Avdrag – Slik fungerer det

Forskjellen på nominell og effektiv rente

Hva menes med avdrag på boliglån? Kort fortalt er avdrag det du reduserer boliglånet ditt med hver gang du betaler på lånet ditt. Renteradar gir deg en bedre oversikt her.

Hva er avdrag?

Avdrag er en delvis nedbetaling av gjelden din. Hvor mye du skal betale i avdrag varierer ut i fra lånebetingelsene du har. Avdrag er, sammen med termingebyr og renter, totalbeløpet du betaler i måneden også kalt terminbeløp. Avdragene er det som betaler ned gjelden din, men rentene er kostnaden du gir til banken for å låne pengene.

Det vanligste er å betale avdrag med annuitetslån der man betaler samme sum hver gang, og at summen skal innbetales til banken hver måned. Enkelte banker tilbyr at du betaler hver tredje måned istedenfor. Størrelsen på terminbeløpet settes ut i fra hvilken rente du har, nedbetalingstid, lånetype, lånestørrelse og andre gebyrer.

Avdragsfrihet

Den månedlige innbetalingen til banken vil normalt bestå av både renter, gebyrer og avdrag. Avdragsfrihet på lån betyr at du bare betaler renter og ikke avdrag på lånet fra banken. Banker tilbyr ofte tre til seks måneder med avdragsfrihet. Hovedregelen er at avdragsfrihet i mer enn 6 måneder kun vil bli innvilget dersom du har en belåningsgrad på 60 % eller mindre.

Med mange renteøkninger de siste årene har flere opplevd at de har mindre å rutte med, og da kan avdragsfrihet på boliglånet være verdt å vurdere. Du bør likevel merke deg at dersom du velger avdragsfrihet må du betale avdragene senere. I tillegg må du betale renter på avdragene du velger å utsette.

Avdrag på annuitetslån og serielån

Det finnes i praksis tre lånetyper: rammelån, annuitetslån og serielån.

Annuitetslån

Annuitetslån er mest normalt. Da betaler du samme beløp hver måned. Etter hvert om du nedbetaler på lånet vil rentebeløpet bli mindre og avdragsbeløpet bli større. Annuitetslån er den mest forutsigbare låneformen.

Renter og avdrag ved forskjellige rentesatser

Oversikten under viser fordelingen av renter og avdrag ved forskjellige boliglånsrenter med. Det er tatt utgangspunkt i et annuitetslån med 3 millioner i lån. Som grafen viser vil avdragene som betaler ned på lånet blir lavere med høyere renter. Dette betyr at avdragsfrihet ved høyere rentenivåer gir liten påvirkning på de samlede kostnadene for boliglånet.

Serielån

Velger du et serielån betaler du mindre månedlig etter hvert som du nedbetaler lånet. Renteandelen vil synke mens avdragsdelen er den samme. Har du mulighet til å betale det månedlige beløpet som et serielån starter med kan det likevel lønne seg å velge et annuitetslån med en kortere løpetid. Da betaler du totalt sett mindre renter.

Rammelån

Rammelån kan også være et godt alternativ dersom du ønsker et lån med mer fleksibilitet. Med et rammelån vil du låne opp til en viss ramme, og du har ikke en fast tilbakebetalingsplan.

Hvordan regne ut avdrag på lån?

Kalkulatoren nedenfor regner ut sum av renter og gebyrer, effektiv rente, og hvilket terminbeløp du må betale dersom du velger et annuitetslån. Med et serielån kan du regne ut avdragene selv.

Eksempel: Ved et lånebeløp på 3 000 000 kroner, med en effektiv rente på 5,0 %, og en nedbetalingstid på 20 år (240 måneder), vil regnestykket se sånn her ut:

  • 3 000 000 / 240 = 12 500 kroner (avdrag)
  • 3 000 000 x 0,05 / 12 (restgjeld x rentesats / antall måneder) = 12 500 kroner
  • 12 500 + 12 500 = 25 000 kroner (månedlig terminbeløp det første året)
din snarvei til lavere rente

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er avdrag?

Avdrag er en delvis nedbetaling av din gjeld. Hvor mye du skal betale varierer ut fra lånebetingelsene dine.

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån betyr at du bare betaler rente og ikke avdrag på lånet fra banken. Det kan være en god, midlertidig løsning dersom du i perioden fremover har mindre å rutte med.

Hvordan regner jeg ut avdrag?

Utregning av avdrag avhenger av låntypen, enten annuitetslån eller serielån. Serielånets avdrag kan enkelt beregnes ved hjelp av kalkulator. For avdrag på annuitetslån, kan vår kalkulator være til hjelp.

Hva er avdrag på boliglån?

Avdrag på boliglån refererer til den periodiske nedbetalingen av hovedstolen (lånebeløpet) som er lånt for å kjøpe en bolig. Avdragene bidrar til å redusere gjelden over tid.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.