Boliglån i Statens Pensjonskasse – lønner det seg?

Det korte svaret: ja, boliglån i Statens Pensjonskasse (SPK) er som regel billigere enn banken. Du kan som medlem få opptil 2,3 millioner kroner i lån til en lav rente. Med høye renter er det spesielt gunstig å ha boliglån i SPK. Renteradar forklarer det du trenger å vite.

Betingelser for boliglån i Statens Pensjonskasse

Renten hos Statens Pensjonskasse (SPK) følger normrenten. Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet for fordelen.

Renten er blandt markedets beste

Siden boliglånsrenten fra SPK følger normrenten, vil den over tid være blant markedets beste. Normrenten baserer seg på de beste listeprisene i markedet og blir satt enda litt lavere enn det. Rentevilkårene er lik for alle søkere og ligger normalt rundt 0,25 % til 0,75 %-poeng lavere enn normale listepriser til storbankene.

Fra 1. juli øker den nominelle renten fra 5,08 % til 5,175 %. Det er langt under gjennomsnittsrenten på boliglån som ligger ca ett prosentpoeng høyere akkurat nå. Sjekk hvor mye du kan spare på å flytte boliglånet på Renteradar.

Spar litt på gebyrene

Et tips for å spare litt på gebyrene er å velge kvartalsvise eller halvårlige rente- og avdragsbetalinger. Da slipper du unna med noen hundrelapper mindre i gebyr i året.

Boliglån i SPK vs bank

I normale tider kan flere få omtrent like gode lånebetingelser hos sin bank sammenliknet med SPF, i hvert fall i perioder. Problemet er at du hele tiden må følge med på at banken din gir deg de beste betingelsene. Med boliglån fra SPF er du normalt garantert at lånerenten er blant markedets beste til enhver tid.

Billig å ha boliglån i SPK når rentene stiger

De siste månedene har det vært svært gunstig å være boliglånskunde i SPK. Det skyldes at SPF sin rente følger normrenten som settes to måneder forskuddsvis. Det betyr at alle renteøkninger i praksis utsettes i to måneder for deg som er kunde i SPK i forhold til en bankkunde. Kundene i SPK har derfor ligget 0,5 % til 1,5 %-poeng lavere enn gjennomsnittskunden i 2022, 2023 og 2024.

…men ikke så gunstig når renten faller

Når rentene i markedet faller raskt kan normrente ligge over bankrentene siden normrenten settes to måneder forskuddsvis. Kommer det et plutselig rentefall og bankene setter ned renta med en gang, kan renta i SPF ligge noe høyere i en måned eller to.

Lønner det seg å ha boliglån i Statens Pensjonskasse?

Som regel får du bedre rente i SPK enn i andre banker. Dette kan du sjekke på Renteradar, der du ser din rente sammenlignet med markedets beste. Da kan du se om det lønner seg å flytte boliglånet.

Begrensninger i SPF sitt lånetilbud

  • Man kan låne inntil 2,3 millioner kroner. Er dere to under samme husholdning kan dere totalt låne 4,6 millioner kroner.

  • Det er kun de som er medlem av SPK som er ansvarlig for lånet. Din ektefelle/samboer kan ikke ha gjeldsansvar mot SPK, men må godkjenne at SPK tar pant i felles bolig.

  • Hvis du slutter i statlig stilling og medlemskapet i SPK opphører mister du retten til den gunstige renten. Du får beholde lånet, men lånerenten oppjusteres med 2 prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller. Normalt vil det bety at du bør refinansiere boliglånet i en bank eller annen institusjon. Du beholder lånet med beste rente hvis du blir permittert eller går av med pensjon.

  • SPK tilbyr ikke lån med fastrente – kun flytende rente.

  • SPK tilbyr ikke lån til sekundærbolig. Det vil si bolig du leier ut til andre og ikke bor i selv.

Spar penger på boliglånet ditt

Våre brukere kan i gjennomsnitt spare 8 000 kroner enten ved å forhandle på renten sin eller flytte boliglånet sitt til en annen bank. Sjekk hvor mye du kan spare ved å logge inn på Renteradar. Vi viser deg de beste banktilbudene for deg, og hjelper deg med å prute på renten i banken din.

Lån i både bank og SPK

Mange vil ha boliglån både i SPF og i en bank siden man kun kan låne opptil 2,3 millioner kroner i SPF. Da er det en fordel at SPF ikke krever førsteprioritets pant i boligen din. Det gjør det mulig å kombinere lån fra banken din med lån i SPF. Hvis du likevel ønsker å kun ha boliglånet ditt i en bank, er det en god idé å bruke renta SPF tilbyr til å prute ned renta i banken din. Trenger du flere argumenter kan du bruke prutefunksjonen til Renteradar som sammenlikner boligrenta du har med markedets beste tilbud.

For de aller fleste som er medlem av Statens Pensjonskasse vil det lønne seg å ha opptil 2,3 millioner kroner i boliglån der. Da er du sikker på at du har blant markedets beste betingelser. Du kan starte lånesøknaden og finne mer informasjon om boliglån i Statens Pensjonskasse (SPK) her.

Behandlingstid på lånesøknader

Behandlingstid hos Statens Pensjonskasse kan være opptil tre måneder i travle perioder, men er normalt på to uker. Med maksbeløpet på 2,3 millioner sparer du 23 000 kroner årlig ved en rentebesparelse på ett 1 %-poeng. Les mer om behandlingstid her.

FAQ om boliglån i Statens Pensjonskasse

Hvor mye kan jeg låne hos Statens Pensjonskasse?

Du kan låne opptil 2,3 millioner kroner hvis du er medlem av Statens Pensjonskasse.

Hvilken boliglånsrente tilbyr Statens Pensjonskasse?

Renten følger den såkalte normrenten som er litt lavere enn de beste listeprisene i markedet. Nominell månedlig rente er 5,080 % frem til 1.juli, da øker den til 5,175 %.

Lønner det seg med boliglån fra Statens Pensjonskasse?

Ja, for veldig mange lønner deg seg. Få banker kan over tid tilby bedre rentebetingelser.

Hvilken sikkerhet krever Statens Pensjonskasse?

Belåningsgraden kan ikke være høyere enn 80 %. Det betyr at lånebeløpet ikke kan være høyere 80 % av markedsverdien av boligen.

Hva skjer med lånet hvis jeg ikke lenger er medlem av Statens Pensjonskasse?

Du får beholde lånet, men renten økes med to prosentpoeng. Da lønner det seg som regel å flytte boliglånet til en bank eller annen aktør.

Tilbyr Statens Pensjonskasse finansieringsbevis?

Nei, det må du søke om hos en bank. Bruk Renteradars tjeneste for finansieringsbevis for enkleste vei til finansieringsbevis og boliglån

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt