Renteøkning 2024 – renteprognosen fremover

renteøkning

Hva betyr renteøkning for din privatøkonomi? Boliglånsrenten er forventet å komme opp i 6 % i mars 2024. Renteradar forklarer hva renteøkningene betyr for deg og hvordan du kan senke kostnadene. Første rentekutt kommer muligens høsten 2024.

Renteprognose 2024

Grafen under viser renteprognosen Norges Bank publiserte i desember. Neste renteprognose fra Norges Bank blir publisert i mars.

Styringsrenten er nå på 4,5 %, etter rentemøtet til Norges Bank 14. desember. Rentetoppen virker å nærme seg, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at de trolig holder renten på dette nivået en god stund fremover. Økonomien har hatt en svakere utvikling den siste tiden, men prisveksten er fortsatt for høy. Ved å øke renten forhindrer de at prisveksten holder seg høy lenge.

Renteradar kan du se din personlige renteprognose og hvordan rentekostnadene vil utvikle seg fremover.

Rentenedgang i 2024?

Norges Bank tror at første rentekutt kommer høsten 2024 og at det kun blir noen få rentekutt i 2025. Ved slutten av prognoseperioden ser det ut til at styringsrenten vil ligge på rett under 3 prosent. En gang i kvartalet oppgir Norges Bank sin prognose for hva de tror styringsrenten vil bli fremover.
Hvis Norges økonomi endrer seg, endres også styringsrentens prognose.

Sjekk forventet renteutvikling for ditt lån

Renteradar kan du se forventet renteutvikling på ditt lån under innsikt. Da får du opp to grafer, som både viser forventet renteutvikling og hvor mye de månedlige kostnadene for boliglånet ditt er forventet å øke. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan det kan se ut. 

Historiske styringsrenter

Styringsrenten til Norges Bank er utgangspunktet for markedsrentene som styrer rentesettingen til bankene på boliglån. Nedenfor ser du historiske styringsrenter fra 1991 frem til 2023.

Hvordan blir renten i 2024?

Boliglånsrenten vil for mange ligge på 6 % etter rentehevingen blir effektuert i februar og mars. En bra rente vil ligge på 5,75 % etter mars. De beste rentene vil ligge ned mot 5,6 % effektiv.

Når Norges Bank setter opp styringsrenten, følger som regel bankene opp med å heve boliglånsrenten. Banker må varsle åtte uker før de kan justere boliglånsrenten. Rentehevingen til Norges Bank den 14. desember betyr høyere boliglånsrenter i februar og mars 2024 for de fleste.

For å se den beste boliglånsrenten i markedet kan du gå inn på Renteradar. Renteradar viser markedets beste rente sammenlignet med din rente og vise de beste banktilbudene for deg.

Neste renteøkning

Bankene øker boliglånsrenten i februar og mars, men denne gangen øker bankene renten litt forskjellig. De største bankene som DNB, Nordea og Danske bank øker som vanlig med 0,25 %-poeng. Andre banker øker med mindre og noen har valgt å droppe hele renteøkningen. For å se hvor mye din rente øker kan du gå inn på Renteradar.

Disse bankene hver ikke renten for sine boliglånskunder:

Renteøkning – Hva vil det koste?

Under har vi sett på utviklingen i månedlige rentekostnader for en gjennomsnittlig boliglånskunde med 3 millioner kroner i boliglån gitt Norges Banks prognoser. På Renteradar kan du se forventet renteutvikling og rentekostnader for ditt lån.

Rentekostnader for et boliglån på 3 millioner

Grafen under viser rentekostnader for ulike rentenivåer. Det er tatt utgangspunkt i en lån på 3 millioner. Gjennomsnittlig boliglånsrente ligger på litt i overkant av 5,80 %, som gir månedlige rentekostnader på 14 500 kroner. Etter neste renteøkningen vil gjennomsnittlig boliglånsrente ligge på 6 %, som gir månedlige rentekostnader på 15 000 kroner.

Hvor stor renteøkning forventer markedet?

Banker og andre finansielle aktører handler ulike renteprodukter seg i mellom. Disse produktene handler de både for å redusere risiko, men også ta spekulative posisjoner på hva rentene blir i fremtiden.

Prisene kan gi oss svar på hva markedet forventer at Norges Bank vil gjøre fremover. Det er ikke alltid at markedet er helt enige med Norges Bank sine prognoser. Markedet tror Norges Bank har tatt for hardt i med siste renteøkning. De anslår at det kan komme opp i hele fire rentekutt i 2024.

7 tips til hvordan du kan takle høye renter

Du bør lage en plan over privatøkonomien på hvordan du takler høye renter. I tillegg bør du ta en titt på om disse tipsene er relevante for deg:

1. Sjekk renten din jevnlig på Renteradar

Sjekk jevnlig hvordan lånebetingelsene dine er sammenlignet med markedets beste tilbud på Renteradar. Finner du ut at det finnes bedre tilbud på markedet, bør du bytte bank eller forhandle på renten med din nåværende bank. Renteradar har en prutefunksjon som automatisk sender en melding til banken din.

2. Rentefradraget gir mindre effekt av renteøkning

Husk at du får 22 % i rentefradrag på skatten (sats for 2024). Øker rentekostnadene dine med 5 000 kroner i måneden så blir effekten kun 3 900 kroner etter rentefradraget. Du kan til og med få fordelen av rentefradraget raskere gjennom å sjekke at skattekortet ditt er justert for økte renteutgifter.

3. Økt nedbetalingstid utsetter avdragene

Blir de månedlige utbetalingene for store kan et grep være å øke nedbetalingstiden på boliglånet. Med et boliglån på 3 millioner, 4 % rente og 25 år nedbetalingstid gir et terminbeløp på 15 800 kroner. Øker du løpetiden 30 år reduseres det til 14 300 kroner.

renteøkning fremover

4. Avdragsfrihet kan hjelpe deg kortsiktig

Sliter du med å betale ned avdrag når rentekostnadene øker kan du vurdere avdragsfrihet. Med belåningsgrad under 60 % kan du få rammelån uten avdrag, men også kunder med høyere belåningsgrad kan be om avdragsfrihet i kortere perioder.

5. Gå igjennom andre store utgiftsposter

Du bør ta en runde med forsikringer, pensjon, strøm og lignende. Dette er steder hvor du kan spare betydelige summer. Les mer om andre sparetips her.

6. Samle annen gjeld inn i boliglånet

Har du kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån bør du se om det kan bakes inn i boliglånet eller refinansieres til en lavere rente. Logger du inn på Renteradar og går i tips-seksjonen kan vår samarbeidspartner Uno Finans hjelpe deg med refinansieringen.

7. Betale ned mer på boliglånet

Har du god økonomi og en del sparepenger bør du se på om du har råd til å gjøre en ekstra innbetaling på lånet ditt. Innskuddsrentene er langt lavere enn lånerentene. Vil du ha en buffer på sparekontoen bør du følge med fremover. Det er store forskjeller på hva bankene tilbyr i rente og forskjellen vil bare øke fremover i takt med renteøkningene.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål om renteøkning

Hvordan kan jeg best takle alle renteøkningene?

Du bør ta en runde på privatøkonomien din. I artikkelen gir vi deg åtte tips. Aller viktigst bør du se på dine nåværende lånebetingelser på boliglån, og se på hvor mye du kan spare ved å bytte bank eller prute med nåværende bank. Dette gjør du enkelt hos oss på Renteradar.

Hva er renteprognosen for 2024?

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa de trolig vil holde styringsrenten på 4,5 % en god stund fremover, med et mulig rentekutt høsten 2024. Markedet tror derimot at de kan komme hele fire rentekutt i løpet av året. Men dette avhenger av inflasjon og den økonomiske utviklingen i Norge.

Blir det rentenedgang i 2024?

Norges Bank tror første rentekutt kommer sent i 2024 og at det kun blir noen få rentekutt i 2025. På slutten at prognosen ligger renten rett under 3 %.

Hva blir boliglånsrenten for 2024?

Etter renteøkningen i februar vil en gjennomsnittlig boliglånsrente ligge på 6 %, og det vil muligens holde seg på det nivået en stund fremover i følge Norges Banks prognoser.

Gjør som 160 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.