Belåningsgrad – Slik påvirker den renten din

Belåningsgrad er kort fortalt hvor mye lån du har i forhold til boligverdien. Det er spesielt mye å spare på boliglånsrenten for kunder med lav belåningsgrad. Renteradar forklarer deg mer om hva belåningsgrad betyr og hvordan det påvirker din rente.

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgraden er et mål på hvor mye av en eiendom som er finansiert gjennom lån. Det brukes ikke kun om boliglån, men generelt om hvor stor andel av verdien av et objekt (eks. bil) som er belånt.

For bolig kan normalt belåningsgraden ikke være høyere enn 85% for at du skal kunne få et vanlig boliglån fra banken. Det betyr at du må ha 15% egenkapital. Egenkapitalandelen vil øke når du nedbetaler på lånet, og da blir belåningen lavere.

Renteradar regner ut din belåningsgrad

Renteradar regner automatisk ut din belåningsgrad hvis du har boliglån. Vi henter inn nødvendig informasjon, blant annet hvor mye du har i lån og et estimat på din boligverdi.

Renteradar viser deg hvor god boliglånsrenten din er i forhold til markedets beste rente. Vi forteller deg hvor mye du kan spare på å bytte bank eller hjelper deg å prute med nåværende bank.

De med lav belåningsgrad har mye å spare på boliglånet

Belåningsgrad er en viktig faktor som påvirker lånevilkårene, siden bankens risiko øker jo mer lån du må ta opp. Derfor er det egentlig forventet at de med høy belåningsgrad har høyere renter.

Bulder derimot, har lavere listepriser for de med lavere belåningsgrad, og renten senkes automatisk etter hvert som belåningen minsker. Hver måned henter de inn et boligverdiestimat, og om den har blitt høyere så synker belåningsgraden og renten din. Boliglånstjenesten Kassa har også gode priser for de med lav belåningsgrad.

Dette er ikke alltid tilfellet for kunder i store banker og sparebanker. De med lav belåning har ofte vært lojale bankkunder i lang tid, men får ikke nødvendigvis den renten de fortjener. Disse kundene har mest å spare ved å bytte til den banken som tilbyr de beste vilkårene.

Så mye kan du spare med de ulike belåningsgradene

Ved å sammenligne tilbud fra ulike banker på Renteradar, kan du finne bedre vilkår og potensielt spare mye penger på lånet. Å være bevisst på hvor mye du låner og hvordan det påvirker renten, kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger om din økonomi.

Belåningsgrad kalkulator

Belåningsgrad

Belåningsgrad (%) = Lånebeløp / Pantets markedsverdi

Her utgjør altså lånebeløpet 75% av panteobjektets verdi. Dette er innenfor reglementet som tilsier en belåningsgrad på 85% av boligens verdi og 15% egenkapital.

Hjelp med finansieringsbevis? Sjekk ut denne tjenesten!

Ønsker du å søke om boliglån og kjøpe din første bolig? Renteradar har laget en gratis tjeneste for akkurat dette. På få minutter hjelper vi deg i gang med finansieringsbevis, og forteller deg hvor mye du kan låne. Slik går du frem:

  1. Du logger deg inn på tjenesten og fyller inn nødvendig informasjon. Da får du en oversikt over ditt estimerte lånebeløp og hva du kan kjøpe bolig for.
  2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få lån.
  3. Du får også en oversikt over banker som har det beste tilbudet for akkurat deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en av våre partnerbanker.

Din estimerte boligverdi henter vi fra Hjemla. Hjemla er en gratis tjeneste vi anbefaler, som automatisk finner estimat på markedsverdien av boliger.

Våre brukeres belåningsgrad

Renteradar har over 180 000 registrerte brukere med boliglån på tjenesten. I snitt har våre brukere en belåningsgrad på 58 % som fordeler seg slik:

Reglene rundt belåning

Bankene tar utgangspunkt i retningslinjer satt av myndighetene når de vurderer en boliglånssøknad. De viktigste retningslinjene inkluderer gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad.

Boliglånsforskriften setter krav til bankenes utlånspraksis, som blant annet:

  • Kundenes betjeningsevne
  • Kundens samlede gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad)
  • Lånets størrelse i forhold til boligens verdi (belåningsgrad)
  • Obligatorisk avdragsbetaling så lenge egenkapital er mindre enn 40 % av markedsverdien.

Belåningsgrad under 60 %

Det er også en 60% grense for maksimal belåningsgrad for rammelån, og spesialregler for ordinære lån på sekundærbolig i Oslo som også ligger på 60%.

Flere har høyere belåningsgrad enn 85 %

Mange førstegangskjøpere har lånt mer enn 85% av boligens markedspris. Flere av disse får nok låne mer fordi de har tilleggssikkerhet, som for eksempel pant i bolig, en kausjonist eller medlåntaker. Høy betjeningsevne spiller også inn på hvor mye man kan låne til boligkjøp.

Hvordan bankene verdivurderer boligen

Bankene verdivurderer din bolig når du søker om boliglån. Som regel gjør de dette gjennom automatisk innhenting på markedsverdien på din eiendom ved søknad. Dersom banken selv ikke finner noen verdi på boligen din, vil de be deg dokumentere det du selv har oppgitt. Som dokumentasjon godtas verdivurdering eller E-takst fra eiendomsmegler, som ikke kan være mer enn 6 måneder gammel.

Kan gi deg bedre rente på boliglån

Din belåningsgrad kan påvirke hvilken rente du kan få av banken. Bulder er som sagt en av bankene som gir deg lavere rente jo lavere den er. Mange opplever også at markedsverdien på boligen har økt, noe som videre fører til en lavere belåning. Et eksempel er hvis du har pusset opp, bygget garasje, eller om etterspørselen i boligmarkedet økt. Da er det lurt å få en ny verdivurdering på boligen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er belåningsgrad?

Det er lånebeløp delt på boligens markedsverdi. Eksempel: Boliglån: 3 mill. kroner og markedsverdi på bolig: 4 mill. kroner gir belåningsgrad på 75 %.

Hva er maks belåningsgrad for å få boliglån?

For ordinære boliglån er den satt til 85 % i Boliglånsforskriften.

Hvordan regner jeg ut belåningsgrad?

Helt enkelt er Belåningsgrad = Lånebeløp / Markedsverdi av boligen. Regn ut belåningsgraden din med bruk av vår kalkulator.

Får jeg lavere boliglånsrente hvis jeg har lav belåningsgrad?

Noen få banker har svært lave listepriser for kunder med lav belåningsgrad. Det er likevel ingen automatikk at banken din gir deg den beste renten selv om du har god sikkerhet. Ofte har eldre kunder med god sikkerhet høyere rente enn de fortjener.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt