Boliglån i KLP – Hvor gode er vilkårene?

Vurderer du å søke om boliglån i KLP? Vi i Renteradar har sett nærmere på lånevilkårene de tilbyr. Er du arbeidstaker i en kommune eller bedrift som har avtale med KLP, eller får pensjonsutbetaling fra banken, får du ekstra gode lånebetingelser.

Fordeler med boliglån i KLP

KLP Banken er den delen av KLP som er Norges største pensjonsselskap. KLP Banken tilbyr både privatkunder og bedrifter de fleste nødvendige banktjenester. I tillegg er det en nett- og mobilbank, uten filialer, og er landsdekkende.

Du får medlemsfordeler i KLP hvis du oppfyller én av følgende betingelser:

  • Du er arbeidstaker i en kommune, bedrift eller helseforetak som har avtale med KLP om offentlig tjenestepensjon til sine ansatte.
  • Du er pensjonist og mottar pensjonsutbetaling fra KLP sin offentlige tjenesteordning.

Hvilke renter tilbys nå i KLP for medlemmer?

I tabellen under finner du nye rentesatser som KLP Banken tilbyr til sine medlemmer. Tallene er hentet fra Finansportalen, og blir oppdatert daglig.

Hvor bra er tilbudet over tid?

KLP sin effektive rente på vanlig boliglån, med 75 % belåningsgrad, ligger per juni 2024 på 6,15 % for boliglån på over 1,5 millioner. Renten for medlemmer ligger på 5,70 %, som utgjør en forskjell på 0,19 prosentpoeng. Med et boliglån på 3 millioner kroner, kan du altså totalt spare 5 700 kroner årlig.

Dersom du vurderer å flytte over boliglånet ditt til KLP, bør du regne på om det vil lønne seg over tid.

Medlem i en organisasjon som har avtale med en bank?

Flere organisasjoner eller fagforbund har medlemsavtaler med banker. Disse medlemsavtalene kan gi deg ekstra gode lånevilkår på boliglån. Du bør derfor undersøke om organisasjonen du er medlem i har en slik avtale, eller om du kan bli med i en organisasjon. Eksempler på slike organisasjoner er Akademikerne, Norsk Sykepleierforbund, YS og Unio. Finn de beste tilbudene for deg på Renteradar.

KLP fastrente – gode betingelser på fastrentelån

KLP Banken har også gode lånevilkår på fastrentelån, der renten avtales for 3, 5 eller 10 år. Årsaken til at KLP ofte er gode på fastrentelån er at livselskapet som forvalter pensjonspengene dine ofte overtar lånet i etterkant. For KLP Liv er fastrentelån et attraktivt langsiktig investeringsalternativ med begrenset risiko.

I tillegg til konkurransedyktig rente får du også en garanti mot økte renter de neste 3,5 eller 10 årene. Du kan velge å binde renten på deler heller hele lånet. Disse eksemplene gjelder for kunder som ikke er medlem i KLP.

Rentesatser på fastrentelån

Nedenfor ser du oversikt over dagens rentesatser på fastrentelån. Du huker selv av om du ønsker 3, 5 eller 10 års bindingstid. Trykker du på «flere detaljer» helt til høyre får du opp mer informasjon om lånetypen.

wpDataTable with provided ID not found!

Lønner det seg å flytte boliglånet ditt til KLP Banken?

En rekke faktorer spiller inn på hvor du bør sette boliglånet ditt. KLP Banken tilbyr en lav boliglånsrente til medlemmene sine, men du kan også prøve å forhandle renten din med din nåværende bank.

Hvis du ønsker å finne ut om boliglån i KLP er riktig for deg, kan du enkelt sammenligne med markedets beste tilbud gjennom Renteradar. Se oversikt over ditt lån i dag og de beste tilbudene for deg. Hvis du vil beholde din nåværende bank, hjelper vi deg også med å forhandle på din nåværende boliglånsrente.

FAQ – Boliglån i KLP

Hva er KLP Banken?

KLP Banken AS er delen av KLP som er Norges største pensjonsselskap. Banken gir deg som privatkunde eller bedrift tilgang til alle nødvendige banktjenester.

Hvordan blir jeg medlem i KLP?

Du må enten være arbeidstaker i en kommune eller bedrift som har avtale om offentlig tjenestepensjon med KLP, eller være pensjonist og motta pensjonsutbetalingen din fra KLP sin offentlige tjenesteordning.

Lønner det seg å flytte boliglånet mitt til KLP Banken?

KLP Banken tilbyr en lav boliglånsrente til medlemmene sine, men du kan også prøve å forhandle renten din med din nåværende bank. På Renteradar kan du sammenligne boliglånet ditt mot markedets beste tilbud.

Hvilke andre organisasjoner har avtale med banker?

Det er flere organisasjoner som har lignende avtaler med banker. Eksempler er YS, Unio, Norsk Sykepleierforbund og Akademikerne.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt