Billig boliglån med medlemskap i organisasjoner som LOFavør eller Akademikerne

bytte bank

Billig boliglån? Medlemskap i en organisasjon som Akademikerne eller LOFavør kan gi lavere boliglånsrente. Besparelsen på boliglån er ofte høyere enn kontingenten. Renteradar gir deg en oversikt her over de ulike tilbudene!

Få benytter seg av fordelene

Data fra Renteradar viser at 1 av 2 er kvalifisert til å få lavere boliglånrente gjennom en organisasjon eller et fagforbund. Likevel er det kun 15 % av våre brukere som benytter seg av tilbudene.

Se om du kan få et bedre tilbud

Renteradar kan du legge inn ditt medlemskap under «Profil» etter innlogging og enkelt se om du kan få bedre tilbud. Mange av våre kunder oppdager at de kan spare store beløp på medlemskapet sitt.

Med Renteradar kan du enkelt bytte til en bank med medlemskapstilbud eller på renten med din bank. Vi sammenligner boliglånsrenten din med de beste markedstilbudene og viser deg hvor mye du kan spare på å bytte bank.

De viktigste medlemskapene som gir deg billig boliglån er:

Akademikerne – Handelsbanken tar over avtalen

Akademikerne har en veldig gunstig samarbeidsavtale med Handelsbanken. Avtalen har tidligere gitt medlemmene 0,25 til 0,75 prosentpoeng lavere rente enn listeprisen andre store banker. Fra 1. januar 2024 tok Handelsbanken over avtalen.

Billig boliglån – LOFavør

LO har en samarbeidsavtale med Sparebank 1–gruppen, som inkluderer fordelsprogrammet LOfavør for sine medlemmer. Dette kan gi deg billig boliglån. Fordelsprogrammet gir medlemmer i et LO-forbund gunstige vilkår på boliglån. Det billigste boliglånet i LOfavør får du som ung førstegangskjøper av bolig mens eldre boliglånskunder må betale litt mer. Ofte får LO medlemmer i likhet med Akademikerne rundt 0,25 til 0,75 prosentpoeng lavere rente enn listepris.

Billig boliglån – Norsk Sykepleierforbund

Har hatt en langvarig avtale med DNB, som kan gi deg billig boliglån. Denne avtalen gir sykepleiere gunstigere vilkår enn listepris fra bankene.

YS

YS har inngått avtale med Nordea, som kan gi deg billig boliglån. Tilbudet fra Nordea til YS-medlemmer er blant markedets beste i øyeblikket. Banken skiller mindre mellom unge og eldre boliglånskunder. Eldre boliglånskunder kan derfor få gunstige vilkår for refinansiering av boliglån her. YS består av 13 forbund

Unio

Består av 14 forbund og har avtale med Nordea om boliglån. Norsk Sykepleierforbund er en del av Unio, men har egen avtale med DNB.

Nedenfor ser du en tabell som viser lånebetingelser du får av Nordea dersom du er medlem av YS, Norske arkitekters landsforbund, eller Unio. Tabellen oppdateres jevnlig.

Billig boliglån i OBOS

Medlemmer får som hovedregel 0,15 %-poeng lavere boliglånsrente enn ikke-medlemmer på boliglån i OBOS-banken. Banken har også flere lånetyper laget for å gjøre det lettere for folk å komme seg inn i boliglånsmarkedet. Dette gjelder blant annet OBOS Deleie og OBOS Bostart.

Stats- og kommuneansatte kan få gunstige boliglån gjennom sin pensjonskasse eller livselskap.

Billig boliglån i KLP

Dersom du er arbeidstaker i en kommune eller bedrift med avtale i KLP, eller får pensjonsutbetaling fra banken, kan du få gode lånebetingelser. Les mer om tilbudet her.

Sammenligning av tilbud LO-favør og YS

Medlemsfordeler på andre bankprodukter

Medlemskap i en organisasjon kan også gi deg fordeler på andre bankprodukter. Er du ung og sparer til BSU, får du ofte høyere BSU-rente som medlem. Det gjelder blant annet LOFavør.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hvilke medlemskap gir lavere boliglånsrente?

Det er flere medlemskap som kan gi billigere rente, som for eksempel Unio, YS og Akademikerne.

Hvor god rente kan jeg få?

Over tid vil et medlemskap gi bedre rente. Hvor god rente du får varierer ut i fra din belåningsgrad, lånestørrelse, alder og lignende.

Hvordan fyller jeg inn medlemskapet mitt i Renteradar?

Renteradar kan du legge inn ditt medlemskap under «Profil» etter innlogging og enkelt se om du kan få bedre tilbud. Mange av våre kunder oppdager at de kan spare store beløp på medlemskapet sitt.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt