Boliglån uten egenkapital – De beste tipsene

Boliglån uten egenkapital er vanskelig, siden bankene normalt krever at du har minimum 15 % egenkapital. Renteradar gir deg derfor en oversikt over hvilke andre alternativer du har.

Hvorfor er det vanskelig å kjøpe bolig uten egenkapital?

Å kjøpe bolig uten egenkapital er utfordrende fordi de fleste långivere forventer at du bidrar med en del av kjøpesummen selv. Dette kalles egenkapital, og det er en måte for långiverne å sikre at du har en økonomisk interesse i boligen og er motivert til å betjene lånet.

Vanligvis kan du bare låne opptil 85 % av prisen på boligen. De strenge egenkapitalkravene gjennom utlånsforskriften gjør det vanskeligere for mange å kjøpe bolig, derfor velger noen å leie i stedet. Men det finnes løsninger som kan hjelpe deg med å skaffe egenkapital.

Kausjonist

En kausjonist er en person som gir en garanti til banken. Dersom hovedlåntakeren ikke klarer å nedbetale lånet selv, er kausjonisten ansvarlig for å nedbetale gjelden.

Hvis du vurderer å være kausjonist, må banken informere deg om de tilknyttede risikoene. Det er viktig å nøye vurdere om du har økonomisk evne til å være kausjonist, og om du selv har behov for å ta opp et nytt lån i nær fremtid.

Medlåntaker

Et annet alternativ er å skaffe deg en medlåntaker. Det er en person som sammen med hovedlånetaker er ansvarlig for at hele boliglånet blir nedbetalt. Kan medlåntakeren stille som sikkerhet for det du selv mangler i egenkapital, kan det gi banken tilstrekklig trygghet.

Før du stiller som medlåntaker bør du vurdere om du selv har god nok økonomi til det. Banken vurderer din belåningsgrad, egenkapital, betjeningsevne og gjeld.

Forskudd på arv

Dersom du mottar gavebrev, altså forskudd på arv, kan det hjelpe deg med å dekke egenkapitalbehovet ditt. Spesielt for unge mennesker er dette ofte den mest vanlige måten å kjøpe sin første bolig på. Personen du skal arve fra må dokumentere forskuddet skriftlig gjennom et gavebrev. Det er også viktig at giveren informerer alle andre arvinger skriftlig om gaven.

Boliglån uten egenkapital – Startlån

Startlån er en lånetype som tilbys av Husbanken og av kommuner. Det er Husbanken som gir startlånet til kommunene, men kommunene administrerer selve låneordningen ut til enkeltersoner.

Lånet gis til eldre, barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig, eller som ønsker å tilpasse boligen sin. I tillegg kan du få lån dersom du kjøper bolig av en megler eller utbygger som tilbyr lån fra Husbanken.

Oslo Kommune tilbyr også et rente- og avdragsfritt lån, kalt tilskudd til etablering, som kan gå sammen med startlån. Lånet gjelder bare dersom du har svært lav inntekt, og nedskrives 5 % årlig over 20 år.

Boliglån uten egenkapital – få hjelp med toppfinansiering

Toppfinansiering er et relativt nytt begrep for mange mennesker. Hvis man ikke har tilstrekkelig egenkapital, kan man ty til toppfinansiering. Topplån er ofte brukt som betegnelse på dette, og det refererer til den delen av boliglånet ditt som overstiger 80 % av boligens verdi. Bankene anser denne delen av lånet som mindre sikker da de ikke har tilstrekkelig pant i boligen hvis verdien skulle synke. Som kompensasjon for denne manglende sikkerheten, krever bankene ofte en høyere rente på topplånet.

Boliglån uten egenkapital – forbrukslån frarådes

Det er ikke alle som har mulighet til å få hjelp til egenkapital ved å få startlån, forskudd på arv, en medlåntaker eller kausjonist. Flere tyr derfor til forbrukslån for å finansiere egenkapitalen. Renteradar fraråder forbrukslån, og det bør kun være en siste utvei for et begrenset beløp.

Forbrukslån har mye høyere rente enn ordinært boliglån, fordi lånet tas opp uten sikkerhet som gjør at det er høyere risiko for banken. Banken du søker boliglån hos, vil dessuten sjekke om du har forbrukslån i Gjeldsregisteret. Har du for mye forbrukslån kan det begrense hvor mye du kan få i boliglån.

Obos Bostart og Obos Deleie

Et alternativ som kan hjelpe unge inn i boliglånsmarkedet er å bruke Obos Bostart eller Deleie. Med Obos Bostart kan du kjøpe en ny bolig til en lavere pris enn den normale markedsprisen. For deg betyr dette lavere lånebehov og egenkapital. Ønsker du å selge boligen din igjen, har Obos rett til å kjøpe tilbake boligen. Velger du Obos Deleie kjøper du en del av boligen, minst 50 %, og leier resten av Obos. Du kan når som helst velge å øke denne prosenten, altså øke din eierandel.

FAQ – Boliglån uten egenkapital

Hvor mye kreves i egenkapital?

Normalt krever banken at du har spart opp 15 % av boligens pris i egenkapital.

Hvilke alternativer har jeg dersom jeg ikke klarer å spare opp egenkapital selv?

Du har flere alternativer. Blant annet kan du få en medlåntaker eller kausjonist. Startlån kan også være et alternativ, men det stilles høye krav for å få lånet innvilget.

Kan toppfinansiering være en god løsning for å få nok egenkapital?

Det kan være en løsning dersom du ikke har nok egenkapital. Renten er høyere enn ved flere andre lånetyper, men kan også være mer fleksibelt. I tillegg er det mulig å forhandle deg frem til bedre lånebetingelser hos banken.

Hvordan fungerer Obos Deleie?

Ved Obos Deleie kjøper du en del av boligen, minst 50 %, og leier resten av Obos. Du kan når som helst velge å øke denne prosenten.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt