Kundeutbytte i banker – så mye kan du få

03.08.21

Kunder i noen banker kan få kundeutbytte. Dette betyr at du vil automatisk motta et årlig beløp fra banken. Summen er basert på banken sitt årlige overskudd, og hvor mye du selv har i lån og innskudd i banken. Utbetaling er ikke garantert hvert år. Renteradar.no gir deg en oversikt over hva som er viktig å vite angående kundeutbytte fra banker.

Viktig å vite om kundeutbytte

SpareBank 1 Østlandet, Jæren Sparebank, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest, Bulder Bank (Sparebanken Vest) og Fana Sparebank tilbyr kundeutbytte. Bankene opererer med noe ulike regler. Likevel går dette igjen hos dere av bankene:

  • Kundeutbytte skal deles ut til bedrifter eller privatpersoner. Summen er basert på hvor lenge du har vært kunde i banken det gjeldende året, banken sitt overskudd og hvor mye du selv har i lån og innskudd.
  • For å kunne få minimum utbetaling må du ha minst 50 000 kroner i innskudd og lån.
  • Du kan få utbytte av maksimalt 2 millioner kroner i lån i banken. Det samme gjelder innskudd.
  • Har du felles lån kan du få utbytte for inntil 4 millioner.
  • Du må skatte av utbyttet. Dette gjelder både for bedrifter og privatpersoner. Utbyttet skal skattelegges på samme måte som med renter, noe som tilsvarer 22 %.
  • Forutsetningen for at banken betaler ut kundeutbytte er at banken går med overskudd og har bra med egenkapital. Går banken ut av året med store tap kan det være at kundeutbyttet blir redusert eller bortfaller.

Bulder Bank/Sparebanken Vest sitt kundeutbytte

Hos Bulder Bank som er en del av Sparebanken Vest, får du et maksbeløp på kundeutbytte tilsvarende 8000 kroner per person. Kravet er at du må ha minst 50 000 i lån hos banken eller minst 50 000 på innskuddskonto. Du får utbytte for maks NOK 2 millioner i lån og NOK 2 millioner i innskudd.

Har du i tillegg innskudd eller lån i Sparebanken Vest, blir dette regnet med i totalberegningen. Du må ha hatt lån eller innskudd i banken i minst én dag i 2020 for å kvalifisere deg til utbytte i 2021.

Det er ikke mulig å regne ut kundeutbytte selv, da dette varierer fra år til år. Grunnlaget for utregningen er hva du har i lån og innskudd fra dag til dag året før. Summen fra hver dag legges sammen, og etterpå deles summen på antall dager i året for å finne gjennomsnittet.

Et par eksempler fra 2020 viser at en singel låntaker med 2 millioner i lån og 600 000 kroner i innskudd totalt fikk et kundeutbytte fra Bulder Bank på 5200 kroner. To låntakere med 4 millioner i lån og 75 000 kroner i innskudd fikk totalt et utbytte på 8150 kroner.

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

Sparebank 1 Østlandet

Sparebank 1 Østlandet har valgt å utbetale 231 millioner kroner av bankens overskudd i kundeutbytte i 2021. Normalt utbetales utbyttet tidligere på året, men 25. mars vedtok bankens representantskap at utbyttet skulle utsettes til fjerde kvartal. Dette for å ivareta myndighetene sine føringer som følge av Korona-krisen.

Banken sender melding i nettbanken når kundeutbyttet er vedtatt og ditt beløp er regnet ut. Summen er basert på daglig saldo gjennom hele året. Det gis det kundeutbytte for innskudd på inntil 2 millioner kroner og lån på inntil 2 millioner kroner.

kundeutbytte

Hvor mye har bankene gitt i kundeutbytte?

I tabellen under ser du hvor mye utbytte banker har gitt de siste årene. Utbyttet oppgis i prosentsatser, og summen regnes ved hjelp av ditt låne- og innskuddsbeløp og denne prosentsatsen.

Bulder Bank har i 2021 et kundeutbytte på 0,20 %. Det betyr at et boliglån på 2 millioner vil kunne gi deg 4000 kroner i kundeutbytte.

kundeutbytte

Advarer banker mot å utbetale utbytte

Finanstilsynet og Finansdepartementet har kommet ut med klare anbefalinger til banker om å vente med å dele ut kundeutbytte. De ønsker at banker venter til den økonomiske utviklingen er mer stabil, og er laget på bakgrunn av koronapandemien.

Etter at Finansdepartementet og Finanstilsynet anbefalte banker å vente med å gi utbytte, har Sandnes Sparebank valgt å redusere sitt utbytte. Fana Sparebank tilbyr i utgangspunktet også kundeutbytte, men har valgt å følge denne anbefalingen og ikke gi ut utbytte.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er kundeutbytte?

Det er et beløp noen banker velger å gi ut til sine kunder. Beløpet er basert på banket sitt overskudd og hvor mye du selv har i lån og innskudd hos banken.

Hvilke banker deler ut kundeutbytte?

Flere banker tilbyr dette, blant annet Sparebanken Vest/Bulder Bank, Sparebank 1 Østlandet, Sandes Sparebank, Fana Sparebank og Jæren Sparebank.

Får man kundeutbytte hvert år?

Du er aldri garantert å få utbytte. Generalforsamlingen til den spesifikke banken tar som regel stilling til dette hvert år. De siste årene har Finanstilsynet frarådet banker å utbetale kundeutbytte. Fana Sparebank har eksempelvis valgt å følge dette rådet.

Jeg har felles lån sammen med en ektefelle. Har begge to rett til å få kundeutbytte?

Begge to har rett til å få utbetalt kundeutbytte. Som regel blir summen betalt ut som ett totalbeløp, og utbetalt til hovedlåntaker.