Skatt ved salg av bolig – regler og unntak

Skatt ved salg av bolig

Hvor mye må du betale i skatt ved salg av bolig? I utgangspunktet er gevinst ved salg, eller annen realisasjon, av bolig og fast eiendom skattepliktig. Det er likevel flere unntak fra skatteplikten ved salg av primær- og sekundærbolig. Renteradar forklarer reglene til deg her.

Salg av egen bolig

I utgangspunktet er all gevinst ved salg av fast eiendom er skattepliktig. All skattepliktig gevinst vil skattelegges som kapitalinntekt med 22 prosent. Gjelder det boligen du selv bor i er det flere unntak. Disse unntakene gjelder også gevinst ved salg av pendlerbolig. Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig.

Dersom vilkår knyttet til bo- og eiertid er oppfylt, er gevinsten skattefri. Er disse vilkåene oppfylt betyr det også at et tap ved salg av egen bolig ikke er fradragsberettiget. Kravene er som følger:

 1. Eiertid: Salget på egen bolig må avtales eller skje mer enn 12 måneder etter at boligen ble ervervet (mottatt som gave, arvet eller kjøpt).
 2. Botid: Før salget skjer må eieren ha brukt boligen i minimum 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene.
4 av 5 nordmenn kan spare

Viktig å sjekke skattemeldingen

Tap ved salg av fast eiendom kan fradragsføres i de tilfeller hvor en eventuell gevinst ville vært skattepliktig. Her er det likevel verdt å merke seg at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Det er også viktig å huske å sjekke skattemeldingen nøye det året boligen er solgt. Spesielt viktig er det å sjekke om formuesverdien av eiendommen fortsatt står oppført på deg. Gjør den det, må du endre skattemeldingen din.

Realisasjon

Reglene om skatteplikt og fradragsrett gjelder også annen realisasjon av eiendom, ikke bare salg av bolig. En eiendom er realisert når eiendomsretten opphører eller videreføres til en annen. Eksempler på dette er frivillig salg, tvunget salg eller fullstendig ødeleggelse.

Det er noen unntak her også. Blant annet regnes ikke disse formene for eiendomsoverdragelse som realisasjon:

 • Skifte av dødsbo
 • Overføring mellom ektefeller
 • Skifte av felleseie mellom ektefeller
 • Gaveoverføring eller arveforskudd
 • Arveovergang ved dødsfall
Regler og unntak for skatt ved salg av bolig

Fritidseiendom i Norge

Gevinst du får ved salg av fritidseiendom er skattefri dersom vilkår knyttet til eier- og brukstid oppfylles. Dette er kravene:

 1. Eiertid: Salget på eiendommen må bli avtalt eller selges tidligst fem år etter den ble kjøpt, og fem år etter den ble tatt i bruk.
 2. Brukstid: Eiendommen må ha blitt brukt som egen fritidseiendom i minimum fem ut av de siste åtte årene.

Dersom du ikke oppfyller kravene over, må du skatte av en eventuell gevinst ved salg av fritidseiendom. Selger du med tap får du heller ikke fradrag. Skattesatsen er lik som ved gevinst på egen bolig, 22 prosent. Her må du likevel vite at dersom eiendommen brukes til hytte, vil gevinst ved salg av eiendommen noen ganger beskattes som virksomhetsinntekt. Denne skattesatsen er noe høyere.

Salg av bolig eller fritidseiendom i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge vil gevinst ved salget i utlandet være skattepliktig til Norge, under de samme reglene som ved fast eiendom i Norge.

Salg av fritidseiendom i utlandet vil være skattefri dersom du har eid eiendommen i minimum fem år, samt har brukt eiendommen i minst fem ut av de siste åtte årene før du selger.

Salg av boligeiendom i utlandet vil være skattefri dersom du oppfyller følgende krav om bo-/brukstid og eiertid:

 1. Du har eid boligen i minimum ett år før du lager en avtale om salg.
 2. Du har brukt boligen som egen bolig i minimum ett år i løpet av de siste to årene før salget skjer.

Slik fører du gevinst/tap i skattemeldingen

Kommer ikke salget av egen bolig under reglene for skattefritak, vil gevinsten være skattepliktig, og et eventuelt tap vil være fradragsberettiget.

Da må du gjøre en beregning på gevinst/tap, og føre dette inn i skattemeldingen din. Her har du formelen:

Skatteetaten har et fint eksempel på hvordan du kan regne det ut her. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på at du har ført et eventuelt gevinst eller på inn i skattemeldingen. Det kan være at du må dokumentere det hvis Skatteetaten spør.

eika

Skatt ved salg av bolig – skattefradrag

Du som er boligeier bør sjekke noen punkter på selvangivelsen ekstra nøye, for å unngå å betale for mye skatt.

Du kan trekke fra omkostninger som er knyttet til salget og kjøpet av boligen. I tillegg kan du også trekke fra alle vedlikeholdskostnader på selvangivelsen din. Du kan derimot ikke trekke fra kostnader som har ført til at boligen har blitt oppgradert.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvor mye er skatt ved salg av bolig?

Skattesatsen på gevinst på salg av bolig er 22 prosent.

Hvordan regner jeg ut tap eller gevinst ved salg av bolig?

Formelen ser sånn her ut: Utgangsverdi (vanligvis salgssummen) – Inngangsverdien (kjøpesum/kostpris). Du finner et eksempel på hvordan du kan regne det ut her. Du trenger ikke sende inn noe dokumentasjon til Skatteetaten på dette, men du må kunne vise det frem dersom de spør.

Hva er unntakene når det kommer til skatt ved salg av bolig?

Det er flere unntak, og dette varierer ut i fra hva slags bolig du skal selge. Unntakene handler om eiertid og botid. Oversikten finner du over.

Gjør som 110 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.