Skatt ved salg av bolig – reglene enkelt forklart

Hvor mye må du betale i skatt ved salg av bolig? Renteradar gir deg gir deg en enkel oversikt over de viktigste reglene og unntakene. Gevinst ved salg av bolig er som regel skattepliktig, men det finnes flere unntak som kan gi skattefritak for primær- og sekundærbolig.

Salg av egen bolig

All gevinst ved salg av fast eiendom er skattepliktig, vanligvis med 22 % kapitalinntektsskatt. Hvis du selger boligen du bor i, finnes det unntak:

 1. Eiertid: Boligen må selges mer enn 12 måneder etter at boligen ble ervervet (mottatt som gave, arvet eller kjøpt).
 2. Botid: Før salget skjer må eieren ha bodd i boligen i minimum 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene.

Oppfyller du disse kravene, er gevinsten skattefri. Salg av tomt er alltid skattepliktig.

Sjekk skattemeldingen nøye

Hvis du selger eiendom med tap, kan du trekke dette fra skatten hvis en gevinst ville vært skattepliktig. Husk at det er ulike krav til hvor lenge du må ha eid og brukt boligen eller fritidseiendommen.

Det er også viktig å huske å sjekke skattemeldingen nøye det året boligen er solgt. Spesielt viktig er det å sjekke om formuesverdien av eiendommen fortsatt står oppført på deg. Gjør den det, må du endre skattemeldingen din.

Nå er det lurt å sjekke renten sin

På Renteradar kan du se din rente sammenlignet med markedets beste og andre i din bank

hvor mye du kan spare og se de beste bankene for deg. Renteradar gjør det enkelt å få oversikt over boliglånet og hjelper deg til bedre vilkår. Se de beste bankene for 2024 her.

Realisasjon – eiendomsoverføring

Reglene for skatt og fradrag gjelder også andre måter å overføre eiendom på, ikke bare salg. Eiendom anses som realisert når eiendomsretten opphører eller overføres til noen andre. Eksempler inkluderer frivillig salg, tvangssalg eller hvis eiendommen blir helt ødelagt.

Det er noen unntak her også. Blant annet regnes ikke disse formene for eiendomsoverdragelse som realisasjon:

 • Skifte av dødsbo
 • Overføring mellom ektefeller
 • Skifte av felleseie mellom ektefeller
 • Gaveoverføring eller arveforskudd
 • Arveovergang ved dødsfall

Salg av fritidsbolig i Norge

Hvis du oppfyller kravene for eier- og brukstid, blir gevinsten fra salg av fritidsbolig skattefri. Kravene er:

 1. Eiertid: Salget av eiendommen må bli avtalt eller selges tidligst fem år etter den ble kjøpt, og fem år etter den ble tatt i bruk.
 2. Brukstid: Eiendommen må ha blitt brukt som egen fritidseiendom i minimum fem ut av de siste åtte årene.

Hvis du ikke oppfyller kravene for eier- og brukstid, må du betale skatt på gevinst ved salg av fritidseiendom. Tap gir ikke fradrag. Skattesatsen er 22 %, som for egen bolig. Brukes eiendommen som hytte, kan gevinst noen ganger beskattes som virksomhetsinntekt, som har en høyere skattesats.

Salg av bolig eller fritidsbolig i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge vil gevinst ved salget i utlandet være skattepliktig til Norge, under de samme reglene som ved fast eiendom i Norge. Salg av fritidseiendom i utlandet er fritatt for skatt hvis du har eid eiendommen i minst fem år og brukt den i minst fem av de siste åtte årene før salget.

Salg av boligeiendom i utlandet vil være skattefritt dersom du oppfyller disse kravene om bo-/brukstid og eiertid:

 1. Du har eid boligen i minimum ett år før du lager en avtale om salg.
 2. Du har brukt boligen som egen bolig i minimum ett år i løpet av de siste to årene før salget skjer.

Slik fører du gevinst/tap i skattemeldingen

Hvis salget av boligen din ikke oppfyller kravene for skattefritak, må du betale skatt på gevinsten. Du kan også få fradrag for eventuelt tap.

Da må du gjøre en beregning på gevinst/tap, og føre dette inn i skattemeldingen din. Her har du formelen:

skatt ved salg av bolig

Skatteetaten har et fint eksempel på hvordan du kan regne det ut her. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på eventuelt gevinst eller tap i skattemeldingen. Det kan være at du må vise til dokumentasjon om Skatteetaten ber om det.

Skatt ved salg av bolig – skattefradrag

Når du selger boligen din, er det noen utgifter du kan trekke fra på skatten. Du kan få fradrag for påkostninger på boligen, som gir boligen en høyere standard. Påkostninger kan være å sette inn ny peis, rive vegger for å få større rom, eller oppgradere strøm og rør.

Men, kostnader for å vedlikeholde holde boligen, som for eksempel å fikse noe til samme standard som før, pusse opp parkett eller bytte ut noe med tilsvarende kvalitet, kan ikke trekkes fra på skatten. Les mer på skatteetaten.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er unntakene når det kommer til skatt ved salg av bolig?

Det er flere unntak, og dette varierer ut i fra hva slags bolig du skal selge. Unntakene handler om eiertid og botid. Oversikten finner du over.

Hvor mye må man betale i skatt ved salg av bolig?

Skattesatsen på gevinst på salg av bolig er 22 prosent.

Hvordan regner jeg ut tap eller gevinst ved salg av bolig?

Formelen ser sånn her ut: Utgangsverdi (vanligvis salgssummen) – Inngangsverdien (kjøpesum/kostpris). Du finner et eksempel på hvordan du kan regne det ut her. Du trenger ikke sende inn noe dokumentasjon til Skatteetaten på dette, men du må kunne vise det frem dersom de spør.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt