Normrente – Renteoversikt og det du trenger å vite

styringsrente

Hva er egentlig normrente? Renteradar har her laget en oversikt over regelverket og hvordan renten settes.

Hva er normrente?

Normrente er den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet av fordelen. Skattedirektoratet fastsetter normrenten seks ganger i året med utgangspunkt i den såkalte basisrenten. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet og baserer seg på de fem beste lånetilbudene for en gitt lånetype på Finansportalen i en observasjonsperiode. For mars og april 2023 er renten på 3,4 %.

4 av 5 nordmenn kan spare

Anvendelse av normrente

Det er særlig to områder hvor normrenten er viktig:

  • Lån til ansatte: Enkelte finansinstitusjoner og bedrifter tilbyr lån til ansatte med spesielt gode betingelser. Normrenten er den laveste renten bedriften kan tilby uten at den ansatte blir fordelsbeskattet for rentefordelen.
  • Lån fra Statens Pensjonskasse: Medlemmer av Statens Pensjonskasse kan få gunstige betingelser på boliglån. Boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse tar utgangspunkt i normrenten.

Historiske normrenter

PeriodeNormrente
Mar 2023 - Apr 20233,4 %
Jan 2023- Feb 2023 3,0 %
Nov 2022- Des 20222,3 %
Sep 2022 - Okt 20222,0 %
Jul 2022 - Aug 20221,8 %
Mai 2022 - Jun 20221,7 %
Mar 2022 - Apr 20221,5 %
Sep 2021 - Feb 20221,3 %
Sep 2020 - Aug 20211,5 %
Jul 2020 - Aug 20202,2 %
Jan 2020 - Jun 20202,6 %
Nov 2019 - Des 20192,5 %
Jul 2019 - Okt 20192,2 %
Jul 2018 - Jun 20192,1 %
Jul 2016 - Jun 20182,2 %

Hvordan beregnes normrenten?

Normrenten er lik den fastsatte basisrenten med et fradrag på 0,15 prosentenheter og deretter avrundet til nærmeste 0,1 prosentenhet. Basisrenten utgjør det aritmetiske gjennomsnittet (middelverdi) av de fem laveste prisene på boliglån.

Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Boliglånstilbud knyttet til medlemskap tas ikke med. Rentene hentes fra Finansportalen. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden.

Normrenten fastsettes seks ganger i året. Renten settes rundt to måneder forskuddsvis. Eks. normrente som fastsettes i begynnelsen av januar gjelder for mars og april.

For de som ikke har boliglån til normrente anbefaler vi å sjekke om man kan få bedre vilkår på Renteradar.

Normrente er den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån

FAQ – Vanlige spørsmål om normrente

Hva er normrenten?

Den laveste renten en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet av fordelen. For mars og april 2023 er den 3,4 %.

Hvem fastsetter normrenten?

Skattedirektoratet fastsetter normrenten med utgangspunktet i basisrenten som fastsettes av Finanstilsynet.

Hvem bruker normrenten?

Normrenten brukes til ulike formål, men benyttes særlig av bedrifter som gir lån til egne ansatte. Den benyttes også av institusjoner som Statens Pensjonskasse for boliglån til sine medlemmer. Flere andre finansinstitusjoner bruker også normrenten som utgangspunkt for betingelser for lån til egne ansatte.

Hvorfor benyttes normrente?

Normrenten skal blant sørge for at arbeidsgivere ikke kan unndra beskatning gjennom å tilby for fordelaktige lån til sine ansatte. Normrenten er ett av flere tiltak som setter et tak for skattefrie goder arbeidstaker kan få fra sin arbeidsgiver.

Hvilken forskrift regulerer normrenten?

Forskriften som regulerer normrenten finner du her.

Gjør som 90 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.