Startlån – dette bør du vite før du søker

Startlån

Renteradar har sett nærmere på startlån. Dette er et lån som gis til enkelte samfunnsgrupper som ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapital.

Hva er startlån?

Startlån er en lånetype som er ment for personer som står overfor utfordringer med å skaffe finansiering til å kjøpe sin første bolig. Dette lånet er spesielt rettet mot de med lav inntekt, unge mennesker og andre som av ulike årsaker ikke kan få lån fra private banker. For å være kvalifisert for startlån, må man ha opplevd langvarige vanskeligheter med å finansiere boligkjøpet.

Både Husbanken og kommuner tilbyr lånet, men det er forskjeller. Kommunen sitt lån omhandler personer som ikke får boliglån i banken, og som heller ikke kan spare opp egenkapital selv. Husbanken derimot gir lån som handler om boligkvalitet.

Man kan få lånet til blant annet:

 • Kjøpe ny bolig
 • Bygging av bolig
 • Tilpasse bolig dersom du har nedsatt funksjonsevne
 • Refinansiering for å beholde nåværende bolig

Kan jeg få startlån?

Som sagt så gis lånet bare til visse grupper:

 • Barnefamilier
 • Eldre
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Folk som bor i en uegnet bolig, som vil tilpasse boligen sin

Startlån kan eventuelt også være en mulighet hvis du trenger refinansiering for å ikke miste boligen din. I tillegg er det viktig å huske på at du ikke kan få startlån dersom du allerede har boliglån i en privat bank. Barnefamilier og personer med utviklingshemming skal få prioritet ved tildeling av startlån.

Er du ung og kan spare kapital på egenhånd, kvalifiserer du deg heller ikke til startlån. Da kan førstehjemslån eventuelt være et alternativ. Hovedregelen er at dersom du selv klarer å spare, får du ikke startlån. Det eneste unntaket her er barnefamilier som trenger stabil bolig hurtigst mulig.

Betingelser for startlån

Det er flere forutsetninger for å få startlån. Boligen du skal få startlån til må være rimelig priset i forhold til det lokale boligmarkedet. I tillegg må boligen være egnet for husstanden. Du må alltid sjekke med private banker før du kan søke om startlån. Det er også viktig at du har god nok økonomi til å betale renter og avdrag på lånet.

I tillegg gjelder følgende betingelser:

 • Søker må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
 • Dersom man har samboer eller ektefelle må man søke om lånet sammen.
 • Søkere med behov for omsorgstjenester må dokumentere at de har avklart sitt tjenestebehov.
 • Boligen skal ligge i den kommunen som gir deg lånet.

Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen?

Det er ingen beløpsgrense på startlån. Retningslinjene og formålet med ordningen tilsier at lånet kun skal gjelde bolig som er rimelig sammenlignet med prisnivået i området. Retningslinjene omfatter blant annet:

 1. Startlån er laget for å hjelpe folk som har hatt vedvarende problemer med å finansiere en bolig, slik at de også kan kjøpe sin egen bolig.
 2. Personen skal gjennom en vurdering som ser etter om søkeren reelt har hatt langvarige finansieringsproblemer. Har personen særlige sosiale eller helsemessige utfordringer skal dette punktet sees bort fra.
 3. Søkeren må ha betjeningsevne, altså at man har økonomi til å nedbetale lånet.
 4. Boligen må være passende for husstanden, det betyr at den bør være stor nok i forhold til hvor mange som bor der. For eksempel, alle barn bør ha sitt eget soverom.
startlån

Hvordan går man frem?

Hvis du oppfyller alle kravene for å få startlån, har du muligheten til å søke om dette lånet. Lånebeløpet du kan få vil avhenge av dine inntekter og utgifter, derfor må du dokumentere både inntekter og utgifter i søknadsprosessen. I tillegg er det nødvendig å ha BankID når du søker, slik at mange av opplysningene kan hentes automatisk.

Har du spørsmål er det NAV eller kommunen som du skal henvende deg til. Det er disse som har ansvar for å behandle søknaden din. Vil du gjøre endringer på lånet? Kommunene bruker låneforvaltere, som for eksempel Lindorff. Disse forvalter lånet, og jobber med innbetalinger, forfall og endringer. Dersom du er usikker kan du kontakte kommunen for å finne ut av hvem som forvalter lånet ditt.

Se hvor mye du kan kjøpe bolig for på Renteradar

Renteradar kan du se hvor mye du kan låne og kjøpe bolig for. I tillegg viser vi deg sannsynligheten for å få ønsket lånebeløp og lånetilbud fra ulike banker. Du kan også bli kontaktet av banker for finansieringsbevis uforpliktende.

Hva er renten på startlån?

Husbanken og kommunene har ganske like betingelser på lånet. Kommunene følger Husbanken sin rente, men kan også legge til 0,25 prosent rente for å dekke administrative kostnader.

Alle kommuner har mulighet til å tilby fastrente, men flere velger å ikke gjøre det. Ønsker du å gå fra fast til flytende rente eller omvendt, må du kontakte kommunen eller den som forvalter startlånordningen for kommunen din. Nedenfor ser du Husbanken sitt rentetilbud. Tallene er hentet ut i fra Husbanken sine nettsider.

* Flytende rente fram til 31. april. Ny flytende rente fra 1. mai er 4,554 %, 4,571 % og 4,597 %. 

Alternativer til startlån

Kvalifiserer du ikke til startlån, og ser etter andre muligheter for å få boliglån med lite egenkapital? Da har du flere andre alternativer:

Du kan lese mer om alternativene her.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er startlån?

Det er et lån til bolig for personer som av ulike grunner ikke selv har mulighet eller kapasitet til å spare opp egenkapital.

Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen?

Dette varierer på dine utgifter og inntekter. Du må i tillegg klare å betale ned lånets renter uten at det går ut over andre utgifter.

Hvordan får jeg startlån?

Det er en rekke forutsetninger og kriterier for å få startlån. Oppfyller du disse kan du søke om startlån hos kommunen eller Husbanken.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg i søknadsprosessen?

Du søker med BankID som henter ut en del informasjon for deg. I tillegg må du kunne dokumentere inntekter og utgifter.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt