Fastrenteinnskudd – Bankene med best rente

fasterenteinnskudd

Fastrenteinnskudd er et produkt flere banker tilbyr hvor du binder sparepengene dine i en bestemt tidsperiode, og får en fast rente hele perioden. Renteradar gir deg oversikten over hvilke banker som betaler best rente og forteller deg det du trenger å vite om fastrenteinnskudd.

Hva er fastrenteinnskudd?

Når du velger fastrenteinnskudd binder du pengene dine i en bestemt tidsperiode. Du får da en fast rente hele denne perioden, denne renten er ofte høyere enn renten på andre sparekontoer og høyrentekontoer. Innskuddenes varighet kan være alt fra 3 måneder til 5 år, og varierer fra bank til bank. Renten varierer ut fra hva slags markedsforventinger det er. For eksempel, banken kan gi høyere rente hvis det forventes at markedesrenten skal opp.

Vilkår for fastrenteinnskudd

Bankene har forskjellige vilkår for fastrenteinnskudd. Velger du å ta ut pengene før bindingsperioden er over, må du normalt betale et uttaksgebyr.

Krav i ulike banker:

 • Sparebank 1 Østlandet: Minimumsbeløpet er 50 000 kroner. Bindingstid er på 6, 12 eller 24 måneder. Det er også et gebyr på 2 % av uttaksbeløpet dersom du vil ta ut penger i bindingsperioden.
 • Storebrand: Her er det ikke noe minimumbeløp, men maks 5 millioner per husholdning. Bindingstiden er på 6 måneder. Dersom du tar ut penger før bindingsperioden er ute, må du betale et gebyr på 1000 kroner og 1 % av uttaksbeløpet.
 • DNB: Du binder deg for 3, 6, 12 eller 24 måneder. Minimumsbeløpet du må sette inn er 10 000 kroner.
 • BN Bank: Minimumsbeløpet er 50 000 kroner. Bindingstid er på 12 eller 24 måneder. I tillegg vil uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 prosent p.a.
 • Nordea: Du har en bindingstid på 12 måneder, med et minimumsinnskudd på 15 000 kroner. Uttaksgebyret ligger på 2,5% av uttaksbeløpet, minimum 250 kroner.

Fastrenteinnskudd – oversikt over rentesatser

Her får du en oversikt over rentesatser for fastrenteinnskudd, både for 0-1 år og 2-3 år.

