LOfavør App

Medlemskap i organisasjoner som LOFavør eller Akademikerne kan gi billig boliglån

17.10.19

Medlemskap i en organisasjon som Akademikerne eller LOFavør kan gi billig boliglån. Besparelsen på boliglån er ofte høyere enn kontingenten.

De viktigste medlemskapene som gir deg billig boliglån er:

Akademikerne

Har en svært gunstig samarbeidsavtale med Danske Bank som over tid har gitt medlemmene 0.5 til 0.75 prosentpoeng lavere rente enn listeprisen til Danske Bank og andre store banker. Hvis du ikke ønsker å bytte til Danske Bank, er det ofte nok å nevne for din eksisterende bank at du er medlem og banken vil ofte sette ned renten din. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger.

LOFavør

LO inngikk nylig en samarbeidsavtale med Sparebank 1 – gruppen og utformet fordelsprogrammet LOfavør for medlemmene sine. Fordelsprogrammet gir medlemmer i et LO-forbund gunstige vilkår på boliglån. Det billigste boliglånet i LOfavør får du som ung førstegangskjøper av bolig mens eldre boliglånskunder må betale litt mer. I øyeblikket får LO medlemmer i likhet med Akademikerne rundt 0.5 til 0.75 prosentpoeng lavere rente enn listepris.

Sykepleierforbundet

Har hatt en langvarig avtale med DNB. Denne avtalen gir sykepleiere gunstigere vilkår enn listepris fra bankene, men mindre rabatt enn Akademikerne og LOfavør i øyeblikket. Tilbudet ligger rundt 0.25 til 0.5 prosentpoeng lavere enn listepris.

YS

YS har inngått avtale med Gjensidige Bank (del av Nordea). Tilbudet fra Gjensidige Bank til YS-medlemmer er blant markedets beste i øyeblikket og ligger rundt 0.75 % under listepris. Gjensidige Bank skiller mindre mellom unge og eldre boliglånskunder. Eldre boliglånskunder kan derfor få gunstige vilkår for refinansiering av boliglån her.   YS består av 13 forbund

UNIO

Består av 13 forbund og har avtale med Storebrand Bank om boliglån. Norsk Sykepleierforbund er en del av Unio, men har egen avtale med DNB (se over). Avtalen med Storebrand Bank gir medlemmene rundt 0.25 til 0.5 prosentpoeng lavere boliglånsrente enn listepris.

OBOS

Medlemmer får som hovedregel 0.15 %-poeng lavere boliglånsrente enn ikke-medlemmer på boliglån i OBOS-banken.

Stats- og kommuneansatte kan få gunstige boliglån gjennom sin pensjonskasse eller livselskap.

Medlemsfordeler på andre bankprodukter

Medlemskap i en organisasjon kan også gi deg fordeler på andre bankprodukter. Er du ung og sparer til BSU, får du ofte høyere BSU-rente som medlem. Det gjelder blant annet LOFavør.

Se om medlemskap kan gi deg bedre boliglånsrente på Renteradar.no

Renteradar.no kan du legge inn ditt medlemskap under Profil etter innlogging og enkelt se om du kan få bedre tilbud. Mange av våre kunder oppdager at de kan spare store beløp på medlemskapet sitt. Renteradar hjelper deg å bytte til banken som gir medlemskapstilbudet eller lar deg prutte med din eksisterende bank om å få like bra rente.