Forskjellen på nominell og effektiv rente

24.09.20

Når man skal sammenligne renten bankene tilbyr må man også ta hensyn til gebyrer. Forskjellen på nominell og effektiv rente er at sistnevnte tar hensyn til gebyrene og rentes rente. Det er store forskjeller mellom bankene og derfor er det viktig å gjøre en sammenligning for å finne ut av dette.

Hva man må betale i gebyrer, avgifter og andre kostnader varierer. Dette er noe som kan koste deg mye penger og utgjøre en stor forskjell dersom du har en dårlig avtale med din bank. Det er også viktig å være bevisst på hva som er forskjellen på nominell og effektiv rente slik at du er sikker på hva boliglånet ditt faktisk koster deg.

Vær bevisst på hva du betaler for

For å forstå forskjellen på nominell og effektiv rente, er det først viktig å forstå hva en rente er. Rente er en form for leiepris og kompensasjon som långiver får for å leie ut pengene sine. Det er vanlig at renten oppgis som prosent per år. Dette kompenserer for risiko, inflasjon og for at långiver går glipp av muligheten til å bruke pengene på andre investeringer.

Det er ikke enkelt å navigere seg på boliglånsmarkedet for å finne ut av hva som er den beste renten du kan få. Hva er egentlig forskjellen på nominell og effektiv rente? Renteradar.no er opptatt av å finne den beste renten for deg, slik at du ikke betaler mer enn du må. Som lånekunde er det viktig å sette seg inn i hva den effektive renten ligger på fordi den avgjør hvor mye lånet faktisk vil koste deg totalt.

Nominell rente

Nominell rente er rentesatsen på lånet uten gebyrer, provisjoner og lignende. Det vil si at den kun viser hva du faktisk har i lån og rente som vil si hva du skal betale av det hver måned. Det kan være lett å se seg blind på den fordi det ofte er denne renten bankene og andre långivere markedsfører.

Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller et innskudd og kan også kalles for pålydende rente. Det er altså den årlige prosentvise renten man får eller betaler på et innestående eller utestående beløp i banken.

Ulike banker har forskjellige måter å sette den nominelle renten på. Ofte gjøres det ved å summere den månedlige renten. Den renten bankene bruker er i stor grad styrt av markedsrenten Nibor og kredittpåslag i markedet. Utgangspunktet for markedsrenten er styringsrenten som settes av Norges Bank og vurderes på nytt hver sjette uke.

Effektiv rente

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Antall betalingsterminer og lånets løpetid påvirker også den effektive renten.

Formel for effektiv rente uten gebyrer

Det er vanlig praksis å betale månedlige renter på boliglånet. For å beregne den årlige effektive renten må man derfor regne ut rentes rente på de månedlige rentebetalingene. Den årlige effektive renten er derfor alltid litt høyere enn den nominelle renten.

Så lenge rentene er lave er effekten av rentes rente svært liten. Det først og fremst bankenes gebyrer som gjør at den effektive rente kan bli langt høyere enn den nominelle renten.

Gebyrer

Bankene tar ulike gebyrer på boliglån som er en del av den effektive renten. Gebyrer kan for eksempel være etableringsgebyr og termingebyr.

Etableringsgebyr er et beløp banken krever når de skal opprette et nytt lån i ditt navn. Det er et engangsbeløp som du betaler når du oppretter lånet.

Termingebyr er et beløp som banken normalt legger til på toppen av det du betaler i avdrag og renter på lånet hver måned. Dette gebyret dekker administrasjonskostnadene som banken bruker for å betjene lånet ditt. Derimot er det ikke alle bankene som tar seg betalt for dette, mens noen har høyere priser på dette enn andre.

Depotkostnader er et beløp noen banker tar betalt for grunnet depottjenester knyttet til boliglån. Dette er kostnader knyttet til håndtering av dokumentasjon og sikkerhetsstillelsen for lånet.

Tinglysingsgebyr til staten er lik i alle banker fordi de følger statens satser. Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsovertagelser og rettigheter i fast eiendom. Dersom du gjør dette papirbasert koster det 585 kr, men gjør du det elektronisk koster det deg 540 kr. Vil du kun bytte bank og refinansiere boliglånet ditt er gebyret på 200 kroner for tinglysing av pantedokument. Dette gjelder for lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt.

Bankene er pålagt å opplyse om effektiv rente, ikke bare nominell rente når de gir et tilbud på boliglån.

Den effektive renten er høyere for små lån

Gebyrer avhenger som regel ikke av lånestørrelsen. Har du et lite lån vil du derfor betale de samme gebyrene som det en med mer lån gjør. Den effektive renten forteller derfor hva lånet totalt sett vil koste, mens den nominelle renten kun sier hva grunnrenten på lånet er.

Renteradar.no bruker vi effektiv rente når vi sammenligner lån. Dette gjør at du får se hele summen av hva lånet ditt vil koste når vi finner den beste renten for deg. Siden det er denne renten som inneholder alle kostnader er det også den som er relevant og viktig for deg som forbruker.

Oversikt over boliglånsgebyrer som bankene tar

Det lureste for deg som boliglånskunde er å undersøke om din bank har lave gebyrer. Dersom svaret er nei, kan det være lurt å sjekke hvilket tilbud du kan få på Renteradar.no. Bulder Bank og Sbanken er blant få av bankene som ikke har gebyrer. Her betaler man kun det pålagte tinglysingsgebyret til staten. Som følge av Korona-krisen var disse bankene også tidlig ute med å kutte mer enn resten av bankene.

Her er en oversikt over noen av bankene og hvilke gebyrer de tar for boliglån. Det kan være mulig å forhandle disse gebyrene ned hvis du vurderer å flytte boliglånet til dem, men utgangspunktet er disse listeprisene.

BankEtabl. gebyrDepot kost.Termin gebyr per mnd
Sunndal Sparebank (Eika)3500100055
DNB1900100060
Nordea2500065
Danske Bank1200 - 6000100060
Sparebank 1 Østfold og Akershus2000100050
Sparebank 1 Midt-Norge2650120050
Bulder Bank000
Sbanken 000
Landkreditt Bank0500 - 10000
Sandnes Sparebank2500070

FAQ

Hva er nominell rente?

Nominell rente er rentesatsen på lånet uten gebyrer, provisjoner og lignende.

Hva er effektiv rente?

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Det inkluderer gebyrer og andre innbetalinger.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente er at nominell er uten alle tilleggskostnader, mens effektiv er inkludert alt.

Hvordan kan jeg beregne min effektive rente?

Se artikkel for kalkulator og formel for å regne ut effektiv rente