Bankenes sikringsfond – Hva betyr det for deg?

Bankenes sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer innskudd i norske banker. Alle norske banker er pliktige til å være med av Bankenes sikringsfond. Renteradar gir deg oversikt over det du trenger å vite om Bankens Sikringsfond.

Bankenes sikringsfond – hva skjer hvis banken går konkurs?

Bankens sikringsfond er et fond som ble etablert i Norge i 1992 for å sikre innskudd i norske banker. Bankene betaler inn midler til fondet etter krav som er fastsatt av myndighetene. Sikringsfondet beskytter innskudd i norske banker og bidrar til å øke tryggheten for bankkunder i Norge.

Hvordan beskytter sikringsfondet dine innskudd?

Hvis en norsk bank går konkurs får du inntil to millioner kroner av innskuddet ditt dekket fra Bankenes sikringsfond. Dette betyr at du som bankkunde har en garanti på dine innskudd på inntil 2 millioner kroner. Hvis banken din går konkurs, er innskuddet ditt sikret opp til 2 millioner kroner. Dette er en garanti som trer i kraft hvis banken ikke kan betale deg tilbake.

Hvem er dekket av garantien?

Garantien gjelder både privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter. I tillegg dekker garantien både innskudd fra norske og utenlandske bedrifter og statsborgere. Har du innskudd i den utenlandske virksomheten av en norsk bank vil garantibeløpet være inntil 100 000 EUR.

Hva er prosessen for å motta dekning?

Tap på innskudd vil dekkes så snart som mulig, senest syv virkedager etter at Finansdepartementet har vedtatt å avvikle banken. Det kan også ta lengre tid for noen type innskudd. Fristen for midlertidige høye innskudd er tre måneder.

Hvilke innskuddstyper dekkes av Bankenes sikringsfond?

De fleste innskuddstyper dekkes av ordningen. Dette inkluderer spare og brukskontoer, positiv saldo på kredittkort, depositumskonto, BSU-konto og andre kreditter (som for eksempel fleksilån). Både innskudd i norske kroner og utenlandsk valuta dekkes.

Garantien er 2 millioner kroner, inkludert renter, per innskyter per bank. Har du mer enn 2 millioner kroner i én bank, burde du vurdere å opprette konto i andre banker og fordele sparepengene dine.

Forskjell på norsk og utenlandsk sikringsordning

Det er noe forskjell på norsk og utenlandsk sikringsordning. Alle banker i EU har en annen ordning for å sikre innskudd. Denne garantien er opptil 100 000 EUR, altså rundt 1 million kroner. I Norge er noen svenske banker, Avida Finans, Nordax Bank, og Svea Finans, sikret av EU-ordningen. Et par utenlandske banker som Bluestep og Santander Consumer Bank er en del av den norske sikringsordningen.

Innskuddsgaranti – unntak

Det er noen unntak til innskuddsgarantien. Det er verdt å merke seg at noen typer innskudd ikke dekkes, blant annet:

  • Investeringer i finansielle instrumenter. Dette kan for eksempel være fondsandeler, aksjer og andre verdipapirer.
  • Innskudd fra en innskyter med ukjent identitet.
  • Ved en aksjesparekonto er det kun kontantbeholdningen som er omfattet av garantien. Kontoen må opprettes i ditt navn.
  • Innskudd av utbytte ved transaksjoner som er i strid med lovgivning om finansiering av terrorvirksomhet eller hvitvasking av penger.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er Bankens sikringsfond?

Dette er en sikringsordning alle norske banker er pliktige å være en del av. Garantien dekker noe av innskuddet ditt, og blir effektiv dersom banken din selv blir ute a stand til å dekke sine forpliktelser.

Hva skjer hvis banken går konkurs i Norge?

Det er her Bankens sikringsfond, som er en garanti for innskuddet du har i banken på inntil 2 millioner kroner.

Hvor mye dekker Bankens sikringsfond?

Garantien er 2 millioner kroner, inkludert renter, per person per bank.

Hva gjelder sikringsordningen IKKE for?

Sikringsordningen dekker ikke alt. Dette inkluderer fondsandeler, aksjer, innskudd hvor innskyterens identitet er ukjent, og andre typer verdipapirer.

Hva er forskjell på utenlandsk og norsk sikringsordning?

Alle banker i EU har en annen ordning, og denne garantien sikrer opptil 100 000 EUR. Noen svenske banker i Norge er en del av denne ordningen.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt