Gjeldsgrad – Hva betyr det?

Gjeldsgrad er en viktig størrelse for hvor mye du kan få i boliglån og hvilke rentebetingelser du får på lånet. Det er en del uklare definisjoner av begrepet. Renteradar oppklarer hva gjeldsgrad faktisk betyr og hvordan det påvirker boliglånet ditt.

Gjeldsgrad – definisjon

Når vi snakker om gjeldsgrad i forbindelse med boliglån er dette den vanligste definisjonen:

Gjeldsgrad er boligkundens samlede gjeld delt på årlig inntekt

Gjeldsgrad brukes også i bedriftsøkonomisk sammenheng og har da ofte ulike betydninger. Mange blander også begrepet med belåningsgrad. Belåningsgrad beskriver hvor mye av boligen din som er belånt. Det vil si gjeld delt på boligverdi. Man snakker også ofte om egenkapitalandel som er egenkapital delt på boligens verdi.

3 Skjermbilder Renteradar

Gjeldsgrad og boliglån

Boliglånsforskriften inneholder regler for hvor mye banken kan gi deg i boliglån. I forskriften står det at gjeldsgraden ikke kan være høyere enn fem. Det betyr at banken normalt sett ikke kan gi deg boliglån som overstiger fem ganger din årsinntekt.

Boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften inneholder regler for bankenes utlånsforpraksis for boliglån. Finanstilsynet kommer med forslag til regler som Finansdepartementet tar stilling til og eventuelt vedtar.

Reglene endres ut i fra økonomiske og politiske hensyn, men dette er de viktigste reglene per i dag:

 • Bankene skal dokumentere og gjøre en forsvarlig kredittvurdering av hver boliglånskunde
 • Det skal gjøres en vurdering av kundenes betjeningsevne av boliglånet
 • Gjeldsgraden (lån / årsinntekt) skal ikke være høyere enn fem
 • Belåningsgraden skal ikke overstige 85 %
 • Er belåningsgraden høyere en 60 % skal det betales avdrag
 • Bankene kan kun avvike fra reglene for inntil 10 % av innvilgede lån

Gjeldsgrad – Formel

Gjeldsgrad formel

Når man skal regne ut gjeldsgraden for en boliglånskunde tar man utgangspunkt i samlet gjeld – ikke kun boliglån. Har du annen gjeld enn boliglån vil også dette regnes inn totalbeløpet du kan låne.

Eksempel: Med 500 000 kroner i årsinntekt kan du låne opptil 2 500 000 kroner i boliglån uten annen gjeld. Har du i tillegg et billån på 200 000 kroner, kan du bare få 2 300 000 kroner i boliglån.

Har du BSU som ikke benyttes til boligkjøpet kan dette trekkes fra samlet gjeld.

Gjeldsgrad kalkulator

Nedenfor finner du en kalkulator du kan bruke til å regne ut din gjeldsgrad. Fyll inn din årsinntekt og ditt lånebeløp.

Hvordan beregnes årsinntekt?

Årsinntekten er det som kalles personinntekten i skatteloven. Det er inntekten som er grunnlag for fastsetting av trinnskatt til staten og trygdeavgiften. Personinntekten omfatter blant annet:

 • Lønn og andre fordeler gjennom arbeidsforhold
 • Pensjon
 • Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
 • Barnetrygd
 • Stabile og dokumenterbare leieinntekter
 • En del andre offentlige stønader

Det er lønnen din før skatt som tas inn i beregningen av årsinntekt. Bonuser og andre engangsbetalinger regnes normalt sett ikke med.

Vil banken min gi meg boliglån fem ganger årsinntekten?

Det er ikke bare gjeldsgraden banken ser på når de vurderer din lånesøknad. De vurderer også:

 • Betjeningsevne: Det hjelper ikke å ha høy årsinntekt hvis du har høye faste kostnader. Banken vil typisk vurdere dine månedlige kostnader knyttet til barn, bil og annen gjeld.
 • Belåningsgrad: Lånebeløpet skal ikke utgjøre mer enn 85 % av boligens markedsverdi. Med andre ord må du ha 15 % egenkapital.
 • Kredittvurdering / Betalingsanmerkninger: Bankene vil sjekke med et kredittbyrå om du har betalt regninger i tide og at du ikke har mye annen gjeld. Har du betalingsanmerkninger kan det påvirke lånestørrelsen eller om du får lån.

Gjeldsgrad begrenser ofte unge i boliglånsmarkedet

Nordmenn sin gjeldsgrad øker. Boliglånsundersøkelsen 2021 fra Finanstilsynet viser at en økende andel av nye lån blir tatt opp med høy gjeldsgrad. 47 % av innvilget lånebeløp har blitt tatt opp av låntakere med en gjeldsgrad på over 400 %, hvor 29 % er tatt opp av låntakere med en gjeldsgrad på over 450 prosent. I følge Finanstilsynet utgjør denne økningen i norske husholdninger en stor risiko for finansiell stabilitet. Norske privatpersoner hadde en gjeld på 6.846 milliarder kroner i juni 2022. Gjelden tilsvarer en tolvmånedersvekst på 5,1 %, opp 4,9 % fra måneden før.

For svært mange, spesielt unge, er reglene i Boliglånsforskriften til hinder for å komme inn i boliglånsmarkedet spesielt i storbyene. Begrensningen om fem ganger årsinntekt er derfor en gjenstand for politisk debatt.

Finanstilsynet har foreslått enda strengere regler og vil ha maksimal gjeldsgrad ned fra 5 til 4,5 for å redusere risikoen til bankene og boliglånsmarkedet. De har ikke fått gehør fra Finansdepartementet, som til slutt bestemmer reglene. Det ser derfor ut til at den beholdes på fem i regelverket også fremover.

Gode nyheter januar 2022

I januar kom Nordea Markets og DNB Markets ut med nye økonomiske prognoser. Disse prognosene viser at gjeninnhentingen av norsk økonomi har gått fortere enn folk flest har trodd.

Videre har sentralbanksjef sagt at rentene er på vei oppover, men samtidig vokser inntektene også. Boligprisene betegner han som stabile. Med dette mener han også at husholdningene gradvis vil få lavere gjeldsgrad, og dette vil også hjelpe førstegangskjøpere med å komme inn i boligmarkedet. Vi kan se at nordmenns usikret gjeld falt noe fra mai til juni 2022.

Samtidig har regjeringen forslått at boliglån kommer inn i Gjeldsregisteret. Målet med dette er å redusere gjelden til nordmenn. Forslaget er ute til høring frem til 14. oktober 2022, og vi oppdaterer dersom det skjer store endringer.

Gjeldsgrad i bedriftsøkonomisk sammenheng

I bedriftsøkonomisk sammenheng betyr gjeldsgrad som regel noe annet enn når det benyttes om boliglån. Dette kan derfor virke forvirrende for mange.

For bedrifter er dette som regel definisjonen:

Gjeldsgrad = Sum gjeld / Egenkapital

Grønt hus

Hvordan påvirke sin egen gjeldsgrad?

Det er flere ting du selv kan gjøre for å påvirke din egen gjeldsgrad. Flere banker opererer med noe fleksibilitet. Ofte må lånesøkere forbedre gjeldsgraden sin noe for å få ønsket lånesum. Som regel handler dette om egenkapital, og det er måter du kan øke denne på.

Blant annet kan du få en kausjonist som stiller som sikkerhet med egne eiendeler i lånet ditt. En annen mulighet er å få en medlåntaker som står ansvarlig for lånet på lik linje som lånetaker. Har du fortsatt problemer med å få spart opp ønsket egenkapital bør du også se på om startlån er en mulighet.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er gjeldsgrad?

For privatpersoner er definisjonen av Gjeldsgrad = Samlet gjeld / Årsinntekt.

Hvor høy kan gjeldsgraden min være?

Boliglånsforskriften har satt den til maksimalt 5. Det betyr at din samlede gjeld ikke kan være høyere enn 5 ganger din årsinntekt.

Hvordan beregnes årsinntekten?

Det er din stabile lønn før skatt over tid. I tillegg kan pensjon, trygder og andre faste inntekter ofte inngå i årsinntekten.

Hvordan kan jeg forbedre gjeldsgraden min?

Dette kan du gjøre med å øke egenkapitalen. Blant annet bør du se på om du kan få en medlåntaker eller kausjonist til å hjelpe.

Gjør som 80 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.