medlåntaker

Medlåntaker – En mulig vei til boliglån

26.08.21

Mangler du egenkapital for å få nok boliglån til å kjøpe boligen du ønsker, kan medlåntaker være et godt alternativ. Mange benytter for eksempel foreldre som kan stille som kausjonist eller medlåntaker. Da kan du få boliglån selv om du ikke har høy nok inntekt eller egenkapital til å få nok lån av banken på egenhånd.

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker har ansvar for lånet, sammen med den som er hovedlåntaker. Det vil si at medlåntaker er ansvarlig sammen med hovedlåntaker helt til hele lånet er nedbetalt. Dette er i motsetning til kausjonist som selv kan velge å garantere for deler av, eller hele lånet.

Disse to begrepene blandes ofte. En vanlig feil er at man ofte omtaler kausjonister som medlåntåker. Det er viktige juridiske forskjeller mellom disse to begrepene. Derfor har Renteradar.no samlet en oversikt over det du trenger å kunne om dette, her.

Vurdering av økonomisk situasjon

Når du skal ta opp et boliglån i banken, gjennomfører de en vurdering av din økonomiske situasjon. Da vurderer de din inntekt, gjeld, egenkapital, betjeningsevne og eiendeler. Ved enkelte tilfeller vil da banken mene at du ikke kan få så mye i lån som du kanskje hadde ønsket. Dette kan enten være fordi du har for lav inntekt, for mye gjeld eller for lite i egenkapital.

Du har fortsatt mulighet for å få det du ønsker i lån innvilget. Har en person som kan stille som sikkerhet for det du selv mangler, kan det gi tilstrekkelig trygghet hos banken.

Det finnes ulike måter en person kan stille med sikkerhet for deg. De to hovedalternativene er å være kausjonist eller medlåntaker. Det er et stort ansvar å stille med sikkerhet for noen andre, så dette er et valg som burde være nøye gjennomtenkt før det blir til virkelighet.

Lurer du på hvor mye du kan låne til bolig? Prøv vår lånekalkulator der du kan fylle ut dine tall og se hvor mye du kan låne av banken.

Kausjonist er ikke det samme som medlåntaker

En kausjonist er subidiært ansvarlig. Dette betyr at dette ansvaret kun gjelder dersom hovedansvaret faller fra. Det vil si at hovedlåntaker har ansvar for lånet, og kausjonisten blir kun ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler i henhold til avtalen.

Som kausjonist kan du velge om du ønsker å kausjonere for hele eller deler av lånet. Det finnes også to ulike kausjonistformer som kalles selvskyldnerkausjon og simpel kausjon.

Se hva du kan spare på boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Ulike typer kausjon

Selvskyldnerkausjon er den vanligste formen fordi banken går rett på kausjonisten dersom hovedlåntaker ikke betaler etter avtale. Denne kausjonistformen gir banken mest sikkerhet. Derfor er det den formen bankene foretrekker.

Simpel kausjon stiller derimot krav til bankene om å prøve å få hovedlåntaker til å betale før de kan stille kausjonisten til økonomisk ansvar.

medlåntaker

Medlåntaker sitt ansvar

Som medlåntaker har du ansvar på et høyere nivå enn hva du har som kausjonist. Du er solidarisk ansvarlig for lånet. Dette vil si at ansvaret er delt likt mellom hovedlåntaker og medlåntaker. Solidaransvar er den formen som gir bankene mest sikkerhet.

Begge parter er ansvarlig for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt.

Dersom man stiller som kausjonist, er det derimot mulighet for å velge å være ansvarlig for deler av lånet, og du vil ikke bli stilt til ansvar før lånet misligholdes. Det vil si at en kausjonist kan løses ut av ansvaret om boligverdien stiger og lånet gradvis nedbetales, mens en medlåntaker er ansvarlig helt til lånet er fullstendig nedbetalt.

Kausjonist og medlåntaker reguleres av forskjellige regelsett. Det er derfor ulike krav til den informasjonen man har rett til. Derfor er det uansett viktig å tenke nøye gjennom om man ønsker å stille som en av delene. Er det tilstrekkelig at man stiller som kausjonist fremfor medlåntaker vil dette være å foretrekke for de fleste.

Finn den beste boliglånsrenten

Husk at du ved tjenesten vår kan sammenligne boliglånet ditt mot markedets bedste tilbud. Du logger inn med BankID på mobil, og vi tar av oss resten av jobben.

Se på videoen til høyre for å få en bedre forståelse over hva Renteradar.no er!

Jeg ble overrasket over at det var lett å spare så mye penger på boliglån bare ved å klikke på pruteknappen. Jeg har knapt snakket med banken før, men nå ringte de meg for å fortelle at de ville sette ned renten min. 5000 kroner spart i året er 5000 kroner tjent.

Mine er erfaringer med Renteradar.no er at det var veldig enkelt. Jeg logget meg bare inn og trykket på pruteknappen. Hvis man har boliglån anbefaler jeg å teste Renteradar.no. På Renteradar.no ser man hvor mye man kan spare, og det er veldig enkelt å prute – det er bare et klikk
!

Susanne, 30 år, Oslo

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvordan fjerne medlåntaker?

Det kan variere fra bank til bank hvordan prosessen er for å fjerne medlåntaker, og vi anbefaler derfor at du sjekker hva din bank har som regler for dette. Ved å fjerne medlåntaker fører dette til at du selv kan måtte ta opp et helt nytt lån. Det er ofte ikke mulig å kun overføre det til en selv, uten andre krav. Det nye lånet må da bli tatt opp på kun din betjeningsevne og sikkerhet noe som kan føre til mye mindre mulighet for innvilgelse av lånebeløpet du kanskje hadde ønsket.

Hvem kan stille som medlåntaker?

Du kan stille som medlåntaker dersom du har økonomi til dette. Kontakt din bank for å få mer hjelp og informasjon om hvordan dette kan påvirke deg og din privatøkonomi.

Hvordan få medlåntaker til boliglån?

Dersom du har noen som ønsker å stille som medlåntaker, er det mulig. I de fleste tilfeller er det foreldre som gjør dette, men det kan også være noen andre som ønsker å stille for deg. Det viktige er at begge parter tenker nøye gjennom dette, og at begge ønsker å inngå en slik forpliktelse.

Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?

Du har et større ansvar som medlåntaker enn kausjonist. Som medlåntaker har du et delt ansvar med den som tar opp lån (hovedlåntaker). En kausjonist får først ansvar dersom hovedlåntaker ikke kan gjøre opp for seg. Du kan også som kausjonist kun ta ansvar for deler av lånet mens medlåntaker må ta ansvar for hele lånet.

Hva er viktig å tenke på før du sier ja til å bli en medlåntaker?

Medlåntaker har et juridisk ansvar. Det er viktig å tenke på din egen økonomiske situasjon og ansvaret det innebærer før du sier ja til å bli en medlåntaker.