Renteprognose 2024 – boliglånsrenten fremover

renteøkning

Renteprognose for 2024 – Renteradar forklarer hvordan styringsrenten og boliglånsrenten vil vil utvikle seg fremover. Gjennomsnittlig boliglånsrente for 2024 ligger på litt over 6 %. Les hvordan du kan takle høye renter og senke kostnadene.

Renteprognose 2024 – Norges Bank

Grafen under viser renteprognosen Norges Bank publiserte 21. mars.

Styringsrenten er fortsatt på 4,5 %, etter rentemøtet til Norges Bank 21. mars. Det ser ut til at rentetoppen er nådd, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at de trolig holder renten på dette nivået frem til høsten 2024. Svak krone og høy reallønnsvekst gjør at det er mer sannsynlig med rentekutt i desember eller neste år.

Renteradar kan du se din personlige renteprognose og hvordan rentekostnadene vil utvikle seg fremover.

Rentenedgang i 2024?

Norges Bank tror at første rentekutt kommer i september 2024 og at det kun blir noen få rentekutt i 2025. Ved slutten av prognoseperioden ser det ut til at styringsrenten vil ligge på rett under 3 prosent. En gang i kvartalet oppgir Norges Bank sin prognose for hva de tror styringsrenten vil bli fremover.
Hvis Norges økonomi endrer seg, endres også styringsrentens prognose.

Rentemøte mars 2024

Norges Bank velger å holde renten uendret på 4,5 % etter rentemøtet 21. mars. Prisveksten har roet seg, men er fortsatt høyere enn målet om inflasjon på 2 %. Sentralbanken ønsker å ikke kutte renten for tidlig, for å unngå en svakere krone. Samtidig vil de ikke ha renten for høy, slik at at økonomien ikke bremses mer enn den må.

Renteprognose 2024 – se din personlig renteprognose

Renteradar kan du se forventet renteutvikling på ditt lån under innsikt. Da får du opp to grafer, som både viser forventet renteutvikling og hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut. 

Historiske styringsrenter

Styringsrenten til Norges Bank er utgangspunktet for markedsrentene som styrer rentesettingen til bankene på boliglån. Nedenfor ser du historiske styringsrenter fra 1991 frem til 2023.

Boliglånsrente 2024

Gjennomsnittlig boliglånsrente ligger nå på 6 % etter at rentehevingen ble effektuert i februar og mars. En bra rente vil ligger på 5,70 %, mens de beste rentene vil ligge ned mot 5,6 % effektiv. Det ser ut til at renten vil holde seg på dette nivået en god stund fremover slik økonomien ser ut nå.

Økt konkurranse om boliglånskundene

Konkurransen om lånekundene øker etter noen banker valgte å ikke heve renten og andre hevet med mindre, mens de største bankene hevet med 0,25 %-poeng. Dette gir gode tilbud i markedet som er en fordel i forhandling med banken eller om du ønsker å bytte bank.

Høye renter – Hva koster det?

Under har vi sett på utviklingen i månedlige rentekostnader for en gjennomsnittlig boliglånskunde med 3 millioner kroner i boliglån. På Renteradar kan du se forventet renteutvikling og rentekostnader for ditt lån.

Rentekostnader for et boliglån på 3 millioner

Grafen under viser rentekostnader for ulike rentenivåer. Det er tatt utgangspunkt i en lån på 3 millioner. Gjennomsnittlig boliglånsrente ligger på 6 %, som gir månedlige rentekostnader på 15 000 kroner.

Renteprognose 2024 – Finansmarkedet

Banker og andre finansielle aktører handler ulike renteprodukter seg i mellom. Disse produktene handler de både for å redusere risiko, men også ta spekulative posisjoner på hva rentene blir i fremtiden.

Prisene kan gi oss svar på hva markedet forventer at Norges Bank vil gjøre fremover. Det er ikke alltid at markedet er helt enige med Norges Bank sine prognoser. Markedet tror det vil komme ett eller kanskje to rentekutt mot slutten av i 2024.

Nye inflasjonstall har gjort at markedsrentene har steget, selv om inflasjonstallene er lavere enn forventet. Det betyr at rentekuttet som er forventet i september er mye mer usikkert. Slik det ser ut nå så vil første rentekutt komme mot slutten av året.

Det ser derfor ut til at boliglånsrentene vil ligge mellom 5 og 6 % i lang tid fremover. Derfor er det lurt å sjekke betingelsene dine på Renteradar så du ikke betaler mer enn nødvendig!

7 tips til hvordan du kan takle høye renter

Du bør lage en plan over privatøkonomien på hvordan du kan takle høye renter. I tillegg bør du ta en titt på om disse tipsene er relevante for deg:

1. Sjekk renten din jevnlig på Renteradar

Sjekk jevnlig hvordan lånebetingelsene dine er sammenlignet med markedets beste tilbud på Renteradar. Finner du ut at det finnes bedre tilbud på markedet, bør du bytte bank eller forhandle på renten med din nåværende bank. Renteradar har en prutefunksjon som automatisk sender en melding til banken din.

2. Rentefradraget gir mindre effekt av renteøkning

Husk at du får 22 % i rentefradrag på skatten (sats for 2024). Øker rentekostnadene dine med 5 000 kroner i måneden så blir effekten kun 3 900 kroner etter rentefradraget. Du kan til og med få fordelen av rentefradraget raskere gjennom å sjekke at skattekortet ditt er justert for økte renteutgifter.

3. Økt nedbetalingstid utsetter avdragene

Blir de månedlige utbetalingene for store kan et grep være å øke nedbetalingstiden på boliglånet. Med et boliglån på 3 millioner, 4 % rente og 25 år nedbetalingstid gir et terminbeløp på 15 800 kroner. Øker du løpetiden 30 år reduseres det til 14 300 kroner.

boliglånsrente 2024

4. Avdragsfrihet kan hjelpe deg kortsiktig

Sliter du med å betale ned avdrag når rentekostnadene øker kan du vurdere avdragsfrihet. Med belåningsgrad under 60 % kan du få rammelån uten avdrag, men også kunder med høyere belåningsgrad kan be om avdragsfrihet i kortere perioder.

5. Gå igjennom andre store utgiftsposter

Du bør ta en runde med forsikringer, pensjon, strøm og lignende. Dette er steder hvor du kan spare betydelige summer. Les mer om andre sparetips her.

6. Samle annen gjeld inn i boliglånet

Har du kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån bør du se om det kan bakes inn i boliglånet eller refinansieres til en lavere rente med vår tjeneste. På bare to minutter kan du få oversikt over all din gjeld. Vi viser deg hva du skylder av forbrukslån og kredittkortgjeld og hvor mye du kan spare på å refinansiere med hjelp av våre samarbeidspartnere.

7. Betale ned mer på boliglånet

Har du god økonomi og en del sparepenger bør du se på om du har råd til å gjøre en ekstra innbetaling på lånet ditt. Innskuddsrentene er langt lavere enn lånerentene. Vil du ha en buffer på sparekontoen bør du følge med fremover. Det er store forskjeller på hva bankene tilbyr i rente på innskuddskontoer.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om renteøkning

Hvordan kan jeg best takle alle renteøkningene?

Du bør ta en runde på privatøkonomien din. I artikkelen gir vi deg åtte tips. Aller viktigst bør du se på dine nåværende lånebetingelser på boliglån, og se på hvor mye du kan spare ved å bytte bank eller prute med nåværende bank. Dette gjør du enkelt hos oss på Renteradar.

Hva er renteprognose for 2024?

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa de trolig vil holde styringsrenten på 4,5 % en god stund fremover, med et mulig rentekutt høsten 2024. Men dette avhenger av inflasjon og den økonomiske utviklingen i Norge.

Blir det rentenedgang i 2024?

Norges Bank sa i april at de tror første rentekutt kommer i september 2024 og at det kun blir noen få rentekutt i 2025. Nå ser det derimot ut som at vi må vente lengre før vi får et rentekutt.

Hva blir boliglånsrenten for 2024?

Gjennomsnittlig boliglånsrente ligger nå på 6 %, og det vil muligens holde seg på det nivået en stund fremover i følge Norges Banks prognoser.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.