Bilde av Matthias Zomer fra Pexels

Tinglysingsgebyr – Oversikten får du her

26.06.20

Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. Den offentlige instansen tar et tinglysingsgebyr for jobben. Det er ingen plikt på å tinglyse en eiendomsoverdragelse eller en avtale som omhandler eiendom. Det er allikevel anbefalt og veldig vanlig å gjøre for å oppnå tilfredsstillende beskyttelse for egen rett. Tinglysning kan også omfatte rettigheter knyttet til løsøre.

Ulike kostnader knyttet til boliglån og varianter av tinglysingsgebyr

Tinglysingsgebyr 
Statens tinglysingsgebyr585,-
Statens tinglysingsgebyr elektronisk innsending 540,-
Statens tinglysingsgebyr v/ refinansiering 200,-
Statens tinglysingsgebyr v/borettslagsandel 480,-
Statens tinglysingsgebyr elektronisk innsending v/borettslagsandel 440,-

Tinglysingsgebyr ved å bytte bank

Dersom du ønsker å flytte boliglånet ditt ved å bytte bank må du være klar over at bankene har ulik praksis for hvor mye etableringsgebyr deres ligger på. Tinglysningsgebyret er på 200 kr for kun å flytte lånet, så lenge det er samme bolig, type lån og beløp. Dette kan man vanligvis spare inn på den første månedlige rentebetalingen.

Ulike varianter av tinglysing

Fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner samt ektepakter er vanlige å tinglyse, men det er allikevel kjøpekontrakter som er den viktigste og mest vanlige varianten. Pantobligasjoner, som er gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom og skjøter, som er dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom er også vanlige å tinglyse.

Når du tar opp et boliglån, er det viktig å forstå forskjellen på nominell og effektiv rente. I den effektive renten du betaler, inngår det flere ulike gebyrer og kostnader. Tinglysingsgebyr er en del av dette, men summen er alltid den samme, fordi de er bestemt av staten, ikke internt av bankene.

Statens kartverk kontrollerer tinglysingsgebyr

Kartverket forklarer hvordan du må betale et gebyr per dokument du sender til tinglysing. I tillegg til dette må du også betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Prislisten kan du se ovenfor. Ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom er hovedregelen at du skal betale 2,5% av eiendommens markedsverdi i dokumentavgift. Dette vil komme i tillegg til tinglysingsgebyret, men det finnes flere grunner for å få fritak som kan gjøre at du slipper unna dokumentavgiften.

I Tinglysingsloven står det at tinglysing som gjelder fast eiendom hører til under én eller flere registerførere under Statens kartverk. Dette er altså de som behandler sakene og det er påkrevd med juridisk embetseksamen eller tilsvarende for å være registerfører.

Unntak og begrensninger for tinglysingsgebyret

Noen rettigheter har rettsvern uten at det er nødvendig med tinglysing. Dette er ofte regulert gjennom bestemte lover, og gjelder blant annet for odelsrett, sameiers forkjøpsrett og allmennhetens rettigheter etter friluftsloven.

FAQ

Hva er tinglysingsgebyr?

Tinglysingsgebyr er kostnaden for offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom.

Hvem skal betale tinglysingsgebyr?

Du skal betale tinglysingsgebyr for hvert dokument du sender inn til Kartverket til tinglysing. Dette belastes lånetaker. Bankene dekker ikke tinglysingsgebyret.

Hvor stort er et tinglysingsgebyr?

Tinglysningsgebyret er på 200 kr for kun å flytte lånet, så lenge det er samme bolig, type lån og beløp. Se tabell i artikkel for de ulike gebyrene.