Varsler renteøkning – slik forbereder du deg

31.08.21

Norges Bank har varslet at det vil komme en renteøkning 23. september 2021. Da vil høyst sannsynlig styringsrenten bli satt opp med 0,25 %. De har varslet til sammen fire renteøkninger det nærmeste året. Hva betyr dette i praksis, og hva har dette å si for deg og boliglånet ditt? Renteradar.no forklarer nærmere hva dette betyr, og hva du bør gjøre for å forberede deg.

Hva er styringsrente?

Styringsrente er et virkemiddel som Norges Bank bruker når de skal stabilisere prisvekst og utvikling i norsk økonomi. I de siste årene har styringsrenten vært lik renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opptil et fastsatt beløp. Styringsrenten har stor påvirkningskraft på rentenivået i Norge. I tillegg påvirker det verdipapirer, forbruk, kronekursen og etterspørsel av lån.

Nedenfor ser du historiske styringsrenter fra 1991 frem til 2020.

Hva skjer med renten på boliglånet mitt?

Norges Bank setter antakeligvis opp styringsrenten i september med 0,25 %-poeng. Bankene følger som regel opp med økning i boliglånsrenten. Banker har seks ukers varslingsfrist før økningen blir effektuert. Dette betyr at dersom bankene begynner å varsle renteøkning i september, vil ikke rentene økes før etter 6 uker, som vil si i begynnelsen av november.

Norges Bank har varslet at boliglånsrenten kan stige til 3 % i 2024. Har du et lån på 3 millioner kroner, vil dette sammenlignet med dagens snittpriser utgjøre 35 000 kroner mer i årlige renteutgifter før skatt.

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Norges Bank sin prognose på styringsrenten

Renten vil etter all sannsynlighet bli satt opp med 0,25 % september 2021. De har videre varslet fire renteøkninger det nærmeste året.

I grafen til høyre ser du Norges Bank sin prognose for styringsrenten frem til 2024. Endres de økonomiske utsiktene i Norge endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Den gule linjen viser prognosen som ble satt i første kvartal 2021, og den blå linjen viser prognosen satt i andre kvartal 2021. Det vil si at rentebanen er litt høyere i andre kvartal enn i første kvartal.

Kilde: Norges Bank

Hvor stor renteøkning forventer markedet?

Banker og andre finansielle aktører handler ulike renteinstrumenter seg i mellom. Disse finansielle instrumentene handler de både for å redusere risiko, men også ta spekulative posisjoner på hva rentene blir i fremtiden.

Ett slikt renteinstrument heter FRA (Forward Rate Agreement). Prisen på en FRA er markedets forventning til hva markedsrenten Nibor vil være i fremtiden. Nibor er igjen styrt av styringsrenten og ligger normalt rundt 0.25 %-poeng høyere enn styringsrenten.

FRA-prisene kan derfor gi oss svar på hva markedet forventer at Norges Bank vil gjøre fremover. Det er ikke alltid at markedet er helt enige med Norges Bank sine prognoser. Selv om Norges Bank oppgir en forventet rentebane fremover, må sentralbanken ofte endre mening som da Korona-viruset stengte ned samfunnet i fjor vår.

FraTilRenteForventet total renteøkning
Sep21Des210.51 %0.26 %
Des21Mar220.78 %0.53 %
Mar22Jun220.94 %0.69 %
Jun22Sep221.10 %0.85 %

Markedet forventer (per 31. august 2021) at Norges Bank øker styringsrenten med 0.25 %-poeng på rentemøtet den 23. september. Videre forventer markedet et ny tilsvarende økning på rentemøtet i desember.

I løpet av første halvår 2022 forventer markedet at Norges Bank hever styringsrenten en eller to ganger.

Hvordan bør jeg forberede meg på renteøkning?

Nå som vi har en konkret dato for når renten kommer til å øke, kan det være lurt å gå over privatøkonomien og tenke over hvordan du bør forberede deg best mulig. Her er Renteradar.no sine beste tips:

  1. Du bør sjekke hvordan lånebetingelsene dine er sammenlignet med markedets beste tilbud. Dette kan du gjøre hos oss her. Finner du ut at det finnes bedre tilbud på markedet, bør du bytte bank eller prute på renten med din nåværende bank. Renteradar.no har en prute-funksjon som automatisk sender en melding til banken din. Mange av våre brukere har fått bedre rente.
  2. Følg med på hva banken gjør med renten din. Ofte varsler banken din kun renteendringen med en anonym melding i innboksen i nettbanken din. Kanskje har banken økt boliglånsrenten din med mer enn Norges Bank sin renteøkning…?
  3. Har du allerede så gode lånebetingelser som du kan få, bør du se på om du har råd til å gjøre en ekstraordinær innbetaling på lånet ditt. Det er ikke sikkert at innskuddsrentene blir satt opp like mye som lånerentene. På denne måten blir nedbetalingstiden kortere, og renteutgiftene vil også bli kuttet ned.
  4. Du bør prøve å regne på hvor mye høyere utgifter du vil få som følge av renteøkningen. Da kan du starte allerede i dag å sette av beløpet.
  5. Du bør ta en runde dine forsikringer, pensjon, strøm og lignende. Dette er steder hvor du kan spare betydelige summer.
renteøkning

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er styringsrente?

Dette kalles også for foliorente. Norges Bank bruker dette som virkemiddel når de skal stabilisere prisvekst og utvikling i norsk økonomi. En økning i styringsrente betyr også som regel at renteutgiftene på boliglånet ditt øker.

Når forventes det en renteøkning?

Styringsrenten vil antakeligvis økes 23. september 2021 med 0.25 %-poeng og ytterligere en gang i desember. Normalt går bankene ut få dager etter renteøkningen og varsler at de også vil øke renten på boliglån. Når de først har varslet dette, vil det ta seks uker før endringen trer i kraft. Derfor kan du forvente at boliglånsrenten din vil øke noe i november.

Hvordan kan jeg best forberede meg til renteøkning?

Du bør ta en runde på privatøkonomien din. Dette handler om å se over forbruker ditt, men ikke minst se på om du kan spare på de større områdene også, som strøm og forsikring. Aller viktigst bør du se på dine nåværende lånebetingelser på boliglån, og se på hvor mye du kan spare ved å bytte bank eller prute med nåværende bank. Dette gjør du enkelt hos oss på Renteradar.no.