Boliglån i Statens Pensjonskasse – lønner det seg?

Boliglån Statens Pensjonskasse

Det korte svaret: ja, boliglån i Statens Pensjonskasse (SPK) er som regel billigere enn banken. Du kan som medlem få opptil 2,3 millioner kroner i lån til en lav rente. Nå som rentene stiger er det spesielt gunstig å ha boliglån i SPK. Renteradar forklarer det du trenger å vite.

Betingelser for boliglån i Statens Pensjonskasse

Renten hos Statens Pensjonskasse (SPK) følger normrenten. Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet for fordelen.

Renten er blandt markedets beste

Siden boliglånsrenten fra SPK følger normrenten, vil den over tid være blant markedets beste. Normrenten baserer seg på de beste listeprisene i markedet og blir satt enda litt lavere enn det. Rentevilkårene er lik for alle søkere og ligger normalt rundt 0,25 % til 0,75 %-poeng lavere enn normale listepriser til storbankene.

Fra 1. november økte den nominelle renten til 4,410 % og vil fra 1. januar stige til 4,793 %. Det er langt under gjennomsnittsrenten på boliglån som ligger over ett prosentpoeng høyere akkurat nå. Sjekk hvordan din rente ligger an på Renteradar.

Spar litt på gebyrene

Et tips for å spare litt på gebyrene er å velge kvartalsvise eller halvårlige rente- og avdragsbetalinger. Da slipper du unna med noen hundrelapper mindre i gebyr i året. Tinglysningsgebyr på inntil 585 kroner kommer i tillegg og må dekkes av lånetaker.

Prisliste fra 1. november 2023 for boliglån i Statens Pensjonskasse

Priser / Gebyrer% / NOK
Nominell Rente4,410 %
Termingebyr (Månedlig / Kvartalsvis)50 NOK
Etableringsgebyr (Elektronisk søknad)1 800 NOK
Etableringsgebyr (Papirbasert søknad)2 000 NOK
Endring av lånetype / nedbetalingstid / terminforfall / avdragsfrihet300 NOK

Boliglån i SPK vs bank

I normale tider kan flere få omtrent like gode lånebetingelser hos sin bank sammenliknet med SPF, i hvert fall i perioder. Problemet er at du hele tiden må følge med på at banken din gir deg de beste betingelsene. Med boliglån fra SPF er du normalt garantert at lånerenten er blant markedets beste til enhver tid.

Svært gunstig med boliglån i SPK når rentene stiger

De siste månedene har det vært svært gunstig å være boliglånskunde i SPK. Det skyldes at SPF sin rente følger normrenten som settes to måneder forskuddsvis. Det betyr at alle renteøkninger i praksis utsettes i to måneder for deg som er kunde i SPK i forhold til en bankkunde. Kundene i SPK har derfor ligget 0,5 % til 1,5 %-poeng lavere enn gjennomsnittskunden i 2022 og har fortsatt å ligge godt under også i 2023.

…men ikke så gunstig når renten faller

Når rentene i markedet faller raskt kan normrente ligge over bankrentene siden normrenten settes to måneder forskuddsvis. Kommer det et plutselig rentefall og bankene setter ned renta med en gang, kan renta i SPF ligge noe høyere i en måned eller to.

Under Korona-krisen når Norges Bank senket styringsrenten raskt hadde kunder hos SPF høyere boliglånsrente i en periode enn det de kunne få hos mange banker. Slike hendelser inntreffer likevel sjeldent og man kan altså tjene på den motsatte effekten når renta plutselig blir satt opp og bankene følger etter.

Statens pensjonskasse sine kontorer

Begrensninger i SPF sitt lånetilbud

  • Man kan låne inntil 2,3 millioner kroner. Er dere to under samme husholdning kan dere totalt låne 4,6 millioner kroner.

  • Det er kun de som er medlem av SPK som er ansvarlig for lånet. Din ektefelle/samboer kan ikke ha gjeldsansvar mot SPK, men må godkjenne at SPK tar pant i felles bolig.

  • Hvis du slutter i statlig stilling og medlemskapet i SPK opphører mister du retten til den gunstige renten. Du får beholde lånet, men lånerenten oppjusteres med 2 prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller. Normalt vil det bety at du bør refinansiere boliglånet i en bank eller annen institusjon. Du beholder lånet med beste rente hvis du blir permittert eller går av med pensjon.

  • SPK tilbyr ikke lån med fastrente – kun flytende rente.

  • SPK tilbyr ikke lån til sekundærbolig. Det vil si bolig du leier ut til andre og ikke bor i selv.

Spar penger på boliglånet ditt

Våre brukere kan i gjennomsnitt spare 8 000 kroner enten ved å forhandle på renten sin eller flytte boliglånet sitt til en annen bank. Sjekk hvor mye du kan spare ved å logge inn på Renteradar. Vi viser deg de beste banktilbudene for deg, og hjelper deg med å prute på renten i banken din.

Bankenes marginer

I perioder hvor storbankene har hatt høye marginer på boliglån har det vært spesielt gunstig å være boliglånskunde i SPK. I 2014 var renten i SPK langt lavere enn for eksempel DNB som denne artikkel fra TV2 i 2014 satte søkelyset på.

Grunnet fallet av Nibor-renten har bankene sine marginer økt – det betyr likevel ikke at alle banker har satt ned boliglånsrenten. I tiden fremover er det ventet at boliglånsrenten heves, da styringsrenten igjen heves i 2023. Med flere renteøkninger i tiden fremover kan det være verdt å vurdere boliglån i SPK.

photo of man holding a book

Lån i både bank og SPK

Mange vil ha boliglån både i SPF og i en bank siden man kun kan låne opptil 2,3 millioner kroner i SPF. Da er det en fordel at SPF ikke krever førsteprioritets pant i boligen din. Det gjør det mulig å kombinere lån fra banken din med lån i SPF. Hvis du likevel ønsker å kun ha boliglånet ditt i en bank, er det en god idé å bruke renta SPF tilbyr til å prute ned renta i banken din. Trenger du flere argumenter kan du bruke prutefunksjonen til Renteradar som sammenlikner boligrenta du har med markedets beste tilbud.

For de aller fleste som er medlem av Statens Pensjonskasse vil det lønne seg å ha opptil 2,3 millioner kroner i boliglån der. Da er du sikker på at du har blant markedets beste betingelser. Du kan starte lånesøknaden og finne mer informasjon om boliglån i Statens Pensjonskasse (SPK) her.

Behandlingstid på lånesøknader

I visse perioder med gunstige vilkår hos Statens Pensjonskasse tar behandlingen tid – vanligvis rundt 3 måneder. Ved boliglånssøknad hos SPK må du være tålmodig, men du blir rikelig belønnet. Med maksbeløpet på 2,3 millioner sparer du 23 000 kroner årlig ved en rentebesparelse på ett prosentpoeng.

SPK har periodevis hatt lang behandlingstid på lånesøknader. Ved utgangen av 2018 var behandlingstiden opp i 50 dager. Normalt er søknadstiden på rundt to uker. Det skyldes blant annet at de har inngått en avtale med Lindorff om bistand på behandling av lånesøknader. Les mer om behandlingstid her.

FAQ om boliglån i Statens Pensjonskasse

Hvor mye kan jeg låne hos Statens Pensjonskasse?

Du kan låne opptil 2,3 millioner kroner hvis du er medlem av Statens Pensjonskasse.

Hvilken boliglånsrente tilbyr Statens Pensjonskasse?

Renten følger den såkalte normrenten som er litt lavere enn de beste listeprisene i markedet. Nominell månedlig rente er 3,348 % per mars 2023.

Lønner det seg med boliglån fra Statens Pensjonskasse?

Ja, for veldig mange lønner deg seg. Få banker kan over tid tilby bedre rentebetingelser.

Hvilken sikkerhet krever Statens Pensjonskasse?

Belåningsgraden kan ikke være høyere enn 80 %. Det betyr at lånebeløpet ikke kan være høyere 80 % av markedsverdien av boligen.

Hva skjer med lånet hvis jeg ikke lenger er medlem av Statens Pensjonskasse?

Du får beholde lånet, men renten økes med to prosentpoeng. Da lønner det seg som regel å flytte boliglånet til en bank eller annen aktør.

Tilbyr Statens Pensjonskasse finansieringsbevis?

Nei, det må du søke om hos en bank. Bruk Renteradars tjeneste for finansieringsbevis for enkleste vei til finansieringsbevis og boliglån

Hva er behandlingstiden for lånesøknader hos Statens Pensjonskasse?

De oppgir at behandlingstiden normalt er en til to uker, men høsten 2022 kom den opp i nesten 3 måneder på grunn av stor pågang.

Gjør som 150 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.