Borettslag har ofte fellesgjeld

Fellesgjeld kan påvirke boliglånet ditt

04.03.21

Fellesgjeld kan påvirke hvor mye du kan låne og dine lånebetingelser. Bankene vil både ta hensyn til størrelsen på fellesgjelden og rentekostnadene når du kjøper en bolig og trenger boliglån.

Hva er fellesgjeld?

Det er som regel borettslag som har fellesgjeld, selv om det også noen ganger kan gjelde selveierleiligheter. Dette er lån som er tatt opp av borettslaget for blant annet å finansiere oppussing av fasade og fellesarealer.

Det er svært vanlig at andelsleiligheter i borettslag har fellesgjeld. Kjøper du en andelsleilighet må du ofte betale renter og avdrag på en andel av fellesgjelden.

Ved kjøp av eierseksjon, eier du gårds- og bruksnummer. Et borettslag er et selskap, som gjør at du kjøper en andel av borettslaget som gir deg rett til en bestemt seksjon. Det er borettslaget som står som eier av eiendommen.

Sjekk fellesgjelden før boligkjøp

Før du kjøper deg leilighet er det viktig at du vet hva fellesgjelden er i borettslaget eller sameiet. Du må vite hvor din del er og hvor mye renter og avdrag utgjør.

Du er blir altså andelseier, som gjør deg ansvarlig for å betale månedlige felleskostnader. Fellesgjelden er en del av felleskostnadene som nedbetales. Renter og avdrag blir også betalt gjennom felleskostnadene som du betaler hver måned.

Husk at du får skattefradrag rentekostnadene på fellesgjeld. Sjekk derfor at disse er med i skattemeldingen.

Hvordan påvirker fellesgjeld hvor mye du kan låne?

Ditt boliglån blir påvirket av fellesgjelden til din nye bolig ved at banken trekker fra dette når de beregner hvor mye du kan låne.

Banken sjekker blant annet dette før de ser hva du kan få i boliglån:

  • Fellesgjeld
  • Studiegjeld
  • Billån
  • Belåningsgrad: Det vil si hvor mye lånet, inkludert fellesgjeld utgjør at markedsverdien.
  • Betjeningsevne: Din evne til å betjene gjelden. Renter og avdrag på fellesgjelden påvirker hvor mye du har å rutte med og din evne til betale avdrag og renter på det ordinære boliglånet

Sjekk hva du kan spare boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Høy fellesgjeld – fordel eller ulempe?

Har du funnet drømmeboligen, men merket deg at fellesgjelden er for høy? Du lurer kanskje på hva som egentlig er negativt med høy fellesgjeld? Noen ganger finner man boliger med høy fellesgjeld og lavt innskudd, som fremstår som et røverkjøp. Ofte er dette moderne boliger som markedsfører seg selv mot førstegangskjøpere. Boligene blir solgt for gunstige priser, men kan gi en høy fellesgjeld og uoversiktlige kostnader på langsikt. Dette kan føre til at det blir vanskelig for boligkjøper å få en god nok oversikt over fremtidige kostnader knyttet til boligen.

Et tips er å se på boligens totalpris, hvor fellesgjelden er inkludert, og sammenligne totalprisen med andre boliger i området. Det er også viktig å merke seg at dersom en andelseier ikke betaler sin del av fellesgjelden kan andre beboere bli belastet for dette. Ofte har borettslaget riktignok sikkerhetsordninger som beskytter mot dette.

I visse tilfeller kan høye felleskostnader være et godt tegn. Ansvarlig for boligforsikringer i If, Ole Lislebø, mener at et borettslag med høye felleskostnader kan bety at borettslaget har jobbet mye med drift og vedlikehold. Leiligheten vil da være bedre rustet for fremtiden. Har du funnet drømmeboligen men er redd for fellesgjelden, er det viktig at du sjekker borettslaget sine fremtidsplaner, IN-ordning, sikringsordning og rentebetingelser.

IN-ordning

Med IN-ordning kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjeld. Siden du selv er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig, er det lurt å forstå hvordan du kan gjøre den mest gunstig for deg selv. Fellesgjelden din kan reduseres dersom du benytter deg av IN-ordning. Med IN-ordning er du selv ansvarlig for din individuelle nedbetaling av fellesgjelden. Større borettslag tilbyr ofte IN-ordning som for eksempel OBOS sine nye borettslag.

Mange banker tilbyr spesielle IN-ordninger i borettslag. Ofte kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjelden. Du kan enten betale ned alt med en gang, eller nedbetale på bestemte forfall.

Før du bestemmer deg for hva som passer best for deg, er det lurt å tenke seg godt om. Dersom du har oppsparte midler kan det være smart å nedbetale fellesgjelden for å redusere dine utgifter. Må du derimot ta opp lån for å kunne gjøre dette, er det ikke like lurt. Grunnen er at du ofte må betale mer i renter på et nytt lån, enn for fellesgjelden. Har du først betalt ned fellesgjelden, kan du ikke ombestemme deg.

Byggelån

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er fellesgjeld?

Fellesgjeld er gjeld tatt opp av hele borettslaget, boligaksjeselskap eller sameiet. Har du bolig i et borettslag er det ditt ansvar å betale renter og avdrag på din andel av fellesgjelden.

Hvorfor har man fellesgjeld?

Borettslag tar ofte opp fellesgjeld for å finansiere bygging, vedlikehold eller oppussing. På den måten unngår man at beboerne må selv finansiere større prosjekter med en gang.

Hva er IN ordning?

Har borettslaget eller sameiet IN ordning knyttet til fellesgjelden kan hver enkelt beboer velge å betale ned sin andel.

Hva skjer hvis man ikke betaler felleskostnadene i et borettslag?

Boligen din kan ende opp med å bli tvangssolgt hvis du ikke har betalt felleskostnadene selv etter inkassovarsler.