Beste innskuddsrente – Se hvor du får best rente

Det er mye penger å spare på å velge riktig sparekonto. Renteradar gir deg oversikten over beste innskuddsrente og forklarer forskjellen mellom ulike banker og produkter. Renteforskjellen fra én sparekonto til en annen kan være på over 2 prosentpoeng.

Beste innskuddsrente – Hvor mye kan du spare?

Mange av bankene har økt renten en del mer enn renten på innskudd. Mange kunder lar pengene sine bli stående på sparekontoen uten å følge med på renteutviklingen, og det tjener bankene gode penger på. En enkel løsning er å opprette en innskuddskonto i en annen bank og flytte pengene dit. Denne prosessen tar kun mellom 5 og 10 minutter.

I mange banker kan man nå få opp mot 5 % rente på sparepengene sine, men snittrenten ligger på 2,5 %. Her er det altså mye å spare på flytte sparepengene. Pengene er like trygge i en annen bank så lenge man er innenfor 2 millioner som dekkes av Bankenes Sikringsfond.

Beste innskuddsrente – oversikt over banker

Beste innskuddsrente uten binding

Nedenfor ser du en tabell med beste innskuddsrenter for produkter uten bruksbegrensninger. Tabellen oppdateres daglig.

Innskudd uten bruksbegrensninger betyr at banken ikke setter krav om maksimalt antall uttak eller andre spesielle bindinger på sparebeløpet. Enkelte av produktene over har begrensning knyttet til alderen til sparekunden.

Beste innskuddsrente med binding

Nedenfor ser du en tabell med beste innskuddsrenter for produkter med bruksbegrensninger. Tabellen oppdateres daglig.

Innskuddsrente – begrensninger

Når du velger sparekonto, bør du vurdere hvilke begrensninger bankene har på de ulike kontoene. Begrensninger varierer mye fra bank til bank.

 • Geografi: Lokalbanker har ofte begrensninger på geografi. Banker sier ofte at de er landsdekkende, men i realiteten får kun de med lokal tilhørighet opprettet sparekonto.
 • Antall uttak i året: Flere banker har et maks antall gebyrfrie uttak hvert år. Typisk kan man heve beløp fra sparekontoen 4-12 ganger i året gebyrfritt. Hever du ut beløp flere ganger enn maksgrensen per år, vil det koste deg et gebyr på mellom 0,5-3,0 % av uttaksbeløpet.
 • Krav om månedlig sparing: Noen sparekontoer krever at du sparer et visst minimumbeløp per måned. Minstebeløpet kan typisk være 300 kroner i måneden.
 • Krav om andre produkter: For eksempel kan banker kreve at du har hovedbankforbindelse eller bruks- /lønnskonto i banken du ønsker å opprette sparekonto i.
 • Maksbeløp: Noen banker har begrensninger på hvor mye du kan spare. I tillegg har noen banker grense på hvor stort beløp du kan overføre samtidig.
 • Alder: Enkelte spareprodukter er rettet mot unge bankkunder og har derfor en maks alder på kunden. Det gjelder særlig BSU Pluss og Barnekonto.

Innskuddsrente – ulike sparealternativer

Det er flere alternativer når det kommer til sparing. Foruten ordinær sparekonto finnes det BSU (Boligsparing for ungdom), BSU Pluss, barnekonto, fastrenteinnskudd og andre spareprodukter i norske banker. Oversiktene under viser innskuddsrenter for ordinære sparekontoer. Sparekonto har høyere innskuddsrente enn normal lønns-/brukskonto. Derfor lønner det seg å ikke ha for mye penger stående på lønnskontoen, men overføre penger du ikke skal bruke med det første inn på en sparekonto.

Medlemskap i organisasjoner eller fagforbund som har avtaler med banker, kan gi bedre innskuddsrente. Eksempler på slike medlemskap er LOFavør, Akademikerne, YS og Unio.

Innskuddsrente – type banker

Det finnes forskjellige typer banker, som er verdt å merke seg når man er på utkikk etter ny bank. Dette er blant annet:

 • Landsdekkende banker: Full-service banker, som har filialer og kunder over hele landet. Landsdekkene banker er ofte typiske storbanker som DNB, Nordea og Danske Bank.
 • Lokalbanker: Bankene har kun har filialer i noen områder. Eksempler på lokalbanker er Andebu Sparebank, Jæren Sparebank og Oppdalsbanken.
 • Digitalbanker: Bankene tilhører ulike sparebanker. De har landsdekkende digitale konsepter mot selvbetjente boliglånskunder. Eksempler på digitalbanker er Bulder BankNybygger og Himla. Alle disse tilbyr også Apple pay.
 • Forbrukslånsbanker: Eksempler på disse er yA Bank, Bank Norwegian, Komplett Bank, Instabank og Santander Consumer Bank. Bankene har som regel forbrukslån som hovedprodukt.
 • Rene næringslivsbanker: Eksempler på næringslivsbanker er Aprila Bank, Maritime & Merchant Bank og Nordic Corporate Bank.

Beste innskuddsrente – sammenligning av banker

Hvor stor forskjell er det på hvor du har sparepengene dine? Grafen viser veksten av 100 000 kroner på en innskuddskonto i DNB sammenlignet med Handelsbanken over de neste 20 årene. Over 20 år gir Handelsbanken omtrent 86 000 kroner mer i avkastning enn DNB.

Ofte høyere innskuddsrente for programkunder

Banker tilbyr ofte bedre innskuddsrenter til programkunder. Vi har sett på rentetilbudene til de største bankene. Danske Bank tilbyr litt bedre innskuddsrente til kunder som er med i Platinum-programmet. Renteforskjellen ligger typisk på 0,15 prosentpoeng. OBOS tilbyr brukskonto for ikke-medlemmer og medlemmer, hvor forskjellen ofte ligger på på 1,0 %. KLP har også en egen ordning for medlemmer, med en renteforskjell på 0,25 prosentpoeng på sparekonto.

Høyere sparebeløp gir oftere høyere innskuddsrente

Banker tilbyr som regel bedre innskuddsrenter til de med høye sparebeløp, opptil 2 millioner kroner. Andre banker kan gi bedre rente for mindre beløp. Det er derfor viktig å sammenligne forskjellige sparekontoer og produkter for å finne den beste innskuddsrenten for deg.

Obs! Det er lurt å se over gebyrer, uttaksbegrensninger, og andre betingelser som kan påvirke avkastningen på sparekontoen eller innskuddet.

Innskuddsgaranti

I norske banker får du inntil to millioner kroner av innskuddet dekket fra Bankenes Sikringsfond. Det betyr at du som kunde i en bank har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Denne garantien kommer fra Bankenes Sikringsfond, og blir effektiv dersom banken din selv blir ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Alle norske banker er med i denne sikringsordningen.

Utenlandsk sikringsordning

Det er forskjell på norsk og utenlandsk sikringsordning. Alle banker i EU har en annen ordning som sikrer innskudd. Her er garantien kun opptil 100 000 EUR, altså rundt 1 million kroner. I Norge er det noen svenske banker som kun er sikret av EU-ordningen, som for eksempel Avida Finans, Nordax Bank, Svea Finans og TF Bank. Andre utenlandske banker som Bluestep og Santander Consumer Bank er en del av den norske sikringsordningen.

Du har mye å spare på å sjekke både boliglånsrente og innskuddsrente.
219
Har du sjekket innskuddsrenten på sparekontoen din de siste seks månedene?

Andre alternativer til vanlig sparekonto

Over har vi omtalt vanlig sparekonto, men det finnes også andre type sparekontoer for visse grupper.

Barnekonto

Sparekonto for barn er et eksempel. Kontoen opprettes da i barnets navn og disponeres fritt av barnets foreldre. Normalt utstedes det ikke et bankkort tilknyttet kontoen. Her varierer også begrensningene fra bank til bank.

BSU-konto

En annen mulighet er BSU-konto (Boligsparing for ungdom). Denne kontoen er for deg mellom 13 og 33 år, og gir en av bankene sine beste innskuddsrenter. I tillegg til god innskuddsrente får du også skattefradrag på 20 % av årlig innbetalt sparebeløp. Ved BSU-konto er det også en del begrensninger og regler, og du kan finne en full oversikt her. Har du allerede en BSU-konto, kan det lønne seg å sjekke ut om du kan få bedre innskuddsrente i en annen bank. Det er lett å flytte BSU-midlene til en annen bank.

BSU Pluss

BSU Pluss, eller BSU 2.0, er for deg som ønsker å spare mer enn maksbeløpet som BSU tillater årlig. Her får av og til samme rente som ved en vanlig BSU-konto, men du får ikke skattefradraget. Også her er det store forskjeller i hvilke betingelser bankene gir på BSU Pluss kontoer.

Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd binder du pengene dine i en bestemt tidsperiode, og får en fast rente hele perioden. Innskuddets varighet kan være alt fra 3 måneder til 5 år, og varierer fra bank til bank. Velger du å ta ut pengene før bindingsperioden er over, må du som regel betale et uttaksgebyr. Fastrenten bankene tilbyr varierer ut i fra markedsforventingene til renteutviklingen fremover. Banken kan for eksempel gi høyere rente hvis det forventes at renten skal opp.

Hvordan gå frem for å flytte sparepengene?

Kan du få høyere innskuddsrente i en annen bank, bør du vurdere å flytte sparepengene. Å bytte bank er enklere enn mange tror – spesielt når det gjelder innskudd. Du trenger ikke flytte hele bankforholdet, men du kan velge å kun opprette en sparekonto. De fleste bankene har en enkel prosess på deres nettside. Du logger inn med BankID, og banken henter automatisk ut nødvendig informasjon. Du fyller ut eventuell manglende informasjon raskt, og signerer også ofte avtalen med BankID.

Det lønner seg ofte å ha flere bankforbindelser

Du trenger ikke ha én bank til alle produkter og tjenester. Kanskje du kan få lavest boliglånsrente i én bank, men høyere innskuddsrente i en annen. Det er spesielt for boliglån, pensjon, sparekonto og forsikring du bør vurdere å ha i forskjellige banker. For å finne din beste boliglånsrente kan du bruke Renteradar.

Les denne artikkelen for å få full oversikt over hvordan du skal gå frem for å flytte bankforhold.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er innskuddsrente?

Innskuddsrente er den renten du får på å ha sparepengene dine plassert et sted. I motsetning til innskuddsrente er for eksempel boliglånsrente noe du må betale fordi du skylder penger.

Hvilke alternativer har jeg på innskuddsrente?

Det er flere alternativer som du kan lese om over. For barn og unge er BSU et godt alternativ. Andre muligheter er barnekonto, ordinær sparekonto, fastrenteinnskudd og høyrentekonto.

Hvor får jeg best innskuddsrente?

Vi oppdaterer jevnlig våre tabeller på beste innskuddsrente. Du finner to tabeller i artikkelen, én med og én uten bruksbegrensninger.

Hvordan gå frem for å flytte sparepengene?

Å bytte bank er enklere enn mange tror. Du trenger ikke flytte hele bankforholdet, men du kan velge å kun opprette en sparekonto. De fleste bankene har en enkel prosess på deres nettside. Du logger inn med BankID, og banken henter automatisk ut nødvendig informasjon.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt