Kausjonist kan hjelpe deg til å kjøpe bolig

Kausjonist – hva innebærer det

19.06.20

En kausjonist er en person, ofte en forelder, som gir en garanti til banken. Dette handler om å tilbakebetale lånet til den som tar det opp, hovedlåntakeren, dersom den ikke skulle klare det selv. Kausjon er et rettslig begrep som betyr å være medansvarlig for andres gjeld.

Hvem kan være kausjonist?

Du trenger altså ikke å være i familie med kausjonisten. Det er en juridisk avtale mellom låntaker og banken. Det er derfor viktig å huske på at kausjonisten kan bli holdt ansvarlig av banken for å tilbakebetale lånet dersom hovedlåntaker ikke klarer dette selv.

Det kan være vanskelig å få seg boliglån ettersom at kravene bankene stiller er strenge til deg som låntaker. Her finner du en oversikt over det du trenger å vite om hva en kausjonist er, krav som stilles, og hvilke typer av kausjonister du kan velge å være. En kausjonist kan garantere for deler av, eller hele lånesummen. Har du allerede boliglån kan du sjekke om boliglånsrenten din kan bli bedre!

Ansvar som kausjonist

Kausjonisten har en forpliktelse og kan bli holdt ansvarlig for at låntaker ikke betaler til banken. Når du stiller som kausjonist har du rettigheter på å bli informert og å få opplysninger om en rekke forhold fra banken. De plikter til å opplyse deg om risikoen som følger med, og å gi råd til å ikke kausjonere dersom de mener det er for stor risiko.

Be derfor gjerne om et rådgivningsmøte med banken før du bestemmer deg for å stille som kausjonist.

Krav til kausjonist

Dersom du ønsker å stille som kausjonist er det viktig å tenke gjennom hva dette innebærer. Husk at privatlivet kan endre seg og at uforutsette forhold kan påvirke både låntaker og din økonomi som kausjonist slik at det kan oppstå problemer med å betale gjelden.

Dersom du ikke har mulighet til å hjelpe barnet ditt eller personen som ønsker deg som kausjonist med for eksempel egenkapital i form av forskudd på arv, privat lån eller en pengegave, har du likevel flere andre muligheter å vurdere. Du kan stille som enten:

Å tenke gjennom din økonomiske og private livssituasjon er viktig for å forstå hvordan dette valget vil påvirke deg.

Realkausjonist

Realkausjon er den vanligste typen av kausjonering, der banken får en tilleggssikkerhet i form av pant i kausjonistens bolig. Du er ikke personlig ansvarlig for å betale noe, men banken kan tvangsselge pantet for å dekke gjelden.

Man kan benytte realkausjonist om banken trenger ekstra sikkerhet eller for å få en lavere rente fra banken.

Medlåntaker

En annen mulighet er å stille som medlåntaker. Da har du et større juridisk ansvar enn som realkausjonist. Du er ansvarlig for at den andre låntakeren kan betjene gjelden. Dersom dette ikke oppfylles, kan du selv som medlåntaker bli nødt til å selge din egen bolig for å gjøre opp med banken.

Begge låntakere bør vurdere om det er en god idé å benytte seg av kausjonist. Begge parter bør forsikre seg mot uførhet og død fordi dette kan medføre store problemer med å betjene lånet dersom dette skulle bli en realitet.

Krav for å få boliglån

Renteradar.no sin guide til beste boliglån

Finanstilsynet stiller følgende krav i sine lovverk til å få innvilget lån:

 • Du kan låne maksimum 85% av boligens verdi
 • Du må ha 15% av boligens verdi i egenkapital
 • Din totale gjeld kan ikke overstige mer enn 5 ganger inntekt
 • Du må kunne tåle en renteøkning på 5%

Realkausjon/tilleggssikkerhet kan være et alternativ til egenkapital.

Hvor mye kan jeg låne? Les mer om hvor mye du kan låne til bolig.

Måter å redusere perioden som kausjonist

Selv om du er trygg på å stille opp som kausjonist kan det være verdt å tenke igjennom at man ikke forblir kausjonist over en lengre periode. Her er noen tips til hvordan du kan redusere ditt ansvar raskere:

 • Har du stilt kausjon for et såkalt topplån som erstatter egenkapitalkravet på 15 %, bør nedbetaling på denne delen av lånet prioriteres.
 • Hold kausjonistansvaret på et minimum. Ikke still mer sikkerhet enn det banken trenger og krev gjerne at kausjonistansvaret bortfaller når banken mener lånetakeren selv kan stille sikkerhet for lånet.
 • Følg med på boligprisene. Øker verdien på boligen som lånetakeren har stilt som sikkerhet, kan behovet for kausjon reduseres. Vår samarbeidspartner Virdi.no kan brukes til å få et oppdatert estimat på boligverdien.

Spare i BSU

Rosa sparegris
www.SeniorLiving.Org

Å spare i BSU er en god start på veien mot boligdrømmen. Boligsparing er viktig og det finnes svært gode fordeler for deg som sparer på BSU-konto. Visste du at du kan fortsette å spare i BSU selv om du eier bolig? Nye regler fra 2019 sier at BSU nå regnes som egenkapital uten at du trenger å avslutte kontoen. Dette vil si at du kan fortsette å spare og du får rente på det du har spart i BSU, selv om du kjøper deg bolig. For mange kan BSU-egenkapital bidra til å redusere behovet for kausjonist.

Regelverket for kausjonist

Regelverket knyttet til kausjon finner du i kapittel 4 i Finansavtaleloven. De viktigste bestemmelsene er i loven omhandler:

 • Lånegiverens plikter knyttet å opplyse og eventuelt fraråde kausjonisten
 • Hva kausjonsavtalen må inneholde
 • Lånegivers varslingsplikt til kausjonist hvis det mangler sikkerhet eller lånetakeren misligholder sine betalinger
 • Hva som er kausjonistens ansvar og rammer for hva lånegiveren kreve av kausjonisten

FAQ

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Kausjon kan være et alternativ til egenkapitalkravet som er på 15 % av boligen verdi.

Hvem kan være kausjonist?

Man kan stille som kausjonist hvis man har mulighet til dette økonomisk, og selv ønsker å inngå en slik avtale.

Kan jeg få boliglån uten egenkapital med kausjonist?

Ja, dersom du har en kausjonist og får godkjent dette av banken kan du få boliglån.

Bør jeg stille som kausjonist?

Dette er et valg det er viktig å tenke nøye gjennom. Ting du bør ta stilling til er blant annet:
– Lengden på avtalen
– Om du selv vil ha behov for lån snart
– Om du har flere barn som du kan hjelpe på samme måte
– Om du har råd til å dekke tapet om lånetaker ikke kan betale

Kan jeg ta opp forbrukslån med kausjonist?

I mange banker øker kausjonist din sjanse for å kunne ta opp et forbrukslån.