Medlåntaker

07.07.20

Når man skal ta opp boliglån finnes det flere mulige måter å gjøre det på. Dersom du har foreldre som kan stille som kausjonist eller medlåntaker, kan du få boliglån selvom du ikke har høy nok inntekt eller egenkapital til å få lån av banken på egenhånd. En medlåntaker har ansvar for lånet, sammen med den som er hovedlåntaker. Det vil si at medlåntaker er ansvarlig sammen med hovedlåntaker helt til hele lånet er nedbetalt. Dette er i motsetning til kausjonist som selv kan velge å garantere for deler av, eller hele lånet.

Begrepene kausjonist og medlåntaker kan være vanskelige å skille og faktisk forstå betydningen av. Det er viktige juridiske forskjeller mellom disse to begrepene, men det er allikevel ikke uvanlig at til og med bankene ikke er skråsikre på forskjellene mellom disse. Derfor har Renteradar.no samlet en oversikt over det du trenger å kunne om dette, her.

Vurdering av økonomisk situasjon

Når du skal ta opp et boliglån i banken, gjennomfører de en vurdering av din økonomiske situasjon. Da vurderer de din inntekt, gjeld, egenkapital, betjeningsevne og eiendeler. Ved enkelte tilfeller vil da banken mene at du ikke kan få så mye i lån som du kanskje hadde ønsket. Dette kan enten være fordi du har for lav inntekt, for mye gjeld eller for lite i egenkapital. Du har fortsatt mulighet for å få et lån innvilget. Dette fungerer dersom du har en person som kan stille som sikkerhet for det du selv mangler, og derfor kan være din trygghet hos banken.

Det finnes ulike måter en person kan stille med sikkerhet for deg. De to hovedalternativene er å være kausjonist eller medlåntaker. Det er et stort ansvar å stille med sikkerhet for noen andre, så dette er et valg som burde være nøye gjennomtenkt før det blir til virkelighet.

Lurer du på hvor mye du kan låne til bolig? Prøv vår lånekalkulator der du kan fylle ut dine tall og se hvor mye du kan låne av banken.

Kausjonist

En kausjonist er subidiært ansvarlig, som betyr at dette ansvaret kun gjelder dersom hovedansvaret faller fra. Det vil si at hovedlåntaker har ansvar for lånet, og kausjonisten blir kun ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler i henhold til avtalen.

Som kausjonist kan du velge om du ønsker å kausjonere for hele eller deler av lånet. Det finnes også to ulike kausjonistformer som kalles selvskyldnerkausjon og simpel kausjon. Selvskyldnerkausjon er den vanligste formen fordi banken går rett på kausjonisten dersom hovedlåntaker ikke betaler etter avtale. Denne kausjonistformen gir banken mest sikkerhet, og derfor er det den formen bankene foretrekker. Simpel kausjon stiller derimot krav til bankene om å prøve å få hovedlåntaker til å betale før de kan stille kausjonisten til økonomisk ansvar.

En medlåntakers ansvar

Som medlåntaker har du ansvar på et høyere nivå enn hva du har som kausjonist. En medlåntaker er solidarisk ansvarlig for lånet, som vil si at ansvaret er delt likt mellom hovedlåntaker og medlåntaker. Solidaransvar er den formen som gir bankene mest sikkerhet når man benytter seg av medlåntaker.

Begge parter er ansvarlig for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt. Dersom man stiller som kausjonist, er det derimot mulighet for å velge å være ansvarlig for deler av lånet, og du vil ikke bli stilt til ansvar før lånet misligholdes. Det vil si at en kausjonist kan løses ut av ansvaret om boligverdien stiger og lånet gradvis nedbetales, mens en medlåntaker er ansvarlig helt til lånet er fullstendig nedbetalt.

Kausjonist og medlåntaker reguleres av forskjellige regelsett, og det er derfor ulike krav til den informasjonen man har rett til. Derfor er det uansett viktig å tenke nøye gjennom om man ønsker å stille som en av delene.

FAQ

Hvordan fjerne medlåntaker?

Det kan variere fra bank til bank hvordan prosessen er for å fjerne medlåntaker, og vi anbefaler derfor at du sjekker hva din bank har som regler for dette. Ved å fjerne medlåntaker fører dette til at du selv kan måtte ta opp et helt nytt lån. Det er ofte ikke mulig å kun overføre det til en selv, uten andre krav. Det nye lånet må da bli tatt opp på kun din betjeningsevne og sikkerhet noe som kan føre til mye mindre mulighet for innvilgelse av lånebeløpet du kanskje hadde ønsket.

Hvem kan stille som medlåntaker?

Du kan stille som medlåntaker dersom du har økonomi til dette. Kontakt din bank for å få mer hjelp og informasjon om hvordan dette kan påvirke deg og din privatøkonomi.

Hvordan få medlåntaker til boliglån?

Dersom du har noen som ønsker å stille som medlåntaker, er det mulig. I de fleste tilfeller er det foreldre som gjør dette, men det kan også være noen andre som ønsker å stille for deg. Det viktige er at begge parter tenker nøye gjennom dette, og at begge ønsker å inngå en slik forpliktelse.