Tinglysingsgebyr – Oversikten får du her

kundeutbytte

Tinglysingsgebyr er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. Den offentlige instansen tar et tinglysingsgebyr for jobben. Renteradar forteller det viktigste du bør vite her.

Hva er tinglysingsgebyr?

Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. Den offentlige instansen tar et tinglysingsgebyr for jobben. Det er ingen plikt på å tinglyse en eiendomsoverdragelse eller en avtale som omhandler eiendom. Det er allikevel anbefalt og veldig vanlig å gjøre for å oppnå tilfredsstillende beskyttelse for egen rett. Tinglysing kan også omfatte rettigheter knyttet til løsøre.

4 av 5 nordmenn kan spare

Tabellen under viser de viktigste prisene knyttet boliglån og varianter av tinglysingsgebyr. Prisene er lavere for elektronisk innsending enn papirbasert. Sletting av dokumenter, pantefrafall, sammenslåing av eiendom etc koster ingenting.

De som sender inn dokumenter til tinglysing får en faktura etter at disse dokumentene er tinglyst. Deretter har du en betalingsfrist på 14 dager. Kartverket tilbyr en avtale om elektronisk faktura for profesjonelle brukere.

Ulike kostnader knyttet til boliglån og varianter av tinglysingsgebyr

TinglysingsgebyrKostnad
Ordinær585,-
Elektronisk
innsending
540,-
Ved refinansiering 200,-
Ved
borettslagsandel
480,-
Elektronisk
innsending ved borettslagsandel
440,-

Sist oppdatert 07.11.22

Tinglysingsgebyr ved å bytte bank

Dersom du ønsker å flytte boliglånet ditt ved å bytte bank må du være klar over at bankene har ulik praksis for hvor mye etableringsgebyr deres ligger på.

Tinglysingsgebyret er på 200 kroner for kun å flytte lånet, så lenge det er samme bolig, type lån og beløp. Dette kan man vanligvis spare inn på den første månedlige rentebetalingen.

Ulike varianter av tinglysing

Fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner samt ektepakter er vanlige å tinglyse, men det er allikevel kjøpekontrakter som er den viktigste og mest vanlige varianten. Pantobligasjoner, som er gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom og skjøter, som er dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom er også vanlige å tinglyse.

Når du tar opp et boliglån, er det viktig å forstå forskjellen på nominell og effektiv rente. I den effektive renten du betaler, inngår det flere ulike gebyrer og kostnader. Tinglysingsgebyr er en del av dette, men summen er alltid den samme, fordi de er bestemt av staten, ikke internt av bankene.

Papirarbeid knyttet til tinglysingsgebyr

Statens kartverk kontrollerer tinglysingsgebyr

Kartverket forklarer hvordan du må betale et gebyr per dokument du sender til tinglysing. I tillegg til dette må du også betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Prislisten kan du se ovenfor.

Ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom er hovedregelen at du skal betale 2,5 % av eiendommens markedsverdi i dokumentavgift. Dette vil komme i tillegg til tinglysingsgebyret, men det finnes flere grunner for å få fritak som kan gjøre at du slipper unna dokumentavgiften.

Det er mest vanlig at boligkjøper betaler dokumentavgiften ved å overføre pengene til eiendomsmegler, som tar seg av selve betalingen. Boligkjøper skal også betale for å få tinglyst skjøtet. Boligselger får først overført pengene for boligsalget etter skjøtet er Tinglyst hos Kartverket.

I Tinglysingsloven står det at tinglysing som gjelder fast eiendom hører til under én eller flere registerførere under Statens kartverk. Dette er altså de som behandler sakene og det er påkrevd med juridisk embetseksamen eller tilsvarende for å være registerfører.

Byttet du bank i fjor?

Hvis du byttet bank i fjor bør du huske fradrag. Du kan trekke fra utgifter brukt til refinansiering i skattemeldingen. Disse utgiftene kan typisk være tinglysingsgebyr, verdivurdering fra eiendomsmegleren eller etableringsgebyret i bankene. Det er greit å vite at fradraget kun gjelder hvis du refinansierer din eksisterende bolig, og ikke dersom du kjøper ny bolig.

Klage på vedtak om tinglysing

Dersom du mener vedtaket om tinglysing er feil, har du rett til å klage. Du kan kontakte Kartverket og forklare hva du mener er feil. De vil da vurdere om feilen kan rettes etter tinglysingsloven § 18. En paragraf 18 betyr at det har skjedd en feil i saksbehandlingen inne hos Kartverket. Når dette oppdages vil de rette grunnboken, slik at dokumentene vil bli registrert riktig. Etter det vil de sende et rekommandert brev til personen berørt av denne rettingen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er tinglysingsgebyr?

Tinglysingsgebyr er kostnaden for offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. Elektronisk tinglysing koster normalt 540 kr. Tinglysingsgebyret er på 200 kr for kun å flytte lånet, så lenge det er samme bolig, type lån og beløp. Se tabell i artikkel for de ulike gebyrene.

Hvem skal betale tinglysingsgebyr?

Du skal betale tinglysingsgebyr for hvert dokument du sender inn til Kartverket til tinglysing. Dette belastes lånetaker. Bankene dekker ikke tinglysingsgebyret.

Hvem skal betale dokumentavgift?

Det er fritt frem om kjøper eller selger skal betale dokumentavgiften. Likevel er det lagt opp til, og mest vanlig, at kjøperen betaler. Dette gjør de ved å overføre beløpet til eiendomsmegler, som tar seg av at avgiften blir betalt.

Hva er unntak og begrensninger for tinglysingsgebyret?

Noen rettigheter har rettsvern uten at det er nødvendig med tinglysing. Dette er ofte regulert gjennom bestemte lover, og gjelder blant annet for odelsrett, sameiers forkjøpsrett og allmennhetens rettigheter etter friluftsloven.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.