Så mye øker bankene rentene etter Norges Banks renteheving i august

renteheving mars

Norges Bank satte 18. august opp styringsrenten med med hele 0,5 prosentpoeng til 1.75 %. De fleste større bankene har nå kommunisert at de følger etter med renteøkning med inntil 0.5 %-poeng. Renteradar gir deg oversikten over hva flere av bankene har kommunisert.

Bankene kommuniserer stort sett lik renteøkning

Nordea var først ute med å heve renten dagen etter på boliglån og innskudd med inntil 0.50 prosentpoeng. Flere banker fulgte etter samme dag. Frem til nå har alle banker stort sett kommunisert det samme om renteøkningen. De fleste øker renten på både boliglån og innskudd med inntil 0.50 prosentpoeng. Et unntak er Sparebanken Øst som har kommunisert at de gjennomsnittlig kommer til å øke med 0.52 prosentpoeng.

Kommuniserte renteendringer per 29. august

Nedenfor ser du kommuniserte renteendringer per 25. august. Noen felter er tomme da bankene ikke har gitt ut all informasjon enda.

Flere banker venter med å øke innskuddsrenten

Vi har sett at flere banker er raske med å heve utlånsrenten, men at de enda ikke har kommunisert noe angående innskuddsrenten.

Sparebanken Øst og Sparebanken Sogn og Fjordane er banker som har hevet utlånsrenten mer enn de har hevet innskuddsrenten. De fleste bankene hever også innskuddsrenten senere enn boliglånsrentene og tjener dermed godt i mellomperioden.

Nedenfor ser du en oversikt over de bankene som har kommunisert endringer i innskuddsrenten.

Bank Renteendring Dato endring
Nordea Inntil 0.50 %-poeng 30/09/2022
Sparebanken Møre Inntil 0.50 %-poeng 25/04/2024
Sparebanken Sogn og Fjordane Inntil 0.40 %-poeng 19/10/2022
SpareBank 1 SMN
Fana Sparebank Inntil 0.50 %-poeng 19/10/2022
DNB Inntil 0.50 %-poeng 06/10/2022
SpareBank 1 Østlandet Inntil 0.50 %-poeng 05/10/2022
Sparebanken Vest Inntil 0.50 %-poeng 05/10/2022
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Nordmøre
SpareBank 1 Østfold Akershus Inntil 0.50 %-poeng 29/10/2022
Jæren Sparebank Inntil 0.50 %-poeng
Sparebanken Øst Inntil 0.50 %-poeng
SpareBank 1 Sørøst-Norge Inntil 0.50 %-poeng
SpareBank 1 Helgeland Inntil 0.50 %-poeng
SpareBank 1 Nord-Norge Inntil 0.50 %-poeng 18/10/2022
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Inntil 0.50 %-poeng 07/10/2022
Danske Bank Inntil 0.50 %-poeng

Nå øker boliglånsrenten din

Banker oppdaterer først tilbud til nye kunder og deretter til eksisterende kunder. Dette gjør det vanskelig for kunder å sammenligne renten de har nå mot beste tilbud siden tilbudene heves 6 uker før. Siden bankene har seks ukers varslingsfrist, vil boliglånskundene først få den renteøkningen i begynnelsen av oktober.

Disse renteøkningene kommer få dager etter at boliglånskundene fikk effektuert renteøkningen som ble varslet i slutten juni. Norges Bank hevet også da styringsrenten med 0.5 %-poeng og bankene varslet renteøkning inntil 0.5 %-poeng.

Det ventes at renten øker igjen i september. Norges Bank sin prognose er at styringsrenten kommer til å øke til cirka 3 % frem mot midten av 2023. Da heves også boliglånsrenten, og det forventes at renten vil være 4,8 % i 2024.

Nå øker renten

Flere bruker Renteradar for å få lavere rente

Renteøkningene sammen, med kraftige prisøkninger, stiller mange i en vanskelig økonomisk posisjon. Renteradar har opplevd en sterk vekst gjennom renteoppgaven og har nå over 60 000 registrerte brukere.

Den gjennomsnittlige boliglånsrenten for Renteradars brukere var 2.4 % før rentehevingen i august. Nå ligger gjennomsnittsrenten rundt 2.85 %.

Noen kunder unngår deler av renteøkningen gjennom å forhandle ned renten eller bytte til bank med bedre betingelser, men kunder som har gode betingelser fra før, må regne med å få hele renteøkningen fremover.

Vi forventer at gjennomsnittsrenten vil nærme seg 3.4 % når bankene effektuerer renteøkningen i begynnelsen av oktober. For en gjennomsnittlig boliglånskunde med et boliglån på 3 millioner kroner betyr denne doblingen rundt 50 000 kroner i årlige økte renteutgifter. Det er store forskjeller mellom bankene og hva ulike kunder i samme bank får i rente. Er boliglånsrenten din over 3 % nå før renten din heves i oktober, bør du sjekke ut hva du spare på Renteradar.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.