nito-medlem boliglån

Boliglån for unge (BLU) – en komplett guide

13.07.21

Vurderer du å kjøpe din første bolig? Renteradar.no har sett nærmere på alternativer for unge i boligmarkedet. Boliglån for unge, som ofte forkortes til BLU, tilbys av bankene til unge i etableringsfasen. Enkelte banker tilbyr også førstehjemslån til unge kunder som kjøper sin første bolig. I de aller fleste tilfeller er dette knyttet til en øvre aldersgrense som er på enten 33 eller 34 år, det avhenger av bankens vilkår.

Bankenes konkurranse om boliglån for unge

For bankene er det sterk konkurranse for unge boliglånskunder og ønsket om at førstegangskjøpere skal velge dem. Derfor er renten spesielt gunstig for denne målgruppen. Som kunde gjør dette at du har mange banker med svært gode tilbud å velge mellom.

Alderen din er en av de 10 viktigste faktorene som har innvirkning på dine lånevilkår. I snitt har unge boliglåntakere bedre betingelser enn eldre boliglåntakere som ikke får BLU betingelsene. Enkelte banker har egne vilkår når det kommer til hvor gode betingelser du kan få som ung boliglåntaker.

Boliglån for unge er en stor fordel for førstegangskjøpere

Renteoversikt – Boliglån for unge

Under har vi en oversikt over hvilken renter de ulike bankene gir til sine lånekunder gitt hvilken type lån de tar opp. Tabellen oppdateres daglig.

Bank Produktnavn Nominell rente Maks belåningsgrad
Akademikerne (Danske Bank) Boliglån Ung 85% 1.17% 85%
Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år 1.17% 85%
SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån Ung 1.25% 85%
SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån UNG 1.25% 85%
YS (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 1.25% 85%
SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån Ung 34 år 1.25% 85%
SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån Ung 1.25% 85%
Unio (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 1.25% 85%
SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Boliglån Ung 1.25% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån Ung 1.25% 85%
Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån for unge - BLU 1.30% 85%
NAL (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 1.35% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % 1.39% 85%
OBOS-banken AS Boliglån Ung medlem 1.43% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån UNG 1.49% 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån for unge 1.49% 85%
KLP Banken AS Boliglån Ung Medlem 1.50% 85%
Fana Sparebank Boliglån Ung 1.55% 85%
Hjelmeland Sparebank Boliglån for ungdom - 75% 1.55% 75%
OBOS-banken AS Boliglån Ung 1.58% 85%
Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån - UNG Røros 1.59% 75%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån UNG Premium Next 1.59% 85%
TOBB (DNB) Boliglån Ung 1.59% 85%
Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån Ung 1.59% 85%
Sandnes Sparebank Boliglån Ung 1.59% 85%
Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån Ung inntil 85 % 1.59% 85%
USBL (DNB) Boliglån Ung 1.59% 85%
Strømmen Sparebank BLU - Boliglån for unge 1.60% 85%
Sogn Sparebank Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 60%, Eika Boligkreditt AS 1.60% 60%
SpareBank 1 SMN Boliglån for unge under 34 år 1.60% 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Boliglån for unge 1.60% 85%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån Ung 1.60% 85%
Grong Sparebank Boliglån for unge 1.60% 85%
Hjelmeland Sparebank Boliglån for ungdom 85% 1.64% 85%
Grue Sparebank BLU - boliglån for unge 1.65% 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån Ung 1.69% 85%
SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån for unge (BSU-lån) 1.69% 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån Ung 1.69% 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån for unge (BSU-Lån) 1.69% 85%
SpareBank 1 SR-Bank Boliglån for unge (under 34 år) 1.69% 85%
Vekselbanken Bustadlån for ungdom 1.69% 85%
Flekkefjord Sparebank Ungdomslån 1.70% 85%
Blaker Sparebank Boliglån ung 1.70% 85%
Valdres Sparebank BLU - boliglån ungdom 1.70% 85%
Luster Sparebank Ungdom bustadlån 1.70% 85%
Romsdal Sparebank Boliglån for ungdom 1.70% 85%
Fornebu Sparebank Fornebulånet 1.74% 85%
Sogn Sparebank Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 85 %, Sogn Sparebank 1.75% 85%
Totens Sparebank Boliglån til unge 1.75% 85%
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån for unge 1.75% 85%
Oppdalsbanken BAU - Boliglån for unge 1.75% 85%
Odal Sparebank BLU; boliglån for unge 1.75% 85%
Ørland Sparebank Boliglån for Ungdom 1.75% 85%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån for unge (18-34 år) 1.75% 85%
Sparebank 68° Nord Boliglån for unge 1.75% 85%
Sunndal Sparebank Boliglån UNG 1.75% 85%
Sparebanken Øst Akademiker Ung 75 % 1.79% 75%
Sparebanken Møre Møre Ung Boliglån 1.79% 85%
Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån for unge 1.79% 85%
Selbu Sparebank BLU 1.80% 80%
Skue Sparebank Boliglån for unge 1.80% 85%
Stadsbygd Sparebank Boliglån UNG 1.80% 85%
Ørskog Sparebank BLU - Bustadlån for unge 1.80% 85%
SpareBank 1 Modum LOfavør Boliglån Ung 1.84% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån UNG 1.85% 85%
SpareBank 1 Østlandet Boliglån for unge 1.85% 85%
Eidsberg Sparebank Bolig Lån Ung (BLU) 1.85% 85%
Rindal Sparebank Boliglån for ungdom-BLU 1.85% 85%
Danske Bank Boliglån Ung 1.85% 85%
Melhusbanken BLU-lån innenfor 85% 1.85% 85%
Andebu Sparebank BLU 1.85% 85%
Sparebanken Narvik Boliglån for unge 1.85% 85%
Jæren Sparebank Boliglån Ung - BLU 1.85% 85%
Sparebanken Øst Akademikerlån Ung 85 % 1.89% 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån for unge 1.89% 85%
SpareBank 1 Modum Boliglån for unge 1.89% 85%
Skudenes & Aakra Sparebank BSU-lån 1.89% 85%
Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån UNG 1.89% 75%
Berg Sparebank Boliglån Ung 1.89% 85%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån Ung 85 % 1.89% 85%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 3 år 85% 1.92% 85%
Sparebanken Vest Boliglån for unge 1.94% 85%
Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån UNG 1.95% 85%
Evje og Hornnes Sparebank Boliglån for unge 1.95% 85%
Etnedal Sparebank Boliglån for unge 1.95% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån Ung 1.95% 85%
Sparebanken Sør Boliglån UNG 1.95% 85%
Bien Sparebank ASA Boliglån for unge - ETABLERT 1.95% 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån for unge 18-33 år over 2 millioner 1.99% 85%
Askim og Spydeberg Sparebank Aktiv Ung Bolig 1.99% 85%
Tysnes Sparebank Tysnes Ungdomslån- inntil 85% 1.99% 85%
Nordea Direct Boliglån Ung 1.99% 85%
Trøgstad Sparebank Ungdomslån 1.99% 85%
SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån for unge 1.99% 85%
Søgne og Greipstad Sparebank Ungdomslån 1.99% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån for unge (BLU) 1.99% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 3 års binding 2.00% 85%
Danske Bank Fastrentelån 3 år for unge 85 % 2.02% 85%
Valle Sparebank Ungdomslån 2.05% 85%
DNB Bank ASA BLU 2.09% 85%
Lillesands Sparebank Ungdomslån 2.09% 85%
Gildeskål Sparebank Boliglån Ung 2.10% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 3 år 2.10% 85%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 5 år 85% 2.10% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år UNG 2.12% 85%
Haugesund Sparebank BSU­-lån innenfor 85% 2.15% 85%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 3 år 2.19% 75%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 3 år 2.19% 75%
SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån for unge 18-33 år under 2 millioner 2.19% 85%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 3 år 2.19% 85%
Danske Bank Fastrentelån 5 år for unge 85 % 2.20% 85%
Bjugn Sparebank BLU - Boliglån for unge 2.20% 85%
Sparebanken DIN Bustadlån for ungdom - BLU 2.20% 60%
Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån Ung 10 år 85% 2.23% 85%
Orkla Sparebank BLU - boliglån for unge 2.25% 85%
SpareBank 1 Modum Fastrentelån For Unge bindingstid 3 år 2.25% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 3 år / 85 % 2.25% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 5 års binding 2.30% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 5 år 2.30% 85%
Danske Bank Fastrentelån 10 år for unge 85 % 2.33% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år UNG 2.34% 85%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 5 år 2.34% 85%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 5 år 2.35% 75%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 5 år 2.39% 75%
SpareBank 1 Modum Fastrentelån For Unge bindingstid 5 år 2.40% 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 5 år / 85 % 2.50% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån Ung 85 % 10 år 2.50% 85%
SpareBank 1 SMN Fastrentelån for unge med 10 års binding 2.50% 85%
DNB Bank ASA Fastrentelån for unge 85 % - 10 år 2.54% 85%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år UNG 2.54% 85%
Landkreditt Bank AS Boliglån Ung 2.59% 85%
Sparebanken Sør Fastrentelån UNG 10 år 2.60% 75%
SpareBank 1 Modum Fastrentelån for Unge bindingstid 10 år 2.65% 85%
Sparebanken Møre Fastrentelån Møre Ung 75 % - 10 år 2.75% 75%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente Ung - 10 år / 85 % 2.80% 85%

Bankene tenker langsiktig

Grunnen til at bankene kriger om unge boliglånstakere er fordi de tenker langsiktig. De fleste som tar opp et boliglån, har en nedbetalingstid på mellom 25 og 30 år. Det er også stor sannsynlighet for at de tar opp ytterligere lån i løpet av denne perioden. Derfor vet bankene at dersom de klarte å få deg som kunde fra første start, er det stor sannsynlighet for at du vil være kunde i lang tid fremover, noe bankene tjener på.

Selv om bankene kjemper om unge boliglånskunder må de allikevel forholde seg til finansielle lover og regler. Blant annet kravet om 15 % egenkapital, og de fleste bankene tilbyr 85% finansiering. Videre følger stort sett alle banker de samme kravene for boliglån for unge:

  • Du er under 33 eller 34 år
  • Dersom du kjøper bolig sammen med andre gjelder alderen til den yngste
  • Du eier ikke bolig fra før av (gjelder førstehjemslån)

Førstehjemslån

Førstehjemslån blir ofte omtalt i forbindelse med boliglån for unge, men enkelte banker har enda gunstigere lånebetingelser for dette lånet. Bankene tilbyr ofte førstehjemslån opp til 90% av kjøpesummen, og noen helt opp til 100% dersom du har en kausjonist som stiller opp for deg.

Flere førstegangskjøpere

I 2020 kjøpte 54175 personer sin første bolig. Det er det høyeste antallet førstegangskjøpere siden 2011. Dette kan ha en sammenheng med koronapandemien og rentefall. Lave renter etter koronautbruddet gir unge sterkere incentiver til å kjøpe sin første bolig istedenfor å leie. En bieffekt av dette har vært at boligprisene har økt.

LOfavør har gode betingelser for boliglån for unge

Er du medlem av LOfavør kan du sikre deg svært gode betingelser for ditt boliglån. De tilbyr både førstehjemslån men også boliglån for unge. De har inngått et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som derfor kan tilby sin beste rente dersom du er medlem av LOfavør.

Sammenheng mellom BSU og boliglån for unge (BLU)

Det å spare opp til sin første bolig er en omfattende prosess, som kan være lang og føles endeløs for mange. Det er lurt å sette seg tydelige sparemål og forsøke å begynne med å spare på en BSU konto fra tidlig alder.

Det finnes mange nødvendige råd og tips om sparing og regler for BSU. Maksgrensen for hvor lenge du kan spare på BSU er til året du fyller 34 år, noe som gjenspeiler hvorfor du kan få boliglån for unge frem til samme alder.

Boliglån for unge

Bankene skrur opp renten

Det er viktig å være bevisst på ditt boliglån og din boliglånsrente. Det året du fyller 34 år skrur de fleste bankene nemlig opp renten, og dette kan bety en økonomisk endring for deg. Det vanligste er å gå over til vanlige vilkår for boliglån med flytende renter. Dersom dere er to personer som har tatt opp boliglånet er det vanlig at bankene tar utgangspunkt i den yngste av dere.

Kunder som ikke lenger kvalifiserer til BLU-betingelsene har spesielt god nytte av å bruke Renteradar.no for å sammenligne mot bedre tilbud i andre banker.

Bankene som har tydelige fordeler for unge boliglåntakere

Flere norske banker er altså svært opptatte av å få unge boliglånskunder og har derfor svært gode betingelser på sine boliglån for unge. Under har vi samlet linker og en oversikt over de bankene som satser på dette og som har god rente på sine boliglån for unge.

Lurer du på hvor mye egenkapital du trenger for å kunne kjøpe bolig? Det er gjerne overveldende å sette seg inn i alt sammen. Les mer om viktige temaer som fellesgjeld, belåningsgrad, kausjonist og medlåntaker som er sentrale å ha kunnskap om før man skal kjøpe seg bolig. Har du av ulike grunner ikke mulighet til å spare opp nok egenkapital, bør du vurdere om du er kvalifisert til å få et startlån. Dette søker du om enten hos din kommune eller hos Husbanken.

Har du derimot allerede kjøpt bolig og har et boliglån, kan du sjekke hva du kan spare på ditt boliglån ved å trykke på knappen under.

FAQ – Kjappe svar på vanlig spørsmål

Hva er BLU?

Dette står for boliglån til unge, og tilbys av de fleste banker til unge mennesker i etableringsfasen. Ofte har dette lånet en gunstig rente.

Hva er forskjell på førstehjemslån og BLU?

Førstehjemslån har ofte enda gunstigere lånebetingelser enn BLU.

Hvorfor tilbys BLU?

Boliglån for unge tilbys blant annet for å gi unge en bedre mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg tenker banker langsiktig, og vil ha deg inn som kunde så tidlig som mulig.