hva er rente

Hva er rente? Topp 6 ting du bør vite om renter

12.09.21

Rente er et begrep man hører hele tiden. Men hva er egentlig rente? Kort fortalt er det kostnaden for å låne penger. Renteradar.no gir deg oversikt over topp seks ting du bør vite om renter.

1. Hva er rente?

Rente er kort fortalt den kostnaden man betaler for å låne penger. Låner man penger er renten det den som låner må betale ekstra til den man låner av. På samme måte tjener man penger ved å la penger stå i banken – da «låner» banken penger av deg, og må dermed betale deg renter.

Du kan tenke på det som en slags leiekostnad for penger. I tillegg øker renten jo høyere risiko lånet utgjør. Har du god belåningsgrad og stiller med god nok egenkapital har banken mulighet til å gi deg bedre rente – da det utgjør lavere risiko for banken.

Dette er de viktigste faktorene som avgjør renten:

  1. Rentenivået i det landet du bor i. I Norge er rentenivået styrt av Norges Bank sin styringsrente. Den er utgangspunktet for Nibor som er renten som norske banker må betale for å låne penger i en kort periode.
  2. Godtgjørelse for risikoen långiveren påtar seg ved å låne bort penger. Er risikoen høy er også renten høyere. For eksempel er renten på forbrukslån høyere enn boliglån siden risikoen til banken for tap er høyere for forbrukslån.
  3. Bankenes innlånskostnad. Bankene må betale en margin over Nibor for å låne penger i markedet. Denne kostnaden kan variere.
  4. Bankenes ønske om fortjeneste. Når alle faktorer en hensyntatt legger bankene på en margin for å oppnå en fortjeneste på lånet. Flere norske banker tjener godt på boliglånet ditt.

2. Beregning av rente

Man skriver opp rente i prosent. Dette kalles for rentesats eller rentefot. Et boliglån kan for eksempel ha en rente på 2,5 % p.a. Dette betyr at renten din er 2,5 prosent per år.

Låner du for eksempel 1000 kroner og renten er på 10 %, så utgjør renten 100 kroner. Etter ett år skylder man derfor 1100 kroner.

3. Renters rente

Hvis du har penger stående flere år i banken kan man regne ut hva renters rente blir etter X antall år. Renters rente-effekten oppstår ved at renter på beløpet du først har satt inn i banken blir lagt til i summen som utgjør grunnlaget for renteberegningen. Dette betyr at du får renter på renten du tidligere har spart opp. På denne måten får du en eksponensiell vekst.

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Her får du et eksempel:

År 0: La oss si at du setter inn 10 000 kroner med en rente på 5 % p.a.

År 1: Dine første 10 000 kroner vil fortsatt stå i banken, men du vil i tillegg ha fått 500 kroner i renteinntekter.

År 2: Både de 10 000 kroner du først satte inn vil stå der, pluss de 500 kronene i renteinntekter. Renteinntekten vil bli regnet ut i fra begge disse summene, og vil utgjøre 525 kroner. 25 kroner er altså rente på renten du fikk første året.

4. Effektiv og nominell rente

Det er viktig å lære seg forskjellen på effektiv og nominell rente. Kort fortalt er nominell rente den satsen på lånet som oppgis uten provisjoner, gebyrer og lignende. Effektiv rente er den totale prisen som du må betale for lånet. Dette inkluderer altså gebyrer og andre innbetalinger.

Noen banker prøver å oppgi nominell rente istedenfor effektiv rente når de gir deg et lånetilbud. Dette er derfor viktig å følge med på når du sammenligner boliglånsrente. Nominell rente ser alltid lavere ut enn effektiv rente på papiret, ettersom det ikke inkluderer tilleggskostnader.

Du kan bruke vår kalkulator til høyre for å regne ut effektiv rente. Fyll inn blant annet lånebeløp, etableringsgebyr, nedbetalingstid og nominell rente.

5. Flytende rente og fastrente

Det er også viktig å vite forskjell på fast og flytende rente.

Lån med flytende rente følger markedsrenten. Dersom rentenivået går opp får du høyere lånekostnader. Går rentenivået derimot ned vil du få lavere lånekostnader. Bankene styrer selv den flytende renten, men har 6 ukers varslingsfrist.

Historisk har det de siste årene lønnet seg å velge flytende rente siden rentene har vært fallende. Fremover er det alltid vanskelig å spå hva som lønner seg.

Velger du lån med fastrente binder du renten din i en avtalt periode. Du betaler det samme på lånet ditt hver måned, selv om markedsrenten svinger. Er det viktig for deg å ha forutsigbare lånekostnader kan fastrentelån være det beste alternativet.

hva er rente

6. Risikopåslag på rente

Lånetypene som innebærer minst risiko har ofte lavest rente. Det ser man på ordinært boliglån, for eksempel. Har du i tillegg god belåningsgrad, eller har med en medlåntaker eller kausjonist, kan du få enda lavere boliglånsrente.

En type lån som har høyere rente enn boliglån er billån. Sikkerheten til banken er dårligere ettersom det er en bil og ikke bolig.

Forbrukslån har enda høyere rente enn boliglån og billån, da det innebærer høyere risiko. Banken har da normalt ikke noe pant for lånet. Det som likevel er dyrest når det kommer til renter og gebyrer er kredittkort.

I tabellen nedenfor ser du en oversikt med renteeksempler på de ulike lånetypene. Tabellen inneholder cirka intervall på hva rentene er per september 2021. Renten varierer fra bank til bank, så det er viktig å huske på at dette bare er eksempler.

Renteeksempler

Type produktLav RenteHøy rente
Innskudd0 %1 %
Ordinært boliglån1.25 %2.50 %
Billån 3 %7 %
Forbrukslån7 %30 %
Kredittkortgjeld15 %100 %

FAQ – Hva er rente?

Hva er rente?

Rente er den kostnaden du må betale for å låne penger. Renten er kostnader som låntaker må betale ekstra til långiver for å få lov til å låne penger. På samme måte må banken gi deg renteinntekter dersom du har penger i banken, da de «låner» penger fra deg.

Hva er renters rente?

Renters rente er når du får renteinntekter på allerede opptjente renter. Beløper du først har satt inn i banken vil bli lagt til i summen som utgjør grunnlaget for renteberegningen.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente er den renten som oppgis uten provisjoner og andre gebyrer, mens den effektive renten inkluderer disse kostnadene. Noen banker oppgir rentesatser i effektiv rente, og andre i nominell rente, og det er derfor viktig å vite forskjellen når du skal sammenligne rentesatser.

Hvordan finner jeg den billigste boliglånsrenten?

Her kan du bruke tjenesten vår. Vi sammenligner din boliglånsrente mot markedets beste tilbud, og gjør det lett for deg å forhandle deg til best mulig rente.