Kausjonist – hva innebærer det

En kausjonist er en person, ofte en forelder, som gir en garanti til banken. En kausjonist må tilbakebetale lånet om hovedlånetakeren selv ikke greier å betale ned lånet. Har du god sikkerhet for lånet ditt, bør du passe på at banken også gir deg gode lånebetingelser. Renteradar hjelper deg med å få gode lånevilkår.

Hvem kan være kausjonist?

Det kan være vanskelig å få boliglån ettersom kravene fra bankene er stenge, da kan det hjelpe med en kausjonist. Kausjon er et rettslig begrep som betyr å være medansvarlig for andres gjeld. Du trenger altså ikke å være i familie med kausjonisten. Det er viktig å huske på at kausjonisten kan bli holdt ansvarlig av banken for å tilbakebetale lånet dersom hovedlåntaker ikke klarer dette selv.

Ansvar som kausjonist

Kausjonisten har en forpliktelse og kan bli ansvarlig for å betale lånet hvis låntakeren ikke gjør det. Kausjonister har rettigheter som inkluderer retten til informasjon og rådgivning fra banken. Banken må informere om risikoen ved å være kausjonist og gi råd om det er lurt å stille som kausjonist. Det kan være lurt å be om et rådgivningsmøte med banken før man tar beslutningen om å være kausjonist.

Flere unge trenger hjelp for å komme inn i boliglånsmarkedet

Flere unge går sammen med venner eller kjæreste for å få råd til å kjøpe bolig. I tillegg er det flere som bruker familie som kausjonister, spesielt i de større byene som Oslo, Bergen og Trondheim.

Å spare i BSU er en god start på veien mot boligdrømmen. Boligsparing er viktig og det finnes svært gode fordeler for deg som sparer på BSU-konto. For mange kan BSU-egenkapital bidra til å redusere behovet for kausjonist. Husk at du kan bruke midlene fra BSU som egenkapital uten å nødvendigvis avslutte BSU-kontoen. Dette betyr at midlene kan brukes som egenkapital, samtidig som du kan fortsette å få renter på oppsparingen.

Ny i boliglånslånsmarkedet? Sjekk ut denne tjenesten!

Ønsker du å kjøpe din første bolig og ikke helt vet hvor du skal starte? Renteradar har laget en gratis tjeneste, som hjelper deg i gang med lån og finansieringsbevis. Slik fungerer det:

 1. Du klikker deg inn på linken under og fyller inn nødvendig informasjon. Deretter får du en oversikt over ditt estimerte lånebeløp og hva du kan kjøpe bolig for.
 2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få lån. Dette gjør vi ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
 3. Videre gir vi deg en oversikt over banker som har det beste tilbudet for deg. Du kan trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en av våre partnerbanker.

Krav til kausjonist

Hvis man vurderer å være kausjonist, er det viktig å vurdere konsekvensene nøye. Det er viktig å ta i betraktning at livssituasjoner kan endre seg, og uventede omstendigheter kan påvirke både hovedlåntakeren og kausjonistens økonomi. Det er derfor viktig at både lånetaker og kausjonist forstår hva det innebærer, og potensielle konsekvenser.

Dersom kausjonisten ikke har mulighet til stille for eksempel egenkapital i form av forskudd på arv, privat lån eller en pengegave, er det likevel andre muligheter å vurdere. Det er mulig å bidra ved å være realkausjonist eller medlåntaker.

Realkausjonist

Realkausjon er den vanligste typen av kausjonering, der banken får en tilleggssikkerhet i form av pant i kausjonistens bolig. Du er ikke personlig ansvarlig for å betale noe, men banken kan tvangsselge pantet for å dekke gjelden. Man kan benytte realkausjonist om banken trenger ekstra sikkerhet eller for å få en lavere rente fra banken. 

Medlåntaker

En annen mulighet er å stille som medlåntaker. Det betyr derimot et større juridisk ansvar enn som realkausjonist. Du er ansvarlig for at den andre låntakeren kan betjene gjelden. Dersom dette ikke oppfylles, kan du selv som medlåntaker bli nødt til å selge din egen bolig for å gjøre opp med banken. Det er forskjeller mellom medlåntaker og kausjonist. Derfor er det viktig å vurdere begge deler før du tar opp lån med sikkerhet.

Begge låntakere bør vurdere om det er en god idé å benytte seg av kausjonist. Begge parter bør forsikre seg mot uførhet og død, fordi dette kan medføre store problemer med å betjene lånet dersom dette skulle bli en realitet.

7 ting å huske på for deg som vurderer å stille som kausjonist

Du bør tenke nøye gjennom før du blir kausjonist. Her får du syv ting du bør ta stilling til i vurderingen din:

 1. Tenk over om du virkelig har råd til det.
 2. Ikke vær kausjonist for mer enn du selv har råd til.
 3. Finn ut av om du selv har behov for lån snart.
 4. Ikke vær kausjonist for mer enn det som er nødvendig.
 5. Få ny verdivurdering dersom boligprisene stiger. Er boligkjøperens bolig verdt mer, kan det være behovet for kausjon ikke er tilstede lengre.
 6. Har den du skal være kausjonist for styr på økonomien? Det kan være lurt å sette dere ned sammen og lage et budsjett på forhånd.
 7. Les over lån og betingelser, og finn ut av lengden på avtalen.
kausjonist

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Selv med en kausjonist, kan lånet ditt vanligvis ikke overstige fem ganger inntekt. Men i noen tilfeller kan banken likevel vurdere å gi deg et lån, spesielt hvis du har god inntekt eller forventer å tjene mer snart. Det er viktig å diskutere dette direkte med banken for å forstå dine spesifikke lånevilkår.

Finanstilsynet er ansvarlig for å lage regler og retningslinjer som banker må følge når de gir ut boliglån. De har utviklet Utlånsforskriften. Målet med denne forskriften er å sørge for at bankene låner ut penger på en sunn måte og forhindrer at folk låner for mye.

Dette må bankene ta hensyn til for å vurdere hvor mye du kan låne:

 • Belåningsgrad: Du kan låne maksimum 85 % av boligens verdi
 • Du må ha 15 % av boligens verdi i egenkapital.
 • Gjeldsgrad: Din totale gjeld kan ikke overstige mer enn 5 ganger inntekt.
 • Du må kunne tåle en renteøkning på 3 %, eller en rente på 7 %.

Realkausjon/tilleggssikkerhet kan være et alternativ til egenkapital.

Belåningsgrad for førstegangskjøpere i 2023

Diagrammet viser fordelingen av belåningsgrad for førstegangskjøpere i 2023. Gjennomsnittlig belåningsgrad er 75 %, som er 10 % under grensen til utlånsforskriften. Tallene viser at mange førstegangskjøpere må låne en stod andel av kjøpesummen for sin første bolig.

Måter å redusere perioden som kausjonist

Ved å være kausjonist så begrenser du din egen økonomiske fleksibilitet, til å for eksembel ta opp egne lån eller om du selv møter uforutsette utgifter. Derfor kan det være greit å begrense perioden man er kaujsonist.

Her er noen tips til hvordan du kan redusere ditt ansvar raskere:

 • Prioriter topplånet: Er man kausjonist for et topplån, betyr det at lånet utgjør mer enn 85 % av boligens verdi. Dette låneproduktet er ofte brukt for å erstatte kravet om en egenkapitalandel på minst 15 % av boligens pris. Det er derfor smart for lånetaker og kausjonist at lånet blir nedbetalt til vanlig grense, fordi det vanligvis har høyere renter og dermed kan være mer kostbart over tid.
 • Minimer sikkerheten: Hold kausjonistansvaret på et minimum. Ikke still mer sikkerhet enn det banken trenger og krev gjerne at ansvaret bortfaller når banken mener lånetakeren selv kan stille sikkerhet for lånet.
 • Følg med på boligprisene: Øker verdien på boligen som lånetakeren har stilt som sikkerhet, kan kausjonistens ansvar reduseres. Vår samarbeidspartner Hjemla. kan brukes til å få et oppdatert estimat på boligverdien.

Lavere rente på boliglån med kausjonist?

Enkelte banker har lavere listepriser for boliglånskunder med god sikkerhet. Har du lav belåningsgrad, som vil si lånestørrelse delt på boligverdien, kan rentetilbudet bli lavere. Enkelte banker legger vekt på at risikoen for å låne ut penger reduseres hvis du har en kausjonist.

Har du god sikkerhet for lånet ditt bør altså du passe på at banken gir deg et gode lånebetingelser.

Regelverket for kausjonist

Regelverket knyttet til kausjon finner du i kapittel 4 i Finansavtaleloven. De viktigste bestemmelsene er i loven omhandler:

 • Lånegiverens plikter knyttet å opplyse og eventuelt fraråde kausjonisten.
 • Hva kausjonsavtalen må inneholde.
 • Lånegivers varslingsplikt til kausjonist hvis det mangler sikkerhet eller lånetakeren misligholder sine betalinger.
 • Hva som er kausjonistens ansvar og rammer for hva lånegiveren kreve av kausjonisten.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Kausjon kan være et alternativ til egenkapitalkravet som er på 15 % av boligens verdi. Hvor mye du kan låne varierer derfor på flere faktorer, som din belåningsgrad.

Hvem kan være kausjonist?

Man kan stille som kausjonist hvis man har mulighet til det økonomisk, og selv ønsker å inngå en slik avtale.

Kan jeg få boliglån uten egenkapital med kausjonist?

Ja, dersom du har en kausjonist og får godkjent dette av banken kan du få boliglån.

Kan jeg ta opp forbrukslån med kausjonist?

I mange banker øker kausjonist din sjanse for å kunne ta opp et forbrukslån.

Får man mer boliglån med kausjonist?

I utgangspunktet får man ikke mer lån som kausjonist. Du kan derimot få lavere rente.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt