LOfavør_LO-bygget_

LOfavør – Hvor bra boliglån kan du få?

10.02.21

LOfavør kan gi mange bedre betingelser på boliglån fra Sparebank 1-bankene enn man kan oppnå på egenhånd. Betingelsene varierer likevel sparebankene i mellom. Alderen til kunden og lånetype påvirker også renta. Få hele oversikten her.

LOfavør er et fordelsprogram som LO har laget for medlemmene i de ulike LO-forbundene. LO har på vegne av medlemmene fremforhandlet avtaler med ulike leverandører av tjenester.

For de fleste medlemmene er det først og fremst på boliglån det er mye å spare på å være LO-medlem. Mange vil oppleve at besparelsen på boliglånsrenten alene kan dekke hele eller store deler av medlemskontingenten som ligger på 4 000 til 8 000 kroner (før skattefradrag) i året for de fleste.

LOfavør-avtalen på boliglån

LO inngikk i 2019 en avtale om boliglån med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 Midt-Norge. Avtalen gjelder frem til 2022 med mulighet om forlengelse for to ytterligere år. I tillegg tilbyr de andre bankene i Sparebank 1-gruppen gunstigere listepriser til LO-medlemmer, men disse tilbudene er ikke omfattet av en avtale med LO.

Renteradar.no kan du legge inn at du er LO-medlem etter du har logget inn på tjenesten. Da vil du få opp de riktige og beste LO-favør tilbudene sammen med andre gode tilbud på boliglån i markedet.

Sparebank 1 Østlandet_Hamar

Sjekk hva du kan spare boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Rentebetingelser på LOfavør-boliglån

Rentebetingelsene i sparebankene varierer basert på lånestørrelse, belåningsgrad, type lån, alder og hvilken sparebank som tilbyr lånet. Renteradar.no har sett på alle LO-favør tilbudene fra Sparebank 1-bankene innenfor hver kundekategori.

Rentebetingelsene varierer mest mellom ordinære boliglån, boliglån for unge og førstehjemslån. Du regnes som ung hvis du ikke er eldre enn 34 år som er den samme grensen som for BSU. Førstehjemslån gis kun til kunder som kjøper sin første bolig.

I tabellen under har vi tatt utgangspunkt i nominelle renter på et ordinært nedbetalingslån og lånestørrelse på mellom NOK 2 og 4 millioner NOK. Belåningsgraden for unge må være lavere enn 85 % mens øvre grense for de over 34 år er satt til 75 %.

LOfavør - Rentebetingelser

BanknavnOver 34 årUnge
(under 34 år)
Første-
hjems-
lån
Spb 1 BV1,59 %1,54 %1,39 %
Spb 1 Gudbrandsdal1,65 %1,55 %1,45 %
Spb 1 Hallingsdal Valdres1,75 %1,60 %1,50 %
Spb 1 Lom og Skjåk1,85 %1,64 %1,59 %
Spb 1 Modum1,94 %1,84 %1,69 %
Spb 1 Nord-Norge1,59 %1,49 %1,39 %
Spb 1 NordvestIkke oppgittIkke oppgitt1,39 %
Spb 1 Østfold Akershus1,79 %1,69 %1,39 %
Spb 1 Østlandet1,49 %1,39 %1,25 %
Spb 1 Ringerike Hadeland1,70 %1,60 %1,50 %
Spb 1 Midt-Norge1,49 %1,39 %1,25 %
Spb 1 Søre Sunnmøre1,69 %1,59 %1,49 %
Spb 1 SR-Bank1,54 %1,42 %1,29 %
Spb 1 Telemark1,69 %1,59 %1,49 %
Rentebetingelser fra Sparebank 1-bankene til medlemmer av LOfavør

Renteradar.no hjelper deg med å prute eller bytte

Renteradar.no_bytte eller prute

Det finnes noen unntak fra rentebetingelsene over da enkelte banker tilbyr andre rentebetingelser basert på følgende:

  • Belåningsgrad: Noen banker gir litt lavere rente til de med belåningsgrad under 50 %.
  • Lånestørrelse: De med mindre enn NOK 2 millioner i boliglån kan få høyere rente mens enkelte banker gir lavere rente til de med mer enn NOK 4 millioner i boliglån

I tillegg til den nominelle renten kommer det gebyrer som etableringsgebyr, depotkostnader og termingebyr.

Hvor bra er egentlig rentene?

Renteradar.no har tilgang til alle tilbud i markedet og en database på hva våre 30 000 brukere faktisk har i boliglånsrente. Gjennomsnittlig boliglånsrente for våre brukere har høsten 2020 ligget rundt 1.75 %. De fleste LOfavør-tilbudene ligger godt under denne snittrenten.

Av tabellen over ser man at det er Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN som har beste rentebetingelsene for LO-medlemmer. Disse to bankene dukker ofte opp som beste tilbud for brukere av Renteradar.no som er LO-organiserte. Det gjelder spesielt de som er under 34 år.

Er du førstegangskjøper og kan benytte deg av LOfavør sine tilbud er det få andre banker som kan matche den lave renten.

Er du eldre enn 34 år og har lav belåningsgrad er mulighet å få bedre tilbud i andre banker som for eksempel Nybygger.no eller Bulder Bank.

Du flyttes ikke automatisk over til LOfavør betingelser

Mange tror nok at de automatisk får LOfavør betingelser på boliglånet hvis er medlem av et LO-forbund og kunde i en Sparebank 1-bank. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Du kan sjekke renten på boliglånet ditt på Renteradar.no og sammenligne med tabellen over.

Er du LO-medlem og har høyere rente enn tilbudene gjennom LO-favør, må du selv følge opp mot banken din og kreve lavere rente. Ta i så fall kontakt med din kunderådgiver, ring kundetelefonen eller logg inn på nettbanken og start en chat.

Andre fordeler

LO har fremforhandlet en rekke avtaler med ulike leverandører av tjenester på vegne av medlemmene sine. Noen er mer nyttige enn andre. Eksempelvis kan man ofte finne bedre tilbud på billån enn gjennom LOfavør.

Det kan også være lurt å sammenlikne prisen på forsikringer et annet sted og sammenlikne med tilbudet til Sparebank 1 gjennom LOfavør.

I flere Sparebank 1- banker får du en rentefordel på 0,25 prosentpoeng på toppen av bankenes normale BSU-rente.

En bra oversikt over tilbudene til LOfavør kan du få gjennom å laste LOfavør appen.

LOfavør App

Ofte stilte spørsmål

Hvilke medlemsfordeler gir LOfavør?

Du kan som medlem av et LO-forbund få spesielt gode tilbud på boliglån. I tillegg har fagforbundet fremforhandlet gunstige priser på forsikring, billån og andre banktjenester

Hvilke banker har LOfavør samarbeidsavtale med?

Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN har fremforhandlet en avtale med LO. De andre Sparebank 1 bankene tilbyr også bedre betingelser til LO-medlemmer i forhold til ordinære listepriser.

Hvor mye kan jeg spare på LOfavør sitt boliglånstilbud?

Det avhenger naturlig nok på hvilke betingelser du har i dag, men mange av våre brukere kan spare over 10 000 kroner i året på å bytte. Sjekk hvor mye du kan spare på Renteradar.no