Stue med trapp

Avdragsfrihet på boliglånet ditt kan være en god løsning

19.03.20

Corona-krisen har fått mange banker til å gjøre det enklere å få avdragfrihet på boliglånet. Få oversikt over hvilke banker og hva avdragsfrihet kan bety for deg.

Mange opplever at de vil ha mindre å rutte med de nærmeste månedene på grunn av Corona-krisen. Da er avdragsfrihet på boliglån noe du absolutt bør vurdere. Det vil ofte være det billigste alternativet for å få endene til og møtes i månedene som kommer. Du bør også sjekke at du har så lav rente på boliglånet som mulig på Renteradar.no.

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken. Det månedlige beløpet du betaler på boliglånet består av både renter og avdrag. Unntaket er for de som allerede har avdragsfrie lån som utgjør en tredjedel av kundene i Norge. Avdragene betaler ned selve gjelden din, og rentene er kostnaden du betaler til banken for å få låne pengene. Når du har avdragsfritt lån betaler du altså kun renter til banken.

korona dommen over bankene

Følgende banker har åpnet for avdragsfrihet

DNB tok initiativet til å tilby avdragsfrihet til kunder som er rammet av Corona-krisen. Flere banker har fulgt etter og under finner du linker til noen av de største bankene med mer informasjon om avdragsfrihet:

For å søke avdragsfrihet må du følge instruksjonen banken gir deg, og de vil kreve at du logger inn i nettbanken din eller kontakter dem per telefon. Bankene opplever stor pågang på telefon om dagen, så vi anbefaler å gå via nettbanken og for eksempel bruke chat-funksjonen.

De fleste bankene tilbyr tre til seks måneder avdragsfrihet, men perioden vil nok bli forlenget hvis krisen vedvarer. Selv om bankene nå åpner opp for at flere kan få avdragsfrihet er det ingen garanti at du får det. Det er opp til banken din å avgjøre.

Bergen_Rosesmuget

Regler for avdragsfrihet

Boliglånsforskriften setter begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Forskriften sier også at banken må kreve inn avdrag fra kunder med belåningsgrad høyere enn 60 %. Belåningsgrad er lånebeløp delt på markedsverdien av boligen. Bankene kan likevel gi avdragsfrihet hvis omstendigheter inntrer i lånets løpetid og midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Dette unntaket fra Boliglånsforskriften benytter nå bankene for å gi avdragsfrihet for kunder som er rammet av Corona-krisen. Vi tror bankene vil være ganske fleksible på hvem som defineres som rammet. Det er lite sannsynlig at Finanstilsynet vil overvåke bankenes praksis her nøye de nærmeste månedene.

Bør du vurdere avdragsfrihet?

Velger du avdragsfrihet må du betale avdragene på et senere tidspunkt. Du må også betale renter på avdragene du utsetter. Likevel kan dette være den billigste måten for mange å komme seg gjennom de neste månedene.

Velg avdragsfrihet på boliglånet hvis du har lite sparepenger og kan risikere å måtte ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Boliglånet er for de aller fleste det billigste lånet du har. Du bør som regel alltid «maxe» ut boliglånet før du tar opp andre type lån som billån, forbrukslån eller kredittkort.

Hvis du er av typen som liker å ta litt risiko og synes aksjemarkedet er billig nå, kan du vurdere avdragsfrihet og heller investere sparepengene. Dette anbefaler vi kun de som har evnen til å bære den risikoen også i usikre tider som nå.

Hvor mye utsetter du å betale i avdrag?

I tabellen under viser vi eksempler på hvor mye mindre du betaler inn til banken i perioden med avdragsfrihet. Vi har forutsatt at du har annuitetslån med gjenværende løpetid på 20 år. Renten er satt til 2,5 % som er 0,5 % lavere enn dagens snittrente på 3 % for Renteradar.no sine brukere. 0,5 % lavere skyldes at bankene snart setter ned rentene etter Norges Bank kuttet styringsrenten med 0,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 000~14 500~29 000
3 000 000~29 000~59 000
4 500 000 ~43 500 ~87 000

Hva koster avdragsfrihet deg?

Kort sagt får du økte rentekostnader gjennom å ikke betale ned på avdrag. Du må enten betale mer i avdrag hver måned etterpå eller bruke lenger tid på å betale ned lånet. I tabellen under ser du eksempler på økte rentekostnader. Vi har også her forutsatt en rente på 2,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 0009 37518 750
3 000 00018 75037 500
4 500 00028 17556 250

Dette regnestykket tar ikke høyde til skattefradraget for rentekostnader på 22 % som de fleste vil få. Vi tar heller ikke høyde for eventuelle renteinntekter du får i perioden.

Avdragsfrihet på billån

Enkelte banker tilbyr også avdragsfrihet på billån. Billån har som regel høyere rente enn boliglån. Renten på billån ligger normalt rundt 2 % høyere enn boliglån, men enkelte har fått kampanjerenter på billån som er svært gunstige. Sett deg derfor godt inn i hva rentebetingelsene både er på boliglån og billån.

Hovedregelen er å utsette avdrag på boliglån før du eventuelt gjør det samme på billånet. Er renten på boliglånet og billånet omtrent like, anbefaler vi å utsette avdrag på billånet før boliglånet.

Alternativer til avdragsfrihet

Avdragsfrihet er det beste alternativet for mange som nå opplever å få mindre inntekter i en periode fremover. Det finnes likevel alternativer som kan være verdt å vurdere:

Forlenge nedbetalingstid

Et alternativ til avdragsfrihet er å forlenge nedbetalingstid på boliglånet. Et eksempel: Du har 3 millioner i et annuitetslån med 3 % rente og 15 år gjenværende løpetid. Du ber om å få økt løpetiden på boliglånet med 5 år. Det månedlige avdraget ditt reduseres da fra rundt 13 200 kroner til 9100 kroner på kort sikt. Ulempen er naturlig nok at avdragene bare spres utover en lenger periode og rentekostnadene for hele lånet økes.

Øke boliglånet

Mange har de siste årene opplevd verdistigning og betalt ned på boliglånet Da går rett og slett å spørre banken om å få økt boliglånet. I mange banker kan du gjøre dette i nettbanken. Banken vil da kreve en oppdatert e-takst Du må da være forberedt på at banken vil kreve et behandlingsgebyr.

Skifte til rammelån

Med rammelån får du fleksibilitet til å trekke på boliglånet opptil en fastsatt ramme. Når du får bedre råd kan du fritt tilbakebetale på lånet slik at du slipper å betale mer renter enn nødvendig. Trukket beløp under rammelån har som regel litt høyere rente (0,1 til 0,3 %-poeng) enn ordinært boliglånet.

FAQ – Avdragsfrihet

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken

Hva er reglene for å få avdragsfrihet?

Bankene kan ikke i følge Boliglånsforskriften gi avdragsfrihet til kunder belåningsgrad over 60 %. Unntaket er når omstendigheter inntreffer som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Kan jeg be om avdragsfrihet som følge av Corona-krisen?

Er du rammet økonomisk av Corona-krisen er det naturlig å kontakte banken og be om utsettelse på avdrag.

Må jeg fortsatt betale renter på lånet?

Ja, banken gir i utgangspunktet kun utsettelse på avdrag.

Bør jeg be om avdragsfrihet på boliglånet?

Det kommer an på din økonomiske situasjon. Har kortsiktige problemer med økonomien kan dette være fornuftig.

Hvilke banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån?

De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån hvis du kan dokumentere at din økonomi er midlertidig forverret.