Close sidebar

Belåningsgrad – Slik påvirker den renten din

Belåningsgrad - boliger

Belåningsgrad er kort fortalt hvor mye lån du har i forhold til boligverdien. Det er spesielt mye å spare på boliglånsrenten for kunder med lav belåningsgrad. Renteradar har sett nærmere på hvor mye man kan spare og forklarer mer hva belåningsgrad betyr.

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgraden er et mål på hvor mye av en eiendom som er finansiert gjennom lån. Det brukes ikke kun om boliglån, men generelt om hvor stor andel av verdien av et objekt (eks. bil) som er belånt.

For bolig kan normalt belåningsgraden ikke være høyere enn 85% for at du skal kunne få et vanlig boliglån fra banken. Det betyr at du må ha 15% egenkapital. Egenkapitalandelen vil øke når du nedbetaler på lånet, og da blir belåningen lavere.

Renteradar gir deg automatisk utregning av belåningsgraden på din bolig

Renteradar regner automatisk ut din belåningsgrad hvis du har boliglån. Du logger inn på tjenesten vår via BankID. Deretter henter vi ut nødvendig informasjon, blant annet hvor mye du har i lån og et estimat på din boligverdi.

Renteradar viser deg hvor god boliglånsrenten din er i forhold til markedets beste rente. Vi forteller deg hvor mye du kan spare på å bytte bank eller hjelper deg å prute med nåværende bank.

De med lav belåningsgrad har mye å spare på boliglånet

Belåningsgrad er en viktig faktor som påvirker lånevilkårene, da bankens risiko øker basert på hvor mye lån du må ta opp. Som et resultat forventes renten å være høyere for de med høy belåning. Bulder Bank, derimot, har lavere listerenter for de med lavere belåningsgrad, og renten reduseres automatisk etter hvert som belåningen minsker.

Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet for kunder i store og sparebanker. De med lav belåning har ofte vært lojale bankkunder i lang tid, men får ikke nødvendigvis den renten de fortjener. Disse kundene har mest å spare ved å bytte til den banken som tilbyr de beste vilkårene. Det er viktig å være oppmerksom på belåningsgraden og utforske alternativer for å finne den beste renten for lånet ditt.

BelåningsgradKan redusere renten med:
Lavere enn 50 %0,38 %-poeng
50-60 %0,33 %-poeng
60%- 75 %0,33 %-poeng
75 %- 85 %0,21 %-poeng
Lånestørrelse: NOK 2 til 4 mill.

Ved å sammenligne tilbud fra ulike banker, som for eksempel Bulder Bank, kan du finne bedre vilkår og potensielt spare penger på lånet. Å være bevisst på hvor mye du låner og hvordan det påvirker renten, kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger om din økonomi.

Beregning av belåningsgrad

For eksempel, hvis du ønsker å låne 3 millioner kroner og har en bolig verdt 4 millioner kroner som sikkerhet. Da blir utregningen som følger:

Belåningsgrad

Belåningsgrad (%) = Lånebeløp / Pantets markedsverdi

Her utgjør altså lånebeløpet 75% av panteobjektets verdi. Dette er innenfor reglementet som tilsier en belåningsgrad på 85% av boligens verdi og 15% egenkapital.

Hjelp med finansieringsbevis? Sjekk ut denne tjenesten!

Ønsker du å søke om boliglån og kjøpe din første bolig? Renteradar har laget en gratis tjeneste for deg for akkurat dette. På få minutter hjelper vi deg i gang med finansieringsbevis, og forteller deg hvor mye du kan låne. Slik går du frem:

  1. Du logger deg inn på tjenesten og fyller inn nødvendig informasjon. Da får du en oversikt over ditt estimerte lånebeløp og hva du kan kjøpe bolig for.
  2. Vi forteller deg også hva sannsynligheten din er for å få lån.
  3. Du får også en oversikt over banker som har det beste tilbudet for akkurat deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en av våre partnerbanker.
Finansieringsbevis

Din estimerte boligverdi henter vi fra Virdi.no. Virdi.no er en gratis tjeneste vi anbefaler, som automatisk finner et godt estimat på markedsverdien av boliger.

Våre brukeres belåningsgrad

Renteradar har over 85 000 registrerte brukere med boliglån på tjenesten. I snitt har våre brukere en belåningsgrad på 61 % som fordeler seg slik:

Belåningsgrad for Renteradars brukere

Reglene rundt belåning

Bankene tar utgangspunkt i retningslinjer satt av myndighetene når de vurderer en boliglånssøknad. De viktigste retningslinjene inkluderer gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad.

Boliglånsforskriften setter krav til bankenes utlånspraksis, som blant annet:

  • Kundenes betjeningsevne
  • Kundens samlede gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad)
  • Lånets størrelse i forhold til boligens verdi (belåningsgrad)
  • Obligatorisk avdragsbetaling så lenge egenkapital er mindre enn 40 % av markedsverdien.

Det er også en 60% grense for maksimal belåningsgrad for rammelån, og spesialregler for ordinære lån på sekundærbolig i Oslo som også ligger på 60%.

Mange førstegangskjøpere har lånt mer enn 85% av boligens markedspris. Flere av disse får nok låne mer fordi de har tilleggssikkerhet, som for eksempel pant i bolig, en kausjonist eller medlåntaker. Høy betjeningsevne spiller også inn på hvor mye man kan låne til boligkjøp.

belåningsgrad - spare penger

Hvordan bankene verdivurderer boligen

Bankene verdivurderer din bolig når du søker om boliglån. Som regel gjør de dette gjennom automatisk innhenting på markedsverdien på din eiendom ved søknad. Dersom banken selv ikke finner noen verdi på boligen din, vil de be deg dokumentere det du selv har oppgitt. Som dokumentasjon godtas verdivurdering eller E-takst fra eiendomsmegler, som ikke kan være mer enn 6 måneder gammel.

Kan gi deg bedre rente på boliglån

Din belåningsgrad kan ha innvirkning på hvilken rente du kan få av banken. Bulder Bank er som sagt en av bankene som gir deg lavere rente jo lavere den er. Mange opplever også at markedsverdien på boligen har økt, noe som videre fører til en lavere belåning. Et eksempel er hvis du har pusset opp, bygget garasje, eller om etterspørselen i boligmarkedet økt. Da er det lurt å få en ny verdivurdering på boligen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er belåningsgrad?

Det er lånebeløp delt på boligens markedsverdi. Eksempel: Boliglån: 3 mill. kroner og markedsverdi på bolig: 4 mill. kroner gir belåningsgrad på 75%.

Hva er maks belåningsgrad for å få boliglån?

For ordinære boliglån er den satt til 85% i Boliglånsforskriften.

Hvordan regner jeg ut belåningsgrad?

Helt enkelt er Belåningsgrad = Lånebeløp / Markedsverdi av boligen. Regn ut belåningsgraden din med bruk av vår kalkulator.

Får jeg lavere boliglånsrente hvis jeg har lav belåningsgrad?

Noen få banker har svært lave listepriser for kunder med lav belåningsgrad. Det er likevel ingen automatikk at banken din gir deg den beste renten selv om du har god sikkerhet. Ofte har eldre kunder med god sikkerhet høyere rente enn de fortjener.

Gjør som 130 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.