Belåningsgrad er viktig for boliglånsrenten din

16.07.20

Belåningsgrad beskriver hvor stor andel av et objekt man selv eier, og hvor stor andel banken eier når det er satt pant i objektet i forbindelse med lån. Det vil si hvor mye av ett objekt som er belånt.

Et eksempel kan være dersom du skal ta opp et boliglån på 85% av markedsverdien fra banken. Du har da kun 15 % egenkapital, men egenkapitaldelen vil øke ettersom du nedbetaler på lånet og belåningsgraden blir lavere.

Da med lav belåningsgrad har mye spare på boliglånet

Belåningsgraden er en av 10 faktorer som har innvirkning på lånevilkårene fordi risikoen øker for banken etter hvor mye lån du må ta opp. Derfor skal renten i utgangspunktet være høyere for de med høy belåning. Bulder Bank har lavere listepriser for de med lav belåningsgrad og renten settes automatisk ned ettersom den blir lavere.

For kunder i storbankene og sparebankene er ikke dette alltid tilfellet. De med lav belåning har ofte vært lojale bankkunder lenge og får ikke den renten de fortjener. Disse brukerne har mest å spare på å bytte til den banken med best tilbud

BelåningsgradDifferanse mot beste tilbud
Lavere enn 50 %0,38 %-poeng
50-60 %0,33 %-poeng
60%- 75 %0,33 %-poeng
75 %- 85 %0,21 %-poeng
Lånestørrelse: NOK 2 til 4 mill.

Faktorer som avgjør belåningsgraden

Bankene tar utgangspunkt i tre retningslinjer når de vurderer en boliglånssøknad. De fokuserer på gjeldsgrad, likviditet og belåningsgrad. Lånets størrelse og nedbetalingstid samt markedsverdi på det man stiller med som sikkerhet for lånet er de faktorene som avgjør hvilken belåningsgrad du får. Bankene kan være fleksible på dette, men långiveren vil aldri ønske å faktisk øke risikoen for seg selv.

Beregning av belåningsgrad

Belåningsgrad

Belåningsgrad (%) = Lånebeløp / Pantens markedsverdi

Et eksempel ved bruk av denne formelen kan derfor være dersom du skal låne 3 millioner kroner med pant i en bolig som er verdt 4 millioner. Da blir utregningen som følger:

Belåningsgrad = 3 000 000 / 4 000 000 = 75 %

Her utgjør altså lånebeløpet 75 % av panteobjektets verdi. Dette er dermed innenfor reglementet som tilsier en belåningsgrad på 85% av boligens verdi og 15% egenkapital.

Belåningsgrad på bolig

Renteradar.no sammenligner boliglånsrenter for deg, for så å finne den beste renten til ditt lån. Hvis du lurer på hva du kan låne til din bolig, og trenger mer informasjon om hvordan man går frem, kan du lese mer om det her. Du kan også benytte deg av vår boliglånskalkulator for å regne ut et estimat på hva du kan låne.

Har du allerede et boliglån? Renteradar.no regner ut belåningsgraden din automatisk slik at du enkelt kan se etter bedre tilbud blant ulike banker.

Din estimerte boligverdi henter vi fra Virdi.no. Virdi.no er en gratis tjeneste vi anbefaler, som automatisk finner et godt estimat på markedsverdien av boliger.

Belåningsgrad ved kjøp av aksjer og verdipapirlån

Belåningsgrad ved kjøp av aksjer og verdipapirlån

Ved kjøp av aksjer vil belåningsgraden avgjøre hvor hvor stor del av investeringer i verdipapir som kan være lånefinansiert. Dette vil variere med hvilke verdipapirer man kjøper. Jo høyere belåningsgrad du har, desto mindre egenkapital må du stille med selv. Beregninger av belåningsgrader av aksjer gjøres på bakgrunn av blant annet omsetning, risiko og volatilitet, som vil si hvor mye prisen svinger eller varierer over tid, sammenlignet med en annen indeks.

Hvor mye man kan låne i et verdipapir avgjøres etter belåningsgraden til de aksjene og fondene som stilles som sikkerhet.

Reglene rundt belåningsgrad

Regjeringen ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i husholdningens gjeld, og begynte derfor å regulere utlånspraksisen for boliglån i 2015. Grunnen til dette var en sterk vekst i husholdningsgjeld og boligprisene. Alle lån med pant i boligen skal tas med i beregningen av belåningsgrad, herunder fellesgjeld i borettslag og boligsameier.

Boliglånsforskriften setter krav til bankenes utlånspraksis, som blant annet:

  • Kundenes betjeningsevne
  • Kundens samlede gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad)
  • Lånets størrelse i forhold til boligens verdi (belåningsgrad)
  • Avdragsbetaling for lån med høy belåningsgrad

Det er også en 60% grense for maksimal belåningsgrad for rammelån, og spesialregler for ordinære lån på sekundærbolig i Oslo som også ligger på 60%.

Hvordan bankene verdivurderer boligen

Bankene verdivurderer din bolig når du søker om boliglån. Som regel gjør de dette gjennom automatisk innhenting på markedsverdien på din eiendom ved søknad. Dersom banken selv ikke finner noen verdi på boligen din, vil de be deg dokumentere det du selv har oppgitt. Som dokumentasjon godtas verdivurdering eller E-takst fra eiendomsmegler, som ikke kan være mer enn 6 måneder gammel.

Kan gi deg bedre rente på boliglån

Din belåningsgrad kan ha innvirkning på hvilken rente du kan få av banken. Bulder Bank er som sagt en av bankene som gir deg lavere rente jo lavere den har. Mange opplever også at markedsverdien på boligen har økt, noe som videre fører til en lavere belåning.

Våre brukeres belåningsgrad

Click here to edit the advanced iframe block.