Avdragsfrihet på boliglån – en god midlertidig løsning?

lån til oppussing

Avdragsfrihet ble gjort enklere av de fleste bankene da koronakrisen startet. Det kan gi et pusterom for de som er påvirket økonomisk av krisen, men man utsetter kun nedbetalingene og rentekostnadene øker. Få oversikt over hva avdragsfrihet kan bety for deg.

Mange har opplevd at de har hatt mindre å rutte med under Corona-krisen. Da er avdragsfrihet på boliglån noe du absolutt bør vurdere. Det vil ofte være det billigste alternativet for å få endene til å møtes i månedene som kommer. Først bør du sjekke at du har så lav rente på boliglånet som mulig på Renteradar.

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken. Det månedlige beløpet du betaler på boliglånet består av både renter og avdrag. Unntaket er for de som allerede har avdragsfrie lån, som utgjør en tredjedel av kundene i Norge. Avdragene betaler ned selve gjelden din, og rentene er kostnaden du betaler til banken for å få låne pengene. Når du har avdragsfritt lån betaler du altså kun renter til banken.

korona dommen over bankene

Bankene har åpnet mer for avdragsfrihet

Myndighetene åpnet opp for at bankene som følge av Corona-krisen kunne gi flere kunder avdragsfrihet. Normalt er det kun kunder med belåningsgrad under 60 % som kan be om avdragsfrihet. Bankene fulgte opp med å tilby avdragsfrihet til kunder som er rammet av Corona-krisen. For å søke avdragsfrihet må du følge instruksjonen banken gir deg på sine nettsider. De vil kreve at du logger inn i nettbanken din eller kontakter dem per telefon. Å bruke chat-funksjonen i nettbanken er ofte vel så effektivt som å ringe.

De fleste bankene tilbyr tre til seks måneder avdragsfrihet, men perioden vil nok bli forlenget hvis krisen vedvarer. Selv om bankene nå åpner opp for at flere kan få utsatt avdragene er det ingen garanti at du får det. Det er opp til banken din å avgjøre.

Mange bankene gir ofte inntrykk av at de gjør deg en stor tjeneste når de tilbyr avdragsfrihet på boliglån. I praksis tjener bankene godt på avdragsfrie boliglån. Du trenger derfor ikke å føle på at du må være lojal med banken din kun fordi de har gitt deg avdragsfrihet i en periode.

Regler for avdragsfrihet

Boliglånsforskriften setter begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Forskriften sier også at banken må kreve inn avdrag fra kunder med belåningsgrad høyere enn 60 %. Belåningsgrad er lånebeløp delt på markedsverdien av boligen. Bankene kan likevel gi avdragsfrihet hvis omstendigheter inntrer i lånets løpetid og midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Dette unntaket fra Boliglånsforskriften benytter nå bankene for å gi avdragsfrihet for kunder som er rammet av Corona-krisen. Vi tror bankene vil være ganske fleksible på hvem som defineres som rammet.

Et annet unntak i forskriften er såkalte kapitalfrigjøringskreditter. Seniorlån er et slik eksempel hvor eldre kan spe på pensjonen ved å låne på boligen sin uten å betale avdrag.

Bør du vurdere avdragsfrihet?

Velger du avdragsfrihet må du betale avdragene på et senere tidspunkt. Du må også betale renter på avdragene du utsetter. Likevel kan dette være den billigste måten for mange å komme seg gjennom de neste månedene.

Sjekk med banken din om du kan utsette avdrag på boliglånet hvis du har lite sparepenger og kan risikere å måtte ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Boliglånet er for de aller fleste det billigste lånet du har. Du bør som regel alltid «maxe» ut boliglånet før du tar opp andre type lån som billån, forbrukslån eller kredittkort.

Hvis du er av typen som liker å ta litt risiko og synes aksjemarkedet er billig nå, kan du vurdere å utsette avdragene og heller investere sparepengene. Dette anbefaler vi kun de som har evnen til å bære den risikoen også i usikre tider som nå. Husk også at du alltid kan sammenligne boliglånet ditt på Renteradar. Her har du også gode muligheter for å spare!

4 av 5 nordmenn kan spare

Flere tusen ber om avdragsfrihet på grunn av økende strømpriser

Høsten 2021 økte strømprisene markant. Som følge av dette har flere tusen bedt om avdragsfrihet.

Cirka 20 % flere av Nordea sine kunder har bedt om avdragsfrihet, sammenlignet med samme periode året før. Det er den høyeste økningen sett siden den første nedstengningen i mars 2020. Normalt mottar Nordea et par hundre henvendelser i uken, men nå mottar de flere tusen. Hvis du vil se på andre muligheter for å spare penger, kan du lese her og her.

Hvor mye utsetter du å betale i avdrag?

I tabellen under viser vi eksempler på hvor mye mindre du betaler inn til banken i perioden med avdragsfrihet. Vi har forutsatt at du har annuitetslån med gjenværende løpetid på 20 år. Effektiv rente er satt til 2,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 000~14 500~29 000
3 000 000~29 000~59 000
4 500 000 ~43 500 ~87 000

Hva koster avdragsfrihet deg?

Kort sagt får du økte rentekostnader gjennom å ikke betale ned på avdrag. Du må enten betale mer i avdrag hver måned etterpå eller bruke lenger tid på å betale ned lånet. I tabellen under ser du eksempler på økte rentekostnader. Vi har også her forutsatt en rente på 2,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 0009 37518 750
3 000 00018 75037 500
4 500 00028 17556 250

Disse regnestykkene tar ikke høyde til skattefradraget for rentekostnader på 22 % som de fleste vil få. Vi tar heller ikke høyde for eventuelle renteinntekter du får i perioden.

Avdragsfrihet på andre lån

Billån

Enkelte banker tilbyr også avdragsfrihet på billån. Billån har som regel høyere rente enn boliglån. Renten på billån ligger normalt rundt 3 % høyere enn boliglån, men enkelte har fått kampanjerenter på billån som er svært gunstige. Sett deg derfor godt inn i hva rentebetingelsene er på både boliglån og billån.

Hovedregelen er å utsette avdrag på boliglån før du eventuelt gjør det samme på billånet. Er renten på boliglånet og billånet omtrent like, anbefaler vi å utsette avdrag på billånet før boliglånet.

Fastrentelån

Du kan også søke om avdragsfrihet på fastrentelån. Som regel gjelder dette også i tre måneder. Hvis du har avdragsfrihet på fastrentedelen av lånet ditt bør du betale ekstra på den delen med flytende rente. På denne måten opprettholder du samme løpetid på lånet ditt.

avdragsfrihet

Alternativer til avdragsfrihet

Avdragsfrihet er det beste alternativet for mange som nå opplever å få mindre inntekter i en periode fremover. Det finnes likevel alternativer som kan være verdt å vurdere:

Forlenge nedbetalingstiden

Et alternativ til avdragsfrihet er å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet. Et eksempel: Du har 3 millioner i et annuitetslån med 3 % rente og 15 år gjenværende løpetid. Du ber om å få økt løpetiden på boliglånet med 5 år. Det månedlige avdraget ditt reduseres da fra rundt 13 200 kroner til 9100 kroner på kort sikt. Ulempen er naturlig nok at avdragene bare spres utover en lenger periode og rentekostnadene for hele lånet økes.

Det er verdt å merke seg at boliglånsrenten er ventet å øke i 2022 og videre i 2023. Ved utgangen av 2023 anslås styringsrenten å være 2,5 %.

Øke boliglånet

Mange har de siste årene opplevd verdistigning og betalt ned på boliglånet. Da går det rett og slett å spørre banken om å få økt boliglånet. I mange banker kan du gjøre dette i nettbanken. Banken vil da kreve en oppdatert e-takst. Du må da være forberedt på at banken vil kreve et behandlingsgebyr.

Skifte til rammelån

Med rammelån får du fleksibilitet til å trekke på boliglånet opptil en fastsatt ramme. Når du får bedre råd kan du fritt tilbakebetale på lånet slik at du slipper å betale mer renter enn nødvendig. Trukket beløp under rammelån har som regel litt høyere rente (0,1 til 0,3 %-poeng) enn ordinært boliglån.

For 3 – 4 dager siden la vi inn opplysninger i Renteradar.no etter tips fra denne gruppen og i dag ringte banken å kunne sette ned lånerenten fra 3,65 til 2,64, det måtte feires med en is. Må si oss veldig fornøyd med det og mens vi var i gang spurte vi om bedre renter på vanlig sparekonto og fikk vite hvordan vi skulle få det, så en veldig bra dag.

Rita Hansen, Spydeberg

FAQ – Avdragsfrihet

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken

Hva er reglene for å få avdragsfrihet?

Bankene kan ikke i følge Boliglånsforskriften gi avdragsfrihet til kunder belåningsgrad over 60 %. Unntaket er når omstendigheter inntreffer som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Kan jeg be om avdragsfrihet som følge av Corona-krisen?

Er du rammet økonomisk av Corona-krisen er det naturlig å kontakte banken og be om utsettelse på avdrag.

Må jeg fortsatt betale renter på lånet?

Ja, banken gir i utgangspunktet kun utsettelse på avdrag.

Bør jeg be om avdragsfrihet på boliglånet?

Det kommer an på din økonomiske situasjon. Har du kortsiktige problemer med økonomien kan dette være fornuftig. Avdragsfrihet på boliglån er langt billigere enn å ta opp billån, forbrukslån eller trekke på kredittkort.

Hvilke banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån?

De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån hvis du kan dokumentere at din økonomi er midlertidig forverret.

Hva slags alternativer har jeg til avdragsfrihet?

Her kan du blant annet forlenge nedbetalingstiden, skifte til rammelån eller øke boliglånet. Vil du forlenge nedbetalingstiden er det viktig å vite at det forventes renteøkning fra flere ganger i 2022 og 2023. Dette betyr at boliglånsrenten din nok øker.

Gjør som 50 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.