Boliglån i Statens Pensjonskasse – lønner det seg?

Boliglån Statens Pensjonskasse

Det korte svaret: ja, boliglån i Statens Pensjonskasse er som regel billigere enn banken. Du kan som medlem få opptil 2,3 millioner kroner i lån til en lav rente.

Under Korona-krisen lønte det seg ikke å ha lån i Statens Pensjonskasse siden det i perioder med fallende renter kan være bedre med boliglån i bank. Hvorfor forklarer vi lengre nede i artikkelen. Nå kan man derimot trygt vurdere boliglån i Statens Pensjonskasse.

Betingelser for boliglån i Statens Pensjonskasse

Renten hos Statens Pensjonskasse (SPK) følger normrenten. Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet for fordelen. Les mer om normrenten her.

Siden boliglånsrenten fra SPK følger normrenten, vil den over tid være blant markedets beste. Normrenten baserer seg på de beste listeprisene i markedet og blir satt enda litt lavere enn det. Rentevilkårene er lik for alle søkere og ligger normalt rundt 0.25 % til 0.75 %-poeng lavere enn normale listepriser til storbankene. Per 1. mai er renten 1,687 %. Fra 1. juli vil renten øke til 1,785 %.

Et tips for å spare litt på gebyrene er å velge kvartalsvise eller halvårlige rente- og avdragsbetalinger. Da slipper du unna med noen hundrelapper mindre i gebyr i året. Tinglysningsgebyr på inntil 585 kroner kommer i tillegg og må dekkes av lånetaker.

4 av 5 nordmenn kan spare

Prisliste per 8. juni 2022 for boliglån i Statens Pensjonskasse

Priser / Gebyrer% / NOK
Nominell Rente1,49 %
Termingebyr (Månedlig / Kvartalsvis)50 NOK
Termingebyr (Halvårlig)75 NOK
Etableringsgebyr (Elektronisk søknad)1 800 NOK
Etableringsgebyr (Papirbasert søknad)2 000 NOK
Endring av lånetype / nedbetalingstid / terminforfall / avdragsfrihet300 NOK

Begrensninger i SPF sitt lånetilbud

  • Man kan låne inntil NOK 2 millioner. Har du en medlåntaker som også er medlem i SPK kan dere begge låne opptil NOK 2,3 millioner, altså opptil NOK 4,6 millioner til sammen.
  • Det er kun de som er medlem av SPK som er ansvarlig for lånet. Din ektefelle/samboer kan ikke ha gjeldsansvar mot SPK, men må godkjenne at SPK tar pant i felles bolig.
  • Belåningsgraden kan ikke være høyere enn 80 %. Det betyr at lånebeløpet ikke kan være høyere 80 % av markedsverdien av boligen.
  • Hvis du slutter i statlig stilling og medlemskapet i SPK opphører mister du retten til den gunstige renten. Du får beholde lånet, men lånerenten oppjusteres med 2 prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller. Normalt vil det bety at du bør refinansiere boliglånet i en bank eller annen institusjon. Du beholder lånet med beste rente hvis du blir permittert eller går av med pensjon.
  • SPK tilbyr ikke finansieringsbevis. Det må du få fra banken din.
  • SPK tilbyr ikke lån med fastrente – kun flytende rente.
  • SPK tilbyr ikke lån til sekundærbolig. Det vil si bolig du leier ut til andre og ikke bor i selv.

Boliglån i SPK vs bank

Flere kan få omtrent like gode lånebetingelser hos sin bank sammenliknet med SPF, i hvert fall i perioder. Problemet er at du hele tiden må følge med på at banken din gir deg de beste betingelsene.

Med boliglån fra SPF er du garantert at lånerenten er blant markedets beste til enhver tid. Det skyldes at SPF sin rente følger normrenten som er basert på de beste rentene til de beste bankene.

Unntaket er når rentene i markedet faller raskt. Da kan normrenten i en periode ligge noe over bankrentene siden normrenten settes to måneder forskuddsvis. Kommer det et plutselig rentefall og bankene setter ned renta med en gang, kan renta i SPF ligge noe høyere i en måned eller to.

aksjeleilighet

Bankenes marginer

Under Korona-krisen når Norges Bank senket styringsrenten raskt hadde kunder hos SPF høyere boliglånsrente i en periode enn det de kunne få hos mange banker. Slike hendelser inntreffer likevel sjeldent og man kan også tjene på den motsatte effekten når renta plutselig blir satt opp og bankene følger etter.

I perioder hvor storbankene har hatt høye marginer på boliglån har det vært spesielt gunstig å være boliglånskunde i SPK. I 2014 var renten i SPK langt lavere enn for eksempel DNB som denne artikkel fra TV2 i 2014 satte søkelyset på.

Grunnet fallet av Nibor-renten har bankene sine marginer økt – det betyr likevel ikke at alle banker har satt ned boliglånsrenten. Les mer om dette her og her. I tillegg ble styringsrenten økt til 1,25 % i juni 2022.

Når styringsrenten øker følger bankene etter, og boliglånsrentene har økt. Det forventes flere rentehevinger ut 2022 og i 2023. Boliglånsrenten er forventet å være 4,3 % i 2024 hvis Norges Bank får rett. Det kan derfor nå lønne seg å vurdere boliglån i SPK.

Les mer om hvordan du forbereder deg til renteøkningen her.

Lån i både bank og SPK

Mange vil ha boliglån både i SPF og i en bank siden man kun kan låne opptil NOK 2 millioner i SPF. Da er det en fordel at SPF ikke krever førsteprioritets pant i boligen din. Det gjør det mulig å kombinere lån fra banken din med lån i SPF. Hvis du likevel ønsker å kun ha boliglånet ditt i en bank, er det en god idé å bruke renta SPF tilbyr til å prute ned renta i banken din. Trenger du flere argumenter kan du bruke prutefunksjonen til Renteradar som sammenlikner boligrenta du har med markedets beste tilbud.

For de aller fleste som er medlem av Statens Pensjonskasse vil det lønne seg å ha opptil NOK 2 millioner i boliglån der. Da er du sikker på at du har blant markedets beste betingelser. Du kan starte lånesøknaden og finne mer informasjon om boliglån i Statens Pensjonskasse (SPK) her.

Behandlingstid på lånesøknader

SPK har historisk hatt en del problemer med behandlingstiden på lånesøknader. Ved utgangen av 2018 var behandlingstiden helt opp i 50 dager.

SPK hevder nå at behandlingstiden normalt er en til to uker. Det skyldes blant annet at de har inngått en avtale med Lindorff om bistand på behandling av lånesøknader. Les mer om behandlingstid her.

FAQ om boliglån i Statens Pensjonskasse

Hvor mye kan jeg låne hos Statens Pensjonskasse?

Du kan låne opptil NOK 2 millioner hvis du er medlem av Statens Pensjonskasse

Hvilken boliglånsrente tilbyr Statens Pensjonskasse?

Renten følger den såkalte normrenten som er litt lavere enn de beste listeprisene i markedet. Nominell månedlig rente er 1,687 % per juni 2022. Fra 1. juli vil renten øke til 1,785 %.

Lønner det seg med boliglån fra Statens Pensjonskasse?

Ja, for veldig mange lønner deg seg. Få banker kan over tid tilby bedre rentebetingelser.

Hvilken sikkerhet krever Statens Pensjonskasse?

Belåningsgraden kan ikke være høyere enn 80 %. Det betyr at lånebeløpet ikke kan være høyere 80 % av markedsverdien av boligen.

Hva skjer med lånet hvis jeg ikke lenger er medlem av Statens Pensjonskasse?

Du får beholde lånet, men renten økes med to prosentpoeng. Da lønner det seg som regel å flytte boliglånet til en bank eller annen aktør.

Tilbyr Statens Pensjonskasse finansieringsbevis?

Nei, det må du søke om hos banken din.

Hva er behandlingstiden for lånesøknader hos Statens Pensjonskasse?

De oppgir at behandlingstiden normalt er en til to uker.

Gjør som 50 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.