Etableringsgebyr på boliglån – her bør du forhandle

Etableringsgebyr er en engangskostnad du betaler til banken når du tar opp et boliglån. Renteradar gir deg oversikten over hva de største bankene tar i etableringsgebyr. Mange banker tar ikke etableringsgebyr og du kan ofte forhandle ned gebyret hos de bankene som tar det.

Hva er etableringsgebyr?

Etableringsgebyr er en sum penger du betaler til banken når du oppretter et lån. Gebyret dekker bankens arbeid med å behandle lånet, inkludert saksbehandling, pengeoverføring og utfylling av dokumenter. Vanligvis trekkes etableringsgebyret fra lånebeløpet og inkluderes i de totale lånekostnadene. Det varierer i størrelse avhengig av banken og lånebetingelsene. Det er viktig å lese vilkårene nøye for å forstå kostnadene knyttet til etableringsgebyret.

Det er mest vanlig at beløpet beregnes inn i betalingsplanen på lånet ditt, men at du betaler det i starten av låneperioden. Skal du flytte lånet til en annen bank kan banken du bytter til kreve nytt etableringsgebyr. Du betaler kun gebyret én gang, i motsetning til andre gebyrer som termingebyr.

Etableringsgebyr påvirker effektiv rente

Etableringsgebyr og termingebyr, sammen med nominelle renter, er med på å bestemme den totale kostnaden du må betale for lånet ditt, altså den effektive renten. Den nominelle renten er renten før disse ekstra kostnadene blir lagt til. Det er derfor viktig å vite forskjellen på nominell og effektiv rente når du sammenligner boliglånstilbud fra ulike banker. På Renteradar finner du de beste tilbudene på effektiv rente på boliglån.

Effekten av etableringsgebyr på den effektive renten

Vi har brukt vår kalkulator for å regne ut effektiv rente. Tabellen tar utgangspunkt i en nedbetalingstid på 25 år.

Oversikt over hvordan etableringsgebyr påvirker effektiv rente

Etableringsgebyr kan ofte forhandles ned

I tabellen over ser man at for små boliglån kan etableringsgebyret ha mye å si for den effektive renten. Over 25 år vil et etableringsgebyr kanskje ikke ha så mye å si. Likevel, får du et bedre lånetilbud om ett år kan et høyere etableringsgebyr telle mye. Det er verdt å vite at det kan være mulig å forhandle etableringsgebyret ned. Dette gjelder også for termingebyr. En god huskeregel er at det kan være verdt å prøve å prute ned etableringsgebyret dersom det er høyere enn 1000 kroner.

Det er likevel verdt å merke seg at selvom mange banker tar etableringsgebyr, er dette noe du raskt kan spare inn igjen ved å bytte bank og få lavere rente.

Lån uten etableringsgebyr

Enkelte banker som BulderNybygger og Sbanken tar ikke etableringsgebyr for å opprette lån. Disse bankene har heller ikke termingebyr.

Har du medlemskap i en organisasjon eller et forbund som har avtale med banken? Da kan du kanskje også få mindre, eller slippe unna, etableringsgebyr. Et eksempel er YS sin avtale med Nordea, hvor du kan ta opp lån uten å måtte betale etableringsgebyr.

Etableringsgebyr og termingebyr – oversikt over kostnader

Termingebyr er en månedlig kostnad i tillegg til renter og avdrag. Gebyret varierer vanligvis mellom 40 og 70 kroner, og dekker de løpende administrasjonskostnadene knyttet til håndtering av lånet ditt. Det er viktig å merke seg at gebyrene kan variere avhengig av banken og lånebetingelsene. Det anbefales å sjekke med den aktuelle banken for de nøyaktige gebyrene som gjelder for ditt spesifikke lån.

Termin- og etableringsgebyr til de største bankene

Vi har i tabellen lagt sammen etableringsgebyr og depotgebyr. Et depotgebyr blir eventuelt trukket fra sammen med etableringsgebyr når lånet skal utbetales. Gebyret er ment for å dekke arbeid knyttet til sikkerhetsstillelsen.

Utvikling i gjennomsnittlig etablerings- og depotgebyr

Bankene har mer effektive prosesser ved etablering av boliglån nå enn tidligere. Dette, pluss økt grad av digitalisering, burde bidra til lavere etableringsgebyrer for boliglånskunder. Likevel ser vi at trenden er motsatt.

Trenden kan ha noe med at bankene har fått økte krav for å sjekke kundene sine med tanke på bekjempelse av hvitvasking. I mai 2021 fikk DNB en bot av Finanstilsynet på 400 millioner kroner for mangelfull oppfølging av antihvitvaskingsarbeid. Likevel er nok den største grunnen til økningen at bankene ser at kunder ikke er oppmerksomme nok på denne kostnaden.

Gjennomsnittlig etablerings- og depotgebyr for ordinære boliglån

Stigende trend i utviklingen i etableringsgebyr og depotgebyr

FAQ – kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva betyr etableringsgebyr?

Etableringsgebyr er engangskostnaden du betaler når låneperioden din starter. Gebyret varierer fra bank til bank, og kan ligge på alt fra null til tusenvis av kroner.

Hva er et depotgebyr?

Et debotgebyr er ment for å dekke arbeid som er knyttet til sikkerhetsstillelsen, og blir eventuelt trukket fra samtidig som etableringsgebyret.

Bør jeg ta med disse gebyrene i betrakning når jeg vurderer hvilken bank jeg skal ta opp lån i?

Det er såklart fint å få en oversikt over alle gebyrer og kostnader som kommer med et boliglån. Likevel er det andre deler av lånebetingelser som er viktigere å sammenligne, som nedbetalingstid og boliglånsrente.

Hvor mye ligger etablerings- og depotgebyret på?

Banker opererer med ulik praksis her, og totalsummen av etablerings- og debotgebyr kan derfor variere en del. I tabellen ovenfor ser du at etableringsgebyr kan ligge på alt fra 0 kroner til 4 000 kroner.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt