Depositumskonto – En sikkerhet og garanti i leieforholdet

- Flytte BSU mellom banker

Depositumskonto kreves ofte ved leie av bolig. Depositum er et pengebeløp som leietaker gir utleier gjennom å sette en avtalt sum inn på en konto som ingen fritt kan disponere. Grunnen til at mange utleiere velger å ha depositum er for å sikre seg mot eventuell ubetalt leie, skader på bolig, og for andre krav som reiser seg av leietakeren.

Opprette depositumskonto

Bankene har ulike krav og priser for å opprette en depositumskonto. Et felles krav for depositumskonto er at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Enkelte banker krever at både utleier og leietaker er kunde i samme bank.

Kostnadene for opprettelsen av kontoen varierer ofte med kundeforholdet til banken. Etableringsgebyret ligger normalt på 500 til 2 000 kroner. Det kan derfor lønne seg å undersøke med ulike banker før man oppretter kontoen.

4 av 5 nordmenn kan spare

Krav fra bankene

Bankene krever kopi av signert leiekontrakt, adresse til leieenheten, og kontaktinformasjon til både utleier og leietaker. Nøyaktige kriterier kan variere fra bank til bank.

De fleste banker tilbyr nå også muligheten til å opprette en depositumskonto digitalt. Da benyttes ulike løsninger for e-signering hvor begge parter signerer gjennom innlogging med BankID.

Depositumskonto – oversikt over renter

Nedenfor ser du en oversikt over innskuddsrenter ulike banker tilbyr på depositumskonto.

Hvor stort skal et depositum være?

Størrelsen på depositumet skal avtales mellom partene, men loven sier at beløpet ikke kan være høyere enn seks måneders husleie. I denne sammenhengen regnes husleie kun for å være det man betaler for husleien, ikke strøm eller andre utgifter som følger med.

6 måneders begrensningen gjelder ikke for studentsamskipnader der det benyttes en felles deponeringskonto. I slike tilfeller er maksbeløpet tre måneders husleie. Det er allikevel viktig å merke seg at slike utleiere kan kreve inntil tre måneders forskuddsleie slik at summen av depositum og forskudd kan bli inntil seks måneders leie totalt.

Det er mulig å avtale et depositumsbeløp som er lavere enn seks måneders leie. Markedsstandarden er tre måneders husleie i depositum. Partene kan også avtale at beløpet skal forandres i takt med endringer i leien. Endringer i leien kan forekomme både av indeksregulering og som følge av tilpasning til gjengs leie.

Avslutte depositumskonto

Leietaker skal få pengene tilbake ved endt leieforhold dersom det ikke har blitt gjort mislighold i leieavtalen. For å avslutte en depositumskonto kreves det at utleier og leietaker går sammen til banken og fordeler depositumet slik de har blitt enige om.

Bankene har også muligheten til å utbetale til en av partene dersom den andre parten har gitt skriftlig samtykke til dette. Samtykket trenger heller ikke omfatte hele depositumet.

Regler for depositumskonto

Dersom du er utleier og krever at dine leietakere betaler et depositum, så er du lovpålagt å få opprettet en depositumskonto. Den viktigste regelen når du skal opprette eller betale inn til en depositumskonto er at det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller ved å sette det inn på sin egen konto.

Dersom du som utleier gjør dette, kan du ende opp med å måtte betale tilbake summen med en forsinkelseserente.

Som utleier er det viktig at du vet at Husleieloven har regler for både fastsetting av husleien, og for sikkerhetsstillelse i form av depositum og garanti. Les hele paragrafen til Husleieloven. Dersom du som utleier oppretter en vanlig konto i eget navn, kan du ende opp med å måtte betale tilbake depositumet med forsinkelsesrenter på 8,5 %. Hvis du bruker pengene som står på kontoen kan det i verste fall være straffbart og du kan risikere en bot.

Skal du leie ut en sekundærbolig eller hytte? Det finnes flere ulike regler man burde sette seg inn i dette tilfellet. Blant annet kategoriseres ulike boliger etter hva de benyttes til, og med dette kommer det også særskilte regler innen skatt og likningsverdi.

Depositumskonto kreves som regel for å leie bolig

Depositumsgaranti – et alternativ til depositumskonto

Et alternativ til ordinær depositumskonto er en depositumsgaranti. Dette er depositumsgaranti enkelt forklart:

 • Leietaker kun betaler en engangskostnad på 16 % av avtalt depositum for garantien.
 • Utleier får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.
 • Depositumsgarantien har en varighet på 3 år.
 • Leietaker får ikke beløpet for depositumsgarantien tilbake etter ferdig leieperiode.

En slik depositumsgaranti kan bestilles hos Husleie.no.

Studentsamskipnader har ofte egne depositumskontoer

Halvparten av Norges studentsamskipnader har egne depositumskontoer. Normalt sier Husleieloven at alle som betaler depositum skal ha en egen depositumskonto hos en finansinstutisjon. Likevel har flere samskipnader egen ordning for depositum, hvor de mener de skal ha rett til å beholde rentene tjent på depositumspengene. For studenter betyr dette også at de kan bli trukket i depositum i etterkant av utflytting, for eksempel hvis samskipnaden mener leiligheten ikke er vasket godt nok.

Leier du din første bolig? Dette har du krav på!

Mange studenter leier ved studiestart sin første bolig. Man kan ofte lese historier om utleiere som nekter å gi leietaker tilbake depositumet, på feil grunnlag.

Du kan blant annet her lese om en sak hvor det tok flere år for å få pengene tilbake. Slik skal det ikke være. Husk å ta mange, detaljerte bilder av leiligheten når du flytter inn, og når du flytter ut. Ser du noen mangler eller skader når du flytter inn, bør du melde det inn med én gang til utleier, skriftlig.

Da er det viktig å vite hva du har krav på. Her får du våre topp fire punkter som er viktig å tenke på når du leier din første bolig:

 1. Husk at leieavtalen din kan skje både skriftlig og muntlig. Likevel kan du alltid kreve at leieavtalen din settes opp skriftlig. Det anbefaler vi at du gjør.
 2. Husleieloven er viktigere enn leieavtalen du har med utleier. Med dette mener vi at utleieren din ikke kan gi deg en leiekontrakt med mindre gunstige vilkår enn de som står i husleieloven.
 3. Utleieren skal dekke kostnadene for å åpne opp en depositumskonto. Likevel kan du kreve at depositumskontoen opprettes i ditt navn.
 4. Foreligger det en mangel i leiligheten? Da kan du kreve at utleier ordner opp i dette. Gjør utleier ikke det, kan du alltid kreve erstatning eller prisavslag.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er depositumskonto?

En depositumskonto er for deg som skal leie eller leie ut en bolig. Ved leie av bolig krever ofte utleier en depositum. Et depositum er et pengebeløp som leietaker gir utleier gjennom å sette en avtalt sum inn på en konto som ingen fritt kan disponere

Hvor stort er et depositum?

Størrelsen på et depositum skal avtales mellom partene. Det vanlige er ofte summen av 3 måneders husleie, men beløpet kan ikke overskride 6 måneders leie.

Hvordan avslutte en depositumskonto?

For å avslutte en depositumskonto må begge partene gå sammen til banken.

Hvordan opprette en depositumskonto?

For å opprette en depositumskonto krever bankene at at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Det er nødvendig å fremlegge en kopi av signert leiekontrakt, adresse til leieenheten, samt kontaktinformasjon til både utleier og leietaker. Nøyaktige kriterier kan variere fra bank til bank.

Gjør som 90 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.