Bankenes Sikringsfond – hva betyr det for deg?

Bankenes Sikringsfond

Bankenes Sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer innskudd i norske banker. Alle norske banker er pliktige til å være med av Bankenes Sikringsfond. Filialer av utenlandske banker kan selv velge om de vil være med. Per desember 2022 er 133 medlemsbanker dekket av denne garantien.

Bankenes Sikringsfond – hva dekkes og hvem gjelder det?

Bankens Sikringsfond er en fond som ble etablert i Norge i 1992 for å sikre innskudd i norske banker. Fondet er et samarbeid mellom norske banker og Finanstilsynet, og det har som formål å beskytte innskudd i norske banker og dermed bidra til å øke tryggheten for bankkunder i Norge.

Hvis en norsk bank går konkurs får du inntil to millioner kroner av innskuddet ditt dekket fra Bankenes Sikringsfond. Dette betyr at du som bankkunde har en garanti på dine innskudd på inntil 2 millioner kroner. Garantien blir effektiv dersom banken din selv blir ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Garantien gjelder både privatpersoner, ideelle organisasjoner, foreninger og bedrifter. I tillegg dekker garantien både innskudd fra norske og utenlandske bedrifter og statsborgere. Har du innskudd i den utenlandske virksomheten av en norsk bank vil garantibeløpet være inntil 100 000 EUR.

Tap på innskudd vil dekkes så snart som mulig, senest syv virkedager etter at Finansdepartementet har vedtatt å avvikle banken. Det kan også ta lengre tid for noen type innskudd. Fristen for midlertidige høye innskudd er tre måneder.

3 Skjermbilder Renteradar

Hvilke innskuddstyper dekkes av Bankenes Sikringsfond?

De fleste innskuddstyper dekkes av ordningen. Dette inkluderer spare og brukskontoer, positiv saldo på kredittkort, depositumskonto, BSU-konto og andre kreditter (som for eksempel fleksilån). Både innskudd i norske kroner og utenlandsk valuta dekkes. Garantien er 2 millioner kroner, inkludert renter, per innskyter per bank. Har du mer enn 2 millioner kroner i én bank, burde du vurdere å opprette konto i andre banker og fordele sparepengene dine.

Bankenes Sikringsfond dekker innskudd inntil 2 millioner kroner
Kilde: Shutterstock/NTB Scanpix

Forskjell på norsk og utenlandsk sikringsordning

Det er noe forskjell på norsk og utenlandsk sikringsordning. Alle banker i EU har en annen ordning for å sikre innskudd. Denne garantien er opptil 100 000 EUR, altså rundt 1 million kroner. I Norge er noen svenske banker, Avida Finans, Nordax Bank, Svea Finans og TF Bank, sikret av EU-ordningen. Et par utenlandske banker som Bluestep og Santander Consumer Bank er en del av den norske sikringsordningen.

Innskuddsgaranti – unntak

Det er noen unntak til innskuddsgarantien. Det er verdt å merke seg at noen typer innskudd ikke dekkes, blant annet:

  • Investeringer i finansielle instrumenter. Dette kan for eksempel være fondsandeler, aksjer og andre verdipapirer.
  • Innskudd fra en innskyter med ukjent identitet.
  • Ved en aksjesparekonto er det kun kontantbeholdningen som er omfattet av garantien. Kontoen må opprettes i ditt navn.
  • Innskudd av utbytte ved transaksjoner som er i strid med lovgivning om finansiering av terrorvirksomhet eller hvitvasking av penger.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er Bankens Sikringsfond?

Dette er en sikringsordning alle norske banker er pliktige å være en del av. Garantien dekker noe av innskuddet ditt, og blir effektiv dersom banken din selv blir ute a stand til å dekke sine forpliktelser.

Hvor mye dekker Bankens Sikringsfond?

Garantien er 2 millioner kroner, inkludert renter, per innskyter per bank.

Hva gjelder sikringsordningen IKKE for?

Det er noe sikringsordningen ikke dekker. Dette gjelder blant annet fondsandeler, aksjer, innskudd fra en innskyter med ukjent identitet og andre verdipapirer.

Hva er forskjell på utenlandsk og norsk sikringsordning?

Alle banker i EU har en annen ordning, og denne garantien sikrer opptil 100 000 EUR. Noen svenske banker i Norge er en del av denne ordningen.

Gjør som 80 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.