Primærbolig – hva er det og hvordan beregnes verdien?

Primærbolig er den boligen der du faktisk bor og har din offisielle adresse ved årets slutt. Renteradar forklarer hva det er og gir deg oversikt over de viktigste skattereglene knyttet til primærbolig.

Hva er en primærbolig?

Når du som eier selv bruker boligen som ditt bosted er dette din primærbolig. Velger du som eier å leie ut boligen istedenfor er dette en sekundærbolig. For å bestemme om boligen er en primær- eller sekundærbolig sjekker Skatteetaten din folkeregistrerte adresse ved utgangen av året. Det er altså din primærbolig du har som din folkeregistrerte adresse.

Normal nedbetalingstid på boliglån er 25-30 år. Som regel nedbetales boliglånet hver måned.

Formuesverdi og primærbolig

Skatteyter kan bare ha én primærbolig. For primærboliger er formuesverdien (ligningsverdien) satt til 25 prosent av boligverdien. I beregningen tar Skatteetaten hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Normalt fremgår opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig i skattemeldingen. Likevel er det lurt å sjekke at alle forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen er riktige.

Det er opplysninger du selv har sendt inn til Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. På Skatteetaten sine sider finner du en kalkulator for å regne ut formuesverdi.

Klage på formuesverdi

I 2021 ble det innført et nytt reglement som har gjort det enklere å oppnå lavere eiendomsskatt og formuesskatt for både primærboliger og sekundærboliger. En betydelig endring i dette reglementet er at formuesverdien nå skal være 25 prosent, i motsetning til tidligere da det ikke var tillatt å klage før formuesverdien oversteg 30 prosent. Denne nye forskriften gjelder også for sekundærboliger.

Ønsker du å klage trenger du en rekke dokumenter, eksempelvis:

  • Takst fra takstmann.
  • E-takst eller verdivurdering.
  • Dokumentasjon for salgsverdi av lignende boliger i nærområdet ditt.

Primærbolig – hvordan får jeg best rente?

Lavere rente? På Renteradar hjelper vi deg med å forhandle på renten i banken din eller starte prosessen ved å bytte bank. Vi sammenligner din rente med de beste i markedet og viser deg hvor mye du kan spare. Lavere rente gjort enkelt, sjekk din rente her.

Endre fra sekundærbolig til primærbolig

For å endre en sekundærbolig til en primærbolig så skriver du adressen på sekundærboligen som din folkeregistrerte adresse hos Skatteetaten. Da er du også nødt til å bruke denne boligen som din hovedbolig.

Lån med pant i bolig

Det er også viktig å være oppmerksom på at hvis du har lån med sikkerhet i boligen, kan betingelsene i låneavtalen din kreve at banken informeres om endringen, siden dette kan anses som en viktig endring av lånevilkårene.

Kontakt kommunen, banken og forsikringsselskapet

Det er en god idé å kontakte kommunen, banken og forsikringsselskapet ditt for å forsikre deg om at alle nødvendige endringer blir gjort og at du forstår de økonomiske og juridiske konsekvensene av å endre sekundærboligen til primærbolig.

Skatt ved salg av bolig

I tillegg kan det ha skattemessige implikasjoner, for eksempel når det gjelder skattefrihet ved salg av bolig. For at et salg av primærbolig skal være skattefritt i Norge, må du ha eid boligen i minst ett år og bodd i den i minst ett av de to siste årene før salget.

Eiendomsmeglerfunksjon – få en oppdatert verdivurdering på primærboligen

Har boligverdien steget på primærboligen, har du også fått lavere belåningsgrad. Banken får da bedre sikkerhet, noe som betyr at du kan få lavere boliglånsrente ved å prute med banken eller bedre tilbud fra andre banker.

Logger du inn på Renteradar hentes automatisk inn et estimat på verdien av primærboligen din. Informasjonen henter vi ut fra vår partner Hjemla. Vi viser informasjon om kvadratmeterpris i ditt område og prisutvikling.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er primærbolig?

Primærboligen er den boligen der skatteyter har sitt hjem og sin folkeregistrerte adresse ved årets utgang.

Hvordan regne ut formuesverdi på primærbolig?

Formuesverdien på primærbolig er satt til å utgjøre 25 prosent av boligverdien. Skatteetaten regner ut dette basert på informasjon du har sendt inn. Skatteetaten har en kalkulator for å regne ut formuesverdien her.

Kan man ha flere primærboliger?

Nei. Du kan aldri ha flere enn én primærbolig – du kan ikke være folkeregistrert på flere adresser samtidig.

Kan man endre fra sekundærbolig til primærbolig?

Primærbolig er der du har folkeregistrert adresse. Skal du gjøre din nåværende sekundærbolig om til primærbolig må du endre dette i folkeregisteret. Samtidig må du være oppmerksom på at du ikke kan ha to primærboliger samtidig.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt