E24.no: «Renteradar har startet en smertefull diskusjon i bankbransjen»

06.04.21

E24.no omtaler Renteradar.no i sin artikkel om hvordan DNB har valgt sperre sine kunder fra å bruke tjenesten vår. Dette har åpnet opp en diskusjon i bankbransjen om prisdiskriminering og mangel på åpenhet.

DNB har siden desember 2020, som eneste i bank i Norge, lagt inn en teknisk sperre som forhindrer deres kunder i å anvende tjenesten vår. Banken mener at årsaken til sperringen er av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til IT. Vi mener at DNB gjør dette utelukkende for å beskytte sine kommersielle interesser. Banken kan da opprettholde utstrakt bruk av prisdiskriminering og generelt forhindre åpenhet i boliglånsmarkedet. De benytter betydelige IT-ressurser for å opprettholde denne tekniske sperren.

Dette er bakgrunnen for E24.no sin artikkel. Vi mener at mange kunder har for dårlig oversikt over egne og historiske rentebetingelser, i tillegg til lite kunnskap om hvorvidt disse betingelsene reflekterer deres kredittverdighet. Det er ikke nødvendigvis umoralsk at DNB har valgt å sperre oss. Likevel åpner det opp for en smertefull diskusjon i bankvesenet om mangel på åpenhet og prisdiskriminering.

Vi jobber kontinuerlig med å finne en løsning, slik at DNB kunder også kan bruke tjenesten vår.