Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye kan jeg låne til bolig?

18.06.20

Mange brukere av Renteradar.no spør: hvor mye kan jeg låne til bolig? Det avhenger først og fremst av din årsinntekt, egenkapital og utgifter. Myndighetene har gjennom Boliglånsforskriften satt begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Bankene gjør også egne vurderinger når de vurderer din evne til å betjene lånet. Prøv vår kalkulator som gir en indikasjon på hvor mye du kan låne til bolig.

Kalkulator: Hvor mye kan jeg låne

Under har vi listet opp hva bankene ofte legger til grunn i sine beregninger selv om det er en del forskjeller fra bank til bank:

  • Husstandens årsinntekt: Inntekten skal overstige 300.000 kroner per år for å gi et godt estimat. Variabel og/eller midlertidig inntekt, for eksempel bonuser, skal ikke inkluderes.
  • Samlet gjeld: Annen samlet gjeld omfatter alle lån og kreditter for eksempel studielån, billån og kredittkortgjeld. Gjeld knyttet til en bolig du vil selge, skal ikke tas med. Renter og avdrag på slik gjeld påvirker din betjeningsevne og påvirker bankenes kredittmodeller.
  • Realkausjonist: Du kan ha sikkerhet i en annen bolig i tillegg til din egen og realkausjon med sikkerhet i dine foreldres eiendom.
  • Barn: Ett barn (avhengig av alder) koster rundt 50 000 til 70 000 kroner i året i bankenes modeller før barnehageutgifter og SFO. I tillegg trekker banken i fra kostnader til barnehage og SFO når de skal beregne disponibel årsinntekt.
  • Bil: Bankene beregner at bilen koster deg rundt 40 000 kroner i året og trekker dette fra disponibel inntekt.
  • Medlånetaker: Alt annet likt, så kan man låne mer når man er to enn når man er enslig lånetaker. Bankene legger til grunn at man kan dele på utgiftene og er mer sikre betalere når man er sammen om et lån enn alene.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt – Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er kort fortalt total gjeld delt på årsinntekt. Boliglånsforskriften sier at lån ikke skal innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Her kan bankene etter skjønn, velge å legge inn andre dokumenterbare inntekter i beregningen av gjeldsgrad. Har du BSU, trekkes dette beløpet fra total gjeld.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til egenkapital – Belåningsgrad

Belåningsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på markedsverdien til boligen. Belåningsgraden skal i følge Boliglånsforskriften ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen. Markedsverdien på boligen skal fastsettes ut fra en forsiktig vurdering. Renteradar.no henter automatisk et estimat på boligverdien din og beregner belåningsgraden. Estimatet henter vi fra tjenesten Virdi.no som vi kan anbefale alle våre brukere å prøve.

Kjøp av bolig

Du må også ha egenkapital til å betale for alle kostnadene ved å kjøpe boligen i tillegg til kjøpesummen. Du finner informasjon om dette i boligannonsen. Dokumentavgiften på 2,5 % av kjøpesum utgjør mesteparten av disse kostnadene. I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

Egenkapitalen din må altså være 15 % av boligverdien. Midler på BSU-konto regnes også med som egenkapital. Du trenger altså ikke å bruke BSU-pengene med en gang når du kjøper bolig for at de skal telle som egenkapital.

Mange benytter seg av kausjonist eller medlåntaker for å oppfylle egenkapitalkravene til bankene.

I tabellen under viser vi hva myndighetskravene er til egenkapital og årsinntekt for ulike lånebeløp:

EgenkapitalÅrsinntektBoliglån
300 000400 0002 000 000
450 000 600 0003 000 000
600 000
800 0004 000 000
750 0001 000 000 5 000 000

Betjeningsevne

Betjeningsevne vil si hvilken evne du har til å kunne betale på lånet din. Bankene er pålagt å beregne din betjeningsevne ved å se på dine inntekter og utgifter. De ser ikke bare på inntekten din i dag, men vurderer også om du kan øke inntektene dine fremover. Om dere er to som kjøper bolig sammen, er det felles inntekt som legges til grunn for lånesøknaden. Leier du ut en del av boligen, tas disse inntektene med i beregningen.

borettslag

Bankene ser også på dine utgifter som strøm, kommunale avgifter og lignende. De ber deg også oppgi hvor mange barn du har og alderen deres for å beregne kostnader knyttet til barnehage, SFO og andre kostnader relatert til barn. Har du forbrukslån, billån eller annen type gjeld vil også bankene regne på avdrag og renter på disse. Bankene har nå gjennom gjeldsregisteret fått bedre oversikt over slike lån som har bidratt til flere låneavslag.

I tillegg er banken pålagt å ta høyde for at du skal kunne tåle en renteøkning på inntil 5 %. Har du fastrentelån beregnes dette først ved utløpet av perioden med fastrente.

Rammelån og avdragsfrihet

Så lenge belåningsgraden din er høyere enn 60 % må du normalt sett måtte betale avdrag på ordinært nedbetalingslån. Dette er også regulert av myndighetene. Har du lavere belåningsgrad enn 60 % kan du benytte deg av rammelån. Bankene vil da vanligvis også godta avdragsfrihet på et nedbetalingslån.

Les om erfaringer fra fornøyde brukere av Renteradar.no her.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Du kan låne fem ganger årsinntekt. Dette er en begrensning i Boliglånsforskriften. Eventuell fellesgjeld legges til lånebeløpet du trenger å låne.

Hvor mye kan jeg låne av boligverdien?

Du kan låne 85 % av boligens markedsverdi . Dette er en begrensning i Boliglånsforskriften. Markedsverdien skal være fastsatt ut fra en forsiktig vurdering.

Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på årsinntekt. I følge Boliglånsforskriften kan ikke gjeldsgraden være høyere enn fem.

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad er lånebeløpet inkludert fellesgjeld delt på markedsverdien til boligen. I følge Boliglånsforskriften kan ikke belåningsgraden være høyere enn 85%.

Hvor mye egenkapital må jeg ha?

Du må ha minimum 15 % egenkapital. Eksempel: Du må ha spart 375 000 kroner om du kjøper en bolig til 2,5 millioner kroner.

Hva er betjeningsevne?

Betjeningsevne vil si hvilke evne du har til å kunne betale på lånet din. Bankene er pålagt å beregne din betjeningsevne ved å se på dine inntekter og utgifter.