Renteheving

Rammelån – Litt dyrere, men mer fleksibelt

19.08.21

Renteradar.no har sett nærmere på rammelån. I et rammelån kan du låne opp til en viss ramme, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Lånet blir ofte også omtalt som Flexilån eller Boligkreditt. Rammelån gir deg og økonomien din mye fleksibilitet og mange fordeler, men krever også disiplin fra deg som låntaker. Det

Hvordan fungerer rammelån?

Rammelån og overlevering av papirer.

Et rammelån er en type boliglån som innebærer at man får innvilget en låneramme opp til en viss prosentandel av verdien av fast eiendom som man eier.

Lånetakeren betaler kun rente for det man faktisk har lånt – ikke hele rammen.

Rammelånet er et fleksibelt boliglån som du kan benytte når du trenger det. Dette kan for eksempel være til å pusse opp huset eller kjøpe bil eller båt.

I de fleste banker fungerer rammelånet som en konto som du kan overføre penger fra til din brukskonto så lenge det er innenfor lånerammen. Du kan også enkelt betale ned på lånet ved å overføre fra bruks-/sparekontoen din til «rammelånkontoen».

Hva er renten på rammelån?

Renten varierer fra bank til bank. Siden renten varierer såpass mye er det lurt å alltid sjekke med ulike banker før du tar opp et eventuelt rammelån. Nedenfor ser du en tabell over listepriser på rammelån. Tabellen oppdateres daglig. Husk også å sjekke Renteradar.no først for å se om du kan forbedre boliglånsrenten din!

Krav som stilles til lånetaker

Et rammelån kan gis på opp til 60 % av taksert verdi på eiendommen du eier. Bankene kan også gjøre unntak fra denne regelen ved spesielle tilfeller. Frem til 2017 var kravet på 70 % belåningsgrad for å få rammelån, men dette ble altså innskjerpet.

For et lån med belåningsgrad på over 60 % må den årlige nedbetalingen være på minst 2,5% av det innvilgede lånet. Alternativt summen av et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid, dersom det er lavere enn 2,5% per år. Disse reglene er fastsatt i Boliglånsforskriften.

Bankene vil utover dette kravet også normalt kreve at du har god økonomi, med stabil inntekt og god sikkerhet i fast eiendom.

Fordeler med rammelån

Det finnes en rekke grunner til at rammelån er en god låneform for mange. Her har vi listet opp de viktigste fordelene:

  • Du er selv sjef over dine lånte penger, og kan fordele de som du selv ønsker. Du kan trekke på rammen og overføre penger slik du selv ønsker, uten å måtte betale tinglysingsgebyr eller etableringsgebyr på et nytt lån.
  • Med rammelån har du ikke en fast tilbakebetalingsplan, og nedbetalingstiden blir noe mer fleksibel.
  • En annen positiv side er at du kan bruke pengene på det du selv måtte ønske. Så lenge du holder deg innenfor den lånerammen du har blitt tildelt av banken, kan du selv bestemme over pengene. Dersom du er strukturert og klarer å tilbakebetale innen riktig tidsperiode, er denne lånetypen fin for deg som ikke ønsker å ta opp dyre forbrukslån eller ta i bruk oppsparte midler.
  • Du betaler kun renter på den delen av lånet som du benytter. Det vil si at du ikke trenger å ha en sparekonto som sikkerhetsbuffer. Det kan være billigere å låne ekstra innenfor lånerammen dersom du trenger penger, enn å ha penger på en sparekonto til lavere rente.
  • Du sparer tid på å slippe å kontakte banken hvis du trenger å låne mer på boliglånet. På et ordinært nedbetalingslån kan banken bruke litt tid før de eventuelt gir deg mer i lån og det er ikke garantert at du faktisk får det. Kostnader kan også påløpe hvis du vil øke nedbetalingslånet ditt.

Lånetypen du velger er en av de 10 viktigste faktorene som har innvirkning på dine lånevilkår.

Se hva du kan spare på boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Mulige ulemper

Fleksibiliteten er noe som kan bli negativt for deg som låntaker fordi mange dropper å nedbetale på lånet i de tilfellene det kunne vært fornuftig. Siden låneformen er så fleksibel, kan dette føre til at forbruket ditt øker mer enn det egentlig burde ha gjort. Rammelån kan derfor kategoriseres som et lån med frihet under ansvar.

En annen ulempe kan være at rammelån normalt er litt dyrere enn vanlige nedbetalingslån. Dette er fordi den nominelle renten og termingebyrene ofte er litt høyere. Hvis du planlegger å ha en jevn nedbetaling på ditt lån er det derfor billigere med et vanlig nedbetalingslån.

Rammelån

Hvem passer rammelån for?

Rammelån er ikke for alle, og det er verdt å se på alternativene før du tar et valg. Hvis planen din er å betale ned boliglånet ditt stabilt hver måned, og ikke har store endringer i kostnader fremover, vil rammelån virke unødvendig. Lånet kan være lurt dersom du skal starte opp med flere prosjekter som vil gi høye variable kostnader. Eksempler på slike prosjekter kan være oppussing eller båtkjøp. Det er også vanlig å bruke rammelånet som en sparekonto. Hvis du skal bruke det til totalrenovering kan du også se på byggelån, som kan ha gunstige vilkår men ha mindre fleksibilitet enn rammelån. For eldre som ikke får ordinært rammelån kan seniorlån også være et alternativ.

Rammelån for unge

Det blir stadig vanligere for bankene å tilby rammelån for unge, med en rente for personer under 34 år som er bankens beste rammelånsrente. Et lån som dette kan være passende for folk i etableringsfasen.

Ofte oppstår det store og uforutsette utgifter i sammenheng med boligbygging eller renovering samt barn og bil. Kravet bankene stiller for å få innvilget et slik lån er de samme som for boliglån for unge, nemlig at låntaker er under 34 år. Et annet alternativ er førstehjemslån.

Forskjell på fleksilån, rammelån og boligkreditt

Når man leser om rammelån, leser man ofte om fleksilån og boligkreditt også. Det er fordi alle disse tre stort sett betyr det samme. Alle tre innebærer at du får et lån opp til en viss sum, og du kan bruke lånerammen til hva du selv ønsker. Du kan både ta ut penger og sette inn penger når det best passer deg.

Det er likevel verdt å merke seg at banker tilbyr ulike vilkår og betingelser for lånene sine. Du bør derfor alltid sjekke ut akkurat hva lånetypen vil innebære for deg hos din bank.

FAQ- Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på rammelån og flexilån?

Det er ingen forskjell, men bankene bruker ulike begreper for denne type lån.

Hva er rammelån?

Et rammelån er en type boliglån hvor man kan låne opp til en låneramme. Man betaler kun rente for det man faktisk har lånt.

Når kan man få rammelån?

Normalt kan banken gi deg rammelån når belåningsgraden er under 60 %. Det vil si at lånet utgjør maksimalt 60 % av markedsverdien på boligen.

Hvordan fungerer rammelån?

I de fleste banker kan du enkelt låne opp til lånerammen eller betale ned på lånet. I nettbanken er rammelånet som en konto du overfører til eller fra din bruks- eller sparekonto.

Hva er ulempene med rammelån?

At lånet er så fleksibelt kan være negativt da flere dropper å nedbetale lånet selv om de har mulighet til det. I tillegg kan fleksibiliteten gjøre at forbruket ditt øker mer enn det burde.