Styringsrente – Norges Bank sitt viktigste virkemiddel

Styringsrenten ble satt opp på nytt i september med 0,25 prosentpoeng, opp til 4,25 %. Hva er egentlig styringsrente, og hva har renteøkningen å si for deg? Renteradar skal prøve å forklare deg dette på lettest mulig måte.

Hva er styringsrente?

Styringsrenten er det viktigste virkemiddelet Norges Bank bruker for å stabilisere utviklingen og prisvekst i norsk økonomi. De siste årene har styringsrenten vært lik den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til en kvote, altså et fastsatt beløp. Denne innskuddsrenten kalles også foliorente.

Norges Bank tilbyr også kortsiktige lån til banker, også kalt F-lån, til en rente som ligger litt høyere enn styringsrenten. Som regel tilbys lånene i en auksjon hvor bankene byr på lånene.

Styringsrenten sin påvirkningskraft

Styringsrenten brukes som et utgangspunkt for rentesetting i markedet og av bankene. Både selve styringsrenten og forventinger om rentens utvikling i fremtiden påvirker renten mellom banker og hvilke renter bankene tilbyr til sine kunder. I tillegg kan styringsrenten påvirke hvilke forventninger man har til fremtidig økonomisk utvikling og inflasjon.

Styringsrenten påvirker norsk økonomi på flere måter. Reduserer Norske Bank styringsrenten får bankene lavere innskuddsrente i Norges Bank. Denne renten kalles for foliorenten. Når denne renten er lavere enn normalt er det mindre interessant for bankene å selv ha penger på bok, og de setter derfor ned renten til sine kunder. Dette fører ofte til at flere privatpersoner investerer mer med lånte penger enn tidligere og økonomien stimuleres.

Hvordan påvirker styringsrenten din hverdag?

En lav styringsrente tyder på dårlige økonomiske forutsetninger, mens en høy styringsrente kan tyde på rask økonomisk vekst. Norges Bank sin styringsrente har en påvirkning på din private økonomi. Blant annet påvirker dette ditt forbruk og boliglån. I tillegg påvirker styringsrenten kronekursen, verdipapirer, forbruk og generelt etterspørsel av lån.

Den nye styringsrenten trer i kraft første virkedag etter Norges Bank har justert renten og får dermed raskt effekt på økonomien.

Sjekk forventet renteutvikling for ditt lån

På Renteradar kan du nå se en prognose for renteutviklingen på ditt lån. Etter innlogging går du inn på “Mine Lån” og trykker på “Forventet renteutvikling”. Da får du opp to grafer, som både viser forventet renteutvikling og hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut for deg.

Sjekk renteutviklingen

Styringsrenten endres på jevnlige eller ekstraordinære rentemøter

Norges Bank gjennomfører forhåndsmeldte rentemøter omtrent hver sjette uke hvor de offentliggjør eventuelle endringer i styringsrenten. På møtene kommuniserer de også ofte en såkalt rentebane, som er Norges Bank sin forventning om hvordan styringsrenten vil bli satt lenger frem i tid. Hendelser frem tid og den økonomiske utviklingen medfører likevel ofte at styringsrenten blir noe annet enn det Norges Bank har forespeilet i rentebanen.

Eksempel på en slik hendelse var Korona-utbruddet som medførte at Norges Bank bestemte for å gjennomføre to ekstraordinære rentemøter i mars 2020. Da ble styringsrenten i to omganger kuttet fra 1,5 % til 0,25 % og senere videre til 0 %.

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen som diskuterer styringsrente
Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen

Historiske styringsrenter

Når sentralbanken prøver å stabilisere nedgang eller vekst i norsk økonomi vil de justere styringsrenten. Derfor går renten tidvis opp og ned. Nedenfor ser du ulike styringsrenter gjennom årene. Tabellen viser de renteendringer fra september 2015 til juni 2023.

Historiske styringsrenter fra 1991 til i dag

Grafen under viser at Norge hadde et langt høyere rentenivå på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Dette endret seg med finanskrisen da styringsrenten ble kuttet fra 5,75 % til 1,25 % i løpet av kort tid.

Styringsrente fremover – hva skjer?

I september 2023 satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 4 % til 4,25 %. For deg med boliglån betyr dette at renten på boliglånet ditt kommer til å øke. Renten på boliglån blir ikke satt opp før 8 uker etter bankene først har varslet om en renteoppgang.

Du kan se Norges Bank sin prognose på styringsrenten i grafen til over. Dersom Norges økonomiske utsikter endres, vil også Norges Bank justere denne prognosen.

Prognoser indikerer at renten forventes å øke til 4,5 % i løpet av høsten. Ved slutten av prognoseperioden antydes det at styringsrenten vil ligge litt over 3%. Denne oppjusterte prognosen reflekterer en økt forventning om en gradvis oppgang i rentenivået i nær fremtid. Her har vi samlet sammen nyttige tips til hvordan du bør forberede deg til renteøkningen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om styringsrente

Hva er styringsrente?

Styringsrente er et virkemiddel Norges Bank tar i bruk for å stabilisere norsk økonomi. Bankene kan plassere innskudd i Norges Bank for et visst beløp og motta styringsrenten fra Norges Bank. Norges Bank tilbyr også kortsiktige lån til banker til en rente som er normalt litt høyere enn styringsrenten.

Hva slags påvirkningskraft har styringsrenten?

Styringsrenten påvirker rentenivået i Norge og dermed ditt boliglån. I tillegg påvirker styringsrenten kronekursen, verdipapirer, forbruk og generelt etterspørsel av lån. Endret kronekurs påvirker igjen pris og etterspørsel på import og eksport.

Hva skjer dersom Norges Bank setter opp styringsrenten?

Setter Norges Bank opp styringsrenten, slik de har meldt om at de skal, vil banker øke rentene sine. Dette fører til at du må betale mer i boliglånsrente. Norges Bank kommer etter all sannsynlighet til å sette opp styringsrenten like over sommeren 2023, og kort tid etter vil bankene starte å varsle om renteøkningen. Fra bankene varsler om økningen tar det 8 uker før rentene faktisk blir satt opp. Du kan lese mer om renteøkningen her.

Hva kan jeg gjøre når boliglånsrentene øker?

Du kan prøve å bruke Renteradar. Her kan du både prute på eksisterende lånebetingelser, eller få oversikt over banker som tilbyr lavere rente enn den du allerede har.

Gjør som 150 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.