Kundeutbytte i banker – så mye kan du få

Kunder i noen banker kan få kundeutbytte. Det betyr at du automatisk mottar et årlig beløp fra banken. Summen er basert på banken sitt årlige overskudd, og hvor mye du selv har i lån og innskudd i banken. Renteradar gir deg en oversikt over hva som er viktig å vite om kundeutbytte fra banker.

Viktig å vite om kundeutbytte

Bankene opererer med noe ulike regler. Likevel går dette igjen hos flere av bankene:

  • Kundeutbytte skal deles ut til bedrifter eller privatpersoner. Summen er basert på hvor lenge du har vært kunde i banken det gjeldende året, banken sitt overskudd og hvor mye du selv har i lån og innskudd.

  • Du kan få utbytte av maksimalt 2 millioner kroner i lån i banken. Det samme gjelder innskudd.

  • Har du felles lån kan du få utbytte for inntil 4 millioner.

  • Du må skatte av utbyttet. Dette gjelder både for bedrifter og privatpersoner. Utbyttet skal skattelegges på samme måte som med renter, noe som tilsvarer 22 %.

  • Forutsetningen for at banken betaler ut kundeutbytte er at banken har overskudd og bra med egenkapital. Går banken ut av året med store tap kan det være at kundeutbyttet blir redusert eller bortfaller.

Banker med kundeutbytte:

Bulder Bank/Sparebanken Vest sitt kundeutbytte

Hos Bulder, som er en del av Sparebanken Vest, gir ut rekordstort utbytte i 2024 med opptil 17 720 utbetalt. Kravet er at du må ha minst 22 574 kroner i lån eller på innskuddskonto i banken. Du får utbytte for maks NOK 2 millioner i lån og NOK 2 millioner i innskudd.

Har du i tillegg innskudd eller lån i Sparebanken Vest, blir dette regnet med i totalberegningen. Du må ha hatt lån eller innskudd i banken i minst én dag i 2023 for å kvalifisere deg til utbytte i 2024.

Kundeutbyttet bestemmes av hvor mye du hadde i boliglån, på innskuddskonto og hvor lenge du var kunde i 2023.

Sparebank 1 Østlandet

Sparebank 1 Østlandet utbetaler 306 millioner kroner i kundeutbytte for opptjeningsåret 2023. Banken sender melding i nettbanken når kundeutbyttet er vedtatt og ditt beløp er regnet ut. Pengene ble utbetalt 21. april 2023. Summen er basert på daglig saldo gjennom hele året. Det gis det kundeutbytte for innskudd på inntil 2 millioner kroner og lån på inntil 2 millioner kroner.

Kundeutbytte

Hvor mye har bankene gitt i kundeutbytte?

I tabellen under ser du hvor mye utbytte banker har gitt de siste årene. Utbyttet oppgis i prosentsatser, og summen regnes ved hjelp av ditt låne- og innskuddsbeløp og denne prosentsatsen.

Der det ikke står oppgitt prosent har ikke banken kommunisert prosentsats.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er kundeutbytte?

Det er et beløp noen banker velger å gi ut til sine kunder. Beløpet er basert på banket sitt overskudd og hvor mye du selv har i lån og innskudd hos banken.

Hvilke banker deler ut kundeutbytte?

Flere banker tilbyr dette, blant annet Sparebanken Vest/Bulder Bank, Sparebanken Sør, Sparebank 1 Østlandet, Himla Banktjenester, Sandes Sparebank, Lillesands Sparebank, Fana Sparebank og Jæren Sparebank.

Får man kundeutbytte hvert år?

Du er aldri garantert å få utbytte. Generalforsamlingen til den spesifikke banken tar som regel stilling til dette hvert år. De siste årene har Finanstilsynet frarådet banker å utbetale kundeutbytte. Fana Sparebank har eksempelvis valgt å følge dette rådet.

Jeg har felles lån sammen med en ektefelle. Har begge to rett til å få kundeutbytte?

Begge to har rett til å få utbetalt kundeutbytte. Som regel blir summen betalt ut som ett totalbeløp, og utbetalt til hovedlåntaker.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt