Kausjonist – hva innebærer det for deg

kausjonist

En kausjonist er en person, ofte en forelder, som gir en garanti til banken. Dette handler om å tilbakebetale lånet til hovedlåntakeren dersom den ikke skulle klare det selv. Har du god sikkerhet for lånet ditt bør du passe på at banken også gir det et godt tilbud. Renteradar hjelper deg med å få gode lånevilkår.

Hvem kan være kausjonist?

Kausjon er et rettslig begrep som betyr å være medansvarlig for andres gjeld. Du trenger altså ikke å være i familie med kausjonisten. Det er viktig å huske på at kausjonisten kan bli holdt ansvarlig av banken for å tilbakebetale lånet dersom hovedlåntaker ikke klarer dette selv.

Det kan være vanskelig å få seg boliglån ettersom at kravene bankene stiller er strenge til deg som låntaker. Her finner du en oversikt over det du trenger å vite om hva en kausjonist er, krav som stilles, og hvilke typer av kausjonister du kan velge å være. En kausjonist kan garantere for deler av, eller hele lånesummen.

4 av 5 nordmenn kan spare

Flere unge trenger hjelp for å komme inn i boliglånsmarkedet

Flere unge går sammen med kolleger, venner eller kjærester for å få råd til å kjøpe bolig. I tillegg er det flere som bruker familie som kausjonister, spesielt i Oslo og Tromsø.

Å spare i BSU er en god start på veien mot boligdrømmen. Boligsparing er viktig og det finnes svært gode fordeler for deg som sparer på BSU-konto. For mange kan BSU-egenkapital bidra til å redusere behovet for kausjonist. Husk at du kan bruke midlene fra BSU som egenkapital uten å nødvendigvis avslutte BSU-kontoen. Dette betyr at midlene kan brukes som egenkapital, samtidig som du kan fortsette å få renter på oppsparingen.

Ansvar som kausjonist

Kausjonisten har en forpliktelse og kan bli holdt ansvarlig for at låntaker ikke betaler til banken. Når du stiller som kausjonist har du rettigheter på å bli informert og å få opplysninger om en rekke forhold fra banken. De plikter til å opplyse deg om risikoen som følger med, og å gi råd til å ikke kausjonere dersom de mener det er for stor risiko. Be derfor gjerne om et rådgivningsmøte med banken før du bestemmer deg for å stille som kausjonist.

Ny i boliglånslånsmarkedet? Sjekk ut denne tjenesten!

Ønsker du å kjøpe din første bolig og ikke helt vet hvor du skal starte? Renteradar har laget en gratis tjeneste for deg, som hjelper deg i gang med lån og finansieringsbevis. Slik fungerer det:

 1. Du logger deg inn og fyller inn nødvendig informasjon. Deretter får du en oversikt over ditt estimerte lånebeløp og hva du kan kjøpe bolig for.
 2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få lån. Dette gjør vi ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
 3. Videre gir vi deg en oversikt over banker som har det beste tilbudet for deg. Du kan trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en av våre partnerbanker.

Krav til kausjonist

Dersom du ønsker å stille som kausjonist er det viktig å tenke gjennom hva dette innebærer. Husk at privatlivet kan endre seg og at uforutsette forhold kan påvirke både låntaker og din økonomi som kausjonist slik at det kan oppstå problemer med å betale gjelden. 

Dersom du ikke har mulighet til å hjelpe barnet ditt eller personen som ønsker deg som kausjonist med for eksempel egenkapital i form av forskudd på arv, privat lån eller en pengegave, har du likevel flere andre muligheter å vurdere. Du kan stille som enten realkausjonist eller medlåntaker.

Å tenke gjennom din økonomiske og private livssituasjon er viktig for å forstå hvordan dette valget vil påvirke deg.

Realkausjonist

Realkausjon er den vanligste typen av kausjonering, der banken får en tilleggssikkerhet i form av pant i kausjonistens bolig. Du er ikke personlig ansvarlig for å betale noe, men banken kan tvangsselge pantet for å dekke gjelden.

Man kan benytte realkausjonist om banken trenger ekstra sikkerhet eller for å få en lavere rente fra banken. 

Medlåntaker

En annen mulighet er å stille som medlåntaker. Da har du et større juridisk ansvar enn som realkausjonist. Du er ansvarlig for at den andre låntakeren kan betjene gjelden. Dersom dette ikke oppfylles, kan du selv som medlåntaker bli nødt til å selge din egen bolig for å gjøre opp med banken. 

Begge låntakere bør vurdere om det er en god idé å benytte seg av kausjonist. Begge parter bør forsikre seg mot uførhet og død fordi dette kan medføre store problemer med å betjene lånet dersom dette skulle bli en realitet.

Det er forskjeller mellom medlåntaker og kausjonist. Derfor er det viktig å vurdere begge deler før du tar opp lån med sikkerhet.

Bør du stille som kausjonist? 7 ting å huske på!

Du bør tenke nøye gjennom før du blir kausjonist. Her får du syv ting du bør ta stilling til i vurderingen din:

 1. Tenk over om du virkelig har råd til det.
 2. Ikke vær kausjonist for mer enn du selv har råd til.
 3. Finn ut av om du selv har behov for lån snart.
 4. Ikke vær kausjonist for mer enn det som er nødvendig.
 5. Få ny verdivurdering dersom boligprisene stiger. Er boligkjøperens bolig verdt mer, kan det være behovet for kausjon ikke er tilstede lengre.
 6. Har den du skal være kausjonist for styr på økonomien? Det kan være lurt å sette dere ned sammen og lage et budsjett på forhånd.
 7. Les over lån og betingelser, og finn ut av lengden på avtalen.
Kausjonist hjelper deg med å få boliglån

Låne mer enn 5 ganger inntekt med kausjonist?

Bankene gir ut lån som reguleres av Boliglånsforskriften. Den sier at din totale gjeld ikke kan overstige fem ganger inntekt. Gjelden din inkluderer også forbruksgjeld og studiegjeld. I tillegg er det en rekke andre krav. Her får du en oversikt:

Finanstilsynet stiller følgende krav i sine lovverk til å få innvilget lån:

Realkausjon/tilleggssikkerhet kan være et alternativ til egenkapital.

Måter å redusere perioden som kausjonist

Selv om du er trygg på å stille opp som kausjonist kan det være verdt å tenke igjennom at man ikke forblir kausjonist over en lengre periode. Her er noen tips til hvordan du kan redusere ditt ansvar raskere:

 • Har du stilt kausjon for et såkalt topplån som erstatter egenkapitalkravet på 15 %, bør nedbetaling på denne delen av lånet prioriteres.
 • Hold kausjonistansvaret på et minimum. Ikke still mer sikkerhet enn det banken trenger og krev gjerne at ansvaret bortfaller når banken mener lånetakeren selv kan stille sikkerhet for lånet.
 • Følg med på boligprisene. Øker verdien på boligen som lånetakeren har stilt som sikkerhet, kan behovet for kausjon reduseres. Vår samarbeidspartner Virdi.no kan brukes til å få et oppdatert estimat på boligverdien.

Lavere rente på boliglån med kausjonist?

Enkelte banker opererer med lavere listepriser for boliglånskunder med god sikkerhet. Har du lav belåningsgrad, som vil si lånestørrelse delt på boligverdien, kan rentetilbudet bli lavere. Enkelte banker legger vekt på at risikoen for å låne ut penger reduseres hvis du har en kausjonist. Det kan reflekteres i rentetilbudet.

Har du god sikkerhet for lånet ditt bør du passe på at banken også gir deg et godt tilbud.

Uteområde bolig

Regelverket for kausjonist

Regelverket knyttet til kausjon finner du i kapittel 4 i Finansavtaleloven. De viktigste bestemmelsene er i loven omhandler:

 • Lånegiverens plikter knyttet å opplyse og eventuelt fraråde kausjonisten.
 • Hva kausjonsavtalen må inneholde.
 • Lånegivers varslingsplikt til kausjonist hvis det mangler sikkerhet eller lånetakeren misligholder sine betalinger.
 • Hva som er kausjonistens ansvar og rammer for hva lånegiveren kreve av kausjonisten.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Kausjon kan være et alternativ til egenkapitalkravet som er på 15 % av boligen verdi. Hvor mye du kan låne varierer derfor på flere faktorer, som din belåningsgrad.

Hvem kan være kausjonist?

Man kan stille som dette hvis man har mulighet til dette økonomisk, og selv ønsker å inngå en slik avtale.

Kan jeg få boliglån uten egenkapital med kausjonist?

Ja, dersom du har en kausjonist og får godkjent dette av banken kan du få boliglån.

Kan jeg ta opp forbrukslån med kausjonist?

I mange banker øker kausjonist din sjanse for å kunne ta opp et forbrukslån.

Får man mer boliglån med kausjonist?

I utgangspunktet får man ikke mer lån som kausjonist. Du kan derimot få lavere rente.

Gjør som 90 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.