gjeldsgrad

Kjøpe bolig uten egenkapital? Les mer om startlån her!

19.08.21

Renteradar.no har sett nærmere på startlån. Dette er et lån som gis til enkelte samfunnsgrupper som ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapital. Du må ha hatt langvarige problemer med å finansiere bolig for å få startlån.

Både Husbanken og kommuner tilbyr lånet, men det er forskjeller. Kommunen sitt lån omhandler personer som ikke får boliglån i banken, og som heller ikke kan spare opp egenkapital selv. Husbanken derimot gir lån som handler om boligkvalitet.

Man kan få lånet til blant annet:

 • Kjøpe ny bolig
 • Bygging av bolig
 • Tilpasse bolig dersom du har nedsatt funksjonsevne
 • Refinansiering for å beholde nåværende bolig

Kan jeg få startlån?

Som sagt så gis lånet bare til visse grupper:

 • Barnefamilier
 • Eldre
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Folk som bor i en uegnet bolig, som vil tilpasse boligen sin

Startlån kan eventuelt også være en mulighet hvis du trenger refinansiering for å ikke miste boligen din. I tillegg er det viktig å huske på at du ikke kan få startlån dersom du allerede har boliglån i en privat bank.

Er du ung og kan spare kapital på egenhånd, kvalifiserer du deg heller ikke til startlån. Da kan førstehjemslån eventuelt være et alternativ. Hovedregelen er at dersom du selv klarer å spare, får du ikke startlån. Det eneste unntaket her er barnefamilier som trenger stabil bolig hurtigst mulig.

Betingelser for startlån

Det er flere forutsetninger for å få startlån. Boligen du skal få startlån til må være rimelig priset i forhold til det lokale boligmarkedet. I tillegg må boligen være egnet for husstanden. Du må alltid sjekke med private banker før du kan søke om startlån. Det er også viktig at du har god nok økonomi til å betale renter og avdrag på lånet.

I tillegg gjelder følgende betingelser:

 • Søker må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
 • Dersom man har samboer eller ektefelle må man søke om lånet sammen.
 • Søkere med behov for omsorgstjenester må dokumentere at de har avklart sitt tjenestebehov.
 • Boligen skal ligge i den kommunen som gir deg lånet.

Se hva du kan spare på boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Hvordan går man frem?

Oppfyller du alle forutsetninger for å få startlån, kan du søke om lånet. Dine inntekter og utgifter avgjør for mye lån du kan få. Derfor må du dokumentere både inntekter og utgifter i søknaden din. I tillegg må du ha BankID når du søker, og dette gjør at mange opplysninger blir hentet automatisk.

Har du spørsmål er det NAV eller kommunen som du skal henvende deg til. Det er disse som har ansvar for å behandle søknaden din. Vil du gjøre endringer på lånet? Kommunene bruker låneforvaltere, som for eksempel Lindorff. Disse forvalter lånet, og jobber med innbetalinger, forfall og endringer. Dersom du er usikker kan du kontakte kommunen for å finne ut av hvem som forvalter lånet ditt.

Startlån

Hva er renten på startlån?

Husbanken og kommunene har ganske like betingelser på lånet. Kommunene følger Husbanken sin rente, men kan også legge til 0,25 prosent rente for å dekke administrative kostnader.

Alle kommuner har mulighet til å tilby fastrente, men flere velger å ikke gjøre det. Ønsker du å gå fra fast til flytende rente eller omvendt, må du kontakte kommunen eller den som forvalter startlånordningen for kommunen din. Nedenfor ser du Husbanken sitt rentetilbud. Tallene er hentet ut i fra Husbanken sine nettsider.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er startlån?

Det er et lån til bolig for personer som av ulike grunner ikke selv har mulighet eller kapasitet til å spare opp egenkapital.

Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen?

Dette varierer på dine utgifter og inntekter. Du må i tillegg klare å betale ned lånets renter uten at det går ut over andre utgifter.

Hvordan får jeg startlån?

Det er en rekke forutsetninger og kriterier for å få startlån. Oppfyller du disse kan du søke om startlån hos kommunen eller Husbanken.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg i søknadsprosessen?

Du søker med Bank ID som henter ut en del informasjon for deg. I tillegg må du kunne dokumentere inntekter og utgifter.