Fastrente 0-1 år

Bank Rente Produkt
Svea Bank AB, Filial i Norge 5.22% Fastrente 6 mnd
Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo 5.21% SparekontoPlussFast 1 år
Nordic Corporate Bank ASA 5.20% Fastrenteinnskudd 6 mnd
Collector (Norion Bank AB) 5.20% Collector 6-måneders Sparekonto
Nordic Corporate Bank ASA 5.20% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Pareto Bank ASA 5.20% Fastrenteinnskudd - 12 måneder
Aurskog Sparebank 5.20% Fastrente 12 måneders binding
Orkla Sparebank 5.20% Fastrenteinnskudd 12 måneder
Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo 5.15% SparekontoPlussFast 6 måneder
BN Bank ASA 5.15% Fastrenteinnskudd 9 mnd
Oslofjord Sparebank 5.15% Fastrenteinnskudd 1 år
BN Bank ASA 5.15% Fastrenteinnskudd 6 mnd
Agder Sparebank 5.10% Fastrente innskudd 12 måneder.
Collector (Norion Bank AB) 5.10% Collector 3-måneders Sparekonto
Fana Sparebank 5.10% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Grong Sparebank 5.10% Fastrenteinnskudd 6 mnd
Svea Bank AB, Filial i Norge 5.10% Fastrente 3 mnd
KLP Banken AS 5.10% Fastrenteinnskudd 6 måneder - Medlem
Nidaros Sparebank 5.10% Nidaros Fastrente 9 mnd 03/2025
SpareBank 1 SMN 5.10% Fastrenteinnskudd 6mnd
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE 5.10% Fastrenteinnskudd 6 md.
Fana Sparebank 5.05% Grønt Fastrenteinnskudd 12 mnd
Orkla Sparebank 5.05% Fastrenteinnskudd 6 måneder
BN Bank ASA 5.05% Fastrenteinnskudd 3 mnd
Grong Sparebank 5.00% Fastrenteinnskudd 12 mnd
BN Bank ASA 5.00% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo 5.00% SparekontoPlussFast 3 måneder
Odal Sparebank 5.00% Innskudd med 6 måneders binding
Strømmen Sparebank 5.00% Sparekonto med fastrente 1 år
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5.00% Fastrenteinnskudd 6 mndr
Sparebanken Øst 5.00% Innskudd med binding 12 måneder
Søgne og Greipstad Sparebank 5.00% Fastrente 180
SpareBank 1 Helgeland 5.00% Fastrenteinnskudd 12 mnd
KLP Banken AS 5.00% Fastrenteinnskudd 6 måneder
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5.00% Fastrenteinnskudd 12 mndr
Melhusbanken 5.00% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Luster Sparebank 5.00% Fastrenteinnskot 6 mnd.
Skue Sparebank 5.00% Fastrenteinnskudd
Sparebanken Sogn og Fjordane 5.00% Fastrenteinnskot - 6 mndr
Lillesands Sparebank 5.00% Fastrente 6 mnd
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5.00% Fastrenteinnskudd 6 måneder
Trøndelag Sparebank 5.00% Fastrenteinnskudd
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5.00% Fastrenteinnskudd 12 måneder
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5.00% Fastrenteinnskudd (12 mnd)
SpareBank 1 Østlandet 5.00% Fastrenteinnskudd 6 mnd
Storebrand Bank ASA 5.00% Fastrenteinnskudd 6 måneder
Sparebanken Sør 5.00% Fastrenteinnskudd 6 md.
Ørskog Sparebank 4.95% 1 års fastrenteinnskudd
SpareBank 1 Østfold Akershus 4.90% Fastrenteinnskudd 12 måneder bindingstid
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE 4.90% Fastrenteinnskudd 3 md.
Luster Sparebank 4.90% Fastrente 12 mnd
Oppdalsbanken 4.90% Fastrenteinnskudd 1 år
Voss Sparebank 4.90% Fastrenteinnskot 12 månader
Haltdalen Sparebank 4.90% 12 mnd fastrenteinnskudd
Voss Sparebank 4.90% Fastrenteinnskot 6 månader
Agder Sparebank 4.90% Fastrente innskudd 9 måneder.
Santander Consumer Bank AS 4.89% Høyrentekonto 12
Rørosbanken Røros Sparebank 4.85% Fastrente innskudd
SpareBank 1 Østlandet 4.85% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Sparebanken Sør 4.85% Fastrenteinnskudd 1 år
Søgne og Greipstad Sparebank 4.85% Fastrente 360
Odal Sparebank 4.80% Innskudd med 3 måneders binding
Sandnes Sparebank 4.80% Fastrenteinnskudd 12 måneder
SpareBank 1 Lom og Skjåk 4.80% Fastrenteinnskudd
SpareBank 1 SR-Bank 4.80% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Skudenes & Aakra Sparebank 4.80% Innskudd med fastrente 12 mnd.
Sparebank 68° Nord 4.80% Fastrentekonto
Flekkefjord Sparebank 4.80% Fastrente 12 mnd
Sparebanken Narvik 4.80% Fastrenteinnskudd 6 mnd
Stadsbygd Sparebank 4.80% Fastrente 12 mnd
Jæren Sparebank 4.80% Fastrenteinnskudd 12 mnd
Hjelmeland Sparebank 4.80% Fastrente 12 mnd (100`-500`)
Sparebanken Sogn og Fjordane 4.80%
SpareBank 1 Østlandet
Totens Sparebank
SpareBank 1 SMN
Hjelmeland Sparebank
Hjelmeland Sparebank
SpareBank 1 Nordmøre
Sparebanken Møre
Sparebanken Narvik
Haugesund Sparebank
Sparebanken Øst
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
SpareBank 1 Nord-Norge
Pareto Bank ASA
Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ)
DNB Bank ASA
TF Bank Norge NUF
Strømmen Sparebank
Sparebanken Vest
Agder Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Sparebanken Vest
SpareBank 1 Østfold Akershus
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Sparebanken Vest
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Svea Bank AB, Filial i Norge
Sandnes Sparebank
Hjelmeland Sparebank
SpareBank 1 SR-Bank
Jæren Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Haugesund Sparebank
Haltdalen Sparebank
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Skudenes & Aakra Sparebank
Agder Sparebank
Pareto Bank ASA
TF Bank Norge NUF
Bjugn Sparebank
Bjugn Sparebank
TF Bank Norge NUF

Fastrente 2-3 år

Fordeler og ulemper

Fastrenteinnskudd kan være en smart måte å sikre inntektene dine på, men det er viktig å forstå både fordelene og ulempene før du binder deg til en bestemt rente. Her er en oversikt over hva du bør vurdere:

Fordeler:

 • Renten Sikret: Med fastrenteinnskudd er renten din låst i hele bindingsperioden. Dette gir deg stabilitet og forutsigbarhet i inntektene dine. Selv om renten skulle synke, vil du fortsatt ha den avtalte renten.
 • Høyere Avkastning: Bankene tilbyr ofte høyere rentesatser på fastrenteinnskudd sammenlignet med forventede flytende renter i samme tidsperiode. Dette gir deg en mulighet til å tjene mer på sparepengene dine.

Ulemper

 • Mangler Fleksibilitet: Når du binder pengene dine i fastrenteinnskudd, gir du opp tilgang til dem for en bestemt tidsperiode. Dette kan være problematisk hvis du plutselig trenger pengene eller vil investere dem et annet sted.
 • Mulige Uttaksgebyrer: Å trekke ut penger fra fastrenteinnskudd før bindingstiden utløper kan føre til betydelige gebyrer. Dette kan spise opp en del av inntektene dine hvis du må ta ut pengene tidlig.
 • Renteoppgangspotensiale: Hvis rentene øker betydelig i løpet av bindingsperioden, kan du gå glipp av høyere avkastning på flytende renteinnskudd.

71
Har du penger på innskuddskonto med fastrente?

Risiko for fastrenteinnskudd

I norske banker får du inntil 2 millioner av innskuddet ditt dekket fra Bankenes Sikringsfond. Det gjelder også fastrenteinnskudd. I praksis betyr dette at du som kunde hos banken har en garanti på innskuddet ditt. Garantien vil først bli tre i kraft dersom banken din selv blir ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Risikoen med et fastrenteinnskudd er først og fremst:

 • Du trenger pengene før avtaleperioden er ferdig og må betale et gebyr til banken for å ta ut pengene.
 • Renteøkningene blir større enn antatt og du kunne fått høyere rente på sparekonto med flytende innskuddsrente.
fastrenteinnskudd

Alternativer til fastrenteinnskudd

Det finnes flere alternativer til fastrenteinnskudd:

 • BSU: Er du mellom 13 og 33 år kan BSU-konto være et godt alternativ. Du vil få en høyere rente enn ved fastrenteinnskudd, men det er også en del begrensninger på hva pengene kan brukes til. Ønsker du å spare utover maks sparebeløp i BSU, kan du også vurdere BSU Pluss.
 • Høyrentekonto: Et annet alternativ er høyrentekonto, også kalt sparekonto eller kapitalkonto. Høyrentekonto har typisk noe lavere rente enn fastrenteinnskudd, men kan være et godt alternativ dersom du er redd for å binde renten.
 • Fond og aksjer: Et annet alternativ kan også være å spare i fond eller aksjer. For fond anbefaler vi Kron som en brukervennlig og billig tjeneste.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er fastrenteinnskudd?

Med fastrenteinnskudd binder man pengene i en bestemt tidsperiode. Du får en fast rente hele perioden.

Kan man ta ut penger før bindingsperioden er over?

I utgangspunktet kan man ikke ta ut penger før bindingstiden er over. Flere banker tillater likevel at man gjør det, men da må du ofte betale et uttaksgebyr. Gebyret varierer fra bank til bank.

Er det noen ulemper med å velge fastrenteinnskudd?

Én ulempe er at du kan gå glipp av en eventuell renteoppgang. På samme måte kan det være en fordel dersom renten går ned.

Finnes det alternativer til fastrenteinnskudd?

Du kan for eksempel velge å sette pengene i en høyrentekonto eller BSU-konto. Høyrentekonto har typisk noe lavere innskuddsrente enn fastrenteinnskudd. Å spare i BSU har klart høyest rente, men er også mindre fleksibelt enn de to andre alternativene.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt