Grønt boliglån – ofte bankens beste rente

Renteradar har sett nærmere på grønt boliglån. Visste du at flere banker tilbyr grønt boliglån med bedre lånebetingelser enn vanlig boliglån? En analyse fra Forbrukerrådet viser at man gjennomsnittlig kan spare inntil en fjerdedel av renteutgiftene ved å velge grønt boliglån fremfor vanlig lån.

Hva er grønt boliglån?

Det er et lån som tilbys av noen banker hvis boligen du vil kjøpe regnes som miljøvennlig. Bankene tilbyr ofte lavere renter på grønne boliglån sammenlignet med vanlige boliglån, noe som gjør det mer økonomisk gunstig for boligeiere å investere i grønne og bærekraftige tiltak.

grønt boliglån

Banker har forskjellige krav som må oppfylles for å få det grønne boliglånet, og dette skal vi gå nærmere inn på.

Vi hjelper deg med å finne den beste boliglånsrenten. På Renteradar kan du enkelt fylle inn at du kvalifiserer for grønt boliglån. Da tar vi med alle grønne boliglånstilbud i oversikten over beste tilbud for deg.

Grønt byggelån

Ofte kan du også få dette lånet dersom du skal gjøre noe med eksisterende bolig som også kan regnes som miljøvennlig. Derfor kan du se på dette som et alternativ til byggelån. Ofte tilbyr bankene sin aller laveste boliglånsrente med denne lånetypen. Husk at grønt byggelån også er et alternativ dersom du trenger lån til totalrenovering.

I tillegg tilbyr enkelte banker også grønt byggelån, blant annet SpareBank 1 SMN. Bank Norwegian lanserte også nylig et grønt billån, for deg som skal kjøpe elbil eller en annen miljøvennlig bil.

Hvem har best rente på grønt boliglån?

Her får du en oversikt over bankene sine satser på boliglånet. Tabellen oppdateres jevnlig. Etableringsgebyret varierer fra 0 til 4 000 kroner.

Hvem har hatt best rente på grønt boliglån de siste årene?

Grafen under viser en sammenligning av renten på grønt boliglån de siste årene fra fire store Norske banker. Sparebank 1 Østlandet har i snitt ligget lavest over denne perioden.

Krav for å få grønt boliglån

Per dags dato er det ingen regulatorisk bestemmelse som skiller grønt boliglån fra vanlig boliglån. Det mest vanlige kravet er likevel at boligen du skal kjøpe skal være i energiklasse A eller B.

Ulike bankers krav for grønt boliglån:

  • DNB krever at boligen som skal kjøpes er i energiklasse A eller B. De tilbyr også grønt boliglån som kan brukes til refinansiering.

  • Fana Sparebank krever samme energiklasser, men i tillegg må boligen være bygget før 2019.

  • KLP krever energiklasse A og B. I tillegg må du ha mottatt Enova-tilskudd for å oppgradere boligen din i løpet av de siste to årene. KLP har ikke en fast rente på grønt boliglån, men gir deg renterabatt på ti rentepunkter på lån med flytende rente. Det vil si at hvis du nå har 5,0 % rente på ditt nåværende boliglån, får du 4,9 % hvis du bytter til et grønt boliglån.

  • OBOS krever at boligen din har BREEAM sertifisering med nivået «very good».

  • Sparebanken Øst krever at boligen du skal søke lån til kun produserer samme mengde energi som det gjennomsnittlig er behov for per år. Dette er definisjonen på et nullhus.

  • Sparebanken Sør krever energiklasse A og B. Boligen må være bygget etter 2012. Også her kan lånet brukes til refinansiering.

Energiklasse A og B

Energiklasse A betyr at boligen har varmepumpe eller solenergi, og at den også har gode vinduer og god isolasjon. Hvis en bolig er i energiklasse B, betyr det at den har enten varmepumpe eller solenergi, eller at den har bra isolasjon og vinduer. Det som også spiller inn på hvilken energiklasse boligen får, er når den ble bygget, hvor stor den er og hva slags type bolig det er.

Hvor finner du energimerkingen på boligen?

Du lurer kanskje på hvordan du finner boligen sin energimerking? Dersom du kjøper en bolig så står energimerkingen som regel enten i salgsprosjektet eller i boligannonsen. Du kan også registrere boligen din på energimerking.no. De fleste boliger som er bygget før 2012 er ikke i energiklasse A eller B.

Grønt boliglån – Fordeler og ulemper

Er grønt boliglån for deg? I tillegg til lavere rente slipper du som regel også etableringsgebyr. Det virker veldig fordelaktig, men kan også ha noen ulemper. Selv om du får lavere boliglånsrente totalt sett, kan miljøvennlige boliger være en større investering enn normale boliger.

Et annet alternativ du kan vurdere dersom du skal bygge en miljøvennlig og energieffektiv bolig er husbanklån. Mange tror Husbanken bare gir startlån til vanskeligstilte som ikke får spart opp nok egenkapital, men det stemmer ikke helt. Husbanken gir også grunnlån. Det er noen krav her også, blant annet må boligen være miljøvennlig, energieffektiv og tilgjengelig for alle.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er grønt boliglån?

Lånet er ment for finansiering av miljøvennlige boliger. Dette gjelder både for kjøp, oppussing og noen ganger refinansiering av eksisterende boliglån.

Hva er fordelene med grønt boliglån?

Lånet har som regel en lavere boliglånsrente og ingen etableringskostnader. I tillegg kan du også bruke det til refinansiering av boliglån.

Kvalifiserer jeg til grønt boliglån?

Bankene har forskjellige krav. Det mest normale er at boligen må være i energiklasse A eller energiklasse B. Sjekk de spesifikke kravene banken din har ovenfor.

Hvor mye kan jeg spare på grønt boliglån?

I snitt kan man bare inntil en fjerdedel av renteutgiftene ved å velge grønt boliglån fremfor vanlig boliglån.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt