Normrente – Renteoversikt og det du trenger å vite

Hva er egentlig normrente? Renteradar har her laget en oversikt over regelverket og hvordan renten settes.

Hva er normrente?

Normrente er den laveste renten en arbeidsgiver kan gi til en ansatt på lån uten at det blir skattet som en fordel for den ansatte. Skattedirektoratet fastsetter normrenten seks ganger i året basert på basisrenten. Finanstilsynet fastsetter basisrenten ved å bruke de fem beste lånetilbudene for en bestemt lånetype på Finansportalen i en observasjonsperiode. Normrenten for mai og juni er 5,2 %.

Anvendelse av normrente

Det er særlig to områder hvor normrenten er viktig:

  • Lån til ansatte: Enkelte finansinstitusjoner og bedrifter tilbyr lån til ansatte med spesielt gode betingelser. Normrenten er den laveste renten bedriften kan tilby uten at den ansatte blir fordelsbeskattet for rentefordelen.
  • Lån fra Statens Pensjonskasse: Medlemmer av Statens Pensjonskasse kan få gunstige betingelser på boliglån. Boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse tar utgangspunkt i normrenten.

Historiske normrenter

Periode Sats
juli og august 20245,3 prosent
mai og juni 20245,2 prosent
mars og april 20245,1 prosent
januar og februar 20244,9 prosent
november og desember 20234,5 prosent
september og oktober 20234 prosent
juli og august 20233,7 prosent
mai og juni 20233,6 prosent
mars og april 20233,4 prosent
januar og februar 20233,0 prosent

Hvordan beregnes normrenten?

Normrenten er nesten den samme som basisrenten, men litt lavere. Den beregnes ved å ta gjennomsnittet av de fem billigste boliglånsrentene og deretter trekke fra 0,15 prosentpoeng før vi runder til nærmeste 0,1 prosent.

Normrenten tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1,5 millioner kroner, innenfor 50 prosent belåningsgrad, med avdragstid på 30 år, og en en låntaker på 45 år. Boliglånstilbud knyttet til medlemskap tas ikke med. Rentene hentes fra Finansportalen. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden.

Når setter normrenten?

Normrenten fastsettes seks ganger i året. Renten settes rundt to måneder forskuddsvis. Eks. normrente som fastsettes i begynnelsen av januar gjelder for mars og april.

For de som ikke har boliglån til normrente anbefaler vi å sjekke om man kan få bedre vilkår på Renteradar.

FAQ – Vanlige spørsmål om normrente

Hva er normrenten?

Den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet av fordelen. Normrente for mai og juni 2024 er 5,2 %.

Hvem fastsetter normrenten?

Skattedirektoratet fastsetter normrenten med utgangspunktet i basisrenten som fastsettes av Finanstilsynet.

Hvem bruker normrenten?

Normrenten brukes til ulike formål, men benyttes særlig av bedrifter som gir lån til egne ansatte. Den benyttes også av institusjoner som Statens Pensjonskasse for boliglån til sine medlemmer. Flere andre finansinstitusjoner bruker også normrenten som utgangspunkt for betingelser for lån til egne ansatte.

Hvorfor benyttes normrente?

Normrenten sikrer at arbeidsgivere ikke unndrar beskatning ved å tilby gunstige lån til ansatte, og er et av flere tiltak som begrenser skattefrie goder fra arbeidsgiver.

Hvilken forskrift regulerer normrenten?

Forskriften som regulerer normrenten finner du her.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt