Renteøkning fremover – slik forbereder du deg

barnekonto

Hva vil en renteøkning bety for din privatøkonomi? Boliglånsrenten er forventet å bli nærmere 4,8 % før sommeren. Markedet tror at renteøkningene vil komme enda raskere enn Norges Banks spådommer. Renteradar forklarer nærmere hva renteøkningene betyr for deg og hva du bør gjøre for å forberede deg.

Gjennom 2020 og 2021 har boliglånsrentene vært historisk lave, men renteøkningene begynte høsten 2021, og styringsrenten har nå kommet opp i 3,25 %. Prognosen er at styringsrenten skal øke til 3,5 % i løpet av sommeren 2023.

4 av 5 nordmenn kan spare

Norges Bank sin prognose på styringsrenten

Styringsrenten til Norges Bank er utgangspunktet for markedsrentene som styrer rentesettingen til bankene på boliglån. Nedenfor ser du historiske styringsrenter fra 1991 frem til 2023.

En gang i kvartalet oppgir Norges Bank sin prognose for hva de tror styringsrenten vil bli fremover. Endres de økonomiske utsiktene i Norge vil også prognosen for styringsrenten justeres. Nedenfor ser du Norges Banks siste prognose for styringsrenten. Den gule linjen er prognosen satt ved forrige rapport, og den blå linjen viser den nyeste prognosen. Prognosen indikerer at styringsrenten vil ligge på mellom 3,5 % i løpet av sommeren.

Kilde: Norges Bank

Renteøkning – hva skjer med renten på boliglånet mitt?

Når Norges Bank setter opp styringsrenten, følger som regel bankene opp med å heve boliglånsrenten. Banker har seks ukers varslingsfrist før økningen blir effektuert. Det ligger an til at Norges Bank kommer en gang til rett over sommeren og kanskje en gang til igjen før før jul.

Renteradar forventer at bankene vil følge Norges Banks renteøkninger fremover og sette opp boliglånsrenten tilsvarende. Våre anslag er basert på Norges Bank sine prognoser for styringsrenten.

Hva utgjør renteøkningen i kroner og øre

For mange vil de økte rentekostnadene påvirke privatøkonomien mer enn økte strømpriser. Under har vi sett på utviklingen i månedlige rentekostnader for en gjennomsnittlig boliglånskunde med 3 millioner kroner i boliglån gitt Norges Banks prognoser.

Hvor stor renteøkning forventer markedet?

Banker og andre finansielle aktører handler ulike renteprodukter seg i mellom. Disse produktene handler de både for å redusere risiko, men også ta spekulative posisjoner på hva rentene blir i fremtiden.

Prisene kan gi oss svar på hva markedet forventer at Norges Bank vil gjøre fremover. Det er ikke alltid at markedet er helt enige med Norges Bank sine prognoser. Selv om Norges Bank oppgir en forventet rentebane fremover, må sentralbanken ofte endre mening som da Korona-viruset stengte ned samfunnet i 2020.

Markedet tror at Norges Bank må heve styringsrenten raskere enn Norges Bank sine prognoser. Får markedet rett vil renteøkningene på boliglån komme enda raskere enn det Norges Bank forventer. Det betyr ytterligere økning i rentekostnadene.

Sjekk forventet renteutvikling for ditt lån

Renteradar kan du nå se forventet renteutvikling på ditt lån. Etter innlogging går du inn på “Mine Lån” og trykker på “Forventet renteutvikling”. Da får du opp to grafer, som både viser forventet renteutvikling og hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut. 

Sjekk renteøkning

8 tips til hvordan du kan forberede deg på renteøkning?

Du bør lage en plan over privatøkonomien på hvordan du takler renteøkningene fremover. I tillegg bør du ta en titt på om disse tipsene er relevante for deg:

1. Sjekk renten din jevnlig på Renteradar

Sjekk jevnlig hvordan lånebetingelsene dine er sammenlignet med markedets beste tilbud på Renteradar. Finner du ut at det finnes bedre tilbud på markedet, bør du bytte bank eller forhandle på renten med din nåværende bank. Renteradar har en prutefunksjon som automatisk sender en melding til banken din. Mange av våre brukere har fått bedre rente.

2. Følge med på renteøkningen i din bank

Følg med på hva banken gjør med renten din. Ofte varsler banken din kun renteendringen med en anonym melding i innboksen i nettbanken din. Kanskje har banken økt boliglånsrenten din med mer enn Norges Banks renteøkning…? Renteradar varsler deg når banken din har endret renten.

3. Rentefradraget gir mindre effekt av renteøkning

Husk at du får 22 % i rentefradrag på skatten (sats for 2023). Øker rentekostnadene dine med 5 000 kroner i måneden så blir effekten kun 3 900 kroner etter rentefradraget. Du kan til og med få fordelen av rentefradraget raskere gjennom å sjekke at skattekortet ditt er justert for økte renteutgifter.

4. Økt nedbetalingstid utsetter avdragene

Blir de månedlige utbetalingene for store kan et grep være å øke nedbetalingstiden på boliglånet. Med et boliglån på 3 millioner, 4 % rente og 25 år nedbetalingstid gir et terminbeløp på 15 800 kroner. Øker du løpetiden 30 år reduseres det til 14 300 kroner.

Besparelse ved å sjekke boliglånsrenten

5. Avdragsfrihet kan hjelpe deg kortsiktig

Sliter du med å betale ned avdrag når rentekostnadene øker kan du vurdere avdragsfrihet. Med belåningsgrad under 60 % kan du få rammelån uten avdrag, men også kunder med høyere belåningsgrad kan be om avdragsfrihet i kortere perioder.

6. Gå igjennom andre store utgiftsposter

Du bør ta en runde dine forsikringer, pensjon, strøm og lignende. Dette er steder hvor du kan spare betydelige summer. Les mer om andre sparetips her.

7. Bake annen gjeld inn i boliglånet

Har du kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån bør du se om det kan bakes inn i boliglånet eller refinansieres til en lavere rente. Logger du inn på Renteradar og går i tips-seksjonen kan vår samarbeidspartner Uno Finans hjelpe deg med refinansieringen.

8. Betale ned mer på boliglånet

Har du god økonomi og en del sparepenger bør du se på om du har råd til å gjøre en ekstraordinær innbetaling på lånet ditt. Innskuddsrentene er langt lavere enn lånerentene. Vil du ha en buffer på sparekontoen bør du følge med fremover. Det er store forskjeller på hva bankene tilbyr i rente og forskjellen vil bare øke fremover i takt med renteøkningene.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om renteøkning

Hvor store blir renteøkningene?

Norges Banks prognoser tilsier en styringsrente på 3,5 % i løpet av sommeren 2023. Du kan forvente at boliglånsrenten din vil øke gradvis i 2023, og forventes å bli ca. 5 % like over sommeren. Markedet tror at rentehevingene kommer raskere enn Norges Banks prognoser.

Når forventes det renteøkning?

Det ligger an til at Norges Bank kommer til heve en gang til før sommeren, en gang til rett over sommeren og kanskje en gang til igjen før før jul. Norges Bank forventer å øke renten i mars 2023. Norges Bank har rentemøte hver sjette uke hvor de vurderer om renten skal settes opp. Bankene setter normalt opp boliglånsrentene seks uker etter Norges Banks heving for eksisterende kunder.

Hvordan kan jeg best forberede meg til renteøkning?

Du bør ta en runde på privatøkonomien din. I artikkelen gir vi deg åtte tips. Aller viktigst bør du se på dine nåværende lånebetingelser på boliglån, og se på hvor mye du kan spare ved å bytte bank eller prute med nåværende bank. Dette gjør du enkelt hos oss på Renteradar.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.