Boliglån uten egenkapital – våre beste tips

refinansiering av boliglån

Boliglån uten egenkapital er vanskelig, da bankene normalt krever at du har minimum 15 % egenkapital. Renteradar gir deg derfor en oversikt over hvilke andre alternativer du har.

3 Skjermbilder Renteradar

Hvorfor er det vanskelig å kjøpe bolig uten egenkapital?

Det er vanskelig å kjøpe bolig uten egenkapital fordi de fleste långivere krever at låntakeren bidrar med en viss andel av kjøpesummen selv. Dette kalles egenkapital, og det er en måte å sikre at låntakeren har en økonomisk interesse i boligen og dermed en motivasjon for å betjene lånet.

Normalt kan du kun låne opptil 85 % av boligens kjøpesum. Høye krav til egenkapital gjør at flere velger å leie istedenfor å komme seg inn på boligmarkedet. Det finnes likevel muligheter som kan hjelpe deg med egenkapital.

Kausjonist

En kausjonist er en person som gir en garanti til banken. Dersom hovedlåntakeren ikke klarer å nedbetale lånet selv, er kausjonisten ansvarlig for å nedbetale gjelden.

Stiller du som kausjonist må banken informere deg som risikoen som følger med. Før du velger å stille som kausjonist bør du tenke over om du virkelig har råd til det, og om du selv har behov for et nytt lån snart.

Medlåntaker

Et annet alternativ er å skaffe deg en medlåntaker. Det er en person som sammen med hovedlånetaker er ansvarlig for at hele boliglånet blir nedbetalt. Kan medlåntakeren stille som sikkerhet for det du selv mangler i egenkapital, kan det gi banken tilstrekklig trygghet.

Før du stiller som medlåntaker bør du vurdere om du selv har god nok økonomi til det. Banken vurderer din belåningsgrad, egenkapital, betjeningsevne og gjeld.

Forskudd på arv

Dersom du kan få gavebrev, det vil si forskudd på arv, kan det bidra til å dekke ditt egenkapitalsbehov. For unge er nok dette den vanligste måten for unge å kjøpe sin første bolig på. Den du skal arve fra må dokumentere forskuddet skriftlig i et gavebrev. Det er også viktig at den du arver fra informerer alle andre som skal arve skriftlig om gaven.

Boliglån uten egenkapital – Startlån

Startlån er en lånetype som tilbys av Husbanken og av kommuner. Det er Husbanken som gir startlånet til kommunene, men kommunene administrerer selve låneordningen ut til enkeltersoner.

Lånet gis til eldre, barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig, eller som ønsker å tilpasse boligen sin. I tillegg kan du få lån dersom du kjøper bolig av en megler eller utbygger som tilbyr lån fra Husbanken.

Oslo Kommune tilbyr også et rente- og avdragsfritt lån, kalt tilskudd til etablering, som kan gå sammen med startlån. Lånet gjelder bare dersom du har svært lav inntekt, og nedskrives 5 % årlig over 20 år.

Boliglån uten egenkapital kan være vanskelig da man normalt krever 15 % egenkapital

Boliglån uten egenkapital – få hjelp med toppfinansiering

Toppfinansiering er for mange et nytt begrep. I tilfeller der man ikke kan skaffe god nok egenkapital kan man ty til toppfinansiering. Ofte kalles dette for topplån, og er den delen av boliglånet ditt som overstiger 80 % av boligens verdi. Denne delen av lånet mener bankene ofte de ikke har god nok sikkerhet for dersom boligen skulle synke i verdi. Bankene krever ofte høyere rente for denne manglende sikkerheten.

Boliglån uten egenkapital – forbrukslån frarådes

Det er ikke alle som har mulighet til å få hjelp til egenkapital ved å få startlån, forskudd på arve, en medlåntaker eller kausjonist. Flere tyr derfor til forbrukslån for å finansiere egenkapitalen. Renteradar fraråder forbrukslån, og det bør kun være en siste utvei for et begrenset beløp.

Forbrukslån har mye høyere rente enn ordinært boliglån, fordi lånet tas opp uten sikkerhet som gjør at det er høyere risiko for banken. Banken du søker boliglån hos, vil dessuten sjekke om du har forbrukslån i Gjeldsregisteret. Har du for mye forbrukslån kan det begrense hvor mye du kan få i boliglån.

Obos Bostart og Obos Deleie

Et alternativ som kan hjelpe unge inn i boliglånsmarkedet er å bruke Obos Bostart eller Deleie. Med Obos Bostart kan du kjøpe en ny bolig til en lavere pris enn den normale markedsprisen. For deg betyr dette lavere lånebehov og egenkapital. Ønsker du å selge boligen din igjen, har Obos rett til å kjøpe tilbake boligen. Velger du Obos Deleie kjøper du en del av boligen, minst 50 %, og leier resten av Obos. Du kan når som helst velge å øke denne prosenten, altså øke din eierandel.

Boliglån uten egenkapital blir enklere ved hjelp av Obos Bostart og Obos Deleie

FAQ – Boliglån uten egenkapital

Hvor mye kreves i egenkapital?

Normalt krever banken at du har spart opp 15 % av boligens pris i egenkapital.

Hvilke alternativer har jeg dersom jeg ikke klarer å spare opp egenkapital selv?

Du har flere alternativer. Blant annet kan du få en medlåntaker eller kausjonist. Startlån kan også være et alternativ, men det stilles høye krav for å få lånet innvilget.

Kan toppfinansiering være en god løsning for å få nok egenkapital?

Det kan være en løsning dersom du ikke har nok egenkapital. Renten er høyere enn ved flere andre lånetyper, men kan også være mer fleksibelt. I tillegg er det mulig å forhandle deg frem til bedre lånebetingelser hos banken.

Hvordan fungerer Obos Deleie?

Ved Obos Deleie kjøper du en del av boligen, minst 50 %, og leier resten av Obos. Du kan når som helst velge å øke denne prosenten.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.