Avdragsfrihet på boliglån – en god løsning?

lån til oppussing

Mange opplever nå og fremover at de har hatt mindre å rutte med på grunn av renteøkningene. Da er avdragsfrihet på boliglån noe du absolutt bør vurdere. Det vil ofte være det billigste alternativet for å få endene til å møtes i tiden som kommer. Det kan gi et pusterom for de som er påvirket økonomisk, men man utsetter kun nedbetalingene og rentekostnadene øker. Få oversikt over hva avdragsfrihet kan bety for deg.

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken. Det månedlige beløpet du betaler på boliglånet består av både renter og avdrag. Unntaket er for de som allerede har avdragsfrie lån, som utgjør en tredjedel av kundene i Norge. Avdragene betaler ned selve gjelden din, og rentene er kostnaden du betaler til banken for å få låne pengene. Når du har avdragsfritt lån betaler du altså kun renter til banken.

4 av 5 nordmenn kan spare

Hvordan søker man om avdragsfrihet?

For å søke avdragsfrihet må du følge instruksjonen banken gir deg på sine nettsider. De vil kreve at du logger inn i nettbanken din eller kontakter dem per telefon. Å bruke chat-funksjonen i nettbanken er ofte vel så effektivt som å ringe.

De fleste bankene tilbyr tre til seks måneder avdragsfrihet, men perioden vil nok bli forlenget hvis du har en god begrunnelse for det. Det er ikke sikkert at du får avdragsfrihet selv om søker om det. Det er opp til banken din å avgjøre. Som hovedregel vil avdragsfrihet i mer enn 6 måneder kun innvilges dersom du har en belåningsgrad på maks 60 %. Mange bankene gir ofte inntrykk av at de gjør deg en stor tjeneste når de tilbyr avdragsfrihet på boliglån. I praksis tjener bankene godt på avdragsfrie boliglån. Du trenger derfor ikke å føle på at du må være lojal med banken din kun fordi de har gitt deg avdragsfrihet i en periode.

Regler for avdragsfrihet

Boliglånsforskriften setter begrensninger for hvor mye bankene kan gi deg i boliglån. Forskriften sier også at banken må kreve inn avdrag fra kunder med belåningsgrad høyere enn 60 %. Belåningsgrad er lånebeløp delt på markedsverdien av boligen. Bankene kan likevel gi avdragsfrihet hvis omstendigheter inntrer i lånets løpetid og midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Et unntak i forskriften er såkalte kapitalfrigjøringskreditter. Seniorlån er et slik eksempel hvor eldre kan spe på pensjonen ved å låne på boligen sin uten å betale avdrag.

avdragsfrihet
Phil Hearing / Unsplash

Bør du vurdere avdragsfrihet?

Velger du avdragsfrihet må du betale avdragene på et senere tidspunkt. Du må også betale renter på avdragene du utsetter. Likevel kan dette være den billigste måten for mange å komme seg gjennom en tøff periode økonomisk.

Sjekk med banken din om du kan utsette avdrag på boliglånet hvis du har lite sparepenger og kan risikere å måtte ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Boliglånet er for de aller fleste det billigste lånet du har. Du bør som regel alltid «maxe» ut boliglånet før du tar opp andre type lån som billån, forbrukslån eller kredittkort.

Husk også at du alltid kan sammenligne boliglånet ditt på Renteradar. Her har du også gode muligheter for å spare!

Hvor mye utsetter du å betale i avdrag?

I tabellen under viser vi eksempler på hvor mye mindre du betaler inn til banken i perioden med avdragsfrihet. Vi har forutsatt at du har annuitetslån med gjenværende løpetid på 20 år. Effektiv rente er satt til 5,0 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 000~23 500~47 000
3 000 000~50 000~100 000
4 500 000 ~76 000~152 000
Effekt av avdragsfrihet for ulike lånebeløp og perioder

Hva koster avdragsfrihet deg?

Kort sagt får du økte rentekostnader gjennom å ikke betale ned på avdrag. Du må enten betale mer i avdrag hver måned etterpå eller bruke lenger tid på å betale ned lånet. I tabellen under ser du eksempler på økte rentekostnader. Vi har også her forutsatt en rente på 2,5 %.

Lånebeløp3 mnd uten avdrag6 mnd uten avdrag
1 500 00018 75037 500
3 000 00037 50075 000
4 500 00056 250112 500
Ekstra rentekostnader ved avdragsfrihet

Disse regnestykkene tar ikke høyde til skattefradraget for rentekostnader på 22 % som de fleste vil få. Vi tar heller ikke høyde for eventuelle renteinntekter du får i perioden.

Avdragsfrihet på andre lån

Billån

Enkelte banker tilbyr også avdragsfrihet på billån. Billån har som regel høyere rente enn boliglån. Renten på billån ligger normalt rundt 3 % høyere enn boliglån, men enkelte har fått kampanjerenter på billån som er svært gunstige. Sett deg derfor godt inn i hva rentebetingelsene er på både boliglån og billån.

Hovedregelen er å utsette avdrag på boliglån før du eventuelt gjør det samme på billånet. Er renten på boliglånet og billånet omtrent like, anbefaler vi å utsette avdrag på billånet før boliglånet.

Fastrentelån

Du kan også søke om avdragsfrihet på fastrentelån. Som regel gjelder dette også i tre måneder. Hvis du har avdragsfrihet på fastrentedelen av lånet ditt bør du betale ekstra på den delen med flytende rente. På denne måten opprettholder du samme løpetid på lånet ditt.

Avdragsfrihet kan være en god midlertidig løsning
Daria Nepriakhina / Unsplash

Alternativer til avdragsfrihet

Avdragsfrihet er det beste alternativet for mange som nå opplever å få mindre inntekter i en periode fremover. Det finnes likevel alternativer som kan være verdt å vurdere:

Forlenge nedbetalingstiden

Et alternativ til avdragsfrihet er å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet. Et eksempel: Du har 3 millioner i et annuitetslån med 3 % rente og 15 år gjenværende løpetid. Du ber om å få økt løpetiden på boliglånet med 5 år. Det månedlige terminbeløpet ditt reduseres da fra rundt 13 200 kroner til 9100 kroner på kort sikt. Ulempen er naturlig nok at avdragene bare spres utover en lenger periode og rentekostnadene for hele lånet økes.

Det er verdt å merke seg at boliglånsrenten er ventet å øke i 2023.

Øke boliglånet

Mange har de siste årene opplevd verdistigning og betalt ned på boliglånet. Da går det rett og slett å spørre banken om å få økt boliglånet. I mange banker kan du gjøre dette i nettbanken. Banken vil da kreve en oppdatert e-takst. Du må da være forberedt på at banken vil kreve et behandlingsgebyr.

Skifte til rammelån

Med rammelån får du fleksibilitet til å trekke på boliglånet opptil en fastsatt ramme. Når du får bedre råd kan du fritt tilbakebetale på lånet slik at du slipper å betale mer renter enn nødvendig. Trukket beløp under rammelån har som regel litt høyere rente (0,1 til 0,3 %-poeng) enn ordinært boliglån.

4 av 5 kan spare på boliglånet

FAQ – Avdragsfrihet

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån vil si at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken

Hva er reglene for å få avdragsfrihet?

Bankene kan ikke i følge Boliglånsforskriften gi avdragsfrihet til kunder belåningsgrad over 60 %. Unntaket er når omstendigheter inntreffer som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

Må jeg fortsatt betale renter når lånet er avdragsfritt?

Ja, banken gir i utgangspunktet kun utsettelse på avdrag.

Bør jeg be om avdragsfrihet på boliglånet?

Det kommer an på din økonomiske situasjon. Har du kortsiktige problemer med økonomien kan dette være fornuftig. Avdragsfrihet på boliglån er langt billigere enn å ta opp billån, forbrukslån eller trekke på kredittkort.

Hvilke banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån?

De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån hvis du kan dokumentere at din økonomi er midlertidig forverret.

Hva slags alternativer har jeg til avdragsfrihet?

Her kan du blant annet forlenge nedbetalingstiden, skifte til rammelån eller øke boliglånet. Vil du forlenge nedbetalingstiden er det viktig å vite at det forventes renteøkning i 2023. Dette betyr at boliglånsrenten din nok øker.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.