DNB sperrer Renteradar.no

Renteradar-teamet

DNB har, som eneste bank i Norge, har valgt å sperre DNB kunders tilgang til å innhente sin egen låneinformasjon gjennom Renteradar.no. DNBs blokkering er etter vår mening uakseptabel og vi vurderer ulike tiltak. Vi har derfor valgt å gå til media med saken med denne artikkelen på E24.

I artikkelen tar vi til orde for at det både er trist og umoralsk at DNB aktivt motarbeider åpenhet og transparens i boliglånsmarkedet. DNB peker på sikkerhetsårsaker for blokkeringen. Vi mener det er utelukkende fordi DNB er tjent med å forhindre åpenhet om sine kunders lånevilkår.

14 000 DNB kunder har registrert seg på Renteradar.no

Over 200 000 nordmenn har vært innom Renteradar.no. 34 000 boliglånskunder har logget seg inn og sjekket renten sin. Av de som har logget seg inn er 14 000 DNB kunder. Vi har estimert at de 14 000 DNB kundene som har brukt tjenesten vår totalt har spart over NOK 60 millioner i året på boliglånet sitt ved å forhandle ned renten.

DNB ønsker ikke åpenhet

DNB hevder i artikkelen at blokkeringen skyldes sikkerheten i Renteradars tekniske løsning. Den tekniske løsningen vår er helt trygg for våre brukere. Løsningen er også trygg for DNB foruten risikoen for at kundene deres blir opplyst om sine rentebetingelser og deretter bytter bank eller forhandler ned renten. Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra noen av våre 14 000 DNB-brukere om negative sikkerhetshendelser knyttet til vår tjeneste. Derimot har vi fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra DNB kunder. De sier de har spart mye på boliglånet sitt.

Hadde DNB faktisk ønsket åpenhet, men vært reelt bekymret for sikkerheten til kundene sine ville de tilgjengeliggjort lånedata gjennom et såkalt API. Dette har vi etterspurt fra DNB i over ett år og først nå fått svar på at DNB ikke vil tilby. Det er derfor nærliggende å tro at DNB blokkerer sine boliglånskunder i tjenesten vår fordi DNB er tjent med det – ikke av sikkerhetsmessige årsaker.

DNB forskjellsbehandler sine kunder

DNB opererer som mange andre banker med individuelle renter. Bankkundene kan derfor heller ikke lese av boliglånsrenten sin fra en publisert prisliste. Dette er en helt bevisst strategi fra bankene. De kan da gi lojale og mindre prisbevisste kunder høyere renter. Samtidig gir prisbevisste kunder lavere rente slik at de ikke bytter bank. Disse problemstillingene har vi reist jevnlig i norske medier det siste året.

Det er kun DNB som blokkerer sine kunder på Renteradar.no

Vi har laget en tilsvarende løsninger for Nordea, Sparebank 1-bankene og EIKA-sparebankene. Ingen av disse totalt 80 bankene har iverksatt slike tiltak. Vi har god dialog med flere av disse bankene om mulig samarbeid.

DNB er Norges desidert største bank og staten eier 34 %. Vi synes derfor det er urovekkende at en slik dominerende aktør bruker betydelige ressurser på å forhindre tjenester som ønsker å skape transparens og åpenhet i boliglånsmarkedet. Utad er DNB opptatt av å fremstå som en proaktiv Open-Banking aktør. I vår dialog med DNB bekrefter banken at de ikke ønsker at lånedata skal kunne innhentes via vår løsning. De vil heller ikke åpne for at lånedata tilgjengeliggjøres gjennom APIer.

Blokkeringen går utover DNB kundene

En rekke brukere av tjenesten vår som er DNB kunder har kontaktet oss. De forteller at de er frustrert over at de nå ikke får benyttet tjenesten. Hittil har vi vært forsiktige med å påpeke at problemet ligger hos DNB i håp om en løsning gjennom en dialog med DNB. Vi ser oss nå dessverre nødt til å gå ut med at DNB faktisk forhindrer sine egne kunder i å benytte vår tjeneste for å oppnå rettferdige betingelser på sitt boliglån.

Tidvis kommer vi oss rundt DNB sine forsøk på blokkering. Gå derfor gjerne inn på Renteradar.no og se om du kan benytte tjenesten som DNB kunde. Får du ikke logget på kan du gjerne delta i en underskriftskampanje for å be DNB oppheve blokkeringen av sine kunder på tjenesten vår. For kunder av Nordea, Sparebank 1-bankene, Eika-bankene og Handelsbanken fungerer tjenesten vår som normalt.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt