemslån i fire store banker i Norge. Den siste perioden i grafen har Sparebank 1 Østlandet vært konkurransedyktig, mens Sparebank 1 SR-Bank har den høyeste renten. Konkurransen om førstegangskjøpere er høy som gjør at bankene konkurrerer mye på pris.

Grønt førstehjemslån

Grønt boliglån er et lån noen banker tilbyr dersom boligen du skal kjøpe kan regnes som miljøvennlig. Banker har ulike krav på dette, men hovedkravet er at boligen må ha energimerking A eller B. I tillegg til grønt ordinært boliglån, tilbyr banker som SpareBank 1 SMN grønt førstehjemslån.

Førstehjemslån uten egenkapital

Det oppleves for mange som veldig vanskelig å kjøpe sin første bolig i dagens marked. Dette er fordi dagens boligpriser er skyhøye og kravene fra bankene er mange. Bankene har høye krav til både egenkapital, inntekt eller medlåntaker og kausjonist.

En mulighet som finnes for å kunne gjennomføre boligkjøpsdrømmen er at kommunen dekker manglende egenkapital med startlån. Denne praksisen har blitt strammet inn de seneste årene. Det er derfor mye vanskeligere å få gjennomført enn tidligere.

Retningslinjer og praksis for å gi startlån kan variere fra kommune til kommune. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om en person får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.

En annen mulighet er toppfinansiering. Enkelt forklart er det et lån som skal dekke differansen mellom lånet man får hos banken, og det boligen faktisk vil koste deg. Ulempen her er at renten er en del høyere enn ordinært boliglån. Likevel går det an å prøve å forhandle om å kun betale renter frem til man er ferdig med toppfinansieringen.

Husbanken tilbyr startlån

Husbanken har en lånetype de kaller startlån som kan gis til enkelte som kvalifiserer til det. De som kan motta startlån er barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller tilpasse boligen sin. Det kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen din.

Dersom du får lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån av Husbanken. Hvis du er ung og i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du har muligheten til å spare, får du heller ikke startlån.

Førstehjemslån

Topplån for unge

Topplån for unge er også vanlig. Sliter du med å skaffe nok egenkapital, kan topplån være et alternativ. I Norge kreves det av banker at man stiller med minst 15 % egenkapital. Velger du topplån vil bankene gi vanlig boliglånsrente på inntil 85 % av kjøpssummen, også vil de resterende 15 % være topplån med noe høyere rente. Vi anbefaler likevel at du sjekker ut andre alternativer, som kausjonist eller medlåntaker først, da topplån som sagt har en høy rente.

Medlemskap kan bedre betingelsene

Er du medlem i LOfavør kan du sikre deg svært gode lånebetingelser. De tilbyr både førstehjemslån men også boliglån for unge. De har et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som derfor kan tilby sin beste rente dersom du er medlem av LOfavør for førstehjemslån. LOfavør tilbyr et førstehjemslån uten øvre aldersgrense og det er en mulighet som kan benyttes så lenge det er ditt første boligkjøp.

Handelsbanken og Bank Akademikerne kan også tilby gode betingelser og billige førstehjemslån.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er førstehjemslån?

Førstehjemslån er for deg som skal kjøpe egen bolig for første gang.

Hva er fordelene med førstehjemslån?

Førstehjemslån har ofte gunstige boliglånsrenter og lånebetingelser.

Hva er kriteriene for å få førstehjemslån?

Dette varierer fra bank til bank. Som regel må du ha 15 % egenkapital, men dette er ikke alltid nødvendig. I tillegg må du være mellom 18 og 34 år. Noen banker krever også at du har BSU oppsparing.

Hva er forskjellen på startlån fra Husbanken og fra kommunen?

Startlån fra Husbanken gis generelt sett til eldre mennesker, barnefamilier og personer med nedsatt funksjonsevne. Den omfatter lån til boligkvalitet, mens startlån fra kommunen er for folk som ikke får vanlig boliglån i banken.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt