Barnekonto – beste sparekonto for barn

rentefradrag

Barnekonto kan være et godt alternativ dersom du ønsker du å gi barnet ditt økonomisk sikkerhet og litt penger tilgjengelig til senere i livet. Starter du tidlig kan små beløp vokse seg store om du sparer jevnt over flere år. Renteradar gir deg oversikt over hva dette innebærer, hvordan du oppretter det, og hvor du får best rente.

Hva er en barnekonto?

Barnekonto er en sparekonto for barn, ofte brukt av foreldre for tidlig sparing. Formålet med sparingen kan være både langsiktig og kortsiktig, og det gir god uttelling over tid. Barnekontoen er tilgjengelig for barn i alderen 0 til 18 år.

Kontoen er i barnets navn, men vil kun disponeres av verger til barnet fyller 18 år. Banker opererer med forskjellige krav og betingelser, så her er det lurt å sjekke med banken din. I norske banker får du inntil to millioner kroner av sparebeløpet dekket fra Bankenes Sikringsfond. Det betyr at du som bankkunde har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner.

Hvordan opprette barnekonto

Å opprette barnekonto er enkelt. Noen banker krever at en eller begge verger allerede er kunder hos banken. Kontoen opprettes i barnets navn, og verger må gi samtykke og signere kontoopprettelsen. Finn beste rente for barnekontoen og opprett den enkelt med BankID-innlogging.

Barnekonto – beste rente

Nedenfor ser du en tabell med hvilke innskuddsrenter bankene tilbyr for barnekonto. I disse tider kan innskuddsrentene variere en del fra bank til bank på grunn av renteøkninger.

Har du barnekonto i én bank, men oppdager at du kan få bedre innskuddsrente i en annen bank? Da bør du sjekke ut om du eventuelt kan flytte dette bankforholdet til en annen bank. Prosessen for å gjøre dette kan variere fra bank til bank. Husk også at banker noen ganger krever at du allerede har kundeforhold i banken du ønsker å opprette barnekonto i.

Store renteforskjeller

Bankene har store variasjoner i renten på barnekontoer. Prisstrategien kan også endres over tid, slik at en bank som hadde god rente ved opprettelsen, kan endre seg senere. Sparebankene har vanligvis de beste rentene på barnekontoer, men de fokuserer først og fremst på sitt lokalområde. Det kan være utfordrende å opprette en barnekonto hos en sparebank langt unna bostedet. Du må derfor søke blant lokalbankene med gode renter og se hvordan det går.

Spare i ditt eller barnets navn?

Barnekonto må normalt sett opprettes i barnas navn. Men er det lurest å spare i ditt eller barnet sitt navn? Begge deler har fordeler og ulemper. Sparer du i ditt navn har du kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til beløpet. Dette betyr at du fritt kan disponere pengene, så du kan velge om du vil overføre penger til barnet, eller om de for eksempel skal brukes til bolig eller studielån.

Lånekassen har formuesbegrensning

I tillegg har stipend fra Lånekassen begrensninger på hvor høy formue man kan ha. Å ha sparingen i foresattes navn begrenser derfor ikke muligheten for barnet til å få stipend. Har man mer enn 487 340 kroner, får man ikke fullt stipend.

Hva skjer ved død eller skilsmisse?

En annen ulempe er at sparebeløpet vil inngå i boet ditt ved en eventuell død eller skilsmisse. Dette kan derimot holdes utenfor hvis det er gavepenger, men da må du spesifisere dette i et gavebrev eller testamente.

Barnet vil ha tilgang til kontoen når de fyller 18 år

Man skal også være bevisst på at barnet vil disponere pengene på barnekontoen når de fyller 18 år. Ikke alle er modne nok i den alderen til å håndtere et større sparebeløp. Disponerer du beløpet i ditt navn kan du selv velge når du vil overføre pengene til barnet ditt – for eksempel knyttet til boligkjøp når barnet har blitt eldre.

Andre alternativer

BSU og BSU Pluss

Et annet alternativ er å sette sparepenger til barna inn på en BSU-konto. BSU-reglene gjør at man kan først gjøre det når barnet er 13 år. Her bør du likevel vite at midlene på denne kontoen kun kan brukes til visse formål relatert til boligkjøp og oppussing. BSU gir ofte en bedre rente enn barnekonto. Likevel bør du merke deg at barnet som regel ikke vil få skattefradrag av det fordi ungdom som regel ikke tjener over frikortgrensen på 70 000 kroner de første årene etter fylt 13. Da forsvinner skattefradraget, og kan ikke overføres til senere år når ungdommen har høyere inntekt.

En anbefaling her kan være å heller sette pengene inn i BSU Pluss. Denne kontoen gir ofte samme gode rente, men man slipper å miste fremtidige skattefradrag. I tillegg er BSU Start et alternativ, som man kan opprette for barnet fra de er født, uten å vente til de fyller 13 år.

Fondssparing

Et alternativ til barnekonto kan være å heller sette sparingen i fond. Fondssparing er et alternativ med høyere risiko enn sparekonto, men også høyere forventet avkastning. Indeksfond kan være et godt alternativ, da disse fondene har lave forvaltningskostnader. Renteradar anbefaler spesielt Kron til våre brukere. Kron jobber for å gjøre investering lettere for folk flest. De har noen av de beste prisene på fond, og indekspakken de tilbyr er blant de billigste i Norge. Vi har skrevet mer om Kron og hvordan det fungerer her.

En oversikt over flere alternativer til sparing finner du her. I tillegg har vi samlet en rekke sparetips her, som kan komme godt med til sparingen.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er barnekonto?

En barnekonto er en sparekonto for barn. Mange foreldre bruker barnekontoen til å starte tidlig med sparing til barnet.

Bør jeg spare i mitt eller barnet mitt sitt navn?

En barnekonto må som regel opprettes i barnas navn. Sparer du i ditt navn har du kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til beløpet. Er pengene i barnas navn bør man være bevisst på at barnet vil disponere pengene på kontoen selv når de fyller 18 år. Ikke alle er modne nok i den alderen til å håndtere et større sparebeløp.

Hvilke alternativer har jeg hvis jeg ønsker å starte oppsparing til barnet mitt?

Det er flere alternativer hvis du ønsker å starte tidlig med oppsparing til barnet ditt. BSU er et godt alternativ med god rente. Du bør vite at midlene på denne kontoen kun kan brukes til visse formål relatert til boligkjøp og oppussing.

Bør jeg heller sette sparebeløpet inn i fond?

Fondssparing er et alternativ med høyere risiko enn sparekonto, men også høyere forventet avkastning. Indeksfond kan være et godt alternativ, da disse fondene har lave forvaltningskostnader. Renteradar anbefaler spesielt Kron til våre brukere, som har blant markedets laveste priser for indeksfond.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt