Nå kommer renteendringene – DNB øker først igjen

Renteendringer

Flere banker varsler fredag 24. september renteendringer etter at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng dagen før. Dette er første gang styringsrenten heves siden mai 2020. DNB var som forventet først ute med å varsle renteendringer – og flere andre banker har fulgt etter.

Renten øker – DNB først ut

Som forventet er det DNB som er først ut til å varsle renteendringer. DNB øker renten med inntil 0,25 %-poeng – for et lån på tre millioner kroner vil dette tilsvare 7 500 kroner mer i årlige rentekostnader. For nye kunder vil renteendringen gjelde fra 28. september. For eksisterende kunder har bankene 6 ukers lovpålagt varslingsfrist og endringen vil først tre i kraft 12. november.

Det er ikke overraskende at det er DNB som er først ute med å øke renten. Dette har de også vært de siste to rentehevingene. DNB har fått et stempel som bjellesau blant de norske bankene, og setter premissene i boliglånsmarkedet.

DNB bruker ordet «inntil» på renteendringene. Vi tror derimot at DNB kommer til å heve renten med 0,25 prosentpoeng for de fleste boliglånskunder, kanskje med unntak av de som har avtale via Norsk Sykepleierforbund. Fagforbundets avtale med DNB, kan inneholde krav som gjør det vanskelig for DNB å gi sykepleiere hele rentehevingen.

4 av 5 nordmenn kan spare

DNB øker ikke renten på enkelte innskuddsprodukter

DNB har ikke opplyst offisielt hva innskuddsrentene vil bli satt opp med. Til Nettavisen har de derimot sagt at de skal øke rentene på inntil 0,25 prosent for Barnas sparekonto og Sparekonto pluss. På fastrenteinnskudd med 12-24 måneder bindingstid øker de bare renten med 0,20 prosent, men få kunder benytter dette tilbudet.

Hva med resten av innskuddsproduktene? Hva med lønnskonto og ordinær sparekonto? DNB og de andre bankene har hatt en god innskuddsvekst gjennom Korona-krisen. Ved å kun heve renten på enkelte innskuddsprodukter, kan DNB øke sin rentemargin og tjene mer penger.

Renteradar tror DNB kommer til å benytte renteøkningen på å tjene mer, ved å øke boliglånsrenten uten å endre på innskuddsrenten på flere av sine produkter.

Dette minner om noe DNB også gjorde tidligere i år. Norges pengemarkedsrente, Nibor, falt markant, og bankene fikk høyere marginer. Noen banker valgte å senke boliglånsrenten som følge av dette. I midlertidig valgte DNB å ikke senke renten for ordinære boliglånskunder. Dette tjente DNB penger på, og de rapporterte sterk inntjening første kvartal 2021.

hva er rente

Renteendringer – flere banker følger etter

Etter at DNB varslet renteendringer har flere banker fulgt etter. Nordea har meldt at de øker renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Disse rentesatsene vil gjelde fra 5. november 2021. De vil også øke innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng. I tillegg har Sparebank 1 SMN, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest (med Bulder Bank), SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør varslet renteøkning.

Danske Bank vil øke utlånsrenten med inntil 0,30 prosentpoeng. Leder for personmarked i Danske Bank, Aleksander Dahl, begrunner dette med at de har tatt innover seg endringene og tilpasser seg markedssituasjonen. Han legger til at etter denne renteendringen vil de fortsatt være konkurransedyktige i boliglånsmarkedet.

Oversikt over renteendringer

Nedenfor ser du en oversikt over renteendringer som banker har varslet inntil videre. Tabellen oppdateres dersom flere banker varsler renteøkning.

Ikke alle banker vil heve rentene nå

Det er i midlertidig ikke alle banker som har gått ut og varslet renteendringer.

  • Landkreditt Bank varslet at de ikke ville heve renten nå.
  • KLP-banken har også gått ut og varslet at de ikke vil heve renten nå.
  • Sbanken har gitt en rentegaranti, og lovet at de ikke skal heve rentene i 2021. Dette er ikke overraskende, da de normalt sett har ligget en renteheving etter når rentene har gått opp. I tillegg er det fortsatt noe usikkerhet rundt oppkjøpet fra DNB.
  • Bulder Bank har gitt samme rentegaranti som Sbanken. De vil øke renten med inntil 0,25 % fra 01. Januar 2022.

Hva er styringsrente?

Styringsrente er Norges Bank sitt viktigste virkemiddel for å stabilisere prisvekst og utvikling i norsk økonomi. Renten har i de siste årene vært den samme renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, opptil en viss kvote. Styringsrenten har vært lik null siden mai 2020, som følge av koronapandemien. At renten nå blir hevet er et signal på at økonomien går bedre, både for bedrifter og folk.

Når styringsrenten øker følger som regel bankene etter. De har 6 ukers varslingsfrist på renteendringer. Dette betyr at selv om flere banker nå har varslet at de øker boliglånsrenten, vil ikke endringen tre i kraft før november 2021.

Videre vil det være flere renteøkninger det nærmeste året, og Norges Bank spår at boliglånsrenten vil stige til 3 prosent i 2024. Du kan likevel i mange tilfeller forhandle deg til bedre lånevilkår, eller spare penger på å bytte bank. Dette hjelper vi deg med. Vi har skrevet en artikkel om hvordan du best bør forberede deg på denne renteøkningen. Les hele saken her.

Renteradar.no følger utviklingen og oppdaterer artikkelen løpende.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.