Depositumskonto – Hvem har best rente?

Depositumskonto kreves ofte ved leie av bolig. Depositum er et pengebeløp som leietaker gir utleier gjennom å sette en avtalt sum inn på en konto som ingen fritt kan disponere. Renteradar gir en oversikt over det du trenger å vite om depositumskonto.

Opprette depositumskonto

Bankene har ulike krav og priser for å opprette en depositumskonto. Et felles krav for depositumskonto er at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Enkelte banker krever at både utleier og leietaker er kunde i samme bank.

Kostnadene for opprettelsen av kontoen varierer ofte med kundeforholdet til banken. Etableringsgebyret ligger stort sett på mellom 500 og 2 000 kroner. Det kan derfor lønne seg å undersøke med ulike banker før man oppretter kontoen.

din snarvei til lavere rente

Krav fra bankene

Bankene krever kopi av signert leiekontrakt, adresse til leieenheten, og kontaktinformasjon til både utleier og leietaker. Nøyaktige kriterier kan variere fra bank til bank.

De fleste banker tilbyr nå også muligheten til å opprette en depositumskonto digitalt. Da benyttes ulike løsninger for e-signering hvor begge parter signerer gjennom innlogging med BankID.

Depositumskonto – oversikt over renter

Nedenfor ser du en oversikt over innskuddsrenter ulike banker tilbyr på depositumskonto rangert etter beste rente.

Utvikling av leiepriser i Oslo

Grafene under viser utviklingen av leiepriser i Oslo frem til 2023.

Hvor stort skal et depositum være?

Beløpet avtales mellom partene: Depositumets størrelse er noe partene avtaler sammen, men det er viktig å vite at loven setter en øvre grense. Den sier at depositumet ikke kan overstige seks måneders husleie. Her er det viktig å merke seg at kun selve husleien teller, ikke andre kostnader som for eksempel strøm.

Unntak for studentsamskipnader: For studentsamskipnader, hvor det er en felles deponeringskonto, er den maksimale grensen tre måneders husleie. Men, slike utleiere kan også kreve opptil tre måneders forskuddsleie. Så, totalt kan dette utgjøre seks måneders leie.

Ofte er depositumet 3 måneders husleie: Selv om loven setter en øvre grense, kan partene avtale et lavere depositumsbeløp. Ofte er standarden på markedet tre måneders husleie som depositum. Det er også mulig å avtale at depositumet følger leiebeløpets endringer, som kan skje på grunn av prisjusteringer eller tilpasning til vanlig leiepris.

Avslutte depositumskonto

Leietaker får depositumet tilbake når leieforholdet er slutt uten brudd på avtalen. For å avslutte depositumskontoen, må utleier og leietaker gå sammen til banken for å dele pengene som avtalt. Banken kan også betale til en part hvis den andre skriftlig godtar det, selv om det ikke dekker hele depositumet.

Se hvor mye du kan låne og kjøpe bolig for

Med Renteradars tjeneste for førstegangskjøpere kan du se hvor mye du kan låne og kjøpe bolig for. Vi har gjort det enkelt å få finansieringsbevis fra flere banker, der du kan bli kontaktet av bankene med uforpliktende tilbud. Sjekk hva du kan kjøpe for på et par minutter her!

Regler for depositumskonto

Dersom du er utleier og krever at dine leietakere betaler et depositum, så er du lovpålagt å få opprettet en depositumskonto. Den viktigste regelen når du skal opprette eller betale inn til en depositumskonto er at det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller ved å sette det inn på sin egen konto.

Dersom du som utleier gjør dette, kan du ende opp med å måtte betale tilbake summen med en forsinkelseserente.

Som utleier er det viktig at du vet at Husleieloven har regler for både fastsetting av husleien, og for sikkerhetsstillelse i form av depositum og garanti. Les hele paragrafen til Husleieloven. Dersom du som utleier oppretter en vanlig konto i eget navn, kan du ende opp med å måtte betale tilbake depositumet med forsinkelsesrenter på 8,5 %. Hvis du bruker pengene som står på kontoen kan det i verste fall være straffbart og du kan risikere en bot.

Skal du leie ut en sekundærbolig eller hytte? Det finnes flere ulike regler man burde sette seg inn i dette tilfellet. Blant annet kategoriseres ulike boliger etter hva de benyttes til, og med dette kommer det også særskilte regler innen skatt og likningsverdi.

Leier du din første bolig? Dette har du krav på!

Mange studenter leier ved studiestart sin første bolig. Man kan ofte lese historier om utleiere som nekter å gi leietaker tilbake depositumet, på feil grunnlag.

Du kan blant annet her lese om en sak hvor det tok flere år for å få pengene tilbake. Slik skal det ikke være. Husk å ta mange, detaljerte bilder av leiligheten når du flytter inn, og når du flytter ut. Ser du noen mangler eller skader når du flytter inn, bør du melde det inn med én gang til utleier, skriftlig.

Her får du våre topp fire punkter som er viktig å tenke på når du leier din første bolig:

 1. Skriftlig leieavtale: Husk at leieavtalen din kan skje både skriftlig og muntlig. Likevel kan du alltid kreve at leieavtalen din settes opp skriftlig. Det anbefaler vi at du gjør.
 2. Sjekk Husleieloven: Husleieloven er viktigere enn leieavtalen du har med utleier. Med dette mener vi at utleieren din ikke kan gi deg en leiekontrakt med mindre gunstige vilkår enn de som står i husleieloven.
 3. Depositumskonto: Utleieren skal dekke kostnadene for å åpne opp en depositumskonto. Likevel kan du kreve at depositumskontoen opprettes i ditt navn.
 4. Mangel i leiligheten: Foreligger det en mangel i leiligheten? Da kan du kreve at utleier ordner opp i dette. Gjør utleier ikke det, kan du alltid kreve erstatning eller prisavslag.

Studentsamskipnader har ofte egne depositumskontoer

Halvparten av Norges studentsamskipnader har egne depositumskontoer. Normalt sier Husleieloven at alle som betaler depositum skal ha en egen depositumskonto hos en finansinstutisjon. Likevel har flere samskipnader egen ordning for depositum, hvor de mener de skal ha rett til å beholde rentene tjent på depositumspengene. For studenter betyr dette også at de kan bli trukket i depositum i etterkant av utflytting, for eksempel hvis samskipnaden mener leiligheten ikke er vasket godt nok.

Depositumsgaranti – et alternativ til depositumskonto

Et alternativ til ordinær depositumskonto er en depositumsgaranti. Dette er depositumsgaranti enkelt forklart:

 • Leietaker kun betaler en engangskostnad på 16 % av avtalt depositum for garantien.
 • Utleier får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.
 • Depositumsgarantien har en varighet på 3 år.
 • Leietaker får ikke beløpet for depositumsgarantien tilbake etter ferdig leieperiode.

En slik depositumsgaranti kan bestilles hos Husleie.no.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er depositumskonto?

En depositumskonto er for deg som skal leie eller leie ut en bolig. Ved leie av bolig krever ofte utleier en depositum. Et depositum er et pengebeløp som leietaker gir utleier gjennom å sette en avtalt sum inn på en konto som ingen fritt kan disponere

Hvor stort er et depositum?

Størrelsen på et depositum skal avtales mellom partene. Beløpet kan ikke overskride 6 måneders leie. Det vanlige er ofte summen av 3 måneders husleie.

Hvordan avslutte en depositumskonto?

For å avslutte en depositumskonto må begge partene gå sammen til banken.

Hvordan opprette en depositumskonto?

For å opprette en depositumskonto krever bankene at at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Det er nødvendig å fremlegge en kopi av signert leiekontrakt, adresse til leieenheten, samt kontaktinformasjon til både utleier og leietaker.

Gjør som 170 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

© 2022, HAYON AS

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.