finansieringsbevis

Feil formuesverdi kan gi skattesmell – sjekk reglene her.

12.07.21

Hva er egentlig formuesverdi, og hvordan beregner man det på egen bolig? Renteradar.no har sett nærmere på akkurat dette. Formuesverdi er et skattebegrep, som først og fremst betyr noe for formueskatten din.

Hva er formuesverdi?

Formuesverdi er kanskje mer kjent for folk som ligningsverdi, som det byttet navn fra i 2017. Formuesverdi brukes som sagt blant annet av Skatteetaten for å regne ut formueskatt.

All eiendom i Norge er skattepliktig, og beskatningen skjer som regel gjennom formueskatt. Noen kommuner har i tillegg til dette eiendomsskatt. Det er en vanlig feil å blande formuesverdi med markedsverdi og boligverdi, men disse to er mye høyere enn formuesverdien. Formuesverdien skrives som en prosentandel av boligverdien. Som regel er formuesverdien cirka 25 % av boligens antatte markedsverdi.

formuesverdi

Hvordan finner jeg boligens formuesverdi?

Som hovedregel kan du regne ut formuesverdien på boligen din her. Allikevel er det verdt å lære seg litt om hvordan verdien endres basert på om det er primærbolig eller sekundærbolig.

Primærbolig

På primærboliger settes formuesverdien til 25 % av den antatte markedsverdien. Dette baseres på en fastsatt kvadratmeterpris. Statistisk Sentralbyrå har beregninger som brukes til å fastsette kvadratmeterprisen hvert år. Det differensieres ikke mellom ulike tomtestørrelser, da verdien av tomten ligger i boligprisen.

For eksempel:

Hvis kvadratmeterprisberegningen på en bolig er 5 millioner kroner, så er formuesverdien på 1,25 millioner kroner.

Sekundærbolig

Ligningsverdien på sekundærbolig regnes ut noe annerledes enn ved primærboliger. Her er formueskatten 90 prosent av den antatte markedsverdien istedenfor 25 prosent. Dette gjelder for eksempel hytter eller sommerhus du leier ut.

For eksempel:

Hvis kvadratmeterprisberegningen på en bolig er 5 millioner kroner, så er formuesverdien på 4 millioner kroner.

Hvordan påvirker formuesverdien skatten?

Formuesverdien brukes som en del av beregningen av formueskatten din. Dette påvirker også utregningen av skatteprosenten din på skattekortet. Eiendeler du har ved årets utgang blir brukt for å beregne formueskatt. Formuesverdien står oppført i selvangivelsen, men du bør alltid dobbeltsjekke at den stemmer.

All annen gjeld du har, som for eksempel fellesgjeld på bolig, trekkes fra formuesverdien og annen formue når formueskatten skal regnes ut. Noen kommuner tar også utgangspunkt i formuesverdien når de regner ut eiendomsskatt.

Hvordan klager jeg?

Dersom du mener at skattemyndighetene har regnet ut feil formuesverdi, har du rett til å klage. Er verdien satt til mer enn 30 % av markedsverdien har du rett til å få den nedsatt. Ved å klage kan du få satt ned verdien til 30 % av markedsverdien på vanlige primærboliger, og 84 % på sekundærboliger. For å klage til skattemyndighetene må dokumentasjonen din være nyere enn ett år. Skattemyndighetene må gjøre en verdivurdering eller takst som dokumenterer verdiene.

Nye regler fra 2021

Fra og med 2021 er det ekstra viktig å sjekke skattemeldingen din. Det er verdt å merke seg at fra inntektsåret 2021 har reglene over endret seg noe. Dette påvirker skattemeldingen din i 2022. Du kan da kreve at ligningsverdien på primærboligen din settes til 25 % av den dokumenterte markedsverdien. For å dokumentere markedsverdien trenger du takst fra takstmann, verdivurdering eller e-takst fra eiendomsmegler, samt dokumentasjon på salgsverdi på en lignende bolig i området.

formuesverdi

Formuesverdi på biler

Hvordan verdsettes biler? Verdien fastsettes ut i fra listepris og årsmodell. Normalt sett er skattemeldingen din fylt ut med det som har blitt rappotert inn. Det er likevel viktig å sjekke at alt er riktig.

For å finne bilens formuesverdi må du gjøre følgende:

  1. Finn listeprisen. Dette kan du enkelt gjøre her. Finner du ikke bilen din på listen må du kontakte forhandler eller hovedimportør.
  2. Bilens formuesverdi regnes ut ved å ta denne listeprisen som ny og plusse på ekstrautstyr.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om formuesverdi

Hva er formuesverdi?

Dette er et begrep som brukes for å regne ut formueskatt. Du finner formuesverdien på skattemeldingen din.

Hvordan beregner jeg formuesverdi?

Du kan bruke denne kalkulatoren. Det er også verdt å merke seg at formuesverdien endres basert på om det er primær- eller sekundærbolig.

Hvorfor er formuesverdi viktig?

Ligningsverdien påvirker hvor mye skatt du skal betale. Derfor er det viktig å alltid dobbeltsjekke at det står riktig verdi oppført på selvangivelsen. Du har rett til å klage dersom du mener noe er feilkalkulert.

Hvilke regler endres i 2021 angående formuesverdi?

Før kunne man ikke klage før formuesverdien på en primærbolig oversteg 30% av boligens markedsverdi. Nå derimot kan du kreve at formuesverdien settes til 25 % av den reelle markedsverdien.