Avdragsfrihet på boliglån – smart eller kostbart?

avdragsfrihet boliglån

Med økende renter opplever mange en trangere økonomi, da kan avdragsfrihet på boliglån være en mulighet. Renteradar gir deg oversikt over regler og nyttig informasjon om avdragsfrihet på boliglån. Avdragsfrihet gir et økonomisk pusterom, men utsetter nedbetalingene og øker rentekostnadene.

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken. Det månedlige beløpet du betaler på boliglånet består av både renter og avdrag. Avdragene betaler ned selve gjelden din, og rentene er kostnaden du betaler til banken for å få låne pengene.

Hvordan søker man om avdragsfrihet?

For å søke om avdragsfrihet, må du følge bankens instruksjoner på deres nettsider. Som oftest må du logge inn i nettbanken din eller kontakte dem via telefon. Å bruke chat-funksjonen i nettbanken er ofte like effektivt som å ringe.

De fleste bankene tilbyr tre til seks måneder avdragsfrihet, men kan forlenges ved god begrunnelse. Det er ikke sikkert at du får avdragsfrihet selv om søker om det. Det er opp til banken din å avgjøre. Som hovedregel vil avdragsfrihet i mer enn 6 måneder kun innvilges dersom du har en belåningsgrad på maks 60 %. Mange banker gir inntrykk av å gjøre deg en tjeneste med avdragsfrihet, men de tjener godt på avdragsfrie boliglån. Du trenger derfor ikke føle deg bundet til banken fordi de gir deg midlertidig avdragsfrihet.

Spar penger på boliglånet ditt

Avdragsfrihet kan være smart når det er litt trangt økonomisk en periode, men de kan være lønnsomt å se på andre måter å senke kostnadene over lengre tid. På Renteradar kan du se om du kan spare penger på boliglånet ditt ved å forhandle på renten eller flytte boliglånet til en annen bank. Renteradar gjør det enkelt å få oversikt over boliglånet og hjelper deg til bedre vilkår. Se de beste bankene for 2023 her.

Regler for avdragsfrihet

Boliglånsforskriften setter begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Forskriften sier også at banken må kreve inn avdrag fra kunder med belåningsgrad høyere enn 60 %. Belåningsgrad er lånebeløp delt på markedsverdien av boligen. Bankene kan gi avdragsfrihet hvis noe uventet skjer som gjør det vanskelig for kunden å betale.

Et unntak i forskriften er såkalte kapitalfrigjøringskreditter. Seniorlån er et slik eksempel hvor eldre kan spe på pensjonen ved å låne på boligen sin uten å betale avdrag.

Bør du vurdere avdragsfrihet?

Velger du avdragsfrihet må du betale avdragene på et senere tidspunkt. Du må også betale renter på avdragene du utsetter. Likevel kan dette være den billigste måten for mange å komme seg gjennom en tøff periode økonomisk.

Sjekk med banken din om du kan utsette avdrag på boliglånet hvis du har lite sparepenger og kan risikere å måtte ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Boliglånet er for de aller fleste det billigste lånet du har. Du bør som regel alltid «makse» ut boliglånet før du tar opp andre type lån som billån, forbrukslån eller kredittkort.

Før du ber om avdragsfrihet kan det være lønnsomt å sjekke om du har mye å spare på å prute på renten din eller flytte boliglånet gjennom Renteradar. Her har du gode muligheter for å spare penger over en lengre periode!

Hvor mye utsetter du å betale i avdrag?

I tabellen under viser vi eksempler på hvor mye mindre du betaler inn til banken i perioden med avdragsfrihet. Vi har forutsatt at du har annuitetslån med gjenværende løpetid på 20 år. Effektiv rente er satt til 5,0 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 000~23 500~47 000
3 000 000~50 000~100 000
4 500 000 ~76 000~152 000
Effekt av avdragsfrihet for ulike lånebeløp og perioder

Hva koster avdragsfrihet deg?

Kort sagt får du økte rentekostnader gjennom å ikke betale ned på avdrag. Du må enten betale mer i avdrag hver måned etterpå eller bruke lenger tid på å betale ned lånet. I tabellen under ser du eksempler på økte rentekostnader. Vi har også her forutsatt en rente på 2,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 00018 75037 500
3 000 00037 50075 000
4 500 00056 250112 500
Ekstra rentekostnader ved avdragsfrihet

Disse regnestykkene tar ikke høyde til skattefradraget for rentekostnader på 22 % som de fleste vil få. Vi tar heller ikke høyde for eventuelle renteinntekter du får i perioden.

Avdragsfrihet på andre lån

Billån

Enkelte banker tilbyr også avdragsfrihet på billån. Billån har som regel høyere rente enn boliglån. Renten på billån ligger normalt rundt 3 % høyere enn boliglån, men enkelte har fått kampanjerenter på billån som er svært gunstige. Sett deg derfor godt inn i hva rentebetingelsene er på både boliglån og billån.

Hovedregelen er å utsette avdrag på boliglån før du eventuelt gjør det samme på billånet. Er renten på boliglånet og billånet omtrent like, anbefaler vi å utsette avdrag på billånet før boliglånet.

Fastrentelån

Du kan også søke om avdragsfrihet på fastrentelån. Som regel gjelder dette også i tre måneder. Hvis du har avdragsfrihet på fastrentedelen av lånet ditt bør du betale ekstra på den delen med flytende rente. På denne måten opprettholder du samme løpetid på lånet ditt.

Alternativer til avdragsfrihet

Avdragsfrihet er det beste alternativet for mange som nå har det trangere økonomisk i en periode fremover. Det finnes likevel alternativer som kan være verdt å vurdere:

Forlenge nedbetalingstiden

Et alternativ til avdragsfrihet er å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet. Et eksempel: Du har 3 millioner i et annuitetslån med 3 % rente og 15 år gjenværende løpetid. Du ber om å få økt løpetiden på boliglånet med 5 år. Det månedlige terminbeløpet ditt reduseres da fra rundt 13 200 kroner til 9100 kroner på kort sikt. Ulempen er naturlig nok at avdragene bare spres utover en lenger periode og rentekostnadene for hele lånet økes.

Det er verdt å merke seg at boliglånsrenten er ventet å øke enda mer i 2023.

Øke boliglånet

Mange har de siste årene opplevd verdistigning og betalt ned på boliglånet. Da går det rett og slett å spørre banken om å få økt boliglånet. I mange banker kan du gjøre dette i nettbanken. Banken vil da kreve en oppdatert e-takst. Du må da være forberedt på at banken vil kreve et behandlingsgebyr.

Skifte til rammelån

Med rammelån får du fleksibilitet til å trekke på boliglånet opptil en fastsatt ramme. Når du får bedre råd kan du fritt tilbakebetale på lånet slik at du slipper å betale mer renter enn nødvendig. Trukket beløp under rammelån har som regel litt høyere rente (0,1 til 0,3 %-poeng) enn ordinært boliglån.

4 av 5 kan spare på boliglånet

FAQ – Avdragsfrihet

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken.

Hva er reglene for å få avdragsfrihet?

Bankene kan ikke i følge Boliglånsforskriften gi avdragsfrihet til kunder belåningsgrad over 60 %. Unntaket er når omstendigheter inntreffer som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Må jeg fortsatt betale renter når lånet er avdragsfritt?

Ja, banken gir i utgangspunktet kun utsettelse på avdrag.

Bør jeg be om avdragsfrihet på boliglånet?

Det kommer an på din økonomiske situasjon. Har du kortsiktige problemer med økonomien kan dette være fornuftig. Avdragsfrihet på boliglån er langt billigere enn å ta opp billån, forbrukslån eller trekke på kredittkort.

Hvilke banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån?

De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån hvis du kan dokumentere at din økonomi er midlertidig forverret.

Hva slags alternativer har jeg til avdragsfrihet?

Her kan du blant annet forlenge nedbetalingstiden, skifte til rammelån eller øke boliglånet. Vil du forlenge nedbetalingstiden er det viktig å vite at det forventes renteøkning i 2023. Dette betyr at boliglånsrenten din nok øker.

76
Har du benyttet deg av avdragsfrihet den siste tiden?

Gjør som 150 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.