Eldre får svi i lånemarkedet

07.09.20

Med data fra Renteradar.no setter Nettavisen søkelyset på de eldre i boliglånsmarkedet. Vår analyse viser at de over 50 år i snitt har 0.24 %-poeng høyere rente enn de under 35 år.

Journalisten i Nettavisen har også fått en uttalelse fra Carl I. Hagen som naturlig nok ikke er fornøyd med bankene gir de eldre høyere rente.

En viktig årsak til at de eldre har en høyere rente er at de ofte har mindre i lån og bankene premierer kunder med høy lånestørrelse. Dette på tross av de eldre med lite lån har svært god sikkerhet og utgjør liten kredittrisiko for bankene. Mange banker tilbyr såkalte seniorlån til eldre med enda høyere rente enn vanlig boliglån.

Alder er likevel også en forklaringsvariabel alene, da vi ser at eldre kunder med samme lånestørrelse som yngre også får høyere rente. Vår oppfordring er derfor at de over 50 år må også sjekke boliglånsrenten sin. Har du kanskje noen foreldre med boliglån? Gi dem et tips om Renteradar.no.