Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Mange brukere av Renteradar spør: Hvor mye kan jeg låne til bolig? Det avhenger først og fremst av din årsinntekt, egenkapital og utgifter. Myndighetene har gjennom Utlånsforskriften satt begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Bankene gjør også egne vurderinger når de vurderer din evne til å betjene lånet. Prøv vår lånekalkulator å se hvor mye du kan låne.

Hvor mye kan jeg låne?

Under har vi listet opp hva bankene ofte vurderer når de regner ut hvor mye du kan låne. Det er likevel en del forskjeller fra bank til bank.

 • Husstandens årsinntekt: Inntekten skal overstige 300 000 kroner per år for å gi et godt estimat. Variabel og/eller midlertidig inntekt, for eksempel bonuser, skal ikke inkluderes.

 • Samlet gjeld: Få oversikt over usikret gjeld. Annen samlet gjeld omfatter alle lån og kreditter for eksempel studielån, billån og kredittkortgjeld. Gjeld knyttet til en bolig du vil selge, skal ikke tas med. Renter og avdrag på slik gjeld påvirker din betjeningsevne og påvirker bankenes kredittmodeller.

 • Realkausjonist: Du kan ha sikkerhet i en annen bolig i tillegg til din egen og realkausjon med sikkerhet i dine foreldres eiendom.

 • Barn: Ett barn (avhengig av alder) koster rundt 50 000 til 70 000 kroner i året i bankenes modeller før barnehageutgifter og SFO. I tillegg trekker banken i fra kostnader til barnehage og SFO når de skal beregne disponibel årsinntekt.

 • Bil: Bankene beregner at bilen koster deg rundt 40 000 kroner i året og trekker dette fra disponibel inntekt.

 • Medlåntaker: Som regel kan man låne mer når man er to enn når låner alene. Bankene legger til grunn at man kan dele på utgiftene og er mer sikre betalere når man er sammen om et lån enn alene.

Ny i boliglånsmarkedet?

Ønsker du å kjøpe din første bolig og ikke vet hvor du skal starte? Renteradar har laget en gratis tjeneste for deg, som på få minutter hjelper deg i gang. Tjenesten fungerer sånn her:

 1. Gå inn på Renteradars tjeneste for førstegangskjøpere og fyll inn diverse informasjon. Deretter får du en oversikt over ditt estimerte lånebeløp og hva du kan kjøpe bolig for.
 2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få innvilget lån ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
 3. Vi gir deg en oversikt over hvilke banker som har det beste tilbudet for deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en av våre partnerbanker.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt – Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er kort fortalt total gjeld delt på årsinntekt. Boliglånsforskriften sier at lån ikke skal innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Her kan bankene etter skjønn, velge å legge inn andre dokumenterbare inntekter i beregningen av gjeldsgrad. Har du BSU, trekkes dette beløpet fra total gjeld.

Vanskelig å komme inn på boligmarkedet?

For mange kan det være vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Det kan være lurt å se på om du kan søke lån med sikkerhet i bolig ved hjelp av en kausjonist eller medlåntaker. Et alternativ er også lån med pant i bolig eller topplån. Er du ung og skal inn i boligmarkedet for første gang bør du også se på boliglån for unge eller førstehjemslån. Du kan også lese vår artikkel om å få boliglån uten egenkapital her.

Belåningsgrad – Hvor mye kan jeg låne i forhold til egenkapital

Belåningsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på markedsverdien til boligen. Belåningsgraden skal i følge Boliglånsforskriften ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen. Markedsverdien på boligen skal fastsettes ut fra en forsiktig vurdering.

Egenkapitalen må også gjelde alle kostnader ved kjøpe av boligen

Du må også ha egenkapital til å betale for alle kostnadene ved å kjøpe boligen i tillegg til kjøpesummen. Du finner informasjon om dette i boligannonsen. Dokumentavgiften på 2,5 % av kjøpesum utgjør mesteparten av disse kostnadene. I tillegg kommer tinglysingsgebyr. Egenkapitalen din må altså være 15 % av boligverdien. Midler på BSU-konto regnes også med som egenkapital. Du trenger altså ikke å bruke BSU-pengene med en gang når du kjøper bolig for at de skal telle som egenkapital.

Mange får hjelp i i form av kausjonist eller medlåntaker

Mange benytter seg av kausjonist eller medlåntaker for å oppfylle egenkapitalkravene til bankene. Andre råd for å få boliglån med mindre egenkapital finner du her.

Myndighetskravene til egenkapital og årsinntekt for ulike lånebeløp:

Regne ut belåningsgrad

Ved å bruke kalkulatoren til høyre kan du enkelt regne ut belåningsgraden din. Du fyller enkelt inn ønsket lånebeløp, fellesgjeld, og boligverdi. Du kan finne boligverdi ved å bruke tjenesten vår inne på Renteradar. Den estimerte boligverdien henter vi fra Hjemla. Hos oss hjelper vi deg også med å sette deg i kontakt med en megler i nærområdet. Her kan du få en oppdatert verdivurdering av boligen din.

Betjeningsevne

Bankene vurderer din betjeningsevne ved å se på inntektene og utgiftene dine, inkludert potensiell fremtidig inntekt, og inkluderer også fellesinntekt hvis du kjøper sammen med noen eller leieinntekter hvis du har dem.

Bankene tar også hensyn til utgiftene dine, som strømregninger, kommunale avgifter og lignende. De vil også be deg oppgi antall barn du har og deres alder for å beregne kostnader knyttet til barnehage, skolefritidsordning og andre utgifter relatert til barna. Hvis du har forbrukslån, billån eller annen gjeld, vil bankene også vurdere avdrag og renter på disse.

Gjennom Gjeldsregisteret har bankene nå bedre oversikt over slike lån, noe som har ført til flere avslag på lånssøknader. I tillegg er bankene pålagt å vurdere om du vil kunne håndtere en renteøkning på opptil 7 %. Hvis du har et fastrentelån, blir dette beregnet ved utløpet av fastrenteperioden.

hvor mye kan jeg låne

Rammelån og avdragsfrihet

Så lenge belåningsgraden din er høyere enn 60 % må du normalt sett måtte betale avdrag på ordinært nedbetalingslån. Dette er også regulert av myndighetene. Har du lavere belåningsgrad enn 60 % kan du benytte deg av rammelån. Bankene vil da vanligvis også godta avdragsfrihet på et nedbetalingslån.

Hvor mye kan jeg låne når jeg bytter bolig?

De fleste har behov for mellomfinansiering hvis man har kjøpt ny bolig før den gamle er solgt. Banken vil da legge til grunn et forsiktig boligverdi-estimat på din gamle bolig. Denne verdien minus opprinnelig boliglån regnes som egenkapital når du skal kjøpe ny bolig.

Mellomfinansiering er kortsiktig finansiering, i typisk 3 måneder, hvor banken tar pant i ny eller gammel bolig. Renten på mellomfinansiering er ofte høyere enn for et ordinært boliglån.

Les om erfaringer fra fornøyde brukere av Renteradar her.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Du kan låne fem ganger årsinntekt. Dette er en begrensning i Boliglånsforskriften. Eventuell fellesgjeld legges til lånebeløpet du trenger å låne.

Hvor mye kan jeg låne av boligverdien?

Du kan låne 85 % av boligens markedsverdi. Dette er en begrensning i Boliglånsforskriften. Markedsverdien skal være fastsatt ut fra en forsiktig vurdering.

Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på årsinntekt. I følge Boliglånsforskriften kan ikke gjeldsgraden være høyere enn fem.

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på markedsverdien til boligen. I følge Boliglånsforskriften kan ikke belåningsgraden være høyere enn 85 %.

Hvor mye egenkapital må jeg ha?

Du må ha minimum 15 % egenkapital. Eksempel: Du må ha spart 375 000 kroner om du kjøper en bolig til 2,5 millioner kroner.

Hva er betjeningsevne?

Betjeningsevne vil si hvilken evne du har til å kunne betale på lånet ditt. Bankene er pålagt å beregne din betjeningsevne ved å se på dine inntekter og utgifter.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.