Gjeldsgrad – Hva betyr det? – Boliglånsguiden

23.12.20

Gjeldsgrad er en viktig størrelse for hvor mye du kan få i boliglån og hvilke rentebetingelser du får på lånet. Det er en del uklare definisjoner av begrepet. Renteradar.no oppklarer hva gjeldsgrad faktisk betyr og hvordan det påvirker boliglånet ditt.

Gjeldsgrad – definisjon

Når vi snakker om gjeldsgrad i forbindelse med boliglån er dette en vanligste definisjonen:

Gjeldsgrad er boligkundens samlede gjeld delt på årlig inntekt

Gjeldsgrad brukes også i bedriftsøkonomisk sammenheng og har da ofte ulike betydninger.

Mange blander også begrepet med belåningsgrad. Belåningsgrad beskriver hvor mye av boligen som er belånt. Det vil si gjeld delt på boligverdi.

Man snakker også ofte om egenkapitalandel som er egenkapital delt på boligens verdi.

Gjeldsgrad og boliglån

Boliglånsforskriften inneholder regler for hvor mye banken kan gi deg i boliglån. I forskriften står det at gjeldsgraden ikke kan være høyere enn fem. Det betyr at banken normalt sett ikke kan gi deg boliglån som overstiger fem ganger din årsinntekt.

Gjeldsgrad – Formel

Gjeldsgrad formel

Når man skal regne ut gjeldsgraden for en boliglånskunde tar man utgangspunkt i samlet gjeld – ikke kun boliglån.

Har du annen gjeld enn boliglån vil også dette regnes inn totalbeløpet du kan låne.

Eksempel: Med NOK 500 000 i årsinntekt kan du låne opptil NOK 2 500 000 i boliglån uten annen gjeld. Har du i tillegg et billån på NOK 200 000, kan du bare få NOK 2 300 000 i boliglån.

Har du BSU som ikke benyttes til boligkjøpet kan dette trekkes fra samlet gjeld.

Gjeldsgrad Kalkulator

Hvordan beregnes årsinntekt?

Årsinntekten er det som kalles personinntekten i skatteloven. Det er inntekten som er grunnlag for fastsetting av trinnskatt til staten og trygdeavgiften. Personinntekten omfatter blant annet:

 • Lønn og andre fordeler gjennom arbeidsforhold
 • Pensjon
 • Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
 • Barnetrygd
 • Stabile og dokumenterbare leieinntekter
 • En del andre offentlige stønader

Det er lønnen din før skatt som tas inn i beregningen av årsinntekt. Bonuser og andre engangsbetalinger regnes normalt sett ikke med.

Boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften inneholder regler for bankenes utlånsforpraksis for boliglån. Finanstilsynet kommer med forslag til regler som Finansdepartementet tar stilling til og eventuelt vedtar.

Reglene endres ut i fra økonomiske og politiske hensyn, men dette er de viktigste reglene per i dag:

 • Bankene skal dokumentere og gjøre en forsvarlig kredittvurdering av hver boliglånskunde
 • Det skal gjøres en vurdering av kundenes betjeningsevne av boliglånet
 • Gjeldsgraden (lån / årsinntekt) skal ikke være høyere enn fem
 • Belåningsgraden skal ikke overstige 85 %
 • Er belåningsgraden høyere en 60 % skal det betales avdrag
 • Bankene kan kun avvike fra reglene for inntil 10 % av innvilgede lån.

Sjekk hva du kan spare boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Vil banken min gi meg boliglån fem ganger årsinntekten?

Det er ikke bare gjeldsgraden banken ser på når de vurderer din lånesøknad. De vurderer også:

 • Betjeningsevne: Det hjelper ikke å ha høy årsinntekt hvis du har høye faste kostnader. Banken vil typisk vurdere dine månedlige kostnader knyttet til barn, bil og annen gjeld.
 • Belåningsgrad: Lånebeløpet skal ikke utgjøre mer enn 85 % av boligens markedsverdi. Med andre ord du må ha 15 % egenkapital
 • Kredittvurdering / Betalingsanmerkninger: Bankene vil sjekke med et kredittbyrå om du har betalt regninger i tide og ikke har mye annen gjeld. Har du betalingsanmerkninger kan det påvirke om du får lån eller lånestørrelsen.

Gjeldsgrad begrenser ofte unge i boliglånsmarkedet

For svært mange, spesielt unge, er reglene i Boliglånsforskriften til hinder for å komme inn i boliglånsmarkedet spesielt i storbyene. Begrensningen om fem ganger årsinntekt er derfor gjenstand for politisk debatt.

Finanstilsynet har foreslått enda strengere regler og vil ha maksimal gjeldsgrad ned fra 5 til 4,5 for å redusere risikoen til bankene og boliglånsmarkedet. De har ikke fått gehør fra Finansdepartementet som til slutt bestemmer reglene. Det ser derfor ut til at den beholdes på fem i regelverket også fremover.

Gjeldsgrad i bedriftsøkonomisk sammenheng

I bedriftsøkonomisk sammenheng betyr gjeldsgrad som regel noe annet enn når det benyttes om boliglån. Dette kan derfor virke forvirrende for mange.

For bedrifter er dette som regel definisjonen:

Gjeldsgrad = Sum gjeld / Egenkapital

Renteradar.no hjelper deg med å prute eller bytte

Renteradar.no_bytte eller prute

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er gjeldsgrad?

For privatpersoner er definisjonen av Gjeldsgrad = Samlet gjeld / Årsinntekt

Hvor høy kan gjeldsgraden min være?

Boliglånsforskriften har satt den til maksimalt 5. Det betyr at din samlede gjeld ikke kan være høyere enn 5 ganger din årsinntekt.

Hvordan beregnes årsinntekten?

Det er din stabile lønn før skatt over tid. I tillegg kan pensjon, trygder og andre faste inntekter ofte inngå i årsinntekten.