Styringsrente – Hvordan påvirker den deg?

Styringsrenten er nå på 4,50 %, og har ligget på det nivået siden desember 2023. Hva er egentlig styringsrente, og hvordan påvirker den deg? Renteradar skal prøve å forklare deg dette på enklest mulig måte.

Hva er styringsrente?

Styringsrenten er det viktigste virkemiddelet Norges Bank bruker for å stabilisere utviklingen og prisvekst i norsk økonomi. De siste årene har styringsrenten vært lik den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til en kvote, altså et fastsatt beløp. Denne innskuddsrenten kalles også foliorente.

Norges Bank tilbyr også kortsiktige lån til banker, også kalt F-lån, til en rente som ligger litt høyere enn styringsrenten. Som regel tilbys lånene i en auksjon hvor bankene byr på lånene.

Historiske styringsrenter graf

Når sentralbanken prøver å stabilisere nedgang eller vekst i norsk økonomi vil de justere styringsrenten. Derfor går renten tidvis opp og ned.

Grafen under viser at Norge hadde et langt høyere rentenivå på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Dette endret seg med finanskrisen da styringsrenten ble kuttet fra 5,75 % til 1,25 % i løpet av kort tid.

Styringsrenten sin påvirkningskraft

Styringsrenten brukes som et utgangspunkt for rentesetting i markedet og av bankene. Både selve styringsrenten og forventinger om rentens utvikling i fremtiden påvirker renten mellom banker og hvilke renter bankene tilbyr til sine kunder. I tillegg kan styringsrenten påvirke hvilke forventninger man har til fremtidig økonomisk utvikling og inflasjon.

Styringsrenten påvirker norsk økonomi på flere måter. Reduserer Norske Bank styringsrenten får bankene lavere innskuddsrente i Norges Bank. Denne renten kalles for foliorenten. Når denne renten er lavere enn normalt er det mindre interessant for bankene å selv ha penger på bok, og de setter derfor ned renten til sine kunder. Dette fører ofte til at flere privatpersoner investerer mer med lånte penger enn tidligere og økonomien stimuleres.

Hvordan påvirker styringsrenten deg?

En lav styringsrente tyder på dårlige økonomiske forutsetninger, mens en høy styringsrente kan tyde på rask økonomisk vekst. Norges Bank sin styringsrente har en påvirkning på din private økonomi. Blant annet påvirker dette ditt forbruk og boliglån. I tillegg påvirker styringsrenten kronekursen, verdipapirer, forbruk og generelt etterspørsel av lån.

Den nye styringsrenten trer i kraft første virkedag etter Norges Bank har justert renten og får dermed raskt effekt på økonomien.

Styringsrente vs boliglånsrente

Grafene under viser styingsrenten og gjennomsnittlig boliglånsrente de siste årene.

Sjekk forventet renteutvikling for ditt lån

Renteradar, under «innsikt», kan du se en prognose for renteutviklingen på ditt lån. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut for deg.

Styringsrenten endres på jevnlige eller ekstraordinære rentemøter

Norges Bank gjennomfører rentemøter omtrent hver sjette uke der de offentliggjør eventuelle endringer i styringsrenten. En gang i kvartalet publiserer de også en rentebane, som er Norges Bank sin forventning om hvordan styringsrenten vil bli satt lenger frem i tid. Hendelser frem i tid og den økonomiske utviklingen medfører likevel ofte at styringsrenten blir noe annet enn det Norges Bank har forespeilet i rentebanen.

Eksempel på en slik hendelse var Korona-utbruddet som medførte at Norges Bank bestemte for å gjennomføre to ekstraordinære rentemøter i mars 2020. Da ble styringsrenten i to omganger kuttet fra 1,5 % til 0,25 % og senere videre til 0 %.

Styringsrente fremover – hva skjer?

I desember 2023 satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 4,25 % til 4,50 %. På siste rentemøte i mars 2024 kommuniserte sentralbanksjefen at rentenivået vil holde seg på dette nivået en stund fremover.

Du kan se Norges Bank sin prognose på styringsrenten i grafen under. Dersom Norges økonomiske utsikter endres, vil også Norges Bank justere denne prognosen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om styringsrente

Hva er styringsrente?

Styringsrente er et virkemiddel Norges Bank tar i bruk for å stabilisere norsk økonomi. Bankene kan plassere innskudd i Norges Bank for et visst beløp og motta styringsrenten fra Norges Bank. Norges Bank tilbyr også kortsiktige lån til banker til en rente som er normalt litt høyere enn styringsrenten.

Hva slags påvirkningskraft har styringsrenten?

Styringsrenten påvirker rentenivået i Norge og dermed ditt boliglån. I tillegg påvirker styringsrenten kronekursen, verdipapirer, forbruk og generelt etterspørsel av lån. Endret kronekurs påvirker igjen pris og etterspørsel på import og eksport.

Hva kan jeg gjøre når boliglånsrentene øker?

Du kan bruke Renteradar. Her kan du både prute på renten din, eller få oversikt over banktilbud som tilbyr lavere rente enn den du allerede har.

Hva er styringsrenten i dag?

Styringsrenten er i dag 4,50 %. Siste justering kom 14. desember 2023, og det ser ut til at den vil holde seg stabil en stund fremover.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt