Boliglån for unge (BLU) – en komplett guide

nito-medlem boliglån

Vurderer du å kjøpe din første bolig? Renteradar har sett nærmere på alternativer for unge i boligmarkedet. Boliglån for unge, som ofte forkortes til BLU, tilbys av bankene til unge i etableringsfasen. Enkelte banker tilbyr også førstehjemslån til unge kunder som kjøper sin første bolig. I de aller fleste tilfeller er dette knyttet til en øvre aldersgrense som er på enten 33 eller 34 år, det avhenger av bankens vilkår.

Har du derimot allerede kjøpt bolig og har et boliglån?

Da kan du sjekke hva du kan spare på ditt boliglån ved å trykke her. Du logger inn med BankID, og vi henter automatisk ut din lånedata. Etter det sammenligner vi din rente mot boligens beste tilbud, og forteller deg hvor mye du kan spare på å bytte bank eller prute med nåværende bank.

3 Skjermbilder Renteradar

Bankenes konkurranse om boliglån for unge

For bankene er det sterk konkurranse for unge boliglånskunder og ønsket om at førstegangskjøpere skal velge dem. Derfor er renten spesielt gunstig for denne målgruppen. Som kunde gjør dette at du har mange banker med svært gode tilbud å velge mellom.

Alderen din er en av de 10 viktigste faktorene som har innvirkning på dine lånevilkår. I snitt har unge boliglåntakere bedre betingelser enn eldre boliglåntakere som ikke får BLU betingelsene. Enkelte banker har egne vilkår når det kommer til hvor gode betingelser du kan få som ung boliglåntaker.

Renteoversikt – Boliglån for unge

Under har vi en oversikt over hvilken renter de ulike bankene gir til sine lånekunder gitt hvilken type lån de tar opp. Tabellen oppdateres daglig.

Bank Produktnavn Nominell rente Maks belåningsgrad
Akademikerne (Danske Bank) Boliglån Ung 85% 3.34% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån Ung u/85 % 3.34% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån Ung u/85 % 3.34% 85%
Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år 3.34% 85%
Haltdalen Sparebank Boliglån for unge 3.44% 85%
SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån for unge 3.45% 85%
Valdres Sparebank BLU - boliglån ungdom 3.45% 85%
Sparebank 68° Nord Boliglån for unge 3.45% 85%
Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån - UNG Røros 3.49% 85%
Skagerrak Sparebank Boliglån for unge (BLU) 3.49% 85%
Oslofjord Sparebank Boliglån Ung 3.49% 85%
Tinn Sparebank Ungdomslån 3.54% 85%
Strømmen Sparebank BLU - Boliglån for unge 3.55% 85%
Etnedal Sparebank Boliglån for unge 3.55% 85%
Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån for unge - BLU 3.59% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån Ung 3.59% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån UNG 3.59% 85%
SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån Ung 34 år 3.59% 85%
SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån Ung 3.59% 85%
Sparebanken Narvik Boliglån for unge 3.59% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån Ung u/85 % 3.60% 85%
Soknedal Sparebank Boliglån ung innenfor 75% 3.60% 75%
Gildeskål Sparebank Boliglån Ung 3.60% 85%
SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån Ung 3.62% 85%
SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån ung 3.62% 85%
Tolga-Os Sparebank Boliglån for unge 3.63% 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån for unge (BSU-Lån) 3.64% 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Boliglån for unge 3.64% 85%
Tysnes Sparebank Tysnes Ungdomslån- inntil 85% 3.64% 85%
Hjelmeland Sparebank Boliglån for ungdom - 75% 3.65% 75%
Marker Sparebank Boliglån Ung 3.65% 85%
Odal Sparebank BLU; boliglån for unge 3.65% 85%
SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Boliglån Ung 3.65% 85%
Spareskillingsbanken Ungdomslån 3.65% 85%
Sunndal Sparebank Boliglån UNG 3.65% 85%
Selbu Sparebank BLU 3.65% 80%
Grong Sparebank Bolig UNG 3.69% 85%
Birkenes Sparebank Boliglån UNG 18-35 år 3.70% 85%
Sogn Sparebank Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 60%, Eika Boligkreditt AS 3.70% 60%
Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån Ung 3.73% 85%
TOBB (DNB) Boliglån Ung 3.73% 85%
USBL (DNB) Boliglån Ung 3.73% 85%
SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån for unge 3.74% 85%
SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån for Unge 3.74% 85%
Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån UNG 3.74% 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % 3.74% 85%
Aurskog Sparebank Boliglån ung 3.75% 85%
Hegra Sparebank Ungdomslån innenfor 85% 3.75% 85%
Hjelmeland Sparebank Boliglån for ungdom 85% 3.75% 85%
Åfjord Sparebank Bolig Ung 3.75% 85%
Sparebanken Møre Møre Ung Boliglån 3.79% 85%
Berg Sparebank Boliglån Ung 3.79% 85%
Nidaros Sparebank Boliglån ung 3.79% 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån Ung 3.79% 85%
Agder Sparebank Boliglån UNG 18-34 år 3.79% 85%
KLP Banken AS Boliglån Ung Medlem 3.80% 85%
Fana Sparebank Boliglån Ung 3.80% 85%
OBOS-banken AS Boliglån Ung medlem 3.83% 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån Ung 3.84% 85%
Aasen Sparebank Midt Boliglån Ung 3.84% 85%
Høland og Setskog Sparebank BLU - boliglån for unge 3.85% 85%
Grue Sparebank BLU - boliglån for unge 3.85% 85%
Flekkefjord Sparebank Ungdomslån 3.85% 85%
Evje og Hornnes Sparebank Boliglån for unge 3.85% 85%
Romsdal Sparebank Boliglån for ungdom 3.85% 85%
Valdres Sparebank BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) 3.85% 85%
Voss Sparebank Bustadlån for unge 3.89% 85%
Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån for unge 3.89% 85%
Kvinesdal Sparebank Banken Ung 3.90% 75%
Ørskog Sparebank BLU - Bustadlån for unge 3.90% 85%
Sogn Sparebank Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 85 %, Sogn Sparebank 3.90% 85%
Ørland Sparebank Boliglån for Ungdom 3.90% 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån for unge 3.90% 85%
Valle Sparebank Ungdomslån 3.90% 85%
Sandnes Sparebank Boliglån Ung 3.94% 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån for unge under 34 år (BLU-lån) 3.94% 85%
SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 75% 3.94% 75%
Askim og Spydeberg Sparebank Aktiv Ung Bolig 3.95% 85%
Oppdalsbanken BAU - Boliglån for unge 3.95% 85%
SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån for unge (BSU-lån) 3.95% 85%
Eidsberg Sparebank Bolig Lån Ung (BLU) 3.95% 85%
OBOS-banken AS Boliglån Ung 3.98% 85%
Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån Ung inntil 85 % 3.98% 85%
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån for unge 3.99% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån for unge 3.99% 85%
Sparebanken Øst Boliglån Ung 3.99% 85%
SpareBank 1 Helgeland Boliglån for unge 3.99% 85%
SpareBank 1 Nordmøre Boliglån for unge 4.00% 85%
Totens Sparebank Boliglån til unge 4.00% 85%
Rindal Sparebank Boliglån for ungdom-BLU 4.00% 85%
SpareBank 1 Østlandet Boliglån for unge 4.00% 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån for unge 18-33 år over 2 millioner 4.04% 85%
Lillesands Sparebank Ungdomslån 4.04% 85%
Bien Sparebank ASA Boliglån for unge - ETABLERT 4.04% 85%
Bjugn Sparebank BLU - Boliglån for unge 4.05% 85%
Stadsbygd Sparebank Boliglån UNG 4.05% 85%
Skue Sparebank Boliglån for unge 4.05% 85%
Skudenes & Aakra Sparebank BSU-lån 4.09% 85%
Haugesund Sparebank BSU­-lån innenfor 85% 4.09% 85%
SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 85% 4.09% 85%
Andebu Sparebank BLU 4.10% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån UNG Premium Next 4.10% 85%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån for unge (18-34 år) 4.10% 85%
Melhusbanken BLU-lån innenfor 85% 4.10% 85%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån Ung 4.10% 85%
Vekselbanken Bustadlån for ungdom 4.14% 85%
Jæren Sparebank Boliglån Ung - BLU 4.14% 85%
Luster Sparebank Ungdom bustadlån 4.15% 85%
SpareBank 1 SMN Boliglån for unge under 34 år 4.19% 85%
Søgne og Greipstad Sparebank Ungdomslån 4.19% 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån for unge 18-33 år under 2 millioner 4.19% 85%
Danske Bank Boliglån Ung 4.20% 85%
Sparebanken DIN Bustadlån for ungdom - BLU 4.20% 60%
Sparebanken Sør Boliglån UNG 4.20% 85%
Orkla Sparebank BLU - boliglån for unge 4.24% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån for unge (BLU) 4.24% 85%
Sparebanken Vest Boliglån for unge 4.24% 85%
SpareBank 1 SR-Bank Boliglån for unge 4.29% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån Ung 4.30% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån UNG 4.34% 85%
Trøgstad Sparebank Ungdomslån 4.34% 85%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 10 år 4.44% 75%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 5 år 85% 4.58% 85%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 10 år 85% 4.59% 85%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 5 år 4.59% 75%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 3 år 85% 4.64% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 3 års binding 4.65% 85%
Danske Bank Fastrentelån 5 år for unge 85 % 4.68% 85%
Danske Bank Fastrentelån 10 år for unge 85 % 4.69% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år UNG 4.69% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år UNG 4.69% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år UNG 4.69% 85%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 3 år 4.69% 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 5 år 4.70% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 10 år 4.70% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 10 år / 85 % 4.70% 85%
Landkreditt Bank AS Boliglån Ung 4.70% 85%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 10 år 4.74% 75%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 5 år 4.74% 75%
Danske Bank Fastrentelån 3 år for unge 85 % 4.74% 85%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 5 år 4.74% 85%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 10 år 4.74% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 5 års binding 4.75% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 10 års binding 4.75% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 3 år 4.80% 85%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 3 år 4.84% 75%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 3 år 4.84% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 3 år / 85 % 4.85% 85%
SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år inntil 34 år 4.85% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 5 år / 85 % 4.85% 85%
SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år inntil 34 år 4.90% 85%
SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år inntil 34 år 4.95%

Ny i boliglånslånsmarkedet? Sjekk ut denne tjenesten!

Ønsker du å kjøpe din første bolig og ikke helt vet hvor du skal starte? Renteradar har laget en gratis tjeneste for deg, som på få minutter hjelper deg i gang. Slik fungerer tjenesten:

  1. Du logger deg inn på tjenesten og fyller inn informasjon som alder, årslønn og gjeld. Deretter får du en oversikt over et estimert lånebeløp og informasjon om hva du kan kjøpe bolig for.
  2. Vi forteller deg hva sannsynligheten din er for å få lån ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
  3. Videre får du en oversikt over banker som har det beste tilbudet for akkurat deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en partnerbank.

Bankene tenker langsiktig

Grunnen til at bankene kriger om unge boliglånstakere er fordi de tenker langsiktig. De fleste som tar opp et boliglån, har en nedbetalingstid på mellom 25 og 30 år. Det er også stor sannsynlighet for at de tar opp ytterligere lån i løpet av denne perioden. Derfor vet bankene at dersom de klarte å få deg som kunde fra første start, er det stor sannsynlighet for at du vil være kunde i lang tid fremover, noe bankene tjener på.

Selv om bankene kjemper om unge boliglånskunder må de allikevel forholde seg til finansielle lover og regler. Blant annet kravet om 15 % egenkapital, og de fleste bankene tilbyr 85% finansiering. Videre følger stort sett alle banker de samme kravene for boliglån for unge:

  • Du er under 33 eller 34 år
  • Dersom du kjøper bolig sammen med andre gjelder alderen til den yngste
  • Du eier ikke bolig fra før av (gjelder førstehjemslån)

Førstehjemslån

Førstehjemslån blir ofte omtalt i forbindelse med boliglån for unge, men enkelte banker har enda gunstigere lånebetingelser for dette lånet. Bankene tilbyr ofte førstehjemslån opp til 90 % av kjøpesummen, og noen helt opp til 100 % dersom du har en kausjonist som stiller opp for deg.

Flere førstegangskjøpere

I 2021 kjøpte 55.000 personer sin første bolig. Det er det høyeste antallet førstegangskjøpere siden 2008. Dette kan ha en sammenheng med koronapandemien og rentefall. Lave renter etter koronautbruddet gir unge sterkere insentiver til å kjøpe sin første bolig istedenfor å leie. En bieffekt av dette har vært at boligprisene har økt.

LOfavør har gode betingelser for boliglån for unge

Er du medlem av LOfavør kan du sikre deg svært gode betingelser for ditt boliglån. De tilbyr både førstehjemslån men også boliglån for unge. De har inngått et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som derfor kan tilby sin beste rente dersom du er medlem av LOfavør.

Boliglån for unge er et alternativ for unge som vil inn i boligmarkedet

Sammenheng mellom BSU og boliglån for unge (BLU)

Det å spare opp til sin første bolig er en omfattende prosess, som kan være lang og føles endeløs for mange. Det er lurt å sette seg tydelige sparemål og forsøke å begynne med å spare på en BSU konto fra tidlig alder.

Det finnes mange nødvendige råd og tips om sparing og regler for BSU. Maksgrensen for hvor lenge du kan spare på BSU er til året du fyller 34 år, noe som gjenspeiler hvorfor du kan få boliglån for unge frem til samme alder.

Bankene skrur opp renten

Det er viktig å være bevisst på ditt boliglån og din boliglånsrente. Det året du fyller 34 år skrur de fleste bankene nemlig opp renten, og dette kan bety en økonomisk endring for deg. Det vanligste er å gå over til vanlige vilkår for boliglån med flytende renter. Dersom dere er to personer som har tatt opp boliglånet er det vanlig at bankene tar utgangspunkt i den yngste av dere.

Kunder som ikke lenger kvalifiserer til BLU-betingelsene har spesielt god nytte av å bruke Renteradar for å sammenligne mot bedre tilbud i andre banker.

Bankene som har tydelige fordeler for unge boliglåntakere

Flere norske banker er altså svært opptatte av å få unge boliglånskunder og har derfor svært gode betingelser på sine boliglån for unge. Under har vi samlet linker og en oversikt over de bankene som satser på dette og som har god rente på sine boliglån for unge.

Blant annet har disse bankene avtaler med fagforbund og organisasjoner, som kan gi lavere rente. Spesielt for unge er disse avtalene gunstige. Dette gjelder for eksempel Akademikerne, LOFavør, YS og Unio.

Lurer du på hvor mye egenkapital du trenger for å kunne kjøpe bolig? Det er gjerne overveldende å sette seg inn i alt sammen. Les mer om viktige temaer som fellesgjeld, belåningsgrad, kausjonist og medlåntaker som er sentrale å ha kunnskap om før man skal kjøpe seg bolig.

Har du av ulike grunner ikke mulighet til å spare opp nok egenkapital, bør du vurdere om du er kvalifisert til å få et startlån. Dette søker du om enten hos din kommune eller hos Husbanken. Flere tips til å få boliglån uten egenkapital finner du her.

FAQ – Kjappe svar på vanlig spørsmål

Hva er BLU?

Dette står for boliglån til unge, og tilbys av de fleste banker til unge mennesker i etableringsfasen. Ofte har dette lånet en gunstig rente.

Hva er forskjell på førstehjemslån og BLU?

Førstehjemslån har ofte enda gunstigere lånebetingelser enn BLU.

Hvorfor tilbys BLU?

Boliglån for unge tilbys blant annet for å gi unge en bedre mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg tenker banker langsiktig, og vil ha deg inn som kunde så tidlig som mulig.

Gjør som 80 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.