Fastrenteinnskudd – sikker avkastning uten risiko

lånetakst

Fastrenteinnskudd er et produkt flere banker tilbyr hvor du binder sparepengene dine i en bestemt tidsperiode, og får en fast rente hele perioden. Renteradar gir deg oversikten over hvilke banker som betaler best rente og forteller deg det du trenger å vite om fastrenteinnskudd.

Hva er fastrenteinnskudd?

Når du velger fastrenteinnskudd binder du pengene dine i en bestemt tidsperiode. Du får da en fast rente hele denne perioden. Innskuddenes varighet kan være alt fra 3 måneder til 5 år, og varierer fra bank til bank. Renten varierer ut fra hva slags markedsforventinger det er. For eksempel, banken kan gi høyere rente hvis det forventes at markedet renten skal opp.

4 av 5 nordmenn kan spare

Vilkår for fastrenteinnskudd

Banker opererer med forskjellige vilkår for fastrenteinnskudd. Velger du å ta ut pengene før bindingsperioden er over, må du normalt betale et slags uttaksgebyr. Her får du en liten oversikt:

  • DNB: Du binder deg for 3, 6, 12 eller 24 måneder. Minimumsbeløpet du må sette inn er 25.000 kroner.
  • BN Bank: Minimumsbeløpet er 50.000 kroner. Bindingstid er på 12 eller 24 måneder. I tillegg vil uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 prosent p.a.
  • Sparebank 1 Østlandet: Minimumsbeløpet er 50.000 kroner. Bindingstid er på 6, 12 eller 24 måneder. Det er også et gebyr på 2 % av uttaksbeløbet dersom du vil ta ut penger i bindingsperioden.
  • Storebrand: Minimumsbeløp er 100.000 kroner, men maks 5 millioner per husholdning. Du kan ikke ta ut eller inn penger på kontoen i løpet av bindingsperioden.
  • Nordea: Du har en bindingstid på 12 måneder, med et minimumsinnskudd på 15.000 kroner. Uttaksgebyret ligger på 2,5 % av uttaksbeløpet, minimum 250 kroner.

Fastrenteinnskudd – oversikt over rentesatser

Her får du en oversikt over rentesatser for fastrenteinnskudd, både for 0-1 år og 2-3 år.

Fastrente 0-1 år

Bank Produkt Rente
Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPlussFast 1 år 3.89%
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.85%
BN Bank ASA Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.80%
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.80%
Voss Sparebank Fastrenteinnskot 12 månader 3.80%
Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 1 år 3.80%
DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 1 år 3.80%
Melhusbanken Fastrenteinnskudd 3.80%
SpareBank 1 Lom og Skjåk Fastrenteinnskudd 3.80%
Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 12 måneder 3.80%
SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrenteinnskudd 12 mndr 3.80%
SpareBank 1 Østlandet Grønt fastrenteinnskudd 12 mnd 3.80%
Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.75%
Ørskog Sparebank 1 års fastrenteinnskudd 3.70%
Oslofjord Sparebank Fastrenteinnskudd 1 år 3.65%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrenteinnskudd 12 måneder 3.65%
Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.65%
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 1 år 3.65%
SpareBank 1 Helgeland Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.65%
SpareBank 1 Nordmøre Fastrente 3.60%
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.60%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 1 år 3.60%
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Fastrentekonto 3.60%
Hemne Sparebank Fastrenteinnskudd 3.60%
Agder Sparebank Fastrente innskudd. Avtalen løper til 01.12.2023 3.50%
Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 1 år 3.50%
Fana Sparebank Fastrenteinnskudd 3.50%
SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (12 mnd) 3.50%
Storebrand Bank ASA Fastrenteinnskudd t.o.m. 31.03.2023 3.50%
Søgne og Greipstad Sparebank Fastrente 360 3.50%
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 6 mnd 3.45%
Fana Sparebank Grønt Fastrenteinnskudd 3.45%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 12 måneder 3.45%
Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 3.45%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 12 mnd (2``- 5``) 3.45%
Larvikbanken Fastrenteinnskudd 12 mnd. 3.40%
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 6mnd 3.40%
Bien Sparebank ASA Fastrenteinnskudd 12 måneder 3.40%
Voss Sparebank Fastrenteinnskot 6 månader 3.40%
Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 6 md. 3.40%
DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 6 mnd 3.40%
Jæren Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.40%
Luster Sparebank Fastrente 12 mnd 3.40%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 12 mnd (500`-2``) 3.40%
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 12 måneder 3.40%
Sparebanken Narvik Fastrenteinnskudd 3.40%
SpareBank 1 Nord-Norge Fastrenteinnskudd 12 mnd 3.35%
Haugesund Sparebank Fastrenteinnskudd 12mnd 3.30%
Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 6 måneder 3.27%
Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 6 mnd 3.25%
Agder Sparebank Fastrente innskudd. Avtalen løper til 01.06.2023 3.25%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 6 mnd (2`` - 5``) 3.15%
Nordax Bank AB (publ) Nordax Fastrentekonto 1 år 3.12%
Hegra Sparebank Fastrenteinnskudd til 25.10.2023 3.10%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 12 mnd (100`-500`) 3.05%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 12 måneder over 8 mil 3.05%
Jæren Sparebank Fastrenteinnskudd 6 mnd 3.00%
Luster Sparebank Fastrenteinnskot 6 mnd. 3.00%
SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (6 mnd) 3.00%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 6 mnd (500` - 2``) 3.00%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 6 måneder 3.00%
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 6 mndr 3.00%
Hjelmeland Sparebank Fastrente 6 mnd (100` - 500`) 2.90%
Haugesund Sparebank Fastrenteinnskudd 6mnd 2.90%
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 2.80%
DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 3 mnd 2.80%
TF Bank Norge NUF Fastrentekonto 3 mnd 2.70%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 6 måneder over 8 mil 2.60%
TF Bank Norge NUF Fastrentekonto 12 mnd 2.50%
Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 3 måneder 2.48%
TF Bank Norge NUF Fastrentekonto 6 mnd 2.40%
Skudenes & Aakra Sparebank Innskudd med fast rente 3 mnd. 2.40%
Bjugn Sparebank 1.30%
Bjugn Sparebank

Fastrente 2-3 år

Fordeler og ulemper

Det er flere fordeler ved fastrenteinnskudd. Du sikrer renten, som betyr at dersom renten går ned, vil du fortsatt være sikret samme rente i hele bindingsperioden. På samme måte kan dette være en ulempe dersom du får glipp av en renteoppgang. Man forventer at rentene vil stige de nærmeste årene og man må tenke seg om før man binder renten på innskudd. Setter du for eksempel rentene i et obligasjonsfond vil avkastningen normalt øke ved et fall i renten, ettersom obligasjonskursen da vil stige.

En annen ulempe er at man binder pengene i en lengre periode. Hvis du plutselig trenger pengene eller ønsker å investere i noe annet, må du ofte betale ett uttaksgebyr. Likevel betaler bankene godt for fastrenteinnskudd, akkurat fordi man velger å binde pengene i en lengre periode. Som regel er renten på fastrenteinnskudd høyere enn forventningene til flytende rente i samme periode fremover.

Fastrenteinnskudd kan gi sikker avkastning uten risiko

Risiko for fastrenteinnskudd

I norske banker får du inntil 2 millioner av innskuddet ditt dekket fra Bankenes Sikringsfond. Det gjelder også fastrenteinnskudd. I praksis betyr dette at du som kunde hos banken har en garanti på innskuddet ditt. Garantien vil først bli tre i kraft dersom banken din selv blir ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Risikoen med et fastrenteinnskudd er først og fremst:

  • Du trenger pengene før avtaleperioden er ferdig og må betale et gebyr til banken for å ta ut pengene.
  • Renteøkningene blir større enn antatt og du kunne fått høyere rente på sparekonto med flytende innskuddsrente.

Alternativer til fastrenteinnskudd

Det finnes flere alternativer til fastrenteinnskudd. Er du mellom 13 og 33 år kan BSU-konto være et godt alternativ. Du vil få en høyere rente enn ved fastrenteinnskudd, men det er også en del begrensninger på hva pengene kan brukes til. Ønsker du å spare utover maks sparebeløp i BSU, kan du også vurdere BSU Pluss.

Et annet alternativ er høyrentekonto, også kalt sparekonto eller kapitalkonto. Høyrentekonto har typisk noe lavere rente enn fastrenteinnskudd, men kan være et godt alternativ dersom du er redd for å binde renten. Et annet alternativ kan også være å spare i fond eller aksjer.

Du kan få full oversikt over innskuddsrenter og alternativer her.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er fastrenteinnskudd?

Med fastrenteinnskudd binder man pengene i en bestemt tidsperiode. Du får en fast rente hele perioden.

Kan man ta ut penger før bindingsperioden er over?

I utgangspunktet kan man ikke ta ut penger før bindingstiden er over. Flere banker tillater likevel at man gjør det, men da må du ofte betale et uttaksgebyr. Gebyret varierer fra bank til bank.

Er det noen ulemper med å velge fastrenteinnskudd?

Én ulempe er at du kan gå glipp av en eventuell renteoppgang. På samme måte kan det være en fordel dersom renten går ned.

Finnes det alternativer til fastrenteinnskudd?

Du kan for eksempel velge å sette pengene i en høyrentekonto eller BSU-konto. Høyrentekonto har typisk noe lavere innskuddsrente enn fastrenteinnskudd. Å spare i BSU har klart høyest rente, men er også mindre fleksibelt enn de to andre alternativene.

Gjør som 80 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.