Foto: Fay Grenersen

Hva er boligen verdt? Sjekk verdien og få lavere rente

19.08.21

Hvorfor bør du sjekke hva boligen er verdt? Hvis du kjøpte boligen din for mer enn ett år siden, er det en betydelig sjanse for at boligverdien har steget. Verdistigningen kan du benytte for å spare penger på boliglånet ditt. Renteradar.no har samlet sammen det viktigste du bør vite om boligverdi her.

Det gjør du ved å prute på boligrenta fordi du har fått lavere belåningsgrad, som igjen betyr bedre sikkerhet for banken.

Hvis du ikke ønsker å prute selv, kan du la Renteradar.no gjøre jobben gratis for deg.

Renteradar.no henter fra vår partner VIRDI, automatisk inn et estimat på boligverdien når du logger deg inn. Da får du også foreslått banker som har lavere boliglånsrente enn du har i dag hvis du ikke allerede har markedets beste boliglånsrente.

Hva er boligen verdt

Hva er boligverdi?

Hva boligen er verdt i dag, er den antatte prisen som markedet er villig til å betale. Det vil si at en boligverdi er ferskvare, og kan relativt raskt endres av mange ulike faktorer.

Her er noen av de vanligste faktorene som påvirker boligverdien:

 • Beliggenhet
 • Reguleringsplaner
 • Størrelse
 • Antall soverom
 • Utsikt
 • Støyforhold
 • Lysforhold
 • Utearealer
 • Garasje
 • Balkong
 • Heis
 • Utleiedel
 • Teknisk standard
 • Vedlikeholdsbehov
 • Generelle forhold i nyhetsbildet

Hvem bestemmer hva boligen er verdt?

Det finnes ulike aktører og ulike begreper på boligverdier. Det korte svaret er at det er markedet som bestemmer. Men før boligsalget kan skje, må noen estimere hva boligen kan selges for. Statistisk Sentalbyrå meldte 12. april 2021 om at boligprisindeksen for brukte boliger hadde steget 3,4 % fra 4. kvartal i 2020 til 1. kvartal i 2021.

En megler utarbeider en verdivurdering, som i praksis nå er det samme som den forbedrede metoden E-takst.

E-taksten er ment å være en sikker verdivurdering på markedspris sett fra ulike vinkler som selger, kjøper og banken. I tillegg kan en verditakst utarbeides av en takstperson etter en teknisk gjennomgang av boligen.

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Hvorfor påvirker boligverdien boliglånsrenta?

Når banken tar betalt for å låne deg penger, priser de det ut fra hvilken risikogruppe du tilhører. Det vil si hvor trygg økonomi banken anser at du har for å kunne betale tilbake lånet. Prisen kommer til syne via boliglånsrenta. Jo lavere risiko, jo lavere boliglånsrente kan du oppnå.

Banken ser på hvilken belåningsgrad du har. Det vil si hvor mange prosent din totale gjeld utgjør av boligens verdi. Mange banker har faste grenser på henholdsvis 75 % og 50 % belåningsgrad. Når din totale gjeld kommer under disse grensene, utgjør du mindre risiko og kan få lavere boliglånsrente.

Men – ingenting skjer automatisk! Du må selv gjøre banken oppmerksom på at boligen din har steget i verdi, og at du dermed har fått lavere belåningsgrad. Ofte kvalifiserer det til lavere boliglånsrente. Hvis du likevel ikke får bedre tilbud av banken din, er det kanskje på tide å benytte din forbrukermakt ved å bytte bank.

De med lav belåningsgrad har mest å spare

Vi sett på belåningsgraden til våre over 30 000 brukere og hva de kan spare på boliglånet. De med lavest belåningsgrad kan få gode tilbud i andre banker og spare mye på boliglånet sitt.

BelåningsgradKan redusere renten med:
Lavere enn 50 %0,38 %-poeng
50-60 %0,33 %-poeng
60%- 75 %0,33 %-poeng
75 %- 85 %0,21 %-poeng
Lånestørrelse: NOK 2 til 4 mill.

Hvorfor bør du sjekke hva boligen er verdt?

Den mest opplagte årsaken er hvis du skal kjøpe eller selge bolig. For å kjøpe ny bolig trenger du å vite hvor mye du har å rutte med før du går på visninger. For de fleste vil verdien på dagens bolig bestemme hvilken prisklasse som er aktuell for en ny bolig.

En annen vel så viktig årsak til å sjekke boligens verdi, som ikke er like vanlig, er for å få ned boliglånsrenta på dagens boliglån. Enten ved å prute i egen bank, eller flytte boliglånet til en bank som gir deg et bedre tilbud. Brukerne på Renteradar.no kan i snitt spare kr 10 000 i året!

Formuesverdi på bolig i skattemeldingen

En tredje grunn, som kanskje ikke er vanlig, men lurt, er å sjekke om formuesverdien (likningsverdi) på boligen din i skattemeldingen er korrekt. Dette brukes som blant annet av Skatteetaten for å regne ut formueskatt. Formuesverdien på din primærbolig settes til 25 % av beregnet markedsverdi fra SSB. Markedsverdi er den verdien markedet er villige til å betale for boligen. Den kan måles som gjennomsnittlig verdi per kvadratmeter av solgte boliger i et aktuelt område.

Det er enda viktigere å sjekke formuesverdien hvis du eier sekundærboliger. Formuesverdien i skattemeldingen utgjør 90 % av markedsverdien for sekundærboliger. Hvis den aktuelle markedsverdien er for høy, risikerer du å betale for mye skatt, dog kun hvis du har formuesskatt i utgangspunktet. Du kan selv dokumentere korrekt markedspris til Skatteetaten ved å benytte E-takst.

Mener du at skattemyndighetene har regnet feil formuesverdi på boligen din, bør du klage. Da må du finne frem dokumentasjon som er nyere enn ett år. Videre må skattemyndighetene utføre en verdivurdering eller takst for å dokumentere verdiene.

Se hva boligen din er verdt

For å få et verdiestimat på din bolig, kan du enkelt sjekke dette på Virdi.no. Du kan også kontakte en megler for å få E-takst, som er den nye bransjestandarden for å sette verdi på boliger og eiendommer. Ved salg av boligen må du likevel ha en E-takst.

Men hvis du i første omgang kun ønsker en indikasjon på boligverdien for deg selv, er det flere muligheter som er gratis:

 • Sjekk hva naboene solgte for.
 • Sjekk ulike boligkalkulatorer på nett.
 • Sjekk annonser på Finn for lignende boliger i nærområdet ditt.
 • Logg inn på Renteradar.no. Da får du automatisk et oppdatert prisestimat på din bolig som hentes fra VIRDI.
Hva er boligen verdt

Boligverdi estimat

De to metodene som anbefales er henholdsvis E-takst og Renteradar.no (Virdi). Sistnevnte er gratis og krever ingen befaring, mens E-takst krever befaring. Noen meglere tilbyr gratis E-takst, mens andre tar et par tusenlapper for jobben.

FAQ – begreper om verdivurdering av bolig

Hva er verditakst? Og hva er verdivurdering vs takst? Det finnes mange begreper som ligner på hverandre når det gjelder verdivurdering av bolig. Her er et utdrag av begreper i alfabetisk rekkefølge:

Hva er E-takst?

E-takst er en elektronisk takst du kan bestille fra megler. Fra 2016 ble E-takst den nye bransjestandarden for å sette verdi på boliger og eiendommer. E-taksten er ment å være en sikker verdivurdering på markedspris sett fra ulike vinkler som selger, kjøper og banken.

Hva er lånetakst?

En lånetakst fastsettes av en takstperson og er et forsiktig anslag på boligens markedsverdi. Den ligger gjerne 20–30 prosent lavere enn verditaksten. Bankene benyttet tidligere lånetaksten som grunnlag til lån, pant og eventuelt tvangssalg. Etter 2016 er det mere vanlig for bankene med E-takst fordi det er en bedre metode.

Hva er prisantydning?

Prisantydning vurderes i forhold til takst og verdivurdering/E-takst, og settes av megler i samarbeid med selger. Den kan avvike fra E-taksten og vil være påvirket av selgers ønsker.

Hva er takst og verditakst?

Takst, eller verditakst, er den verdien en takstperson vurderer boligen til etter en teknisk gjennomgang av boligen.

Hva er verdivurdering?

Verdivurdering er den markedsverdien en megler vurderer boligen til. Dette har lenge vært den vanlige metoden fra megler inntil E-takst ble etablert i 2016.