Close sidebar

Primærbolig – hva er det og hvordan beregnes verdien?

primærbolig

Primærbolig er den boligen der skatteyter har sitt hjem og sin folkeregistrerte adresse ved årets utgang. Renteradar skal forklare deg kort hva det er og gi deg oversikten over de viktigste skattereglene knyttet til primærbolig.

Hva er en primærbolig?

Når du som eier selv bruker boligen som ditt bosted er dette din primærbolig. Velger du som eier å leie ut boligen istedenfor er dette en sekundærbolig. For å bestemme om boligen er en primær- eller sekundærbolig sjekker Skatteetaten din folkeregistrerte adresse ved utgangen av året. Det er altså din primærbolig du har som din folkeregistrerte adresse.

Normal nedbetalingstid på boliglån er 25-30 år. Som regel nedbetales boliglånet hver måned.

4 av 5 nordmenn kan spare

Formuesverdi og primærbolig

Skatteyter kan bare ha én primærbolig. For primærboliger er formuesverdien (ligningsverdien) satt til 25 prosent av boligverdien. I beregningen tar Skatteetaten hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Normalt fremgår opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig i skattemeldingen. Likevel er det lurt å sjekke at alle forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen er riktige.

Det er opplysninger du selv har sendt inn til Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. På Skatteetaten sine sider finner du en kalkulator for å regne ut formuesverdi.

Klage på formuesverdi

I 2021 ble det innført et nytt reglement som har gjort det enklere å oppnå lavere eiendomsskatt og formuesskatt for både primærboliger og sekundærboliger. En betydelig endring i dette reglementet er at formuesverdien nå skal være 25 prosent, i motsetning til tidligere da det ikke var tillatt å klage før formuesverdien oversteg 30 prosent. Denne nye forskriften gjelder også for sekundærboliger.

Ønsker du å klage trenger du en rekke dokumenter, eksempelvis:

  • Takst fra takstmann.
  • E-takst eller verdivurdering.
  • Dokumentasjon for salgsverdi av lignende boliger i nærområdet ditt.
Primærbolig interiør

Primærbolig – hvordan får jeg best mulig lånebetingelser?

Å forhandle på boliglånet ditt tar deg få minutter, men kan bety mye for økonomien din. Renteradar har 115 000 brukere. I snitt kan hver bruker spare 8 000 kroner i måneden på boliglånet sitt – enten ved å bytte bank, eller ved å forhandle med nåværende bank.

Renteradar logger du deg inn med BankID og informasjon innhentes automatisk. Videre sammenligner vi din boliglånsrente mot markedets beste tilbud, og viser deg hvor mye du kan spare. Du kan herfra med ett klikk prute med banken din eller starte prosessen med å bytte bank.

Eli-Anita fikk redusert renten

Eiendomsmeglerfunksjon – få en oppdatert verdivurdering på primærboligen

Har boligverdien steget på primærboligen, har du også fått lavere belåningsgrad. Banken får da bedre sikkerhet, noe som betyr at du kan få lavere boliglånsrente ved å prute med banken eller bedre tilbud fra andre banker.

Logger du inn på Renteradar hentes automatisk inn et estimat på verdien av primærboligen din. Informasjonen henter vi ut fra vår partner VIRDI. Vi viser informasjon om kvadratmeterpris i ditt område og prisutvikling.

Vi har også laget en funksjon i tjenesten hvor man kan be om få en oppdatert verdivurdering på primærboligen av en eiendomsmegler. Da blir du kontaktet av en eiendomsmegler i ditt nabolag for å få en verdivurdering. Oppdatert verdivurdering kan brukes inn mot banken din for å forhandle rente eller refinansiere boliglånet.

Få verdivurdering på primærbolig via Renteradar

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er primærbolig?

Primærboligen er den boligen der skatteyter har sitt hjem og sin folkeregistrerte adresse ved årets utgang.

Hvordan regne ut formuesverdi på primærbolig?

Formuesverdien på primærbolig er satt til å utgjøre 25 prosent av boligverdien. Skatteetaten regner ut dette basert på informasjon du har sendt inn. Skatteetaten har en kalkulator for å regne ut formuesverdien her.

Kan man ha flere primærboliger?

Nei. Du kan aldri ha flere enn én primærbolig – du kan ikke være folkeregistrert på flere adresser samtidig.

Kan man endre fra sekundærbolig til primærbolig?

Primærbolig er der du har folkeregistrert adresse. Skal du gjøre din nåværende sekundærbolig om til primærbolig må du endre dette i folkeregisteret. Samtidig må du være oppmerksom på at du ikke kan ha to primærboliger samtidig.

Gjør som 130 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.