Egenkapital ved kjøp av bolig

Egenkapital ved boligkjøp – alt du trenger å vite

28.08.21

Er du ny i boligmarkedet, og usikker på hva som egentlig menes med egenkapital? Dette er noe som kreves av banker når du skal kjøpe bolig. Renteradar.no skal prøve å forklare dette på en lettere måte her.

Hvor mye kreves i egenkapital?

For å kunne kjøpe bolig krever bankene normalt at du har minst 15% egenkapital ved søk om lån. Dette vil si at du da kan låne 85% av kjøpesummen.

I tillegg må du kunne dekke omkostningene ved kjøpet. Selv om bankene har strenge regler til andel lån og egenkapital, finnes det allikevel flere måter du kan kjøpe bolig på, uten å ha egenkapital.

De samme reglene gjelder i utgangspunktet både for kjøp av primær- og sekundærbolig; unntaket er i Oslo. Boliglånsforskriften sier at for sekundærboliger i Oslo må kjøperen ha 40 % egenkapital.

Omkostninger må medberegnes

I tillegg til egenkapitalen må du også dekke omkostningene knyttet til boligkjøpet. Omkostninger ved boligkjøp vil avhenge av hvilken type bolig du kjøper. Normalt må du betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten.

Unntaket er borettslag hvor omkostningene ligger på cirka 5000 kroner. I tillegg kommer det et mindre tinglysingsgebyr.

Kjøper du for eksempel en enebolig til 5 millioner kroner, må du ha 750 000 kroner i egenkapital. I tillegg til det vil omkostningene komme på 2,5 %, som vil si 125 000 kroner.

BSU som egenkapital

Dersom du har en BSU-konto som ikke er fylt opp, kan du la beløpet stå og spare videre på den når du kjøper bolig. Det er fordi det allikevel vil telle som egenkapital ved boligkjøp. Dette gjelder for vanlig BSU-konto, ikke StartBSU, BSU 2.0, BSU Pluss eller lignende tilleggstjenester.

Boliglån uten egenkapital

Mange har et stort ønske om å kjøpe egen bolig, men har kanskje ikke like lett for å spare opp penger til dette. Dette gjør at flere ønsker å ta opp lån, selv om de kanskje ikke har en stor nok sum av oppsparte midler til å faktisk få det godkjent av banken.

Se hva du kan spare på boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Bankene må følge reglene i Boliglånsforskriften for å innvilge lån, og disse er det vanskelig å komme utenom. Det er derimot mulig å ta opp et lån uten egenkapital. Her er noen eksempler:

  • Du kan stille med kausjonist. Dette er en person som gir en garanti til banken. Dersom hovedlåntaker ikke kan betjene lånet er det kausjonisten som må tilbakebetale lånet. Ofte er en kausjonist en forelder eller annet familiemedlem.
  • Du kan stille med medlåntaker. Her deler medlåntaker og hovedlåntaker ansvar for å få hele lånet nedbetalt.
  • Du kan søke om startlån. Dette tilbys av Husbanken og kommuner, og gis til enkelte samfunnsgrupper som ikke selv har mulighet til å spare opp egenkapital.
  • Du kan søke om 100 % finansiering med god sikkerhet.
  • Et annet alternativ er toppfinansiering. Her er det mye høyere rente enn ved vanlig boliglån.
bsu regler

Under viser vi eksempler på hvor mye du kan låne med diverse summer av egenkapital og årsinntekter.

EgenkapitalÅrsinntektBoliglån
300 000400 0002 000 000
450 000 600 0003 000 000
600 000
800 0004 000 000
750 0001 000 000 5 000 000

Boligkjøp er en omfattende prosess der det er mange viktige faktorer å huske på og ta stilling til. Å navigere boligmarkedet er vanskelig, og kostnader og lånebetingelser er noe det kan være vanskelig å ha kontroll på.

Lurer du på hvor mye du kan låne til bolig? Vi har samlet det du trenger for å vite om det her!

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er egenkapital?

Det er kapital som tilhører deg selv og ikke er lånt inn. Når du kjøper en bolig er det altså egenkapitalen det går inn med selv og ikke låner fra banken.

Kan jeg få boliglån uten egenkapital?

Å ta opp boliglån uten egenkapital kan være vanskelig. Dersom du kan benytte deg av kausjonist, medlåntaker, forskudd på arv, startlån eller 100% finansiering med god sikkerhet kan det allikevel være mulig.

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig?

Du må ha minimum 15% i egenkapital.

Hvor mye kan jeg låne av boligverdien?

Du kan låne 85% av boligens markedsverdi. Denne begrensningen kommer frem i Boliglånsforskriften. Markedsverdien skal være fastsatt ut fra en forsiktig vurdering.