Forskjellen på nominell og effektiv rente

Har du noen gang lurt på hva forskjellen er mellom nominell og effektiv rente? Renteradar gir deg forklaringen her. Hva man må betale i gebyrer, avgifter og andre kostnader varierer. Det er derfor viktig å være bevisst på forskjellen mellom nominell og effektiv rente, slik at du er sikker på hva boliglånet ditt faktisk koster deg.

Forskjellen på nominell og effektiv rente – vær bevisst på hva du betaler for

Renteradar har tidligere skrevet om faktorer som påvirket renten din. Det er lett å bli forvirret av økonomiske begreper. Det er store forskjeller mellom bankene og derfor er det viktig å gjøre en sammenligning for å finne ut av dette.

Hva er rente?

For å forstå forskjellen på nominell og effektiv rente, er det først viktig å forstå hva en rente er. Rente er en form for leiepris og kompensasjon som långiver får for å leie ut pengene sine. Det er vanlig at renten oppgis som prosent per år. Dette kompenserer for risiko, inflasjon og for at långiver går glipp av muligheten til å bruke pengene på andre investeringer.

Nominell og effektiv rente enkelt forklart

  • Nominell rente: Denne renten er den grunnleggende rentesatsen du betaler for lånet ditt. Den representerer den årlige prosentandelen av lånet som blir belastet som rentekostnad. Nominell rente inkluderer vanligvis bare selve renten og ikke eventuelle gebyrer eller avgifter.
  • Effektiv rente: Effektiv rente tar hensyn til alle kostnadene knyttet til lånet, inkludert gebyrer og avgifter. Den viser den totale kostnaden du må betale for lånet, uttrykt som en årlig prosentandel. Effektiv rente gir derfor en mer nøyaktig representasjon av hva lånet faktisk koster deg.

Eksempel på nominell og effektiv rente

Vi tar utgangspunkt i et boliglån på 3 millioner med en nominell rente på 5 %, noe som tilsvarer 150 000 kroner per år. I tillegg kan du ha andre kostnader som etablerings- og termingebyrer, som totalt kan være 4 500 kroner per år eller omtrent 375 kroner per måned. Når vi tar hensyn til disse kostnadene, blir den effektive renten 5,15%. Forskjellen på 0,15 prosentpoeng kan virke liten, men den kan utgjøre en betydelig sum penger over tid.

Få den beste renten på boliglånet ditt

Renteradar er opptatt av å finne den beste renten for deg, slik at du ikke betaler mer enn du må. Som lånekunde er det viktig å sette seg inn i hva den effektive renten ligger på fordi den avgjør hvor mye lånet faktisk vil koste deg totalt.

Forskjellen på nominell og effektiv rente – Effektiv rente

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Antall betalingsterminer og lånets løpetid påvirker også den effektive renten.

Hvordan regne ut effektiv rente uten gebyrer

Det er vanlig praksis å betale månedlige renter på boliglånet. For å beregne den årlige effektive renten må man derfor regne ut rentes rente på de månedlige rentebetalingene. Den årlige effektive renten er derfor alltid litt høyere enn den nominelle renten.

Så lenge rentene er lave er effekten av rentes rente svært liten. Det først og fremst bankenes gebyrer som gjør at den effektive rente kan bli langt høyere enn den nominelle renten.

Kalkulator – effektiv rente

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du enkelt beregne effektiv rente.

Gebyrer

Bankene tar ulike gebyrer på boliglån som er en del av den effektive renten. Gebyrer kan for eksempel være etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr er et beløp banken krever når de skal opprette et nytt lån i ditt navn. Det er et engangsbeløp som du betaler når du oppretter lånet. Gebyret brukes av banken til å dekke arbeid banken gjør knyttet til å etablere og utbetale lånet ditt. Er du medlem i et fagforbund eller en organisasjon som har avtale med banken din, kan du i noen tilfeller slippe etableringsgebyr. Dette gjelder blant annet YS, NAL, og Unio. Enkelte banker som Bulder og Nybygger har heller ikke etableringsgebyr. Det samme gjelder den digitale boliglånstjenesten Kassa.

Termingebyr

Termingebyr er et beløp som banken normalt legger til på toppen av det du betaler i avdrag og renter på lånet hver måned. Dette gebyret dekker administrasjonskostnadene som banken bruker for å betjene lånet ditt. Derimot er det ikke alle bankene som tar seg betalt for dette, mens noen har høyere priser på dette enn andre.

Andre gebyrer

  • Depotkostnader er et beløp noen banker tar betalt for grunnet depottjenester knyttet til boliglån. Dette er kostnader knyttet til håndtering av dokumentasjon og sikkerhetsstillelsen for lånet.
  • Tinglysingsgebyr til staten er lik i alle banker fordi de følger statens satser. Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsovertagelser og rettigheter i fast eiendom. Dersom du gjør dette papirbasert koster det 585 kr, men gjør du det elektronisk koster det deg 540 kr. Vil du kun bytte bank og refinansiere boliglånet ditt er gebyret på 200 kroner for tinglysing av pantedokument. Dette gjelder for lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt.

Etablerings- og termingebyr for noen banker

Mindre lån betyr høyere effektiv rente

Desto mindre du låner, jo høyere effektiv rente får du. Hvorfor er det slik? Dette har noe med gebyrer å gjøre. Summen av termin- og etableringsgebyrene er de samme uavhengig av hvor mye eller lite du låner.

Den effektive renten er høyere for små lån

Gebyrer avhenger som regel ikke av lånestørrelsen. Har du et lite lån vil du derfor betale de samme gebyrene som det en med mer lån gjør. Den effektive renten forteller derfor hva lånet totalt sett vil koste, mens den nominelle renten kun sier hva grunnrenten på lånet er.

Renteradar bruker vi effektiv rente når vi sammenligner lån. Dette gjør at du får se hele summen av hva lånet ditt vil koste når vi finner den beste renten for deg. Siden det er denne renten som inneholder alle kostnader er det også den som er relevant og viktig for deg som forbruker.

Oversikt over boliglånsgebyrer som bankene tar

Det lureste for deg som boliglånskunde er å undersøke om din bank har lave gebyrer. Dersom svaret er nei, kan det være lurt å sjekke hvilket tilbud du kan få på Renteradar. Bulder, Nybygger og Kassa er blant de få av bankene som ikke har gebyrer. Her betaler man kun det pålagte tinglysingsgebyret til staten.

Her er en oversikt over noen av bankene og hvilke gebyrer de tar for boliglån. Det kan være mulig å forhandle disse gebyrene ned hvis du vurderer å flytte boliglånet til dem, men utgangspunktet er disse listeprisene.

BankEtableringsgebyrDepotgebyrTermingebyr per måned
Larvikbanken2600055
DNB2190100065
Nordea0 - 3200045 - 65
Danske Bank1200 - 6000100060
Sparebank 1 Østfold og Akershus3000060
Sparebank 1 Nord-Norge1950 - 4000130065
Bulder Bank000
Sbanken 000
Landkreditt Bank07500
Sandnes Sparebank2500070

Andre normale begreper

Her får du en kort oversikt over andre termer knyttet til renter:

  • Realrente er nominell rente som er korrigert for skatt og inflasjon.
  • Flytende rente er rentesatsen du får på lån eller innskudd, og varierer med bankrenten.
  • Fast rente får du når renten din er låst i en bestemt periode.
  • Rentes rente er rentene du får på allerede opptjente renter. Les mer on renters rente her.

FAQ – Forskjellen på nominell og effektiv rente

Hva er nominell rente?

Nominell rente er rentesatsen på lånet uten gebyrer, provisjoner og lignende.

Hva er effektiv rente?

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Det inkluderer gebyrer og andre innbetalinger.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente er at nominell er uten alle tilleggskostnader, mens effektiv er inkludert alt.

Hvordan kan jeg beregne min effektive rente?

Ovenfor finner du vår praktiske kalkulator for å regne ut effektiv regne. Fyll inn lånebeløp, etableringsgebyr, tinglysingsgebyr, månedlig gebyr, nominell rente og nedbetalingstid.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt