Renteøkning fremover – slik forbereder du deg

barnekonto

Renteøkning på boliglån har kun startet. Boliglånsrenten er forventet å nærme seg minst 4 % mot slutten av 2023 hvis Norges Bank får rett. Nå tror markedet at renteøkningene kan komme raskere og bli enda større. Renteradar forklarer nærmere hva renteøkningene betyr for deg og hva du bør gjøre for å forberede deg.

Gjennom 2021 har boliglånsrentene vært historisk lave, men renteøkningene begynte i høst da styringsrenten ble satt opp fra null til 0.25 %. Etter rentehevinger i desember og mars er styringsrenten kommet opp i 0,75 %. Ved utgangen av 2023 anslår Norges Bank at styringsrenten vil være 2,5 %, noe som innebærer syv rentehevinger til. En styringsrente på 2.5 % betyr en boliglånsrente på rundt 4 %.

Norges Bank sin prognose på styringsrenten

Styringsrenten til Norges Bank er utgangspunktet for markedsrentene som styrer rentesettingen til bankene på boliglån. Nedenfor ser du historiske styringsrenter fra 1991 frem til 2020.

En gang i kvartalet oppgir Norges Bank sin prognose for hva de tror styringsrenten vil bli fremover. Endres de økonomiske utsiktene i Norge, vil også prognosen for styringsrenten justeres. Nedenfor ser du Norges Banks siste prognose for styringsrenten frem til 2024. Den gule linjen er prognosen satt ved forrige rapport, og den blå linjen viser den nyeste prognosen. Rentebanen er nå litt høyere enn først anslått ved forrige rapport. Det er ventet at renten heves med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal i 2022. Ved utgangen av 2023 anslås det at renten vil være 2,5 %, noe som tilsvarer syv rentehevinger.

Hva skjer med renten på boliglånet mitt?

Når Norges Bank setter opp styringsrenten, følger som regel bankene opp med å heve boliglånsrenten. Banker har seks ukers varslingsfrist før økningen blir effektuert. De fleste bankene varslet renteøkninger i slutten i mars som betyr at boliglånsrenten din på nytt blir satt opp i løpet av mai. For nye kunder vil rentehevingen skje umiddelbart.

Renteradar forventer at bankene vil følge Norges Banks renteøkninger fremover og sette opp boliglånsrenten tilsvarende. Med syv rentehevinger snakker vi en boliglånsrente rundt 4 % i slutten av 2023.

Hva utgjør renteøkningen i kroner og øre

Får vi syv rentehevinger til fremover snakker vi altså en dobling av boliglånsrenten fra begynnelsen av 2022 til slutten av 2023. For mange vil det påvirke privatøkonomien mer enn økte strømpriser. Under har vi sett på utviklingen i månedlige rentekostnader for en gjennomsnittlig boliglånskunde med 3 millioner kroner i boliglån.

3 Skjermbilder Renteradar

Hvor stor renteøkning forventer markedet?

Banker og andre finansielle aktører handler ulike renteprodukter seg i mellom. Disse produktene handler de både for å redusere risiko, men også ta spekulative posisjoner på hva rentene blir i fremtiden.

Et slikt renteprodukt heter FRA (Forward Rate Agreement). Prisen på en FRA er markedets forventning til hva markedsrenten Nibor vil være i fremtiden. Nibor som er viktig for boliglånsrentene er styrt av styringsrenten til Norges Bank og ligger normalt 0.25%- til 0.5%-poeng høyere en styringsrenten.

FRA-prisene kan derfor gi oss svar på hva markedet forventer at Norges Bank vil gjøre fremover. Det er ikke alltid at markedet er helt enige med Norges Bank sine prognoser. Selv om Norges Bank oppgir en forventet rentebane fremover, må sentralbanken ofte endre mening som da Korona-viruset stengte ned samfunnet i fjor vår.

FraTilRenteForventet total renteøkning
Jun22Sep221.50 %0.25 %
Sep22Des221.94%0.69 %
Des22Mar232.45 %1.11 %
Mar23Jun232.76 %1.51 %


Det neste året forventer markedet at Norges Bank hever styringsrenten med cirka 1.5 %-poeng. Det er 0.5%-poeng mer enn Norges Bank sine prognoser. Får markedet rett vil renteøkningene på boliglån bli større og komme enda raskere enn det Norges Bank forventer. Det betyr ytterligere økning i rentekostnadene.

Hvordan bør jeg forberede meg på renteøkning?

Nå som vi har en konkret dato for når renten er forventet å øke, kan det være lurt å gå over privatøkonomien og tenke over hvordan du bør forberede deg best mulig:

  1. Du bør sjekke hvordan lånebetingelsene dine er sammenlignet med markedets beste tilbud. Dette kan du gjøre hos oss her. Finner du ut at det finnes bedre tilbud på markedet, bør du bytte bank eller prute på renten med din nåværende bank. Renteradar har en prute-funksjon som automatisk sender en melding til banken din. Mange av våre brukere har fått bedre rente.
  2. Følg med på hva banken gjør med renten din. Ofte varsler banken din kun renteendringen med en anonym melding i innboksen i nettbanken din. Kanskje har banken økt boliglånsrenten din med mer enn Norges Banks renteøkning…?
  3. Har du allerede så gode lånebetingelser som du kan få, bør du se på om du har råd til å gjøre en ekstraordinær innbetaling på lånet ditt. Innskuddsrentene er langt lavere enn lånerentene. Blir nedbetalingstiden kortere vil også de totalt renteutgiftene bli lavere.
  4. Du bør prøve å regne på hvor mye høyere utgifter du vil få som følge av renteøkningen. Da kan du starte allerede i dag å sette av beløpet.
  5. Du bør ta en runde dine forsikringer, pensjon, strøm og lignende. Dette er steder hvor du kan spare betydelige summer. Les mer om andre sparetips her.
  6. Har du god økonomi og et større beløp på sparekontoen bør du følge med fremover. Det er store forskjeller på hva bankene tilbyr i innskuddsrenter og forskjellen vil bare øke fremover i takt med renteøkningene.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor store blir renteøkningene?

Norges Banks prognoser tilsier en styringsrente på 2.5 % i slutten av 2023. Derfor kan du forvente at boliglånsrenten din vil øke gradvis opp mot 4 % de neste to årene. Markedet tror at rentehevingene blir enda større og kommer raskere enn Norges Banks prognoser.

Når forventes det renteøkning?

Norges Bank har lagt inn en renteøkning på 0.25 %-poeng hvert kvartal ut 2023. Rentemøtene hvor det forventes hevinger er i mars, juni, september og desember. Bankene setter normalt opp boliglånsrentene seks uker etter Norges Banks heving for eksisterende kunder.

Hvordan kan jeg best forberede meg til renteøkning?

Du bør ta en runde på privatøkonomien din. Dette handler om å se over forbruker ditt, men ikke minst se på om du kan spare på de større områdene også, som strøm og forsikring. Aller viktigst bør du se på dine nåværende lånebetingelser på boliglån, og se på hvor mye du kan spare ved å bytte bank eller prute med nåværende bank. Dette gjør du enkelt hos oss på Renteradar.

Gjør som 50 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.