Lånetakst – topp fem ting du bør vite om

lånetakst

Skal du endre eller utvide lånet ditt? Da krever banker som regel en lånetakst. Renteradar gir deg en oversikt her over hva det egentlig betyr og hvordan du får tak i det.

1. Hva er lånetakst?

Det er et forsiktig anslag på boligens markedsverdi. Lånetakst gir banken en vurdering av eiendommens verdi og tilstand, sånn at banken kan avgjøre hvor mye penger de er villige til å låne ut til boligkjøperen.

Normalt ligger lånetaksten på mellom 20 til 30 prosent lavere enn verditaksten. Forskjellen på verdi- og lånetakst skal vi gå nærmere inn på senere. Denne lånetaksten brukes av banker til eventuell tvangssalg av bolig, pant, og refinansiering av boliglånet ditt. Sjekk hvor mye du kan spare på å flytte boliglånet ditt på Renteradar.

Man bestiller verdi- og lånetakst samtidig. Da gjør en takstmann en befaring av boligen din. Takstmannen måler opp boligens areal og går gjennom åpenbare feil og mangler. Alt blir skrevet ned i en rapport, som igjen brukes av takstmannen til å fastsette boligens verdi. I tillegg blir andre lignende og nylig solgte boliger i nærområdet tatt med i vurderingen.

2. Forskjellen mellom verditakst og lånetakst

En verditakst en en vurdering takstmannen lager som forteller hva en bolig er verdt og bør selges for. Denne vurderingen blir tatt på bakgrunn av boligens beliggenhet og standard. Verditaksten fastsettes av en takstmann, ved kjøp og salg av hus, samt ved fastleggelse av lån og pant. 

Lånetaksten er basert på verditaksten. Vanligvis er lånetaksten en forsiktig beregnet salgsverdi, og ligger derfor ofte 20 til 30 % lavere enn verditaksten.

3. Oversikt over begreper i lånetaksten

Det er ikke alltid like lett å forstå seg på begrepene i lånetaksten. Her får du en oversikt over de mest vanlige begrepene:

  • Markedsverdi: Markedsverdi er verdien som markedet er villige til å betale for en bolig. Dette kalles også for normal salgsverdi. Verdien måles som gjennomsnittlig verdi per kvadratmeter av solgte boliger i et område. Det blir tatt tatt hensyn til størrelse, utidsmessighet, fellesgjeld, beliggenhet og flere andre forhold i vurderingen.

  • Normale tomtekostnader: Kostnadene er markedsverdi av råtomt, tekniske grunnlagsinvesteringer og andre opparbeidelseskostnader.

  • Låneverdi: En forsiktig antatt markedsverdi som gir långiveren sikkerhet for sin pant i eiendommen. Låneverdi fastsettes av lånetakst.

  • Teknisk verdi: Verdien på en bygning. Den fastsettes ut fra hva det ville ha kostet å oppføre et tilsvarende bygg på en tilsvarende tomt. I grunnlaget for utregningen brukes blant annet byggekostnader, lover og forskrifter.

4. E-takst – den nye bransjestandarden for verdivurdering av bolig

Siden 2016 har det vært vanlig å bruke E-takst for meglers verdivurdering av bolig. Dette er en elektronisk takst, som du bestiller fra megler. Taksten inneholder oppdaterte boligpriser fra området, offentlige opplysninger og en meglers vurderinger. For eksempel kan du bruke E-takst dersom du skal klage på formuesverdien din.

E-takst er en tryggere prosess med bedre kvalitet for selger, kjøper og bank. Men den erstatter ikke taksten som utarbeides av en takstperson, og kan derfor ikke brukes til å sette verditakst og lånetakst.

5. Hva koster en lånetakst?

Verdi- og lånetakst må bestilles samtidig, og utarbeides av en takstmann. Den skal inneholde en vurdering av eiendommens tilstand. Normalt ligger prisen for en verdi- og lånetakst mellom 4.000 or 6.000 kroner. Prisen varierer fra megler til megler.

Verdi- og lånetaksten skal ikke være like detaljert som en tilstandsrapport, da den for eksempel ikke vi inneholde informasjon om de byggtekniske forholdene til eiendommen. En tilstandsrapport koster til sammenligning mellom 6 000 or 10 000 kroner. Flere anbefaler at man i tillegg til en verdi- og lånetakst henter inn en tilstandsrapport. Henter man inn tilstandsrapport vil dette gi en økt sikkerhet for selger og kjøper, og minimere eventuelle tvister eller salget.

Lurer du på hvor mye du kan låne til bolig? Her finner du en oversikt over hva som blir tatt med i beregningen. I tillegg har vi en tjeneste for førstegangskjøpere som raskt estimerer hvor mye du kan låne for.

Renteradar – få en verdivurdering fra eiendomsmegler

Har boligverdien steget, har du fått lavere belåningsgrad. Da kan du prute med banken om å få lavere rente. Når du logger inn på Renteradar, hentes automatisk et estimat på boligverdien din. Denne informasjonen henter vi ut fra vår partner Hjemla.

Her kan du videre be oss om å få en oppdatert verdivurdering. Da setter vi deg i kontakt med en eiendomsmegler i ditt nabolag. Den nye verdivurderingen kan du bruke til å refinansiere boliglånet ditt eller forhandle renten din.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er lånetakst?

Lånetakst er et forsiktig antatt anslag på en boligs markedsverdi. Verdien brukes blant annet til refinansiering av boliglån.

Hva koster en lånetakst?

Dette varierer fra megler til megler, men prisen ligger som regel mellom 4000 og 6000 kroner.

Hva er forskjell på lånetakst og verditakst?

Verditakst er en verdivurdering av eiendommen din. Lånetakst er en forsiktig antatt verdi av salgsverdien, og er derfor noe lavere enn verditaksten.

Kan jeg bruke E-takst til lånetakst?

Nei, dessverre. E-takst erstatter ikke arbeidet en takstperson gjør.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt