Normrente

Normrente – Renteoversikt og det du trenger å vite

26.12.20

Normrente er den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet av fordelen. Her får du oversikt over regelverket og hvordan renten settes.

Skattedirektoratet fastsetter normrenten seks ganger i året med utgangspunkt i den såkalte basisrenten. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet og baserer seg på de fem beste lånetilbudene for en gitt lånetype på Finansportalen i en observasjonsperiode.

Anvendelse av normrente

Det er særlig to områder hvor normrenten er viktig:

Historiske normrenter

PeriodeNormrente
Sep 2020 - Des 20201,5 %
Jul 2020 - Aug 20202,2 %
Jan 2020 - Jun 20202,6 %
Nov 2019 - Des 20192,5 %
Jul 2019 - Okt 20192,2 %
Jul 2018 - Jun 20192,1 %
Jul 2016 - Jun 20182,2 %
Mar 2016 - Jun 20162,3 %
Jan 2016 - Feb 20162,5 %

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Hvordan beregnes normrenten?

Normrenten er lik den fastsatte basisrenten med et fradrag på 0,15 prosentenheter og deretter avrundet til nærmeste 0,1 prosentenhet. Basisrenten utgjør det aritmetiske gjennomsnittet (middelverdi) av de fem laveste prisene på boliglån. Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Boliglånstilbud knyttet til medlemskap tas ikke med. Rentene hentes fra Finansportalen. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden.

Normrenten fastsettes seks ganger i året. Renten settes rundt to måneder forskuddsvis. Eks. normrente som fastsettes i begynnelsen av januar gjelder for mars og april.

For de som ikke har boliglån til normrente anbefaler vi å sjekke om man kan få bedre vilkår på Renteradar.no.

Les mer om hvordan Renteradar.no fungerer her og om våre fornøyde brukere her.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er normrenten?

Den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet av fordelen. For september tom. desember 2020 er den 1,5 %. Se artikkel for historiske renter.

Hvem fastsetter normrenten?

Skattedirektoratet fastsetter normrenten med utgangspunktet i basisrenten som fastsettes av Finanstilsynet.

Hvem bruker normrenten?

Normrenten brukes til ulike formål, men benyttes særlig av bedrifter som gir lån til egne ansatte. Den benyttes også av institusjoner som Statens Pensjonskasse for boliglån til sine medlemmer. Flere andre finansinstitusjoner bruker også normrenten som utgangspunkt for betingelser for lån til egne ansatte.

Hvorfor benyttes normrente?

Normrenten skal blant sørge for at arbeidsgivere ikke kan unndra beskatning gjennom å tilby for fordelaktige lån til sine ansatte. Normrenten er ett av flere tiltak som setter et tak for skattefrie goder arbeidstaker kan få fra sin arbeidsgiver.

Hvilken forskrift regulerer normrenten?

Forskriften som regulerer normrenten finner du her.