Flytende rente – hva betyr det?

Flytende rente på boliglånet er lånetypen nordmenn flest velger. Renteradar forteller deg hvordan renten fungerer, og hva du bør tenke på før du bestemmer deg for fast eller flytende rente.

Hva er flytende rente?

Kort fortalt er renten flytende når den følger utviklingen i markedsrenten. Går rentenivået opp vil du få høyere lånekostnader, mens dersom rentenivået går ned får du lavere lånekostnader. Du må derfor være innstilt på at rentekostnadene dine kan svinge både opp og ned. 94 % av norske boliglån har flytende rente.

Få den beste flytende renten

På Renteradar kan du på få minutter få en oversikt over de beste lånetilbudene for akkurat deg. Finner du et bedre tilbud på markedet bør du vurdere å bytte bank eller forhandle med din nåværende bank.

Når du logger inn på tjenesten henter vi automatisk ut et estimat på boligverdien din. Har boligverdien din steget har du fått lavere belåningsgrad, noe du kan bruke for å prute med banken din.

Styringsrenten sin effekt på boliglånsrenten

Styringsrenten til Norges Bank brukes som et utgangspunkt for rentesetting av bankene. Norges Bank har satt opp styringsrenten en rekke ganger i 2021, 2022 og 2023. Når styringsrenten går opp følger bankene som regel opp med å heve boliglånsrenten noen få dager senere.

Bankene har åtte ukers varslingsfrist når de hever den flytende renten på boliglånet. Det betyr at det tar åtte uker fra banken sender deg et varsel i nettbanken til at boliglånsrenten din faktisk blir hevet.

Gjennomsnittlig boliglånsrente utvikling

Grafen under viser gjennomsnittlig boliglånsrente for brukere av Renteradar. Med hyppige renteøkninger de siste årene har boliglånsrenten økt mye de siste årene.

Flytende rente på boliglånet bestemmes av bankene

Bankene styrer selv den flytende renten og setter den ofte helt individuelt for boliglånskundene. Den flytende renten din følger altså ikke en offentliggjort flytende referanserente som er vanlig praksis i mange andre land.

Noen banker har faste priser

Noen få banker som Bulder og Nybygger har lik listepris på ulike kundegrupper. Som kunde i disse bankene kan du se renten din fra en offentlig prisliste. Er du kunde i storbankene eller en sparebank følger ofte ikke renten din en prisliste, men settes individuelt per kunde. For å finne renten din må du gå inn i nettbanken eller bruke Renteradar.

Det er store variasjoner i rentene banken gir

Det er ofte store variasjoner i renten mellom kunder i samme bank og bankene i mellom. Bankene prøver å ta seg så godt betalt som de kan. Lenger ned forklarer vi hvordan du kan få oversikt over de beste tilbudene på flytende rente og at du bør jevnlig forhandle renten på boliglånet ditt. Renteradar hjelper deg med begge deler.

Fast eller flytende rente?

Det skilles mellom flytende og fast rente. Flytende rente følger markedsrenten. Et boliglån med flytende rente kan fortsatt tilpasses din økonomi, blant annet ved å endre forfallsdato på terminbeløpene eller nedbetalingstiden.

Med en fastrenteavtale vil du binde renten din i en avtalt periode, normalt 3, 5 eller 10 år. Du betaler det samme beløpet på lånet ditt hver måned. Ønsker du forutsigbare lånekostnader kan et fastrentelån være verdt å vurdere. Med fastrente får du et mer forutsigbart lånebeløp. Likevel er ulempen med fastrente bindingstiden, og at du er mindre fleksibel når det kommer til nedbetaling. Man kan også ha noe av boliglånet med fastrente og beholde deler av lånet med flytende rente.

Bør jeg binde renten?

I mange år har det lønt seg å velge flytende rente fremfor fastrente. Det skyldes at rentenivået har holdt seg lavere i mange år enn det man har forventet. Historisk sett har bankene også hatt høyere margin på fastrente enn flytende rente lån, men det gjelder i mindre grad nå. Det siste årene har det snudd og de som bandt renten for noen år siden siden, vil antakeligvis tjene godt på det fremover.

Det er vanskelig å finne riktig tidspunkt å binde renten på. Derfor anbefaler Renteradar at du heller fokuserer på din økonomiske situasjon og hvor godt rustet du er for renteøkninger. Er du dårlig rustet for rentesvingninger kan du vurdere å binde renten på deler eller hele boliglånet. Står du i en god økonomisk situasjon kan flytende rente være det beste alternativet.

Fast og flytende rente på studielånet

Også på studielånet kan man velge hvilken rente man vil ønsker. Som utgangspunkt får alle flytende rente på dette lånet. Vil du ha fastrente på studielånet må du søke om å endre dette hos Lånekassen.

Det er Finanstilsynet som setter renten på studielånet. For å fastsette renten på studielånet bruker Finanstilsynet et gjennomsnitt av de fem siste boliglånsrentene. Deretter blir det trukket fra 0,15 prosentpoeng fra dette gjennomsnittet.

Fra mars 2024 ligger fastrente for en bindingstid på fem år på 4,792 %. Til sammenligning ligger den flytende renten på 5,032 % fra mars 2024. Også her bør du ta en vurdering av din økonomiske situasjon, og ditt behov for forutsigbare lånekostnader, når du tar valget mellom flytende eller fast rente.

Sjekk forventet renteutvikling for lånet ditt

På Renteradar kan du nå se forventet renteutvikling på ditt lån. I tillegg forteller vi deg hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Etter innlogging går du inn på “Mine Lån” og trykker på “Forventet renteutvikling”. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut. 

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på flytende og fast rente?

Med en fastrenteavtale vil du binde renten din i en avtalt periode, normalt 3, 5 eller 10 år. Er renten flytende følger den markedsrenten.

Hvilken type rente bør jeg velge på boliglånet?

Historisk sett har det vist seg at flytende rente lønner seg. Dette varierer ut i fra din økonomiske situasjon. Kan du tåle at renten svinger kan det lønne seg å velge flytende rente. Har du behov for mere stabile renteutgifter kan fastrente være verdt å vurdere.

Hvilken rente bør jeg velge på studielånet?

Ønsker du mer forutsigbare låneutgifter kan du vurdere fastrente, men historisk sett har flytende rente vært det beste alternativet. Vil du bytte til fastrente er dette noe du må søke om inne hos Lånekassen.

Hvordan kan jeg få lavere rente?

Her kan du bruke Renteradar. På få minutter får du en oversikt over de beste lånetilbudene for akkurat deg. Vi hjelper deg også med å starte prosessen med å bytte bank eller forhandle lånebetingelser med nåværende bank.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt