Borettslag har ofte fellesgjeld

Fellesgjeld kan påvirke boliglånet ditt

21.07.20

Fellesgjeld kan påvirke hvor mye du kan låne og dine lånebetingelser. Bankene vil både ta hensyn til størrelsen på fellesgjelden og rentekostnadene når du kjøper en bolig og trenger boliglån.

Hva er fellesgjeld?

Dersom du er førstegangs boligkjøper, er det essensielt å forstå hva boligen medfører av totale kostnader i tillegg til selve boligprisen. Om du kjøper en selveierleilighet eller selveierbolig er det sjelden fellesgjeld på boligen. Dersom du derimot kjøper en andelsleilighet, i for eksempel et borettslag, må du ofte betale renter og avdrag på en andel av fellesgjelden. Det å skulle kjøpe leilighet uten fellesgjeld kan det derfor være vanskelig å komme seg utenom.

Ved kjøp av eierseksjon, eier du gårds- og bruksnummer. Et borettslag er et selskap, som gjør at du kjøper en andel av borettslaget som gir deg rett til en bestemt seksjon. Det er borettslaget som står som eier av eiendommen. Du er altså andelseier, som gjør deg ansvarlig for å betale månedlige felleskostnader. Fellesgjelden er en del av felleskostnadene som nedbetales. Renter og avdrag blir også betalt gjennom felleskostnadene som du betaler hver måned.

borettslag

Hvordan påvirker fellesgjeld hvor mye du kan låne?

Ditt boliglån blir påvirket av fellesgjelden til din nye bolig ved at banken trekker fra dette når de beregner hvor mye du kan låne.

Banken sjekker blant annet dette før de ser hva du kan få i boliglån:

  • Fellesgjeld
  • Studiegjeld
  • Billån

Fellesgjeld kan både påvirke:

  • Belåningsgrad: Det vil si hvor mye lånet, inkludert fellesgjeld utgjør at markedsverdien.
  • Betjeningsevne: Din evne til å betjene gjelden. Renter og avdrag på fellesgjelden påvirker hvor mye du har å rutte med og din evne til betale avdrag og renter på det ordinære boliglånet

IN-ordning

Med IN-ordning kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjeld. Siden du selv er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig, er det lurt å forstå hvordan du kan gjøre den mest gunstig for deg selv. Fellesgjelden din kan reduseres dersom du benytter deg av IN-ordning. Med IN-ordning er du selv ansvarlig for din individuelle nedbetaling av fellesgjelden. Større borettslag tilbyr ofte IN-ordning som for eksempel OBOS sine nye borettslag.

Mange banker tilbyr spesielle IN-ordninger i borettslag. Ofte kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjelden. Du kan enten betale ned alt med en gang, eller nedbetale på bestemte forfall.

Før du bestemmer deg for hva som passer best for deg, er det lurt å tenke seg godt om. Dersom du har oppsparte midler kan det være smart å nedbetale fellesgjelden for å redusere dine utgifter. Må du derimot ta opp lån for å kunne gjøre dette, er det ikke like lurt. Grunnen er at du ofte må betale mer i renter på et nytt lån, enn for fellesgjelden. Har du først betalt ned fellesgjelden, kan du ikke ombestemme deg.

Hva er fellesgjeld?

Fellesgjeld er gjeld tatt opp av hele borettslaget, boligaksjeselskap eller sameiet. Har du bolig i et borettslag er det ditt ansvar å betale renter og avdrag på din andel av fellesgjelden.

Hvorfor har man fellesgjeld?

Borettslag tar ofte opp fellesgjeld for å finansiere bygging, vedlikehold eller oppussing. På den måten unngår man at beboerne må selv finansiere større prosjekter med en gang.

Hva er IN ordning?

Har borettslaget eller sameiet IN ordning knyttet til fellesgjelden kan hver enkelt beboer velge å betale ned sin andel.