Nibor – Få innsikt om den viktigste renten i Norge

nibor

3 måneders Nibor er den viktigste rentesatsen i Norge og dukker stadig opp i nyhetsbildet. Men hva er egentlig Nibor? Renteradar forklarer deg hva denne rentesatsen er og hva den har å si for deg som bankkunde.

Hva er Nibor?

Nibor-renten står for Norwegian InterBank Offered Rate og er den viktigste norske pengemarkedsrenten. Nibor en referanserente som fastsettes daglig og benyttes som utgangspunkt i låneavtaler og andre finansielle kontrakter. Lån og finansielle kontrakter for mangfoldige billioner (ja, tusenvis av milliarder) benytter referanserenten for å fastsette den løpende rentesatsen.

3 Skjermbilder Renteradar

Nibor er en interbank rente

Nibor er referanse for hva pengemarkedsrenten er mellom bankene. Kort forklart er det en kalkulert rente og et estimat på hva norske banker er villige til å låne hverandre penger for uten sikkerhet i en gitt periode. 3 måneders Nibor, som er den mest benyttede referanserenten, skal indikere hvilken rente en bank vil ta betalt for å låne ut norske kroner i 3 måneder til en annen kredittverdig bank.

I praksis låner sjelden bankene penger til hverandre for lengre løpetider uten sikkerhet for lånet. Nibor er derfor mer et godt estimat basert på hva bankene låner USD og EUR på i markedet fra andre internasjonale finansielle aktører, for så bytte til seg NOK i valutaswap-markedet.

Pengemarkedspåslaget er differansen mellom styringsrenten og Nibor, som er renten på lån mellom banker.

Er Nibor en risikofri rente?

Nibor blir ofte regnet som markedets risikofrie rente. Det er nesten riktig, men referanserenten skal reflektere risikoen knyttet til å låne penger til kredittverdig bank for en gitt periode. Den er derfor noe høyere enn styringsrenten fra Norges Bank, siden den har et risikopåslag i forhold til innskuddsrenten i sentralbanken.

I normale tider, uten forventninger til snarlig renteendring, ligger derfor 3 mnd Nibor rundt 0.25 %-poeng over styringsrenten som fungerer som et rentegulv for markedet.

Hvordan fastsettes Nibor?

Nibor administreres av Norske Finansielle Referanser som er et heleid datterselskap av Finans Norge. Nibor beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems. Datagrunnlaget baserer seg på informasjon fra hovedsakelig seks banker. Disse bankene melder daglig inn et anslag på hvilken rente de vil kreve for et usikret lån. Disse bankene er:

Den høyeste og laveste kvoteringen strykes og deretter tar man gjennomsnittet av de fire gjenværende kvoteringene.

3 mnd Nibor – Utvikling

I grafen under viser vi utviklingen av 3 mnd Nibor. I den siste tiden har renten steget en del, som følge av forventede renteøkninger. Dette kan tyde på at renteøkningene kan bli kraftigere enn det som først ble anslått. Vi holder dere oppdatert dersom det skjer store endringer.

Tidligere kunne alle hente frem historiske data med en dags forsinkelse. Nå er Nibor-data kun tilgjengelig med abonnement eller ved en etablert konto hos spesifikke leverandører. Det er altså slutt på offentlig publisering av Nibor-data.

Hvorfor svinger renten?

Det er flere faktorer som påvirker pengemarkedsrentens svingninger. Renten er konstruert som en valutaswaprente. Dette betyr at banker tar utgangspunkt i en USD-rente (og/eller EUR-rente) og prisen på en valutaswap til NOK. Deretter utledes det en kronerente som blir kvotert inn til Oslo Børs.

Kort fortalt betyr dette at norske renter til stor grad påvirkes direkte av utenlandske forhold. Prisen for bankene å låne USD og EUR i for eksempel 3 måneder påvirker også norske renter.

Tilgangen til og etterspørselen etter NOK i markedet påvirker også Nibor. I perioder kan det være at mange banker trenger å låne NOK i valutaswap-markedet. Da øker NOK-renten i markedet som igjen påvirker Nibor.

Nibor 3 mnd – Hvordan påvirker det din boliglånsrente?

Bankene finansierer boliglån gjennom tre kilder:

  • Innskudd fra privatkunder og bedrifter
  • Markedsfinansiering: Utstedelse av obligasjoner i markedet
  • Bankens egenkapital: Bankene er pålagt av myndighetene å finansiere en liten andel av boliglånene med sin egenkapital.

Stiger innlånsrenten mye vil bankene vurdere å heve sine boliglånsrenter. Vi har skrevet en artikkel om sparetips som kan være nyttig å lese gjennom. Husk at du alltid kan bruke tjenesten vår for å sammenligne boliglånet ditt mot markedets beste tilbud. Tjenesten er gratis, og vi forteller deg hvor mye du kan spare på få minutter. Vi hjelper deg også med å forhandle med din nåværende bank eller starte prosessen med å bytte bank for deg.

Markedsfinansiering – Obligasjoner med fortrinnsrett

Markedsfinansieringen utgjør en betydelig andel av bankenes boliglånsfinansiering. Boliglån med belåningsgrad under 75 % blir lagt i et eget boligkredittselskap. Dette selskapet utsteder såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som kjøpes av finansielle investorer. Renten banken betaler for denne finansieringen er 3 mnd Nibor + x % kredittmargin.

Renten bankene betaler for markedsfinansieringen er utgangspunktet for prisingen av boliglån. Endrer 3 mnd Nibor seg, vil også bankene vurdere å endre boliglånsrenten mot kundene.

Det er tre hovedfaktorer som påvirker bankens rentesetting på boliglån:

  • Prisen på markedsfinansieringen som altså består av 3 mnd Nibor + kredittmarginen investorene forlanger.
  • Bankenes administrative kostnader knyttet til å gi boliglån og følge opp kunden underveis. Her er det stor forskjell på for eksempel digitale banker med selvbetjente kunder og mindre sparebanker som har mer manuell og personlig oppfølging av kundene.
  • Bankenes egenkapitalkrav og risiko for tap: Bankens investorer forventer en avkastning på egenkapitalen i selskapet og risikoen de tar. Når bankene yter et boliglån må det settes av noe egenkapital for hvert lån for å dekke risiko for at kunden ikke gjør opp for seg og påfører banken et kreditt-tap.

I tillegg ønsker ofte bankene å tjene så mye som mulig på boliglånene og priser ofte enkelte kunder høyere for å tjene mer.

Sjekk forventet renteutvikling for ditt lån

Med flere renteøkninger fremover kan det være vanskelig å få en oversikt over hva økningene betyr for akkurat ditt lån. På Renteradar kan du nå se forventet renteutvikling på ditt lån. Vi forteller deg også hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Etter du har logget inn går du inn på “Mine Lån” og trykker på “Forventet renteutvikling”. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan en slik graf kan se ut for deg.

Nibor påvirker renten

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er Nibor?

Det er en referanserente som settes daglig av et utvalg banker. Referanserenten skal reflektere kostnaden for en kredittverdig bank å låne penger for en gitt periode av en annen finansiell aktør.

Hvordan beregnes Nibor?

Det er Oslo Børs som kalkulerer renten. Seks banker innrapporterer daglig kvoteringer for ulike perioder. Den høyeste og laveste kvoteringen strykes og man tar gjennomsnittet av de fire gjenværende kvoteringene.

Hva har Nibor-renten å si for meg med boliglån?

En stor andel av norske boliglån er finansiert gjennom at banker utsteder obligasjonslån i markedet. For pengene bankene låner betaler de 3 mnd Nibor + en kredittmargin. Stiger innlånsrenten mye vil bankene vurdere å heve sine boliglånsrenter.

Hvordan har Nibor utviklet seg den siste tiden?

Den siste tiden har den økt en god del, som følge av forventet renteøkninger. Vi holder dere oppdatert dersom det skjer flere store endringer.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.