DNB tjener rekordmye på boliglånet ditt

DNB inngang

DNB rapporterte sterk inntjening for første kvartal godt hjulpet av høye marginer på boliglån. Renteradar har sett nærmere på hvor mye DNB tjener på ditt boliglån.

Sammen med kvartalsrapporten rapporterer DNB en «Factbook» som mer i detalj viser hvordan banken tjener pengene sine. Tabellen nedenfor viser hvor høy margin DNB har hatt på boliglån som ligger i DNB Boligkreditt hvert kvartal.

DNB Boligkreditt Marginer

Frem til Corona-krisen lå marginen til DNB på rundt 0.60 %-poeng. De siste tre kvartalene etter styringsrenten ble satt ned våren 2020 har marginen økt til mellom 0.75 og 0.89 %-poeng.

Det samme bildet ser vi for utlånsmarginene som er rapportert på privatkunder for hele banken. Boliglån utgjør en stor andel av utlånene til privatkunder. Tabellen under viser at renteinntektene på utlån har økt gjennom Corona-krisen.

Dnb boliglån inntekt

Bankenes innlånskostnad i markedet har falt kraftig

Marginen beregnes ut i fra bankens innlånskostnad i de finansielle markedene. DNB Boligkreditt utsteder obligasjoner (gjeldspapirer) med sikkerhet i boliglånene.

Den såkalte kredittmarginen som DNB måtte betale i våres gikk opp på grunn av usikkerheten med Corona, men nå har kostnaden falt igjen. I tillegg har pengemarkedsrenten Nibor falt fra 0,44 % til 0,24 % de siste 3 månedene. Dette nivået er historisk lavt. Når Nibor-renten blir lavere, får bankene lavere finansieringskostnad. Det gjør at DNB (og de andre bankene) har god inntjening på boliglån. De lavere innlånskostnadene de siste månedene har mao. ikke kommet kundene til gode. Marginen på boliglån på vil derfor bli meget god for DNB og andre banker 2. kvartal 2021.

DNB Boliglån – Kunder kan spare mye på å flytte lånet

Noen banker har redusert prisene kraftig på boliglån den siste tiden som følge av fallet i markedsrentene.

Sparebanken 1 SMN går foran som et godt eksempel. De har satt ned renten på boliglån inntil 85 % med hele 0,25 de tre siste månedene. Også Bulder Bank har satt ned renten med 0,17 på boliglån innenfor 75 %. 

Renteradar.no kan du logge deg inn og sammenligne boliglånet ditt med markedets beste tilbud som du kan få. DNB har forsøkt, som den eneste banken i Norge, å sperre DNB kunders tilgang til å hente ut egen låneinformasjon hos oss. Tjenesten vår fungerer nå likevel for de fleste DNB kunder. Sjekk hvor mye du kan spare som DNB-kunde på å bytte eller prute ned renten.

Over 14 000 DNB kunder har registrert seg hos oss. Rundt 80 % av disse brukerne kan spare på å flytte boliglånet til en annen bank. I snitt kan disse brukerne spare 0.35 %-poeng på renten. På et boliglån på NOK 3 millioner betyr det over 10 000 kroner i året.

De eldste og mest lojale bankkundene har som vanlig mest å spare på å bytte bank.

Så mye kunne våre brukere (DNB kunder) i høst i snitt spare i året på bytte til banken med best tilbud:

Rentekutt på boliglån fra 01.03.2021 til 01.06.2021

BankProduktRentekutt fraRentekutt tilRentekutt
Bulder Bank (Sparebanken Vest)Boliglån innenfor 50 %1,431,28-0,15
NORDirekte (Skagerak Sparebank)Boliglån innenfor 50 %1,451,33-0,12
OBOS-banken ASBoliglån inntil 85 %3,803,65-0,15
Sparebank1 Østfold og AkershusBoliglån over 2 millioner2,201,99-0,01
Sparebank 1 SMNBoliglån 85 % 2,402,15-0,25
Himla Banktjenester (Fana sparebank)Boliglån innenfor 75 %1,551,32-0,23

DNBs marginer på boliglån økte kraftig under Corona-krisen

Grafen under viser utviklingen i DNB sine marginer på boliglån basert på Renteradar.no sine data.

Lavere marginer på kundeinnskudd

De totale renteinntektene til DNB har falt noe dette kvartalet. Det skyldes at bankene nå tjener mindre på innskuddene fra kunder. Med en styringsrente fra Norges Bank på null er det ikke lenger så mye tjene for bankene på lønnskontoer med null rente. De kan jo ikke sette negative renter og tør ikke å øke gebyrene.

Kostnadene blir derfor i stor grad lempet over på lånekundene som ikke får like stor glede av rentekuttet til Norges Bank som de kanskje hadde fortjent.

Ikke økte tap på DNB boliglån

Boliglånene som ligger i DNB Boligkreditt er de mest sikre boliglånene. Belåningsgraden på disse lånene kan maksimalt være 75 %.

Det betyr at risikoen for kreditt-tap på denne låneporteføljen er svært lav. Tapsavsetningene for denne porteføljen har de siste par årene vært rundt 0.01 %-poeng, altså tilnærmet null.

Det er derfor ingenting som skulle tilsi en at bankene må ta seg bedre betalt for boliglån på grunn av økt risiko. Tapene har ikke økt under Corona-krisen. Stimuleringspakkene fra Staten og det rekordlave rentenivået sørger for at kundene fortsatt gjør opp for seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt